summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ca.po521
-rw-r--r--po/de.po183
-rw-r--r--po/es.po191
-rw-r--r--po/eu.po180
-rw-r--r--po/fr.po198
-rw-r--r--po/hu.po183
-rw-r--r--po/id.po186
-rw-r--r--po/it.po186
-rw-r--r--po/ja.po267
-rw-r--r--po/nb.po183
-rw-r--r--po/nl.po190
-rw-r--r--po/pl.po194
-rw-r--r--po/pt.po186
-rw-r--r--po/ru.po186
-rw-r--r--po/sssd.pot173
-rw-r--r--po/sv.po186
-rw-r--r--po/tg.po177
-rw-r--r--po/tr.po183
-rw-r--r--po/uk.po196
-rw-r--r--po/zh_TW.po183
-rw-r--r--src/man/po/br.po8031
-rw-r--r--src/man/po/ca.po916
-rw-r--r--src/man/po/cs.po883
-rw-r--r--src/man/po/es.po1038
-rw-r--r--src/man/po/eu.po883
-rw-r--r--src/man/po/fr.po1277
-rw-r--r--src/man/po/ja.po1307
-rw-r--r--src/man/po/nl.po917
-rw-r--r--src/man/po/po4a.cfg2
-rw-r--r--src/man/po/pt.po963
-rw-r--r--src/man/po/ru.po887
-rw-r--r--src/man/po/sssd-docs.pot859
-rw-r--r--src/man/po/tg.po887
-rw-r--r--src/man/po/uk.po1462
34 files changed, 15821 insertions, 8623 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 2e5301242..f3bb78fc5 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://fedorahosted.org/sssd\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
-"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-10 22:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-02 07:32+0000\n"
+"Last-Translator: muzzol <muzzol@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "El número de descriptors de fitxers que pot obrir aquesta resposta"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "Temps d'inactivitat abans de desconnexió automàtica d'un client"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de l'actualització en rerefons de les entrades en cau (en segons)"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:87
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera del cau negatiu (en segons)"
@@ -126,851 +126,876 @@ msgid ""
msgstr "Substitueix el valor buit de directori d'usuari del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
+msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
+msgstr "Substituir el valor de l'intèrpret d'ordres des del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres amb que els usuaris poden iniciar sessió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
msgid ""
"The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres que seran vetats i substituits amb l'intèrpret alternatiu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
msgid ""
"If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
"this fallback"
msgstr "Si un intèrpret d'ordres establert al directori central està permés però no es troba disponible, utilitza aquesta alternativa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
msgstr "Intèrpret d'ordres a utilitzar si el proveïdor no en llista un"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:73
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "Quant temps seran vàlids els registres de memòria cau"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de permetre els inicis de sessió en cau entre inicis de sessió en línia (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Quants intents fallits d'inicis de sessió es permeten en estar fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr "Quant temps (en minuts) s'ha de denegar l'inici de sessió després d'haver assolit offline_failed_login_attempts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr "Quins tipus de missatges es mostres a l'usuari durant l'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr "Quants segons s'ha de mantenir la informació en cau per les peticions PAM"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:81
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Quants dies abans de l'expiració de la contrasenya s'hauria de mostrar un avís"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:84
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Si s'han d'avaluar els atributs de temps a les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:89
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:90
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
msgstr "Si s'han d'utilitzar els algoritmes hash als noms d'ordinadors i a les adreces dins el fitxer known_hosts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
-msgstr ""
+msgstr "Llista d'UIDs o noms d'usuari que poden accedir al contestador de PAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "Authentication provider"
msgstr "Proveïdor d'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "Access control provider"
msgstr "Proveïdor de control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "Password change provider"
msgstr "Proveïdor de canvi de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
msgid "SUDO provider"
msgstr "Proveïdor de SUDO"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
msgid "Autofs provider"
msgstr "Proveïdor d'Autofs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Session-loading provider"
msgstr "Proveïdor de càrrega de sessió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:103
msgid "Host identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat d'ordinadors"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Minimum user ID"
msgstr "ID mínim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Maximum user ID"
msgstr "ID màxim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Activa l'enumeració de tots els usuaris/grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Credencials en cau per inicis de sessió fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
msgid "Store password hashes"
msgstr "Emmagatzema els codis hash de les contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Mostra els usuaris/grups en format plenament qualificat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de les entrades cau (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Restringeix o prefereix una família específica d'adreces en efectuar peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de mantenir les entrades en cau després d'un inici de sessió amb èxit (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Temps d'espera per les respostes DNS en resoldre servidors (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "La part del domini de la petició DNS de la recerca de servei"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Substitueix el valor GID del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules als noms d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "IPA domain"
msgstr "Domini IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid "IPA server address"
msgstr "Adreça del servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+msgid "Address of backup IPA server"
+msgstr "Adreça del servidor IPA de reserva "
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nom d'ordinador del client IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Si actualitzar automàticament l'entrada DNS del client a FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "La interfície amb la IP que s'hauria d'utilitzar per les actualitzacions dinàmiques de DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Base de cerca pels objectes HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Quantitat de temps entre peticions de les regles HBAC contra el servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Si les regles DENY són presents, o DENY_ALL o IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Si s'estableix a fals, l'argument d'ordinador facilitat per PAM serà ignorat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "La ubicació del muntador automàtic que aquest client IPA està utilitzant"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
-msgstr ""
+msgstr "Base de cerca per a l'objecte que conté informació sobre el domini de l'IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
-msgstr ""
+msgstr "Base de cerca per a objectes que contenen informació sobre intervals d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domini d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Active Directory server address"
-msgstr ""
+msgstr "Adreça de servidor d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr ""
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+msgid "Active Directory backup server address"
+msgstr "Adreça del servidor d'Active Directory de reserva"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+msgid "Active Directory client hostname"
+msgstr "Nom de màquina del client d'Active Directory"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adreça del servidor Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
+msgid "Kerberos backup server address"
+msgstr "Adreça de servidor Kerberos de reserva"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Reialme Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Temps d'espera de la autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Directori on emmagatzemar el cau de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Ubicació de la cau de credencials d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Ubicació de la clau per validar les credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Activa la validació de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Emmagatzema la contrasenya quan estigui fora de línia per autenticació en línia posterior"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida renovable del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Temps entre les dues comprovacions per renovar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Enables FAST"
msgstr "Activa FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Selecciona el principal per utilitzar amb FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Activa la canonització del principal"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Servidor on es troba el servei de canvi de contrasenya si no és al KDC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, La URI del servidor LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
+msgstr "ldap_backup_uri, la URI del servidor LDAP"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
msgstr "La base DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "El tipus d'esquema en us al servidor LDAP, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "The default bind DN"
msgstr "La connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "El tipus del testimoni d'autenticació a la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "El testimoni d'autenticació de la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Llargària del temps per intentar una connexió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Llargària del temps per intentar operacions LDAP asíncrones"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Llargària del temps entre intents per re-connectar quan estigui fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Utilitza només majúscules pels noms de reialme"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fitxer que conté els certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ruta al directori de certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fitxer que conté el certificat de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fitxer que conté la clau de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Llista de paquets de xifrat possibles"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Requereix verificació de certificat TLS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Especifica el mecanisme sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Escecifica l'id d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Especifica el reialme d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Especifica el SSF mínim per autorització sasl de LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Clau de servei Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Utilitza autenticació Kerberos per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Segueix les referències LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Temps de vida del TGT per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Com desreferenciar àlies"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nom del servei per les peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "El número de registres a recuperar en una sola petició LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "El número de membres que han de faltar per activar una de-referència completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the"
" host name during a SASL bind"
msgstr "Si la biblioteca LDAP hauria de realitzar una petició inversa per canonalitzar el nom d'ordinador durant la connexió SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "atribut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "atribut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid ""
"How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Quant temps s'ha de retenir una connexió al servidor LDAP abans de desconnectar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Desactiva el control de paginació LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició de cerca"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Llargària de temps entre actualitzacions d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Llargària de temps entre neteges del cau"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Requereix TLS per cerques d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Utilitza mapejat d'IDs enlloc de IDs pre-establerts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "DN base per cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Abast de les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtre per les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objectclass dels usuaris"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Username attribute"
msgstr "Atribut del nom d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "UID attribute"
msgstr "Atribut de l'UID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Atribut del GID primari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atribut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atribut del directori d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atribut d'intèrpret d'ordres"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atribut de l'objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atribut del grup primari de l'Active Directory per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atribut d'usuari principal (per a Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atribut de memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atribut de data de modificació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atribut de shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atribut de shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atribut de shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atribut de shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atribut de shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atribut de shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atribut de shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atribut que llista els serveis PAM autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atribut que llista els servidors autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atribut de krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atribut de krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atribut que indica l'activació de les polítiques de contrasenya de servidor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atribut de nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atribut de la clau pública SSH"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "DN base per cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objectclass per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Group password"
msgstr "Contrasenya del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "GID attribute"
msgstr "Atribut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atribut del membre de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atribut de data de modificació per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "El nivell d'imbricament màxim que seguirà l'SSSd"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "DN base per cerques de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objectclass per grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nom de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atribut de membres de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Atribut triple de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atribut d'UUID de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atribut de data de modificació de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "DN base per cerques de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objectclass per serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atribut de nom de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atribut de port de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atribut de protocol de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Límit inferior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Límit superior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Número d'IDS per cada llesca en mapejar IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Utilitza l'algoritme compatible d'autorid per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nom del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques d'initgroup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Política per avaluar l'expiració de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtre LDAP per determinar els privilegis d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Quins atributs s'haurien d'utilitzar per avaluar si el compte està expirat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Quines regles s'haurien d'utilitzar per avaluar el control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "L'URI d'un servidor LDAP on es permeten els canvis de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
+msgstr "URI d'un servidor LDAP reserva on es permet canvis de contrasenya"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nom del servei DNS pel servidor LDAP de canvi de contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "DN base per cerques de regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Període d'actualització automàtica completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Període d'actualització automàtica intel·ligent"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu filtrar les normes per nom de màquina, adreça IP i xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo"
" rules"
-msgstr ""
+msgstr "Noms de màquina i/o noms de domini plenament qualificat d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
-msgstr ""
+msgstr "Adreces IPv4 o IPv6 o xarxa d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu incloure regles que contenen netgroup en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu incloure regles que contenen expressions regulars en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objectclass de les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nom de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut de la comanda de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atribut de l'ordinador de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atribut de l'usuari de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atribut de l'opció de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atribut de runasuser de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atribut de runasgroup de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atribut de notbefore de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atribut de notafter de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atribut d'ordre de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objectclass dels mapes automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atribut del nom del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objectclass de les entrades del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atribut de la clau d'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atribut del valor de l'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "DN base per cerques del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris no autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Intèrpret d'ordres per defecte, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "Base for home directories"
msgstr "Base pels directoris d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "El nom de la biblioteca NSS a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:347
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Cercar nom de grup canònic al cau si és possible"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a utilitzar"
@@ -1009,7 +1034,7 @@ msgstr "Mostra les marques de temps amb microsegons"
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descriptor de fitxer obert pels registres de depuració"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2247
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domini del proveïdor d'informació (obligatori)"
@@ -1037,65 +1062,65 @@ msgstr "Ha ocorregut un error però no es pot trobar cap descripció."
