summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraven <raven@fedoraproject.org>2010-07-29 13:21:58 +0000
committerTransifex User <transifex-app@fedoraproject.org>2010-07-29 13:21:58 +0000
commita7da29a2ae63e4b835ccad50473f7df70747b9cb (patch)
tree060f0e30ae3a626b193a701aeff8b10127005708 /po/pl.po
parent885a306642f5b3e5b17715893c515a6b4ccb6092 (diff)
downloadabrt-a7da29a2ae63e4b835ccad50473f7df70747b9cb.zip
abrt-a7da29a2ae63e4b835ccad50473f7df70747b9cb.tar.gz
abrt-a7da29a2ae63e4b835ccad50473f7df70747b9cb.tar.xz
l10n: Updates to Polish (pl) translation
Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po94
1 files changed, 47 insertions, 47 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 944b84e..8b3d3ad 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,14 +6,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-28 15:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-22 18:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-29 13:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-29 15:21+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
-"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:466
#, c-format
@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "Dodawanie nowego komentarza do błędu %d"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:979
msgid "Reports bugs to bugzilla"
-msgstr ""
+msgstr "Zgłasza błędy w Bugzilli"
#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:185
msgid "Generating backtrace"
@@ -113,7 +113,7 @@ msgstr "Pomijanie instalacji pakietów debuginfo"
#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:1061
msgid "Analyzes crashes in C/C++ programs"
-msgstr ""
+msgstr "Analizuje awarie w programach w językach C/C++"
#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:53 ../lib/Plugins/ReportUploader.cpp:97
msgid "FileTransfer: URL not specified"
@@ -135,11 +135,11 @@ msgstr "Nie można utworzyć i wysłać archiwum: %s"
#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:418
msgid "Sends a report via FTP or SCTP"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyła zgłoszenie przez FTP lub SCTP"
#: ../lib/Plugins/Kerneloops.cpp:142
msgid "Analyzes kernel oopses"
-msgstr ""
+msgstr "Analizuje awarie jądra"
#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.cpp:94
msgid "Creating and submitting a report..."
@@ -147,11 +147,11 @@ msgstr "Tworzenie i wysyłanie zgłoszenia..."
#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.cpp:142
msgid "Sends kernel oops information to kerneloops.org"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyła informację o awarii jądra do witryny kerneloops.org"
#: ../lib/Plugins/KerneloopsScanner.cpp:200
msgid "Periodically scans for and saves kernel oopses"
-msgstr ""
+msgstr "Okresowo skanuje i zapisuje awarie jądra"
#: ../lib/Plugins/Logger.cpp:73
#, c-format
@@ -169,9 +169,8 @@ msgid "The report was stored to %s"
msgstr "Zgłoszenie zostało przechowane w %s"
#: ../lib/Plugins/Logger.cpp:87
-#, fuzzy
msgid "Writes report to a file"
-msgstr "Zapisywanie zgłoszenia do \"%s\""
+msgstr "Zapisuje zgłoszenia do pliku"
#: ../lib/Plugins/Mailx.cpp:135
msgid "Sending an email..."
@@ -179,11 +178,11 @@ msgstr "Wysłanie wiadomości e-mail..."
#: ../lib/Plugins/Mailx.cpp:192
msgid "Sends an email with a report (via mailx command)"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyła wiadomość e-mail ze zgłoszeniem (przez polecenie mailx)"
#: ../lib/Plugins/Python.cpp:97
msgid "Analyzes crashes in Python programs"
-msgstr ""
+msgstr "Analizuje awarie w programach w języku Python"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.cpp:130
#, c-format
@@ -198,14 +197,15 @@ msgstr "Tworzenie zgłoszenia wtyczki wysyłania zgłoszeń..."
msgid ""
"Packs crash data into .tar.gz file, optionally uploads it via FTP/SCP/etc"
msgstr ""
+"Pakuje dane awarii do pliku .tar.gz, opcjonalnie wysyła je przez FTP/SCP/itp."
-#: ../lib/Plugins/RHTSupport.cpp:231
+#: ../lib/Plugins/RHTSupport.cpp:233
msgid "Creating a new case..."
msgstr "Dodawanie nowego przypadku..."
