summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraven <raven@fedoraproject.org>2010-07-15 14:29:14 +0000
committerTransifex User <transifex-app@fedoraproject.org>2010-07-15 14:29:14 +0000
commit0581e279ec33fd831cdc7c54a25c1b14c39dd822 (patch)
tree51399c07c50bd141f892e33f56336e0b6e20890b /po/pl.po
parent2b324a9fd111255306b05cae5faea5f5c1b86ef9 (diff)
downloadabrt-0581e279ec33fd831cdc7c54a25c1b14c39dd822.zip
abrt-0581e279ec33fd831cdc7c54a25c1b14c39dd822.tar.gz
abrt-0581e279ec33fd831cdc7c54a25c1b14c39dd822.tar.xz
l10n: Updates to Polish (pl) translation
Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po167
1 files changed, 69 insertions, 98 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5e9061b..f772107 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,14 +6,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-13 00:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-08 20:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-15 12:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-15 16:28+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
-"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
#: ../lib/Plugins/ReportUploader.cpp:97 ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:53
msgid "FileTransfer: URL not specified"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "\tNazwa komputera : %s\n"
#. Message has embedded tabs.
#: ../src/CLI/CLI.cpp:177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
"\n"
@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "# Składnik"
#: ../src/CLI/report.cpp:208
msgid "# Core dump"
-msgstr "# Zrzut core"
+msgstr "# Zrzut pamięci"
#: ../src/CLI/report.cpp:209
msgid "# Executable"
@@ -172,34 +172,32 @@ msgid "# Release string of the operating system"
msgstr "# Ciąg wydania systemu operacyjnego"
#: ../src/CLI/report.cpp:336
-#, fuzzy
msgid "Cannot run vi: $TERM, $VISUAL and $EDITOR are not set"
msgstr ""
-"Nie można wykonać programu vi: nie podano zmiennych VISUAL ani EDITOR."
+"Nie można uruchomić programu vi: nie ustawiono zmiennych $TERM, $VISUAL ani "
+"$EDITOR"
#: ../src/CLI/report.cpp:424
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"The report has been updated"
msgstr ""
"\n"
-"Zgłoszenie zostało zaktualizowane."
+"Zgłoszenie zostało zaktualizowane"
#: ../src/CLI/report.cpp:426
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"No changes were detected in the report"
msgstr ""
"\n"
-"Nie wykryto zmian w zgłoszeniu."
+"Nie wykryto zmian w zgłoszeniu"
#. Read the missing information and push it to plugin settings.
#: ../src/CLI/report.cpp:646
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Wrong settings were detected for plugin %s\n"
-msgstr "Wykryto błędne ustawienia dla wtyczki %s.\n"
+msgstr "Wykryto błędne ustawienia dla wtyczki %s\n"
#: ../src/CLI/report.cpp:650
msgid "Enter your login: "
@@ -236,12 +234,10 @@ msgid "'How to reproduce' is too long"
msgstr "\"Jak powtórzyć awarię\" jest za długie"
#: ../src/Gui/ABRTExceptions.py:6
-#, fuzzy
msgid "Another client is already running, trying to wake it..."
-msgstr "Inny klient jest już uruchomiony, próba przebudzenia go."
+msgstr "Inny klient jest już uruchomiony. Próba przebudzenia go..."
#: ../src/Gui/ABRTExceptions.py:13
-#, fuzzy
msgid ""
"Got unexpected data from the daemon (is the database properly updated?)."
msgstr ""
@@ -269,23 +265,20 @@ msgid "Database plugins"
msgstr "Wtyczki baz danych"
#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:74 ../src/Gui/CCDBusBackend.py:97
-#, fuzzy
msgid "Cannot connect to system dbus."
msgstr "Nie można połączyć się z systemową magistralą D-Bus"
#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:120 ../src/Gui/CCDBusBackend.py:123
-#, fuzzy
msgid "Please check if the abrt daemon is running."
-msgstr "Proszę sprawdzić, czy demon abrt jest uruchomiony"
+msgstr "Proszę sprawdzić, czy demon abrt jest uruchomiony."