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Error inesperat en cercar una descripció de l'error"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:381
+#: src/sss_client/pam_sss.c:375
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:569
+#: src/sss_client/pam_sss.c:563
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "La reinicialització de la contrasenya pel root no està suportada."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:610
+#: src/sss_client/pam_sss.c:604
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "S'ha autenticat amb credencials del cau"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:611
+#: src/sss_client/pam_sss.c:605
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", la seva contrasenya del cau expirarà el: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:641
+#: src/sss_client/pam_sss.c:635
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
msgstr "La seva contrasenya ha expirat. Teniu %1$d inici(s) de sessió de gràcia restants."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:687
+#: src/sss_client/pam_sss.c:681
#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
msgstr "La vostra contrasenya expirarà en %1$d %2$s."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:736
+#: src/sss_client/pam_sss.c:730
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "S'ha denegat l'autenticació fins: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:757
+#: src/sss_client/pam_sss.c:751
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "El sistema es troba fora de línia, el canvi de contrasenya no és possible"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:787 src/sss_client/pam_sss.c:800
+#: src/sss_client/pam_sss.c:781 src/sss_client/pam_sss.c:794
msgid "Password change failed. "
msgstr "Ha fallat el canvi de contrasenya."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:790 src/sss_client/pam_sss.c:801
+#: src/sss_client/pam_sss.c:784 src/sss_client/pam_sss.c:795
msgid "Server message: "
msgstr "Missatge del servidor: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1308
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1213
msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1309
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1214
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Re-introduïu la nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1395
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1300
msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1427
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1332
msgid "Current Password: "
msgstr "Contrasenya actual: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1574
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1479
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "La contrasenya ha expirat. Canviau la vostra contrasenya ara."
@@ -1141,7 +1166,7 @@ msgstr "El port a utilitzar per connectar-se a l'ordinador"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "Port invàlid\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index bc3a400a9..b0a74c800 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: German <trans-de@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-Serveradresse"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-Serveradresse"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-Serveradresse"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -999,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1129,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1138,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1212,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1304,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1351,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1525,106 +1522,106 @@ msgstr "Das Konto sperren"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Das Konto entsperren"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1645,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 537651f29..a4376055e 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -12,15 +12,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Spanish <trans-es@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -138,11 +138,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
msgstr ""
-"Sustituye valores del directorio personal del proveedor de la identidad con "
-"este valor"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -379,9 +376,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -393,9 +389,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -463,9 +458,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, El URI del servidor LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, El URI del servidor LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -913,10 +907,8 @@ msgstr ""
"URI de un servidor LDAP donde se permite la modificación de contraseñas"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr ""
-"URI de un servidor LDAP donde se permite la modificación de contraseñas"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1054,42 +1046,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a usar"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Convertirse en demonio (predeterminado)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Ejecutarse en forma interactiva (no un demonio)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Indicar un archivo de configuración diferente al predeterminado"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Muestra el número de versión y finaliza"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Nive de depuración"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Agregar marcas de tiempo de depuración"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mostrar marcas de tiempo con microsegundos"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un arhivo abierto de descriptor para los registros de depuración"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Dominio del proveedor de información (obligatorio)"
@@ -1185,7 +1177,7 @@ msgstr "La contraseña ha expirado. Modifíquela en este preciso momento."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Nivel de depuración en que se debe ejecutar"
@@ -1194,17 +1186,16 @@ msgstr "Nivel de depuración en que se debe ejecutar"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Error al poner la región\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1269,93 +1260,93 @@ msgstr "Debe especificar un directorio esqueleto alternativo"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "El usuario de SELinux para el registro del usuario"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Especifica el grupo a ser añadido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Especifique el usuario a agregar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Error al inicializar las herramientas - no hay dominio local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Error al inicializar las herramientas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Dominio inválido especificado en FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Error interno al analizar sintácticamente los parámetros.\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Los grupos deben estar en el mismo dominio que el usuario\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "No se pudieron establecer los valores predeterminados\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "El UID seleccionado está fuera del rango permitido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "No es posible definir contexto de registro de SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "No se pudo obtener información del usuario\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"El directorio de inicio del usuario ya existe, no copiar datos desde el "
"esqueleto\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "No se pudo asignar el ID para el usuario - ¿el dominio estará lleno?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Ya existe un usuario o grupo con el mismo nombre o ID\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el usuario.\n"
@@ -1363,23 +1354,23 @@ msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el usuario.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "El GID del grupo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Especifique el grupo a agregar\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "El GID elegido está fuera del rango permitido\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "No se pudo asignar el ID para el grupo - ¿el dominio estará lleno?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Ya existe un grupo con el mismo nombre o GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el grupo.\n"
@@ -1412,15 +1403,15 @@ msgstr "Grupos a los que se debe agregar este grupo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupos desde los que se debe eliminar este grupo"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Especifica el grupo a ser eliminado de\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Especifique el grupo a modificar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1428,31 +1419,31 @@ msgstr ""
"No se pudo encontrar el grupo en el dominio local, la modificación de grupos "
"se permite sólo en el dominio local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Los grupos miembro deben estar en el mismo dominio que el grupo padre\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el grupo - verifique si los nombre de grupo miembro son "
"los correctos\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el grupo - verifique si el nombre de grupo es correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Error de transacción. No se pudo modificar el grupo.\n"
@@ -1597,11 +1588,11 @@ msgstr "Bloquear la cuenta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Desbloquear la cuenta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Especifique el usuario a modificar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1609,99 +1600,99 @@ msgstr ""
"No se pudo encontrar el usuario en el dominio local, la modificación de los "
"usuarios se permite solamente en el dominio local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el usuario - verifique si los nombres de grupo son "
"correctos\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el usuario - ¿no será ya miembro de esos grupos?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Error de transacción. No se pudo modificar el usuario.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1722,6 +1713,6 @@ msgstr "Falta memoria\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Envia el resultado de la depuración hacia archivos en lugar de stderr"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index b886f663b..66d1ad7c8 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"eu/)\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -355,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "IPA zerbitzariaren helbidea"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Inprimatu bertsio zenbakia eta irten"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Arazketa maila"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Gehitu arazketako data-zigiluak"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1127,7 @@ msgstr "Pasahitza iraungita. Aldatu zure pasahitza orain."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Zehaztu gehitu beharreko erabiltzailea\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Errorea tresnak hasieratzean - domeinu lokalik ez\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Errorea tresnak hasieratzean\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Baliogabeko domeinua zehaztu da FQDN-n\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Barne errorea parametroak analizatzean\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Taldeek erabiltzailearen domeinu berean egon behar dute\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Ezin dira balio lehenetsiak ezarri\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Hautatutako UIDa baimendutako bitartetik kanpo dago\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1303,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr "Taldearen GIDa"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Hautatutako UIDa baimendutako bitartetik kanpo dago\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1350,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1524,106 +1522,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr "Desblokeatu kontua"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Baliogabetu erabiltzaile bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Baliogabetu erabiltzaile guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Baliogabetu talde bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Baliogabetu talde guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Baliogabetu zerbitzu bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Baliogabetu zerbitzu guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1644,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index c2c2d945f..b147287a5 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-18 14:02+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-11 08:36+0000\n"
"Last-Translator: Jérôme Fenal <jfenal@gmail.com>\n"
"Language-Team: French <trans-fr@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -139,11 +139,8 @@ msgstr ""
"valeur"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr ""
-"Remplacer par cette valeur celle du répertoire personnel obtenu avec le "
-"fournisseur d'identité"
+msgstr "Écraser le shell donné par le fournisseur d'identité avec cette valeur"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -327,7 +324,7 @@ msgstr "Adresse du serveur IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Adresse du serveur IPA de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -387,9 +384,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adresse du serveur Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Adresse du serveur Active Directory"
+msgstr "Adresse du serveur Active Directory de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -401,9 +397,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adresse du serveur Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Adresse du serveur Kerberos"
+msgstr "Adresse du serveur Kerberos de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -471,9 +466,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, l'adresse du serveur LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, l'adresse du serveur LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, l'URI du serveur LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -923,9 +917,10 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI d'un serveur LDAP où les changements de mot de passe sont acceptés"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "URI d'un serveur LDAP où les changements de mot de passe sont acceptés"
+msgstr ""
+"URI d'un serveur LDAP de secours où sont autorisées les modifications de mot "
+"de passe"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1069,42 +1064,42 @@ msgstr "Rechercher le nom canonique du groupe dans le cache si possible"
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pile PAM à utiliser"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Devenir un démon (par défaut)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Fonctionner en interactif (non démon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Définir un fichier de configuration différent de celui par défaut"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Afficher le numéro de version et quitte"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Niveau de débogage"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Ajouter l'horodatage au débogage"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Afficher l'horodatage en microsecondes"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descripteur de fichier ouvert pour les journaux de débogage"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domaine du fournisseur d'informations (obligatoire)"
@@ -1204,7 +1199,7 @@ msgstr "Mot de passe expiré. Changez votre mot de passe maintenant."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Le niveau de débogage utilisé avec"
@@ -1213,17 +1208,16 @@ msgstr "Le niveau de débogage utilisé avec"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Le domaine SSSD à utiliser"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Erreur lors du paramétrage de la locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Mémoire insuffisante\n"
@@ -1287,96 +1281,96 @@ msgstr "Spécifie un répertoire squelette alternatif"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "L'utilisateur SELinux pour l'identifiant de l'utilisateur"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Définir le groupe à ajouter à\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Définir l'utilisateur à ajouter à\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Erreur à l'initialisation des outils - aucun domaine local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Erreur à l'initialisation des outils\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domaine invalide définit dans le FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Erreur interne lors de l'analyse des paramètres\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Les groupes doivent être dans le même domaine que l'utilisateur\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Impossible de trouver le groupe %1$s dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Impossible de définir les valeurs par défaut\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "L'UID sélectionné est en dehors de la plage autorisée\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Impossible de définir le contexte de connexion SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Impossible de trouver les informations sur l'utilisateur\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Le répertoire de l'utilisateur existe déjà, les données du répertoire "