#: ../lib/Plugins/RunApp.cpp:73
msgid "Runs a command, saves its output"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonuje polecenie, zapisuje jego wyjście"
#: ../lib/Plugins/SOSreport.cpp:98
#, c-format
@@ -218,131 +218,131 @@ msgstr "Ukończono wykonywanie sosreport"
#: ../lib/Plugins/SOSreport.cpp:159
msgid "Runs sosreport, saves the output"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonuje polecenie sosreport, zapisuje wyjście"
#: ../lib/Plugins/SQLite3.cpp:678
msgid "Keeps SQLite3 database about all crashes"
-msgstr ""
+msgstr "Utrzymuje bazę danych SQLite3 o wszystkich awariach"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:1
msgid "<b>Bugzilla plugin configuration</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki Bugzilli</b>"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:2
msgid "Bugzilla URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL Bugzilli:"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:3
msgid "Don't have an account yet?"
-msgstr ""
+msgstr "Brak konta?"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:4
msgid "Login(email):"
-msgstr ""
+msgstr "Login (adres e-mail):"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:5 ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:3
msgid "Password:"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło:"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:6 ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:5
msgid "SSL verify"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdzanie SSL"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:7 ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:6
msgid "Show password"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetlanie hasła"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.glade.h:8
msgid ""
"You can create it <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/createaccount.cgi"
"\">here</a>"
msgstr ""
+"Można je utworzyć pod <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/createaccount.cgi"
+"\">tym adresem</a>"
#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.glade.h:1
-#, fuzzy
msgid "<b>Kerneloops Reporter plugin configuration</b>"
-msgstr "Skonfigurowana jest tylko jedna wtyczka zgłaszania."
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki zgłaszania kerneloops</b>"
#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.glade.h:2
msgid "Submit URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL zgłaszania:"
#: ../lib/Plugins/Logger.glade.h:1
msgid "<b>Logger plugin configuration</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki dziennika</b>"
#: ../lib/Plugins/Logger.glade.h:2
msgid "Append new logs"
-msgstr ""
+msgstr "Dołączanie nowych dzienników"
#: ../lib/Plugins/Logger.glade.h:3
msgid "Logger file:"
-msgstr ""
+msgstr "Plik dziennika:"
#: ../lib/Plugins/Mailx.glade.h:1
msgid "<b>Mailx plugin configuration</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki mailx</b>"
#: ../lib/Plugins/Mailx.glade.h:2
msgid "Recipient's Email:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres e-mail odbiorcy:"
#: ../lib/Plugins/Mailx.glade.h:3
msgid "Send Binary Data"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyłanie danych binarnych"
#: ../lib/Plugins/Mailx.glade.h:4
msgid "Subject:"
-msgstr ""
+msgstr "Temat:"
#: ../lib/Plugins/Mailx.glade.h:5
msgid "Your Email:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres e-mail nadawcy:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:1
msgid "<b>Ticket Uploader plugin configuration</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki wysyłania zgłoszeń</b>"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:2
msgid "Customer:"
-msgstr ""
+msgstr "Klient:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:3
msgid "Retry count:"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba prób:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:4
msgid "Retry delay:"
-msgstr ""
+msgstr "Opóźnienie prób:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:5
msgid "Ticket:"
-msgstr ""
+msgstr "Zgłoszenie:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:6
msgid "URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL:"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:7
msgid "Upload"
-msgstr ""
+msgstr "Wysyłanie"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.glade.h:8
-#, fuzzy
msgid "Use encryption"
-msgstr "Opis:"
+msgstr "Użycie szyfrowania"
#: ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:1
msgid "<b>RHTSupport plugin configuration</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki usługi RHTSupport</b>"
#: ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:2
msgid "Login:"
-msgstr ""
+msgstr "Login:"
#: ../lib/Plugins/RHTSupport.glade.h:4
msgid "RHTSupport URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL usługi RHTSupport:"
#: ../src/Applet/abrt-applet.desktop.in.h:1
msgid "ABRT notification applet"