#. FIXME: BUG: BarWindow remains. (how2reproduce: delete "component" in a dump dir and try to report it)
#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:174
-#, fuzzy
msgid ""
"Daemon did not return a valid report info.\n"
"Is debuginfo missing?"
msgstr ""
-"Demon nie zwrócił prawidłowych informacji o raporcie\n"
+"Demon nie zwrócił prawidłowych informacji o raporcie.\n"
"Brak pakietów debuginfo?"
#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:1
@@ -406,16 +399,16 @@ msgid "Latest Crash"
msgstr "Ostatnia awaria"
#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:143
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Cannot show the settings dialog.\n"
"%s"
msgstr ""
-"Nie można wyświetlić okna ustawień\n"
+"Nie można wyświetlić okna ustawień.\n"
"%s"
#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:148
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Unable to finish the current task!\n"
"%s"
@@ -458,7 +451,7 @@ msgstr ""
"IDENTYFIKATOREM_AWARII"
#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:445
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"No such crash in the database, probably wrong crashid.\n"
"crashid=%s"
@@ -469,19 +462,17 @@ msgstr ""
#. default texts
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:22 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:19
-#, fuzzy
msgid "Brief description of how to reproduce this or what you did..."
msgstr ""
"Krótki opis, jak ponownie wywołać tę awarię lub co robił użytkownik (w "
"języku angielskim)..."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:107
-#, fuzzy
msgid "You must check the backtrace for sensitive data."
-msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane"
+msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:118 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:308
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Reporting disabled because the backtrace is unusable.\n"
"Please try to install debuginfo manually using the command: <b>debuginfo-"
@@ -493,13 +484,11 @@ msgstr ""
"<b>debuginfo-install %s</b>, \n"
"a następnie nacisnąć przycisk Odśwież, aby ponownie utworzyć wyjątek."
-#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:120 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:310
-#, fuzzy
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:120
msgid "The backtrace is unusable, you cannot report this!"
msgstr "Nie można użyć tego wyjątku, więc nie można tego zgłosić."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:124 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:314
-#, fuzzy
msgid ""
"The backtrace is incomplete, please make sure you provide the steps to "
"reproduce."
@@ -512,22 +501,20 @@ msgid "Reporting disabled, please fix the problems shown above."
msgstr "Zgłaszanie jest wyłączone. Proszę naprawić powyższe problemy."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:132
-#, fuzzy
msgid "Sends the report using the selected plugin."
msgstr "Wysyła zgłoszenie używając wybranej wtyczki."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:398
-#, fuzzy
msgid ""
"No reporter plugin available for this type of crash.\n"
"Please check abrt.conf."
msgstr ""
-"Brak dostępnej wtyczki zgłaszania dla tego typu awarii\n"
+"Brak dostępnej wtyczki zgłaszania dla tego typu awarii.\n"
"Proszę sprawdzić plik abrt.conf."
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:418 ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:169
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:201
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Cannot save plugin settings:\n"
" %s"
@@ -541,7 +528,6 @@ msgid "Configure %s options"
msgstr "Skonfiguruj opcje %s"
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:498 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:845
-#, fuzzy
msgid ""
"Unable to get report!\n"
"Is debuginfo missing?"
@@ -560,44 +546,40 @@ msgstr ""
#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:553 ../src/Gui/CCReporterDialog.py:574
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:884
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Error acquiring the report: %s"
msgstr "Błąd podczas uzyskiwania zgłoszenia: %s"
#: ../src/Gui/ConfBackend.py:77
-#, fuzzy
msgid "Cannot connect to the Gnome Keyring daemon."
-msgstr "Nie można połączyć się z demonem bazy kluczy GNOME"
+msgstr "Nie można połączyć się z demonem bazy kluczy środowiska GNOME."
#. could happen if keyring daemon is running, but we run gui under
#. user who is not the owner of the running session - using su
#: ../src/Gui/ConfBackend.py:83
-#, fuzzy
msgid "Cannot get the default keyring."
-msgstr "Nie można uzyskać domyślnej bazy kluczy"
+msgstr "Nie można uzyskać domyślnej bazy kluczy."