"squelette ne sont pas copiées\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Impossible de créer le répertoire de l'utilisateur : %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
"Impossible de créer le répertoire de réception des messages électroniques "
"pour l'utilisateur : %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"L'identifiant de l'utilisateur ne peut pas être alloué - domaine plein ?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Un utilisateur ou groupe avec le même nom ou identifiant existe déjà\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter l'utilisateur.\n"
@@ -1384,23 +1378,23 @@ msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter l'utilisateur.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "Le GID du groupe"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Définir le groupe à ajouter\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Le GID choisit est en dehors de la plage autorisée\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Impossible d'allouer l'identifiant du groupe - domaine plein ?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Un groupe avec le même nom ou GID existe déjà\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter le groupe.\n"
@@ -1435,15 +1429,15 @@ msgstr "Groupes auxquels ce groupe sera ajouté"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Groupes desquels ce groupe sera retiré"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Définir le groupe duquel supprimer\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Définir le groupe à modifier\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1451,14 +1445,14 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver le groupe dans le domaine local, la modification des "
"groupes n'est autorisée que dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Les membres du groupe doivent être dans le même domaine que le groupe "
"parent\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1467,19 +1461,19 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver le groupe %1$s dans le domaine local, seuls les "
"groupes du domaine local sont autorisés\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier le groupe - vérifier que les noms des groupes membres "
"sont corrects\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier le groupe - vérifier que le nom du groupe est "
"correct\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible de modifier le groupe.\n"
@@ -1634,11 +1628,11 @@ msgstr "Verrouiller le compte"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Déverrouiller le compte"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Spécifier l'utilisateur à modifier\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1646,100 +1640,100 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver l'utilisateur dans le domaine local, la modification "
"des utilisateurs n'est autorisée que dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier l'utilisateur - vérifiez que les noms de groupe sont "
"corrects\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier l'utilisateur - l'utilisateur est déjà membre du "
"groupe ?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible de modifier l'utlisateur.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Aucun object trouvé dans le cache pour la recherche spécifiée\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Aucun %1$s nommé %2$s, on passe\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "Aucun objet de type %1$s dans le cache, on passe\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Impossible d'invalider %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Impossible d'invalider %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Invalider un utilisateur spécifique"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Invalider tous les utilisateurs"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Invalider un groupe particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Invalider tous les groupes"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Invalider un groupe réseau particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Invalider tous les groupes réseau"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Invalidation d'un service particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Invalidation de tous les services"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Invalidation d'une carte autofs particulière"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Invalidation de toutes les cartes autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "N'invalider des entrées que d'un domaine spécifique"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Merci de sélectionner au moins un objet à invalider\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Impossible d'ouvrir le domaine %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Impossible d'ouvrir aucun des domaines disponibles\n"
@@ -1760,7 +1754,7 @@ msgstr "Mémoire saturée\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s doit être lancé en tant que root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Envoyer la sortie de débogage vers un fichier plutôt que vers la sortie "
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index dc7c1671c..705d62ba0 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <trans-hu@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -341,9 +341,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -355,9 +354,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mikroszekundum pontosságú időbélyegek"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1126,7 @@ msgstr "A jelszava lejárt, változtass meg most."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,93 +1208,93 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nem lehet beállítani az alapértékeket\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "A megadott UID kívül esik a megengedett tartományon\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nem áll rendelkezésre információ a felhasználóról\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"A felhasználó könyvtára már létezik, a skel könyvtár tartalmát nem másolom "
"bele\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Tranzakcióhiba történt, nem lehetett létrehozni a felhasználót.\n"
@@ -1305,23 +1302,23 @@ msgstr "Tranzakcióhiba történt, nem lehetett létrehozni a felhasználót.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "A csoport GID-je"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1352,41 +1349,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1526,106 +1523,106 @@ msgstr "Fiók zárolása"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Fiók feloldása"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Adja meg a módosítandó felhasználót\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Tranzakcióhiba történt, a felhasználó nem módosítható.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1646,6 +1643,6 @@ msgstr "Elfogyott a memória\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index aa7a2346a..0c2663e9f 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <trans-id@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: id\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -340,9 +340,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Alamat server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -354,9 +353,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Alamat server Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Alamat server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -420,9 +418,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI server LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI server LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -998,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1125,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,92 +1207,92 @@ msgstr "Tentukan direktori kerangka alternatif"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Tentukan pengguna untuk ditambahkan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Gagal saat menginisialisasi perkakas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domain yang ditentukan dalam FQDN tidak valid\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Terjadi kesalahan internal ketika mengurai parameter\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grup harus berada dalam domain yang sama dengan pengguna\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Tidak dapat menetapkan nilai default\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "UID yang dipilih berada di luar rentang yang diizinkan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Tidak bisa mendapatkan info tentang pengguna\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Direktori home milik pengguna sudah ada, tidak menyalin data dari skeldir\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Tidak dapat mengalokasikan ID untuk pengguna - domain penuh?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Pengguna atau grup dengan nama atau ID yang sama sudah ada\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan pengguna.\n"
@@ -1304,23 +1300,23 @@ msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan pengguna.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grup"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Tentukan grup untuk ditambahkan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "GID yang dipilih berada di luar rentang yang diizinkan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Tidak dapat mengalokasikan ID untuk grup - domain penuh?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grup dengan nama atau GID yang sama sudah ada\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan grup.\n"
@@ -1353,15 +1349,15 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Tentukan grup untuk dimodifikasi\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1369,30 +1365,30 @@ msgstr ""
"Tidak dapat menemukan grup di domain lokal, memodifikasi grup hanya "
"diperbolehkan dalam domain lokal\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Anggota kelompok harus berada dalam domain yang sama sebagaimana kelompok "
"induknya\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi grup - periksa apakah nama grup anggota sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "Tidak bisa memodifikasi grup - periksa apakah groupname sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak bisa memodifikasi grup.\n"
@@ -1534,11 +1530,11 @@ msgstr "Kunci akun"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Buka kunci akun"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Tentukan pengguna untuk dimodifikasi\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1546,98 +1542,98 @@ msgstr ""
"Tidak dapat menemukan pengguna dalam domain lokal, memodifikasi pengguna "
"hanya diperbolehkan dalam domain lokal\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi pengguna - periksa apakah nama grup sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi pengguna - pengguna sudah menjadi anggota kelompok?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Pengguna tidak dapat dimodifikasi.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1658,6 +1654,6 @@ msgstr "Kehabisan memori\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 4481c4970..1637edb62 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Italian <trans-it@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: it\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -350,9 +350,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -364,9 +363,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -431,9 +429,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, l'indirizzo del server LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, l'indirizzo del server LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Stack PAM da usare"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Esegui come demone (default)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Esegui interattivamente (non come demone)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Specificare un file di configurazione specifico"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Livello debug"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Includi timestamp di debug"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descrittore di file aperto per l'output di debug"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Dominio del provider di informazioni (obbligatorio)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "Password scaduta. Cambiare la password ora."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Il livello di debug da utilizzare"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "Il livello di debug da utilizzare"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Errore di impostazione del locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,93 +1218,93 @@ msgstr "Specificare una directory skeleton alternativa"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Specificare un utente da aggiungere\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Errore durante l'inizializzazione degli strumenti - nessun dominio\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Errore durante l'inizializzazione degli strumenti\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Il dominio specificato nel FQDN non è valido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Errore interno nel parsing dei parametri\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "I gruppi devono essere nello stesso dominio dell'utente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Impossibile impostare i valori predefiniti\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "L'UID specificato non rientra nel range permesso\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Impossibile determinare le informazioni dell'utente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"La directory home dell'utente esiste, non vengono copiati dati dalla "
"directory skeleton\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Impossibile allocare l'ID utente - dominio pieno?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Utente o gruppo con lo stesso nome o ID già presente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Errore nella transazione. L'utente non è stato aggiunto.\n"
@@ -1316,23 +1312,23 @@ msgstr "Errore nella transazione. L'utente non è stato aggiunto.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "Il GID del gruppo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Specificare un gruppo da aggiungere\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Il GID specificato non è nel range permesso\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Impossibile allocare l'ID per il gruppo - dominio pieno?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Gruppo con lo stesso nome o GID già esistente\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Errore della transazione. Impossibile aggiungere il gruppo.\n"
@@ -1365,15 +1361,15 @@ msgstr "Gruppi a cui aggiungere questo gruppo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Gruppi da cui eliminare questo gruppo"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Specificare il gruppo da modificare\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1381,32 +1377,32 @@ msgstr ""
"Gruppo non presente nel dominio locale. La modifica dei gruppi è permessa "
"solo nel dominio locale.\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"I gruppi membri devono appartenere allo stesso dominio del gruppo radice\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare il gruppo - controllare che i nomi dei gruppi siano "
"corretti\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare il gruppo - controllare che il nome del gruppo sia "
"corretto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Errore della transazione. Impossibile modificare il gruppo.\n"
@@ -1550,11 +1546,11 @@ msgstr "Bloccare l'account"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Sbloccare l'account"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Specificare l'utente da modificare\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1562,98 +1558,98 @@ msgstr ""
"Utente non presente nel dominio locale. La modifica degli utenti è permessa "
"solo nel dominio locale.\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare l'utente - controllare che i nomi dei gruppi siano "
"corretti\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Impossibile modificare l'utente - utente già membro di gruppi?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Errore nella transazione. Impossibile modificare l'utente.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1674,6 +1670,6 @@ msgstr "Memoria esaurita\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Redirigere l'output di debug su file anzichè stderr"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 6548c2522..59db6d052 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-12 22:09+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-04 00:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomoyuki KATO <tomo@dream.daynight.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <trans-ja@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ja\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "サービス再起動前の Ping タイムアウト"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:44
msgid ""
"Timeout between three failed ping checks and forcibly killing the service"
-msgstr ""
+msgstr "3 回 の ping チェック失敗とサービスの強制停止のタイムアウト間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:45
msgid "Command to start service"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "このレスポンダーににより開かれるファイル記述子の