#: ../src/Gui/ConfBackend.py:102 ../src/Gui/ConfBackend.py:118
-#, fuzzy
msgid ""
"Access to gnome-keyring has been denied, plugins settings will not be saved."
msgstr ""
-"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, ustawienia wtyczek nie "
+"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony. Ustawienia wtyczek nie "
"zostaną zapisane."
#. we tried 2 times, so giving up the authorization
#: ../src/Gui/ConfBackend.py:152
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Access to gnome-keyring has been denied, cannot load the settings for %s!"
msgstr ""
-"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, nie można wczytać ustawień "
+"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony. Nie można wczytać ustawień "
"wtyczki %s."
#: ../src/Gui/ConfBackend.py:205
-#, fuzzy
msgid "Access to gnome-keyring has been denied, cannot load settings."
msgstr ""
-"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, nie można wczytać ustawień"
+"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony. Nie można wczytać ustawień."
#: ../src/Gui/dialogs.glade.h:1
msgid "Log"
@@ -608,7 +590,6 @@ msgid "Report done"
msgstr "Zgłoszenie zostało ukończone"
#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:24
-#, fuzzy
msgid "Cannot load the GUI description for SettingsDialog!"
msgstr ""
"Nie można wczytać opisu graficznego interfejsu użytkownika dla okna ustawień."
@@ -624,7 +605,7 @@ msgid "Please select a plugin from the list to edit it's options."
msgstr "Proszę wybrać wtyczkę z listy, aby zmodyfikować jej opcje."
#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:156
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Error while opening the plugin settings UI: \n"
"\n"
@@ -635,7 +616,6 @@ msgstr ""
"%s"
#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:17
-#, fuzzy
msgid "Cannot find PluginDialog widget in the UI description!"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć widgetu okna wtyczek w opisie interfejsu użytkownika."
@@ -653,9 +633,8 @@ msgstr ""
"newticket\">https://fedorahosted.org/abrt/newticket</a>"
#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:59 ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:85
-#, fuzzy
msgid "Combo box is not implemented"
-msgstr "pole kombinowane nie jest zaimplementowane"
+msgstr "Pole kombinowane nie jest zaimplementowane"
#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:68
msgid "Nothing to hydrate!"
@@ -684,13 +663,12 @@ msgstr ""
"angielskim)</b>"
#: ../src/Gui/report.glade.h:6
-#, fuzzy
msgid "<b>Please fix the following problems:</b>"
-msgstr "<b>Proszę naprawić następujące problemy</b>"
+msgstr "<b>Proszę naprawić następujące problemy:</b>"
#: ../src/Gui/report.glade.h:7
msgid "<b>Where do you want to report this incident?</b>"
-msgstr "<b>Gdzie zgłosić te zdarzenie?</b>"
+msgstr "<b>Gdzie zgłosić to zdarzenie?</b>"
#: ../src/Gui/report.glade.h:8
msgid "<span fgcolor=\"blue\">Architecture:</span>"
@@ -729,12 +707,10 @@ msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../src/Gui/report.glade.h:18
-#, fuzzy
msgid "Forces ABRT to regenerate the backtrace."
-msgstr "Wymusza ponowne utworzenie wyjątku przez program ABRT"
+msgstr "Wymusza ponowne utworzenie wyjątku przez program ABRT."
#: ../src/Gui/report.glade.h:19
-#, fuzzy
msgid "I checked the backtrace and removed sensitive data (passwords, etc)"
msgstr "Sprawdzono wyjątek i usunięto prywatne dane (hasła itp.)"
@@ -743,7 +719,6 @@ msgid "N/A"
msgstr "Nie dotyczy"
#: ../src/Gui/report.glade.h:21 ../src/Gui/progress_window.glade.h:2
-#, fuzzy
msgid "Please wait..."
msgstr "Proszę czekać..."
@@ -840,7 +815,6 @@ msgid "GPG keys: "
msgstr "Klucze GPG: "
#: ../src/Gui/settings.glade.h:17
-#, fuzzy
msgid "Max coredump storage size (MB):"
msgstr "Ograniczenie miejsca na zrzuty pamięci (MB):"
@@ -869,14 +843,13 @@ msgid "Crash info doesn't contain a backtrace"
msgstr "Informacje o awarii nie zawierają wyjątku"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:280
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Rating is required by the %s plugin"
msgstr "Ocena jest wymagana przez wtyczkę %s"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:282
-#, fuzzy
msgid "Rating is not required by any plugin, skipping the check..."
-msgstr "Ocena nie jest wymagana przez żadną wtyczkę, pomijanie sprawdzania..."
+msgstr "Ocena nie jest wymagana przez żadną wtyczkę. Pomijanie sprawdzania..."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:286
#, python-format
@@ -885,30 +858,30 @@ msgstr "Ocena wynosi %s"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:289
msgid "Crashdump doesn't have rating => we suppose it's not required"
-msgstr ""
+msgstr "Zrzut pamięci nie posiada oceny => prawdopodobnie nie jest wymagana"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:294
-#, fuzzy
msgid "You should check the backtrace for sensitive data."
-msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane"
+msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:295
-#, fuzzy
msgid "You must agree with sending the backtrace."
-msgstr "Należy wyrazić zgodę na wysłanie wyjątku"
+msgstr "Należy wyrazić zgodę na wysłanie wyjątku."
+
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:310
+msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable."
+msgstr "Zgłaszanie jest wyłączone, ponieważ nie można użyć wyjątku."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:355
-#, fuzzy
msgid "You did not provide any steps to reproduce."
msgstr "Nie podano, jak powtórzyć awarię."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:369
-#, fuzzy
msgid "You did not provide any comments."
msgstr "Nie podano żadnych komentarzy."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:450
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"It looks like an application from the package <b>%s</b> has crashed on your "
"system. It is a good idea to send a bug report about this issue. The report "
@@ -922,8 +895,8 @@ msgid ""
"Select where you would like to report the bug, and press 'Forward' to "
"continue."
msgstr ""
-"Wygląda na to, że pakiet <b>%s</b> się zawiesił. Dobrze jest wysłać "
-"zgłoszenie błędu. Dostarczy ono opiekunom oprogramowania niezbędne "
+"Wygląda na to, że aplikacja z pakietu <b>%s</b> się zawiesiła. Dobrze jest "
+"wysłać zgłoszenie błędu. Dostarczy ono opiekunom oprogramowania niezbędne "
"informacje, aby go naprawić.\n"
"\n"
"Proszę przejrzeć poniższe informacje i zmodyfikować je, aby upewnić się, że "
@@ -933,16 +906,14 @@ msgstr ""
"kontynuować."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:510
-#, fuzzy
msgid "Only one reporter plugin is configured."
-msgstr "Skonfigurowana jest tylko jedna wtyczka zgłaszania"
+msgstr "Skonfigurowana jest tylko jedna wtyczka zgłaszania."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:516
msgid "Send a bug report"
msgstr "Wyślij zgłoszenie błędu"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:554
-#, fuzzy
msgid ""
"Below is the backtrace associated with your crash. A crash backtrace "
"provides developers with details about how the crash happened, helping them "
@@ -970,19 +941,16 @@ msgid "I agree with submitting the backtrace"
msgstr "Zgadzam się na wysłanie wyjątku"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:608
-#, fuzzy
msgid "Approve the backtrace"
msgstr "Akceptuję wyjątek"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:631
-#, fuzzy
msgid "How did this crash happen (step-by-step)? How would you reproduce it?"
msgstr ""
"Jak wydarzyła się ta awaria i jak można ją powtórzyć, opisane krok po kroku "
"(w języku angielskim)."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:649
-#, fuzzy
msgid ""
"Are there any comments you would like to share with the software maintainers?"
msgstr "Komentarze dla opiekunów oprogramowania (w języku angielskim)."
@@ -992,14 +960,12 @@ msgid "Provide additional details"
msgstr "Podanie dodatkowych informacji"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:675
-#, fuzzy
msgid ""
"<b>Tip:</b> Your comments are not private. Please watch what you say "
"accordingly."
msgstr "<b>Wskazówka:</b> komentarze będą dostępne publicznie."
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:716
-#, fuzzy
msgid "Confirm and send the report"
msgstr "Potwierdź i wyślij zgłoszenie"
@@ -1049,7 +1015,6 @@ msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:752
-#, fuzzy
msgid "Click to view..."
msgstr "Kliknięcie wyświetli..."