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "クライアントの自動切断までのアイドル時間"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -124,11 +124,12 @@ msgstr "識別プロバイダーからのホームディレクトリーの値を
msgid ""
"Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
msgstr ""
+"アイデンティティプロバイダーからの空のホームディレクトリーをこの値で置き換え"
+"ます"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr "識別プロバイダーからのホームディレクトリーの値をこの値で上書きする"
+msgstr "アイデンティティプロバイダーからのシェル値をこの値で上書きします"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -149,11 +150,11 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
-msgstr ""
+msgstr "プロバイダーが一覧に持っていないとき使用するシェル"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:73
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "メモリー内のキャッシュレコードが有効な期間"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
@@ -187,11 +188,11 @@ msgstr "sudo ルールにおいて時間による属性を評価するかどう
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:90
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
-msgstr ""
+msgstr "known_hosts ファイルにおいてホスト名とアドレスをハッシュ化するかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
-msgstr ""
+msgstr "PAC レスポンダーへのアクセスが許可された UID またはユーザー名の一覧"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Identity provider"
@@ -294,7 +295,7 @@ msgstr "IPA サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "バックアップ IPA サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -331,28 +332,27 @@ msgstr "この IPA クライアントが使用している automounter の場所
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
-msgstr ""
+msgstr "IPA ドメインに関する情報を含むオブジェクトに対する検索ベース"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
-msgstr ""
+msgstr "ID 範囲に関する情報を含むオブジェクトに対する検索ベース"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory ドメイン"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Active Directory server address"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory サーバーアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
+msgstr "Active Directory バックアップサーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory クライアントホスト名"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
@@ -360,9 +360,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
+msgstr "Kerberos バックアップサーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -426,9 +425,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, LDAP サーバーの URI"
+msgstr "ldap_backup_uri, LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -584,7 +582,7 @@ msgstr "ID 検索に TLS を要求する"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
-msgstr ""
+msgstr "事前設定済み ID の代わりに objectSID の ID マッピングを使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Base DN for user lookups"
@@ -825,27 +823,27 @@ msgstr "ID マッピングの上限"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングするとき、各スライスに対する ID の数"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対する autorid 互換アルゴリズムを使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対するデフォルトドメインの名前"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対するデフォルトドメインの SID"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr ""
+msgstr "グループ検索のために LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN を使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr ""
+msgstr "初期グループの検索のために LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN を使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -868,9 +866,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "パスワードの変更が許可される LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "パスワードの変更が許可される LDAP サーバーの URI"
+msgstr "パスワードの変更が許可されるバックアップ LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -882,34 +879,40 @@ msgstr "sudo ルール検索のベース DN"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "自動的な完全更新間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "自動的なスマート更新間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
+"ホスト名、IP アドレスおよびネットワークによるフィルタールールを使用するかどう"
+"か"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
+"sudo ルールをフィルターするこのマシンのホスト名および/または完全修飾ドメイン"
+"名"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
+"sudo ルールをフィルターするこのマシンの IPv4 または IPv6 アドレスまたはネット"
+"ワーク"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "ホスト属性にネットワークグループを含むルールを含めるかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "ホスト属性に正規表現を含むルールを含めるかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Object class for sudo rules"
@@ -1007,42 +1010,42 @@ msgstr "可能ならばキャッシュから正規化されたグループ名を
msgid "PAM stack to use"
msgstr "使用する PAM スタック"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "デーモンとして実行(デフォルト)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "対話的に実行(デーモンではない)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "非標準の設定ファイルの指定"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "バージョン番号を表示して終了する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "デバッグレベル"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "デバッグのタイムスタンプを追加する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "タイムスタンプをミリ秒単位で表示する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "デバッグログのオープンファイルディスクリプター"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "情報プロバイダーのドメイン (必須)"
@@ -1089,7 +1092,7 @@ msgstr "、キャッシュされたパスワードが失効します: "
#: src/sss_client/pam_sss.c:635
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
-msgstr ""
+msgstr "パスワードの期限が切れています。あと %1$d 回ログインできます。"
#: src/sss_client/pam_sss.c:681
#, c-format
@@ -1137,7 +1140,7 @@ msgstr "パスワードの期限が切れました。いますぐパスワード
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "実行するデバッグレベル"
@@ -1146,17 +1149,16 @@ msgstr "実行するデバッグレベル"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "使用する SSSD ドメイン"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "ロケールの設定中にエラーが発生しました\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "十分なメモリーがありません\n"
@@ -1220,94 +1222,94 @@ msgstr "代替のスケルトンディレクトリーを指定する"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "ユーザーのログインに対する SELinux ユーザー"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "追加するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "追加するユーザーを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
"ツールを初期化中にエラーが発生しました - ローカルドメインがありません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "ツールを初期化中にエラーが発生しました\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "FQDN で指定されたドメインが無効です\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "パラメーターを解析中に内部エラーが発生しました\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "グループがユーザーと同じドメインになければいけません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "ローカルドメインにグループ %1$s を見つけられません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "デフォルト値を設定できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "選択された UID は許容される範囲を越えています\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "SELinux ログインコンテキストを設定できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "ユーザーに関する情報を取得できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"ユーザーのホームディレクトリーがすでに存在します、スケルトンディレクトリーか"
"らデータをコピーしません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "ユーザーのホームディレクトリーを作成できません: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "ユーザーのメールスプールを作成できません: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "ユーザーに ID を割り当てられませんでした - ドメインがいっぱいですか?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "同じ名前または ID を持つユーザーまたはグループがすでに存在します\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを追加できませんでした。\n"
@@ -1315,23 +1317,23 @@ msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを追加できません
msgid "The GID of the group"
msgstr "グループの GID"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "追加するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "選択された GID は許容される範囲を越えています\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "グループに ID を割り当てられませんでした - ドメインがいっぱいですか?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "同じ名前または GID を持つグループがすでに存在します\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "トランザクションエラー。グループを追加できませんでした。\n"
@@ -1342,7 +1344,7 @@ msgstr "削除するグループを指定してください\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:101
#, c-format
msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "グループ %1$s はドメインに対して定義された ID の範囲を越えています\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:115
msgid ""
@@ -1364,15 +1366,15 @@ msgstr "このグループに追加するグループ"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "このグループから削除するグループ"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "削除するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "変更するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1380,30 +1382,32 @@ msgstr ""
"ローカルドメインにグループが見つかりませんでした。グループの変更はローカルド"
"メインにおいてのみ許可されます\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "メンバーグループが親グループと同じドメインにある必要があります\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
+"ローカルドメインにグループ %1$s が見つかりません。ローカルドメインにあるグ"
+"ループのみが許可されます\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"グループを変更できませんでした - メンバーグループ名が正しいかを確認してくださ"
"い\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"グループを変更できませんでした - グループ名が正しいかを確認してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "トランザクションエラー。グループを変更できませんでした。\n"
@@ -1424,7 +1428,7 @@ msgstr "%1$s GID 番号: %2$d\n"
#: src/tools/sss_groupshow.c:603
#, c-format
msgid "%1$sMember users: "
-msgstr ""
+msgstr "%1$s メンバーユーザー: "
#: src/tools/sss_groupshow.c:610
#, c-format
@@ -1487,7 +1491,7 @@ msgstr "削除するユーザーを指定する\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:230
#, c-format
msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "ユーザー %1$s はドメインに対して定義された ID の範囲を超えています\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:255
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
@@ -1497,6 +1501,7 @@ msgstr "SELinux ログインコンテキストをリセットできません\n"
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
+"警告: ユーザー (uid %1$lu) が削除されたときにまだログインしていました。\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:272
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
@@ -1510,7 +1515,7 @@ msgstr "ユーザーがログインしていたかを確認中にエラーが発
#: src/tools/sss_userdel.c:284
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "削除後コマンドの実行に失敗しました: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:296
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
@@ -1520,7 +1525,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_userdel.c:298
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ホームディレクトリーを削除できません: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:309
msgid ""
@@ -1553,11 +1558,11 @@ msgstr "アカウントをロックする"
msgid "Unlock the account"
msgstr "アカウントをロック解除する"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "変更するユーザーを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1565,98 +1570,98 @@ msgstr ""
"ローカルドメインにユーザーを見つけられません。ユーザーの変更はローカルドメイ"
"ンにおいてのみ許可されます。\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"ユーザーを変更できませんでした - グループ名が正しいかを確認してください\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"ユーザーを変更できませんでした - ユーザーはすでにグループのメンバーですか?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを変更できませんでした。\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "指定された検索に一致するキャッシュオブジェクトがありません\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "%2$s という名前の %1$s はありません、スキップします\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "キャッシュに形式 %1$s のオブジェクトがありません、スキップします\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "%1$s を無効化できませんでした"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "%1$s %2$s を無効化できませんでした"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "特定のユーザーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "すべてのユーザーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "特定のグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "すべてのグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "特定のネットワークグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "すべてのネットワークグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "特定のサービスの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "すべてのサービスの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "特定の autofs マップの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "すべての autofs マップの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "特定のドメインのみからエントリーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
-msgstr ""
+msgstr "無効化するオブジェクトを少なくとも一つ選択してください\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "ドメイン %1$s を開けませんでした\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "利用可能なドメインを開けませんでした\n"
@@ -1677,6 +1682,6 @@ msgstr "メモリー不足\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s は root として実行する必要があります\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "デバッグ出力を標準エラーの代わりにファイルに送信する"
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index a20721a4e..e9ff50136 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -341,9 +341,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -355,9 +354,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1126,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,91 +1208,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1303,23 +1300,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1350,41 +1347,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1524,106 +1521,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1644,6 +1641,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 47c6815c5..fd093bfd5 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"nl/)\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -131,10 +131,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
msgstr ""
-"Overschrijf homedir waarde van de identiteit aanbieder met deze waarde "
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -372,9 +370,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-serveradres"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -386,9 +383,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-serveradres"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-serveradres"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -455,9 +451,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, de URI van de LDAP server"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, de URI van de LDAP server"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -907,10 +902,8 @@ msgstr ""
"URI van een LDAP server waarop wachtwoord veranderingen toegestaan zijn"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr ""
-"URI van een LDAP server waarop wachtwoord veranderingen toegestaan zijn"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1047,42 +1040,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack die gebruikt wordt"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Start in de achtergrond (standaard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Start interactief (standaard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Geef een niet-standaard configuratiebestand op"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Print versie nummer en sluit af"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Debug niveau"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Voeg tijdstempels toe aan debugberichten"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Toon tijdstempel met microseconden"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Een geopend bestand voor de debug logs"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domein voor de informatie provider (verplicht)"
@@ -1178,7 +1171,7 @@ msgstr "Wachtwoord verlopen. Verander nu uw wachtwoord."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Het debugniveau waarmee gestart wordt"
@@ -1187,17 +1180,16 @@ msgstr "Het debugniveau waarmee gestart wordt"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fout bij het zetten van de locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1261,92 +1253,92 @@ msgstr "Geef een alternatieve voorbeeldmap"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "De SELinux-gebruiker voor de login van de gebruiker"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Geef group op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Geef gebruiker op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Fout bij de initialisatie van de tools - geen lokaal domein\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fout bij de initialisatie van de tools\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Verkeerd domein gespecificeerd in de FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Interne fout bij het verwerken van de parameters\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
"De groepen moeten zich in het zelfde domein als de gebruiker bevinden\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan de standaardwaarden niet zetten\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "De geselecteerde UID valt buiten het toegestane bereik\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Kan de SELinux login context niet zetten\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan geen informatie ophalen over de gebruiker\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr "De gebruikersmap bestaat reeds, voorbeeldmap niet gekopieerd\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Kan geen ID vinden voor de gebruiker - zit het domein vol?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Een gebruiker of groep met een zelfde naam of ID bestaat reeds\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet toevoegen\n"
@@ -1354,23 +1346,23 @@ msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet toevoegen\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "De GID van de groep"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Geef groep op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "De geselecteerde GID valt buiten het toegestane bereik\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Kan geen ID vinden voor de groep - zit het domein vol?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Een groep met een zelfde naam of GID bestaat reeds\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de groep niet toevoegen\n"
@@ -1403,15 +1395,15 @@ msgstr "Groepen waar deze groep aan toe te voegen"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Groepen om deze groep uit te verwijderen"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Specificeer de groep waaruit verwijderd moet worden\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Specificeer de groep die aangepast moet worden\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1419,32 +1411,32 @@ msgstr ""
"Groep niet gevonden in lokaal domein, aanpassen van groepen is alleen "
"toegestaan in lokaal domein.\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Lidmaatschappen moeten in het zelfde domein vallen als de daarboven liggende "
"groep\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Kan de groep niet aanpassen - controleer of de namen van de lidmaatschappen "
"correct zijn\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Kan de groep niet aanpassen - controleer of de naam van de groep correct is\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de groep niet aanpassen.\n"
@@ -1591,11 +1583,11 @@ msgstr "Bevries het account"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Heractiveer het account"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Geef de gebruiker op die aangepast moet worden\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1603,98 +1595,98 @@ msgstr ""
"Kan de gebruiker niet vinden in het lokale domein, het aanpassen van "
"gebruikers is alleen toegestaan in het lokale domein\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Kan de gebruiker niet aanpassen - controleer of de groepsnamen correct zijn\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Kan de gebruiker niet aanpassen - is de gebruiker reeds lid van de groepen?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet aanpassen.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1715,6 +1707,6 @@ msgstr "Het geheugen zit vol\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Stuur de debuguitvoer naar bestanden in plaats van stderr"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e97abb928..1d59c242a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 15:14+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:56+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -133,9 +133,8 @@ msgstr ""
"Zastępuje pustą wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr "Zastępuje wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
+msgstr "Zastępuje wartość powłoki od dostawcy tożsamości tą wartością"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -316,7 +315,7 @@ msgstr "Adres serwera IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Adres zapasowego serwera IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -376,9 +375,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adres serwera Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Adres serwera Active Directory"
+msgstr "Adres zapasowego serwera Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -390,9 +388,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Adres serwera Kerberos"
+msgstr "Adres zapasowego serwera Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -461,9 +458,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, adres URI serwera LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -906,9 +902,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
+msgstr "Adres URI zapasowego serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1054,42 +1049,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Uruchamia jako demon (domyślnie)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako demon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"
@@ -1184,7 +1179,7 @@ msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
@@ -1193,17 +1188,16 @@ msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Domena SSSD do użycia"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"
@@ -1267,95 +1261,95 @@ msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "Użytkownik SELinuksa dla loginu użytkownika"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Proszę podać grupę, do której dodać\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi - brak lokalnej domeny\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Nie można ustawić kontekstu loginu SELinuksa\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
"zostaną skopiowane\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest pełna?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"
@@ -1363,23 +1357,23 @@ msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grupy"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie - czy domena jest pełna?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"
@@ -1412,15 +1406,15 @@ msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Proszę podać grupę, z której usunąć\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1428,12 +1422,12 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1442,19 +1436,19 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
"poprawne\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
"poprawna\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"
@@ -1605,11 +1599,11 @@ msgstr "Zablokowanie konta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Odblokowanie konta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1617,100 +1611,100 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
"użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
"poprawne\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - czy użytkownik jest już członkiem "
"grup?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Żaden obiekt pamięci podręcznej nie pasuje do podanego wyszukiwania\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Nie ma %1$s o nazwie %2$s, pomijanie\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "Nie ma obiektów typu %1$s w pamięci podręcznej, pomijanie\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Nie można unieważnić %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Nie można unieważnić %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Unieważnia podanego użytkownika"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Unieważnia wszystkich użytkowników"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Unieważnia podaną grupę"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Unieważnia wszystkie grupy"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Unieważnia podaną grupę sieciową"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Unieważnia wszystkie grupy sieciowe"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Unieważnia podaną usługę"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Unieważnia wszystkie usługi"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Unieważnia podaną mapę autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Unieważnia wszystkie mapy autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Unieważnia wpisy tylko z podanej domeny"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Proszę wybrać co najmniej jeden obiekt do unieważnienia\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Nie można otworzyć domeny %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Nie można otworzyć dostępnych domen\n"
@@ -1731,7 +1725,7 @@ msgstr "Brak pamięci\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s musi zostać uruchomione jako root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
index 59b83246f..8daaca3f8 100644
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <trans-pt@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -349,9 +349,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -363,9 +362,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -431,9 +429,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, O URI do servidor LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, O URI do servidor LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Stack PAM a utilizar"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Tornar-se num serviço (omissão)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Executar interactivamente (não como serviço)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Especificar um ficheiro de configuração não standard"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Nível de depuração"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Adicionar tempos na depuração"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Um descritor de ficheiro aberto para os registos de depuração"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domínio do fornecedor de informação (obrigatório)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "A senha expirou. Altere a sua senha agora."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "O nível de depuração a utilizar durante a execução"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "O nível de depuração a utilizar durante a execução"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Erro ao definir a configuração regional\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,92 +1218,92 @@ msgstr "Indique um directório skeleton alternativo"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "O utilizador SELinux para a sessão do utilizador"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Indique utilizador a adicionar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Erro ao inicializar as ferramentas - não existe domínio local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Erro ao inicializar as ferramentas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domínio inválido especificado no FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Erro interno ao processar parâmetros\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Os grupos têm de pertencer ao mesmo domínio que o utilizador\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Incapaz de definir valores por omissão\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "O UID seleccionado está fora do intervalo permitido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Não foi possível definir o contexto SELinux para a sessão\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Incapaz de obter informação acerca do utilizador\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"A pasta pessoal do utilizador já existe. Conteúdo skeldir não copiado\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Incapaz de alocar um ID para o utilizador - domínio cheio?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Já existe um utilizador ou grupo com o mesmo nome ou ID\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Erro na transacção. Não foi possível adicionar o utilizador.\n"
@@ -1315,23 +1311,23 @@ msgstr "Erro na transacção. Não foi possível adicionar o utilizador.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "O GID do grupo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Indique grupo a adicionar\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "O GID seleccionado está fora do intervalo permitido\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Incapaz de alocar um ID para o grupo - domínio cheio?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Já existe um grupo com o mesmo nome ou GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Erro de transacção. Não foi possível adicionar o grupo.\n"
@@ -1364,15 +1360,15 @@ msgstr "Grupos para adicionar este grupo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupos para remover este projecto"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Especifique grupo a modificar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1380,30 +1376,30 @@ msgstr ""
"Grupo não foi encontrado no domínio local. Apenas é permitido modificar "
"grupos no domínio local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Grupos membro têm de estar no mesmo domínio do grupo pai\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar grupo - verifique que o nome do grupo membro está "
"correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar grupo - verifique que o nome do grupo está correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Erro de transacção. Não foi possível modificar o grupo.\n"
@@ -1549,11 +1545,11 @@ msgstr "Desactivar Conta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Activar a Conta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Especifique utilizador a modificar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1561,98 +1557,98 @@ msgstr ""
"Utilizador não foi encontrado no domínio local. Apenas é permitido modificar "
"utilizadores no domínio local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar utilizador - verifique se o nome do grupo está "
"correcto\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Incapaz de modificar utilizador - utilizador já é membro de grupos?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Erro na transacção. Não foi possível modificar o utilizador.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1673,6 +1669,6 @@ msgstr "Memória esgotada\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Enviar o resultado de depuração para ficheiro em vez do stderr"
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 386dc681c..bbdeb4dc9 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Russian <trans-ru@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ru\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -349,9 +349,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Имя сервера Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -363,9 +362,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Имя сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Имя сервера Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -429,9 +427,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI сервера LDAP "
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI сервера LDAP "
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Используемый стек PAM"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Запускаться в качестве службы (по умолчанию)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Запускаться интерактивно (не службой)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Указать файл конфигурации"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Уровень отладки"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Добавить отладочные отметки времени"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Открытый дескриптор файла для журналов отладки"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Домен поставщика информации (обязательный)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "Срок действия пароля истёк. Необходимо
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Уровень отладки для запуска"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "Уровень отладки для запуска"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,93 +1218,93 @@ msgstr "Укажите альтернативный скелетный ката
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Укажите добавляемого пользователя\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Ошибка инициализации инструментов - не найден локальный домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Ошибка инициализации инструментов\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "В FQDN указан неверный домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "При разборе параметров возникла внутренняя ошибка\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Группы должны быть в том же домене, что и пользователь\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Не удалось установить значения по умолчанию\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Выбранный UID находится за пределами доступного диапазона\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Не удалось получить информацию о пользователе\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Домашний каталог пользователя уже существует, копирования данных из "
"скелетной директории выполнено не будет\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Для пользователя не удалось выделить ID - домен заполнен?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Пользователь или группа с таким именем или ID уже существует\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Невозможно добавить пользователя.\n"
@@ -1316,23 +1312,23 @@ msgstr "Ошибка в транзакции. Невозможно добави
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID группы"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Укажите группу для добавления\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Выбранный GID находится вне разрешённого диапазона\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Не удалось выделить ID для группы - домен заполнен?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Группа с таким же именем или GID уже существует\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось добавить группу.\n"
@@ -1365,15 +1361,15 @@ msgstr "Группы, к которым добавить эту группу"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Группы, из которых удалить эту группу"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Укажите группу для изменения\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1381,29 +1377,29 @@ msgstr ""
"Не удалось найти группу в локальном домене, изменение групп разрешено только "
"в локальном домене\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Группы-участники должны быть в том же домене, что и родительская группа\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Не удалось изменить группу — проверьте правильность имён групп-участников\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "Не удалось изменить группу — проверьте правильность имени группы\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось изменить группу.\n"
@@ -1548,11 +1544,11 @@ msgstr "Заблокировать учётную запись"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Разблокировать учётную запись"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Укажите пользователя для изменения\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1560,96 +1556,96 @@ msgstr ""
"Не удалось найти пользователя в локальном домене, изменение пользователей "
"разрешено только в локальном домене\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr "Не удалось изменить пользователя — проверьте правильность имён групп\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Не удалось изменить пользователя — он уже является членом групп?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось изменить пользователя.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1670,6 +1666,6 @@ msgstr "Недостаточно памяти\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Отправлять отладочные сообщения в файлы, а не в stderr"