@@ -1082,7 +1047,6 @@ msgid "Wrong Settings Detected"
msgstr "Wykryto błędne ustawienia"
#: ../src/Gui/settings_wizard.glade.h:3
-#, fuzzy
msgid ""
"Wrong settings were detected for some of the enabled reporter plugins. "
"Please use the buttons below to open the respective configuration and fix it "
@@ -1090,19 +1054,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"Wykryto błędne ustawienia dla niektórych włączonych wtyczek zgłaszania. "
"Proszę użyć poniższych przycisków, aby otworzyć odpowiednią konfigurację i "
-"naprawić ją przed kontynuowanie. W innym przypadku proces zgłoszenia się nie "
-"powiedzie.\n"
+"naprawić ją przed kontynuowaniem. W innym przypadku proces zgłoszenia się "
+"nie powiedzie.\n"
-#: ../src/Applet/Applet.cpp:88
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:85
#, c-format
msgid "A crash in package %s has been detected"
msgstr "Wykryto awarię pakietu %s"
-#: ../src/Applet/Applet.cpp:90
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:87
msgid "A crash has been detected"
msgstr "Wykryto awarię"
-#: ../src/Applet/Applet.cpp:266
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:283
msgid "ABRT service is not running"
msgstr "Usługa ABRT nie jest uruchomiona"
@@ -1112,7 +1076,6 @@ msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: ../src/Applet/CCApplet.cpp:89
-#, fuzzy
msgid ""
"Notification area applet that notifies users about issues detected by ABRT"
msgstr ""
@@ -1124,7 +1087,6 @@ msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#: ../src/Daemon/Daemon.cpp:517
-#, fuzzy
msgid ""
"The size of the report exceeded the quota. Please check system's "
"MaxCrashReportsSize value in abrt.conf."
@@ -1143,6 +1105,8 @@ msgid ""
"Cannot login. Check Edit->Plugins->Bugzilla and /etc/abrt/plugins/Bugzilla."
"conf. Server said: %s"
msgstr ""
+"Nie można się zalogować. Proszę sprawdzić Edycja->Wtyczki->Bugzilla oraz "
+"plik /etc/abrt/plugins/Bugzilla.conf. Komunikat od serwera: %s"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:681
msgid ""
@@ -1172,9 +1136,8 @@ msgstr ""
"wymaganych informacji"
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:781
-#, fuzzy
msgid "Creating a new bug..."
-msgstr "Dodawanie nowego błędu..."
+msgstr "Tworzenie nowego błędu..."
#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:786
msgid "Bugzilla entry creation failed"
@@ -1210,20 +1173,18 @@ msgid "Generating backtrace"
msgstr "Tworzenie wyjątku"
#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:353
-#, fuzzy
msgid "Starting the debuginfo installation"
msgstr "Uruchamianie instalacji pakietów debuginfo"
#. Compatibility code.
#. This whole block should be deleted for Fedora 14.
-#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:561
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:566
msgid "Getting global universal unique identification..."
msgstr "Uzyskiwanie globalnego UUID..."
-#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:743
-#, fuzzy
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:748
msgid "Skipping the debuginfo installation"
-msgstr "Pomijanie instalacji pakietu debuginfo"
+msgstr "Pomijanie instalacji pakietów debuginfo"
#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.cpp:94
msgid "Creating and submitting a report..."
@@ -1234,6 +1195,16 @@ msgstr "Tworzenie i wysyłanie zgłoszenia..."
msgid "Writing report to '%s'"
msgstr "Zapisywanie zgłoszenia do \"%s\""
+#: ../lib/Plugins/Logger.cpp:79
+#, c-format
+msgid "The report was appended to %s"
+msgstr "Zgłoszenie zostało dodane do %s"
+
+#: ../lib/Plugins/Logger.cpp:79
+#, c-format
+msgid "The report was stored to %s"
+msgstr "Zgłoszenie zostało przechowane w %s"
+
#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:298
msgid "FileTransfer: Creating a report..."
msgstr "Wtyczka przesyłania plików: tworzenie zgłoszenia..."