diff --git a/po/sssd.pot b/po/sssd.pot
index 1c7a08149..1965f9472 100644
--- a/po/sssd.pot
+++ b/po/sssd.pot
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -995,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1125,7 +1125,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1134,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1208,91 +1207,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1300,23 +1299,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1347,41 +1346,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1521,106 +1520,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1641,6 +1640,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index ee2e34175..878b60687 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"sv/)\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberosserveradress"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberosserveradress"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberosserveradress"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -422,9 +420,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1000,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1130,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Felsökningsnivå att köra med"
@@ -1139,17 +1136,16 @@ msgstr "Felsökningsnivå att köra med"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fel när lokalen sattes\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1213,93 +1209,93 @@ msgstr "Ange en alternativ skelettkatalog"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Ange en användare att lägga till\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Internt fel vid tolkning av parametrar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda UID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan inte få information om användaren\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Användarens hemkatalog finns redan, kopierar inte data från "
"skelettkatalogen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för användaren - full domän?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "En användare eller grupp med samma namn eller ID finns redan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"
@@ -1307,23 +1303,23 @@ msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID:t för gruppen"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Ange en grupp att lägga till\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda GID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för gruppen - full domän?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "En grupp med samma namn eller GID finns redan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till gruppen.\n"
@@ -1356,15 +1352,15 @@ msgstr "Grupper att lägga till denna grupp till"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupper att ta bort denna grupp från"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Ange grupp att ändra\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1372,30 +1368,30 @@ msgstr ""
"Ken inte hitta gruppen i den lokala domänen, att ändra grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Medlemsgrupper måster ligga i samma domän som föräldragrupper\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om medlemsgruppsnamnen är "
"riktiga\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om gruppnamnet är riktigt\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra gruppen.\n"
@@ -1537,11 +1533,11 @@ msgstr "Lås kontot"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Lås upp kontot"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Ange användare att ändra\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1549,98 +1545,98 @@ msgstr ""
"Det gick inte att hitta användaren i den lokala domänen, det går bara att "
"ändra användare i den lokala domänen\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - kontrollera att gruppnamnen är riktiga\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - är användaren redan medlem i grupper?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1661,6 +1657,6 @@ msgstr "Slut på minne\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/tg.po b/po/tg.po
index b8a7e63bd..812c1effc 100644
--- a/po/tg.po
+++ b/po/tg.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Tajik (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tg/)\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -996,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1126,7 +1126,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1135,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1209,91 +1208,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1301,23 +1300,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1348,41 +1347,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1522,106 +1521,106 @@ msgstr "Ҳисобро қулф кунед"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Ҳисобро кушоед"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1642,6 +1641,6 @@ msgstr "Берун аз хотира\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 51118b609..70df1a88d 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tr/)\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos sunucu adresi"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos sunucu adresi"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos sunucu adresi"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -999,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1129,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1138,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1212,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1304,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1351,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1525,106 +1522,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1645,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 391e0493d..0f650e8cf 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-02 06:26+0000\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -135,11 +135,8 @@ msgstr ""
"профілів цим значенням"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr ""
-"Замінити значення назви домашнього каталогу від надавача профілю цим "
-"значенням"
+msgstr "Замінити значення оболонки від надавача профілю цим значенням"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -324,7 +321,7 @@ msgstr "Адреса сервера IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Адреса резервного сервера IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -382,9 +379,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Адреса сервера Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Адреса сервера Active Directory"
+msgstr "Адреса резервного сервера Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -396,9 +392,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Адреса сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Адреса сервера Kerberos"
+msgstr "Адреса резервного сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -464,9 +459,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, адреса URI сервера LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, адреса URI сервера LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, адреса сервера LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -924,9 +918,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Адреса на сервері LDAP, для якої можливі зміни паролів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "Адреса на сервері LDAP, для якої можливі зміни паролів"
+msgstr "Адреса резервного сервера LDAP, для якої можливі зміни паролів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1076,42 +1069,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Стек PAM, який слід використовувати"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Запуститися фонову службу (типова поведінка)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Запустити у інтерактивному режимі (без фонової служби)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Вказати нетиповий файл налаштувань"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Вивести номер версії і завершити роботу"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Рівень зневаджування"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Додавати діагностичні часові позначки"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Показувати мікросекунди у часових позначках"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Дескриптор відкритого файла для запису журналів діагностики"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Домен надання відомостей (обов’язковий)"
@@ -1206,7 +1199,7 @@ msgstr "Строк дії пароля вичерпано. Змініть ваш
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Рівень діагностики під час запуску"
@@ -1215,17 +1208,16 @@ msgstr "Рівень діагностики під час запуску"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Домен SSSD, який слід використовувати"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Помилка під час спроби встановити локаль\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Недостатньо пам’яті\n"
@@ -1289,97 +1281,97 @@ msgstr "Вказати альтернативний основний катал
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "Ім’я користувача SELinux для входу до системи"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Вкажіть групу для додавання\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Вкажіть користувача, запис якого слід додати\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Помилка ініціалізації інструментів: немає локального домену\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Помилка ініціалізації інструментів\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "У FQDN вказано некоректний домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Внутрішня помилка під час обробки параметрів\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Групи мають належати до того самого домену, що і користувач\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Не вдалося знайти групу %1$s у локальному домені\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Не вдалося встановити типові значення\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
"Вибраний ідентифікатор користувача не належить до діапазону дозволених\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Не вдалося встановити контекст входу SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Не вдалося отримати відомості щодо користувача\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Домашній каталог користувача вже існує, копіювання даних з каталогу skel не "
"виконуватиметься\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Не вдалося створити домашній каталог користувача: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "Не вдалося створити поштовий буфер користувача: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Не вдалося отримати ідентифікатор для користувача. Домен переповнено?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Вже існує користувач або група з таким самим іменем, назвою або "
"ідентифікатором\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції. Не вдалося додати користувача.\n"
@@ -1387,23 +1379,23 @@ msgstr "Помилка під час виконання операції. Не
msgid "The GID of the group"
msgstr "Ідентифікатор групи"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Вкажіть групу, яку слід додати\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Вибраний ідентифікатор групи не належить до діапазону дозволених\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Не вдалося отримати ідентифікатор для групи. Домен переповнено?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Вже існує група з такою самою назвою або ідентифікатором\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції Не вдалося додати групу.\n"
@@ -1436,15 +1428,15 @@ msgstr "Групи, до яких слід додати цю групу"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Групи, з яких слід вилучити цю групу"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Вкажіть групу, запис якої слід вилучити\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Вкажіть групу, запис якої слід змінити\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1452,13 +1444,13 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти групу у локальному домені. Зміну записів груп можна "
"виконувати лише у межах локального домену\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Групи-учасники мають належати до того самого домену, що і основна група\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1467,18 +1459,18 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти групу %1$s у локальному домені, можна використовувати лише "
"групи з локального домену\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назви груп-"
"учасників\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назву групи\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції Не вдалося змінити групу.\n"
@@ -1630,11 +1622,11 @@ msgstr "Заблокувати обліковий запис"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Розблокувати обліковий запис"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Вкажіть користувача, запис якого слід змінити\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1642,101 +1634,101 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти користувача у локальному домені. Зміну записів "
"користувачів можна виконувати лише у межах локального домену\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис користувача. Перевірте, чи правильно вказано назви "
"груп\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис користувача. Користувач вже є учасником груп?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
"Помилка під час виконання операції. Не вдалося змінити запис користувача.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Вказаному критерію пошуку не відповідає жоден об’єкт у кеші\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Немає %1$s з назвою %2$s, пропускаємо\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "У кеші немає об’єктів типу %1$s, пропускаємо\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Не вдалося скасувати визначення %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Не вдалося скасувати визначення %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Скасувати визначення певного користувача"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Скасувати визначення всіх користувачів"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Скасувати визначення певної групи"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Скасувати визначення всіх груп"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Скасувати визначення певної мережевої групи"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Скасувати визначення всіх мережевих груп"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Скасувати визначення певної служби"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Скасувати визначення всіх служб"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Скасувати визначення певну карту autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Скасувати визначення всіх карт autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Скасувати визначення лише записів з певного домену"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
"Будь ласка, виберіть принаймні один об’єкт для скасовування відповідності\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Не вдалося відкрити домен %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Не вдалося відкрити доступні домени\n"
@@ -1757,6 +1749,6 @@ msgstr "Не вистачає пам'яті\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s слід запускати від імені користувача root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Надіслати діагностичні дані до файлів, а не до stderr"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 2729c387b..fa9a39e51 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Taiwan) <trans-zh_TW@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: zh_TW\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -340,9 +340,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos 伺服器位址"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -354,9 +353,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos 伺服器位址"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos 伺服器位址"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -997,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "要使用的 PAM 堆疊"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "作為幕後程式 (預設)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "以互動方式執行 (非幕後程式)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "指定非預設的配置檔"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "除錯層級"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "加入除錯時間戳記"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1127,7 +1125,7 @@ msgstr "密碼已過期。請立刻變更您的密碼。"
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1136,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "設定區域設置時發生錯誤\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1210,91 +1207,91 @@ msgstr "指定替代的骨幹目錄"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "指定要加入的使用者\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "初始化工具時發生錯誤 - 沒有本機網域\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "初始化工具時發生錯誤\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "在 FQDN 內指定了無效的網域\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "當解析參數時發生內部錯誤\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "群組必須位於與使用者相同的網域內\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "無法設定預設值\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "所選的 UID 位於許可的範圍外\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "無法取得關於這位使用者的資訊\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr "使用者的家目錄已經存在,不會從骨幹目錄複製資料\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "無法為使用者分配 ID - 網域已滿?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "已經存在相同名稱的使用者或群組\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入使用者。\n"
@@ -1302,23 +1299,23 @@ msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入使用者。\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "群組的 GID"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "指定要加入的群組\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "所選的 GID 位於許可的範圍外\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "無法為群組分配 ID - 網域已滿?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "已經存在相同名稱的群組或 GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入群組。\n"
@@ -1349,41 +1346,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "指定要修改的群組\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr "在本機網域內找不到群組,只許可在本機網域內修改群組\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "成員群組必須位於與親代群組相同的網域內\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "無法修改群組 - 請檢查群組名稱是否正確\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法修改群組。\n"
@@ -1523,106 +1520,106 @@ msgstr "鎖住這個帳號"
msgid "Unlock the account"
msgstr "解除這個帳號的鎖"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "指定要修改的使用者\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr "在本機網域內找不到使用者,只許可在本機網域內修改使用者\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr "無法修改使用者 - 請檢查群組名稱是否正確\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "無法修改使用者 - 使用者是否已經是群組的成員?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法修改使用者。\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1643,6 +1640,6 @@ msgstr "記憶體耗盡\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "傳送除錯輸出到檔案而不是標準輸出"
diff --git a/src/man/po/br.po b/src/man/po/br.po
new file mode 100644
index 000000000..8d366ba34
--- /dev/null
+++ b/src/man/po/br.po
@@ -0,0 +1,8031 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Red Hat
+# This file is distributed under the same license as the sssd-docs package.
+#
+# Translators:
+# Fulup <fulup.jakez@gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: SSSD\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@redhat.com\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:36+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 17:08+0000\n"
+"Last-Translator: Fulup <fulup.jakez@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Breton (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
+"br/)\n"
+"Language: br\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+
+#. type: Content of: <reference><title>
+#: sss_groupmod.8.xml:5 sssd.conf.5.xml:5 sssd-ldap.5.xml:5 pam_sss.8.xml:5
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:5 sssd-simple.5.xml:5 sssd-ipa.5.xml:5
+#: sssd-ad.5.xml:5 sssd-sudo.5.xml:5 sssd.8.xml:5 sss_obfuscate.8.xml:5
+#: sss_useradd.8.xml:5 sssd-krb5.5.xml:5 sss_groupadd.8.xml:5
+#: sss_userdel.8.xml:5 sss_groupdel.8.xml:5 sss_groupshow.8.xml:5
+#: sss_usermod.8.xml:5 sss_cache.8.xml:5 sss_debuglevel.8.xml:5
+#: sss_seed.8.xml:5 sss_ssh_authorizedkeys.1.xml:5
+#: sss_ssh_knownhostsproxy.1.xml:5
+msgid "SSSD Manual pages"
+msgstr "Dornlevr SSSD"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sss_groupmod.8.xml:10 sss_groupmod.8.xml:15
+msgid "sss_groupmod"
+msgstr "sss_groupmod"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refmeta><manvolnum>
+#: sss_groupmod.8.xml:11 pam_sss.8.xml:14 sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:11
+#: sssd.8.xml:11 sss_obfuscate.8.xml:11 sss_useradd.8.xml:11
+#: sss_groupadd.8.xml:11 sss_userdel.8.xml:11 sss_groupdel.8.xml:11
+#: sss_groupshow.8.xml:11 sss_usermod.8.xml:11 sss_cache.8.xml:11
+#: sss_debuglevel.8.xml:11 sss_seed.8.xml:11
+msgid "8"
+msgstr "8"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: sss_groupmod.8.xml:16
+msgid "modify a group"
+msgstr "Kemmañur strollad"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
+#: sss_groupmod.8.xml:21
+msgid ""
+"<command>sss_groupmod</command> <arg choice='opt'> <replaceable>options</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='plain'><replaceable>GROUP</replaceable></"
+"arg>"
+msgstr ""
+"<command>sss_groupmod</command> <arg choice='opt'> <replaceable>options</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='plain'><replaceable>GROUP</replaceable></"
+"arg>"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sss_groupmod.8.xml:30 sssd-ldap.5.xml:21 pam_sss.8.xml:44
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:20 sssd-simple.5.xml:22 sssd-ipa.5.xml:21
+#: sssd-ad.5.xml:21 sssd-sudo.5.xml:21 sssd.8.xml:29 sss_obfuscate.8.xml:30
+#: sss_useradd.8.xml:30 sssd-krb5.5.xml:21 sss_groupadd.8.xml:30
+#: sss_userdel.8.xml:30 sss_groupdel.8.xml:30 sss_groupshow.8.xml:30
+#: sss_usermod.8.xml:30 sss_cache.8.xml:29 sss_debuglevel.8.xml:30
+#: sss_seed.8.xml:31 sss_ssh_authorizedkeys.1.xml:30
+#: sss_ssh_knownhostsproxy.1.xml:31
+msgid "DESCRIPTION"
+msgstr "DESKRIVADUR"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sss_groupmod.8.xml:32
+msgid ""
+"<command>sss_groupmod</command> modifies the group to reflect the changes "
+"that are specified on the command line."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sss_groupmod.8.xml:39 pam_sss.8.xml:51 sssd.8.xml:42 sss_obfuscate.8.xml:58
+#: sss_useradd.8.xml:39 sss_groupadd.8.xml:39 sss_userdel.8.xml:39
+#: sss_groupdel.8.xml:39 sss_groupshow.8.xml:39 sss_usermod.8.xml:39
+#: sss_cache.8.xml:38 sss_debuglevel.8.xml:38 sss_seed.8.xml:42
+#: sss_ssh_authorizedkeys.1.xml:78 sss_ssh_knownhostsproxy.1.xml:65
+msgid "OPTIONS"
+msgstr "DIBARZHIOÙ"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: sss_groupmod.8.xml:43 sss_usermod.8.xml:77
+msgid ""
+"<option>-a</option>,<option>--append-group</option> <replaceable>GROUPS</"
+"replaceable>"
+msgstr ""
+"<option>-a</option>,<option>--append-group</option> <replaceable>GROUPS</"
+"replaceable>"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sss_groupmod.8.xml:48
+msgid ""
+"Append this group to groups specified by the <replaceable>GROUPS</"
+"replaceable> parameter. The <replaceable>GROUPS</replaceable> parameter is "
+"a comma separated list of group names."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: sss_groupmod.8.xml:57 sss_usermod.8.xml:91
+msgid ""
+"<option>-r</option>,<option>--remove-group</option> <replaceable>GROUPS</"
+"replaceable>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sss_groupmod.8.xml:62
+msgid ""
+"Remove this group from groups specified by the <replaceable>GROUPS</"
+"replaceable> parameter."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd.conf.5.xml:10 sssd.conf.5.xml:16
+msgid "sssd.conf"
+msgstr "sssd.conf"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refmeta><manvolnum>
+#: sssd.conf.5.xml:11 sssd-ldap.5.xml:11 sssd-simple.5.xml:11
+#: sssd-ipa.5.xml:11 sssd-ad.5.xml:11 sssd-sudo.5.xml:11 sssd-krb5.5.xml:11
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refmeta><refmiscinfo>
+#: sssd.conf.5.xml:12 sssd-ldap.5.xml:12 sssd-simple.5.xml:12
+#: sssd-ipa.5.xml:12 sssd-ad.5.xml:12 sssd-sudo.5.xml:12 sssd-krb5.5.xml:12
+msgid "File Formats and Conventions"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: sssd.conf.5.xml:17 sssd-ldap.5.xml:17 sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:16
+#: sssd-ipa.5.xml:17 sssd-ad.5.xml:17 sssd-sudo.5.xml:17 sssd-krb5.5.xml:17
+msgid "the configuration file for SSSD"
+msgstr "Ar restr gefluniañ evit SSSD"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd.conf.5.xml:21
+msgid "FILE FORMAT"
+msgstr "FURMAD RESTR"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd.conf.5.xml:29
+#, no-wrap
+msgid ""
+" <replaceable>[section]</replaceable>\n"
+" <replaceable>key</replaceable> = <replaceable>value</replaceable>\n"
+" <replaceable>key2</replaceable> = <replaceable>value2,value3</replaceable>\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:24
+msgid ""
+"The file has an ini-style syntax and consists of sections and parameters. A "
+"section begins with the name of the section in square brackets and continues "
+"until the next section begins. An example of section with single and multi-"
+"valued parameters: <placeholder type=\"programlisting\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:36
+msgid ""
+"The data types used are string (no quotes needed), integer and bool (with "
+"values of <quote>TRUE/FALSE</quote>)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:41
+msgid ""
+"A line comment starts with a hash sign (<quote>#</quote>) or a semicolon "
+"(<quote>;</quote>). Inline comments are not supported."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:47
+msgid ""
+"All sections can have an optional <replaceable>description</replaceable> "
+"parameter. Its function is only as a label for the section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:53
+msgid ""
+"<filename>sssd.conf</filename> must be a regular file, owned by root and "
+"only root may read from or write to the file."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd.conf.5.xml:59
+msgid "SPECIAL SECTIONS"
+msgstr "RANNOÙ DIBAR"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:62
+msgid "The [sssd] section"
+msgstr "Ar rann [sssd]"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><title>
+#: sssd.conf.5.xml:71 sssd.conf.5.xml:1655
+msgid "Section parameters"
+msgstr "Arventennoù ar rann"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:73
+msgid "config_file_version (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:76
+msgid ""
+"Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use "
+"version 2."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:82
+msgid "services"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:85
+msgid ""
+"Comma separated list of services that are started when sssd itself starts."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:89
+msgid ""
+"Supported services: nss, pam <phrase condition=\"with_sudo\">, sudo</phrase> "
+"<phrase condition=\"with_autofs\">, autofs</phrase> <phrase condition="
+"\"with_ssh\">, ssh</phrase> <phrase condition=\"with_pac_responder\">, pac</"
+"phrase>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:98 sssd.conf.5.xml:278
+msgid "reconnection_retries (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:101 sssd.conf.5.xml:281
+msgid ""
+"Number of times services should attempt to reconnect in the event of a Data "
+"Provider crash or restart before they give up"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:106 sssd.conf.5.xml:286
+msgid "Default: 3"
+msgstr "Dre ziouer : 3"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:111
+msgid "domains"
+msgstr "domanioù"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:114
+msgid ""
+"A domain is a database containing user information. SSSD can use more "
+"domains at the same time, but at least one must be configured or SSSD won't "
+"start. This parameter described the list of domains in the order you want "
+"them to be queried."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:124 sssd.conf.5.xml:1456
+msgid "re_expression (string)"
+msgstr "re_expression (neudennad)"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:127
+msgid ""
+"Default regular expression that describes how to parse the string containing "
+"user name and domain into these components."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:131
+msgid ""
+"Each domain can have an individual regular expression configured. see "
+"DOMAIN SECTIONS for more info on these regular expressions."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:137 sssd.conf.5.xml:1482
+msgid "full_name_format (string)"
+msgstr "full_name_format (neudennad)"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:140
+msgid ""
+"The default <citerefentry> <refentrytitle>printf</refentrytitle> "
+"<manvolnum>3</manvolnum> </citerefentry>-compatible format that describes "
+"how to translate a (name, domain) tuple into a fully qualified name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:148
+msgid ""
+"Each domain can have an individual format string configured. see DOMAIN "
+"SECTIONS for more info on this option."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:154
+msgid "try_inotify (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:157
+msgid ""
+"SSSD monitors the state of resolv.conf to identify when it needs to update "
+"its internal DNS resolver. By default, we will attempt to use inotify for "
+"this, and will fall back to polling resolv.conf every five seconds if "
+"inotify cannot be used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:165
+msgid ""
+"There are some limited situations where it is preferred that we should skip "
+"even trying to use inotify. In these rare cases, this option should be set "
+"to 'false'"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:171
+msgid ""
+"Default: true on platforms where inotify is supported. False on other "
+"platforms."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:175
+msgid ""
+"Note: this option will have no effect on platforms where inotify is "
+"unavailable. On these platforms, polling will always be used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:182
+msgid "krb5_rcache_dir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:185
+msgid ""
+"Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
+"files."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:189
+msgid ""
+"This option accepts a special value __LIBKRB5_DEFAULTS__ that will instruct "
+"SSSD to let libkrb5 decide the appropriate location for the replay cache."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:195
+msgid ""
+"Default: Distribution-specific and specified at build-time. "
+"(__LIBKRB5_DEFAULTS__ if not configured)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:202
+msgid "force_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:205
+msgid ""
+"If a service is not responding to ping checks (see the <quote>timeout</"
+"quote> option), it is first sent the SIGTERM signal that instructs it to "
+"quit gracefully. If the service does not terminate after "
+"<quote>force_timeout</quote> seconds, the monitor will forcibly shut it down "
+"by sending a SIGKILL signal."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:213 sssd.conf.5.xml:318 sssd.conf.5.xml:577
+#: sssd.conf.5.xml:737 sssd-ldap.5.xml:1079
+msgid "Default: 60"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:64
+msgid ""
+"Individual pieces of SSSD functionality are provided by special SSSD "
+"services that are started and stopped together with SSSD. The services are "
+"managed by a special service frequently called <quote>monitor</quote>. The "
+"<quote>[sssd]</quote> section is used to configure the monitor as well as "
+"some other important options like the identity domains. <placeholder type="
+"\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd.conf.5.xml:224
+msgid "SERVICES SECTIONS"
+msgstr "RANNOÙ SERVIJOÙ"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:226
+msgid ""
+"Settings that can be used to configure different services are described in "
+"this section. They should reside in the [<replaceable>$NAME</replaceable>] "
+"section, for example, for NSS service, the section would be <quote>[nss]</"
+"quote>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:233
+msgid "General service configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:235
+msgid "These options can be used to configure any service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:239
+msgid "debug_level (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:243
+msgid "debug_timestamps (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:246
+msgid "Add a timestamp to the debug messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:249 sssd.conf.5.xml:413 sssd.conf.5.xml:815
+#: sssd-ldap.5.xml:1444 sssd-ldap.5.xml:1570 sssd-ldap.5.xml:1958
+#: sssd-ldap.5.xml:2023 sssd-ldap.5.xml:2041 sssd-ipa.5.xml:244
+#: sssd-ipa.5.xml:279
+msgid "Default: true"
+msgstr "Dre ziouer : true"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:254
+msgid "debug_microseconds (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:257
+msgid "Add microseconds to the timestamp in debug messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:260 sssd.conf.5.xml:762 sssd.conf.5.xml:1589
+#: sssd-ldap.5.xml:620 sssd-ldap.5.xml:1357 sssd-ldap.5.xml:1376
+#: sssd-ldap.5.xml:1513 sssd-ipa.5.xml:123 sssd-ipa.5.xml:339
+#: sssd-krb5.5.xml:237 sssd-krb5.5.xml:271 sssd-krb5.5.xml:420
+msgid "Default: false"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:265
+msgid "timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:268
+msgid ""
+"Timeout in seconds between heartbeats for this service. This is used to "
+"ensure that the process is alive and capable of answering requests."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:273 sssd-ldap.5.xml:1228
+msgid "Default: 10"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:291
+msgid "fd_limit"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:294
+msgid ""
+"This option specifies the maximum number of file descriptors that may be "
+"opened at one time by this SSSD process. On systems where SSSD is granted "
+"the CAP_SYS_RESOURCE capability, this will be an absolute setting. On "
+"systems without this capability, the resulting value will be the lower value "
+"of this or the limits.conf \"hard\" limit."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:303
+msgid "Default: 8192 (or limits.conf \"hard\" limit)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:308
+msgid "client_idle_timeout"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:311
+msgid ""
+"This option specifies the number of seconds that a client of an SSSD process "
+"can hold onto a file descriptor without communicating on it. This value is "
+"limited in order to avoid resource exhaustion on the system."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:326
+msgid "NSS configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:328
+msgid ""
+"These options can be used to configure the Name Service Switch (NSS) service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:333
+msgid "enum_cache_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:336
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss cache enumerations (requests for info about "
+"all users)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:340
+msgid "Default: 120"
+msgstr "Dre ziouer : 120"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:345
+msgid "entry_cache_nowait_percentage (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:348
+msgid ""
+"The entry cache can be set to automatically update entries in the background "
+"if they are requested beyond a percentage of the entry_cache_timeout value "
+"for the domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:354
+msgid ""
+"For example, if the domain's entry_cache_timeout is set to 30s and "
+"entry_cache_nowait_percentage is set to 50 (percent), entries that come in "
+"after 15 seconds past the last cache update will be returned immediately, "
+"but the SSSD will go and update the cache on its own, so that future "
+"requests will not need to block waiting for a cache update."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:364
+msgid ""
+"Valid values for this option are 0-99 and represent a percentage of the "
+"entry_cache_timeout for each domain. For performance reasons, this "
+"percentage will never reduce the nowait timeout to less than 10 seconds. (0 "
+"disables this feature)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:372
+msgid "Default: 50"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:377
+msgid "entry_negative_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:380
+msgid ""
+"Specifies for how many seconds nss_sss should cache negative cache hits "
+"(that is, queries for invalid database entries, like nonexistent ones) "
+"before asking the back end again."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:386 sssd.conf.5.xml:790 sssd-krb5.5.xml:225
+msgid "Default: 15"
+msgstr "Dre ziouer : 15"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:391
+msgid "filter_users, filter_groups (string)"
+msgstr "filter_users, filter_groups (neudennad)"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:394
+msgid ""
+"Exclude certain users from being fetched from the sss NSS database. This is "
+"particularly useful for system accounts. This option can also be set per-"
+"domain or include fully-qualified names to filter only users from the "
+"particular domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:401
+msgid "Default: root"
+msgstr "Dre zoiuer : root"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:406
+msgid "filter_users_in_groups (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:409
+msgid ""
+"If you want filtered user still be group members set this option to false."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:418 sssd-ad.5.xml:132
+msgid "override_homedir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:427 sssd-ad.5.xml:141 sssd-krb5.5.xml:168
+msgid "%u"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:428 sssd-ad.5.xml:142 sssd-krb5.5.xml:169
+msgid "login name"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:431 sssd-ad.5.xml:145 sssd-krb5.5.xml:172
+msgid "%U"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:432 sssd-ad.5.xml:146
+msgid "UID number"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:435 sssd-ad.5.xml:149 sssd-krb5.5.xml:190
+msgid "%d"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:436 sssd-ad.5.xml:150
+msgid "domain name"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:439 sssd-ad.5.xml:153
+msgid "%f"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:440 sssd-ad.5.xml:154
+msgid "fully qualified user name (user@domain)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:443 sssd-ad.5.xml:157 sssd-krb5.5.xml:202
+msgid "%%"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:444 sssd-ad.5.xml:158 sssd-krb5.5.xml:203
+msgid "a literal '%'"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:421 sssd-ad.5.xml:135
+msgid ""
+"Override the user's home directory. You can either provide an absolute value "
+"or a template. In the template, the following sequences are substituted: "
+"<placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:450 sssd-ad.5.xml:164
+msgid "This option can also be set per-domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><programlisting>
+#: sssd.conf.5.xml:455 sssd.conf.5.xml:479 sssd-ad.5.xml:169
+#, no-wrap
+msgid ""
+"override_homedir = /home/%u\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:453 sssd.conf.5.xml:477 sssd-ad.5.xml:167 sssd-ad.5.xml:191
+msgid "example: <placeholder type=\"programlisting\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:459 sssd-ad.5.xml:173
+msgid "Default: Not set (SSSD will use the value retrieved from LDAP)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:465 sssd-ad.5.xml:179
+msgid "fallback_homedir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:468 sssd-ad.5.xml:182
+msgid ""
+"Set a default template for a user's home directory if one is not specified "
+"explicitly by the domain's data provider."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:473 sssd-ad.5.xml:187
+msgid ""
+"The available values for this option are the same as for override_homedir."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:483 sssd-ad.5.xml:197
+msgid "Default: not set (no substitution for unset home directories)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:489
+msgid "override_shell (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:492
+msgid ""
+"Override the login shell for all users. This option can be specified "
+"globally in the [nss] section or per-domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:497
+msgid "Default: not set (SSSD will use the value retrieved from LDAP)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:503
+msgid "allowed_shells (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:506
+msgid ""
+"Restrict user shell to one of the listed values. The order of evaluation is:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:509
+msgid "1. If the shell is present in <quote>/etc/shells</quote>, it is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:513
+msgid ""
+"2. If the shell is in the allowed_shells list but not in <quote>/etc/shells</"
+"quote>, use the value of the shell_fallback parameter."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:518
+msgid ""
+"3. If the shell is not in the allowed_shells list and not in <quote>/etc/"
+"shells</quote>, a nologin shell is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:523
+msgid "An empty string for shell is passed as-is to libc."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:526
+msgid ""
+"The <quote>/etc/shells</quote> is only read on SSSD start up, which means "
+"that a restart of the SSSD is required in case a new shell is installed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:530
+msgid "Default: Not set. The user shell is automatically used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:535
+msgid "vetoed_shells (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:538
+msgid "Replace any instance of these shells with the shell_fallback"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:543
+msgid "shell_fallback (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:546
+msgid ""
+"The default shell to use if an allowed shell is not installed on the machine."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:550
+msgid "Default: /bin/sh"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:555 sssd-ad.5.xml:203
+msgid "default_shell"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:558 sssd-ad.5.xml:206
+msgid ""
+"The default shell to use if the provider does not return one during lookup. "
+"This option supersedes any other shell options if it takes effect."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:563 sssd-ad.5.xml:211
+msgid ""
+"Default: not set (Return NULL if no shell is specified and rely on libc to "
+"substitute something sensible when necessary, usually /bin/sh)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:570 sssd.conf.5.xml:730
+msgid "get_domains_timeout (int)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:573 sssd.conf.5.xml:733
+msgid ""
+"Specifies time in seconds for which the list of subdomains will be "
+"considered valid."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:582
+msgid "memcache_timeout (int)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:585
+msgid ""
+"Specifies time in seconds for which records in the in-memory cache will be "
+"valid"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:589 sssd-ldap.5.xml:634
+msgid "Default: 300"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:596
+msgid "PAM configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:598
+msgid ""
+"These options can be used to configure the Pluggable Authentication Module "
+"(PAM) service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:603
+msgid "offline_credentials_expiration (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:606
+msgid ""
+"If the authentication provider is offline, how long should we allow cached "
+"logins (in days since the last successful online login)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:611 sssd.conf.5.xml:624
+msgid "Default: 0 (No limit)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:617
+msgid "offline_failed_login_attempts (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:620
+msgid ""
+"If the authentication provider is offline, how many failed login attempts "
+"are allowed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:630
+msgid "offline_failed_login_delay (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:633
+msgid ""
+"The time in minutes which has to pass after offline_failed_login_attempts "
+"has been reached before a new login attempt is possible."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:638
+msgid ""
+"If set to 0 the user cannot authenticate offline if "
+"offline_failed_login_attempts has been reached. Only a successful online "
+"authentication can enable offline authentication again."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:644 sssd.conf.5.xml:697 sssd.conf.5.xml:1536
+msgid "Default: 5"
+msgstr "Dre zoiuer : 5"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:650
+msgid "pam_verbosity (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:653
+msgid ""
+"Controls what kind of messages are shown to the user during authentication. "
+"The higher the number to more messages are displayed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:658
+msgid "Currently sssd supports the following values:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:661
+msgid "<emphasis>0</emphasis>: do not show any message"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:664
+msgid "<emphasis>1</emphasis>: show only important messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:668
+msgid "<emphasis>2</emphasis>: show informational messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:671
+msgid "<emphasis>3</emphasis>: show all messages and debug information"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:675 sssd.8.xml:63
+msgid "Default: 1"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:680
+msgid "pam_id_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:683
+msgid ""
+"For any PAM request while SSSD is online, the SSSD will attempt to "
+"immediately update the cached identity information for the user in order to "
+"ensure that authentication takes place with the latest information."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:689
+msgid ""
+"A complete PAM conversation may perform multiple PAM requests, such as "
+"account management and session opening. This option controls (on a per-"
+"client-application basis) how long (in seconds) we can cache the identity "
+"information to avoid excessive round-trips to the identity provider."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:703
+msgid "pam_pwd_expiration_warning (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:706 sssd.conf.5.xml:1079
+msgid "Display a warning N days before the password expires."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:709
+msgid ""
+"Please note that the backend server has to provide information about the "
+"expiration time of the password. If this information is missing, sssd "
+"cannot display a warning."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:715 sssd.conf.5.xml:1082
+msgid ""
+"If zero is set, then this filter is not applied, i.e. if the expiration "
+"warning was received from backend server, it will automatically be displayed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:720
+msgid ""
+"This setting can be overridden by setting <emphasis>pwd_expiration_warning</"
+"emphasis> for a particular domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:725 sssd.8.xml:79
+msgid "Default: 0"
+msgstr "Dre ziouer : 0"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:745
+msgid "SUDO configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:747
+msgid "These options can be used to configure the sudo service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:754
+msgid "sudo_timed (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:757
+msgid ""
+"Whether or not to evaluate the sudoNotBefore and sudoNotAfter attributes "
+"that implement time-dependent sudoers entries."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:770
+msgid "AUTOFS configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:772
+msgid "These options can be used to configure the autofs service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:780
+msgid "autofs_negative_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:783
+msgid ""
+"Specifies for how many seconds should the autofs responder negative cache "
+"hits (that is, queries for invalid map entries, like nonexistent ones) "
+"before asking the back end again."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:798
+msgid "SSH configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:800
+msgid "These options can be used to configure the SSH service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:808
+msgid "ssh_hash_known_hosts (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:811
+msgid ""
+"Whether or not to hash host names and addresses in the managed known_hosts "
+"file."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:823
+msgid "PAC responder configuration options"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:829
+msgid ""
+"The PAC responder works together with the authorization data plugin for MIT "
+"Kerberos sssd_pac_plugin.so and a sub-domain provider. The plugin sends the "
+"PAC data during a GSSAPI authentication to the PAC responder. The sub-domain "
+"provider collects domain SID and ID ranges of the domain the client is "
+"joined to and of remote trusted domains from the local domain controller. "
+"If the PAC is decoded and evaluated some of the following operations are "
+"done:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:838
+msgid ""
+"If the remote user does not exist in the cache, it is created. The uid is "
+"calculated based on the SID, trusted domains will have UPGs and the gid will "
+"have the same value as the uid. The home directory is set based on the "
+"subdomain_homedir parameter. The shell will be empty by default, i.e. the "
+"system defaults are used, but can be overwritten with the default_shell "
+"parameter."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:846
+msgid ""
+"If there are SIDs of groups from the domain the sssd client belongs to, the "
+"user will be added to those groups."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:852
+msgid "These options can be used to configure the PAC responder."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:856
+msgid "allowed_uids (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:859
+msgid ""
+"Specifies the comma-separated list of UID values or user names that are "
+"allowed to access the PAC responder. User names are resolved to UIDs at "
+"startup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:865
+msgid "Default: 0 (only the root user is allowed to access the PAC responder)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:869
+msgid ""
+"Please note that although the UID 0 is used as the default it will be "
+"overwritten with this option. If you still want to allow the root user to "
+"access the PAC responder, which would be the typical case, you have to add 0 "
+"to the list of allowed UIDs as well."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd.conf.5.xml:883
+msgid "DOMAIN SECTIONS"
+msgstr "RANNOÙ DOMANI"
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:890
+msgid "min_id,max_id (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:893
+msgid ""
+"UID and GID limits for the domain. If a domain contains an entry that is "
+"outside these limits, it is ignored."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:898
+msgid ""
+"For users, this affects the primary GID limit. The user will not be returned "
+"to NSS if either the UID or the primary GID is outside the range. For non-"
+"primary group memberships, those that are in range will be reported as "
+"expected."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:905
+msgid "Default: 1 for min_id, 0 (no limit) for max_id"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:911
+msgid "enumerate (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:914
+msgid ""
+"Determines if a domain can be enumerated. This parameter can have one of the "
+"following values:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:918
+msgid "TRUE = Users and groups are enumerated"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:921
+msgid "FALSE = No enumerations for this domain"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:924 sssd.conf.5.xml:1056 sssd.conf.5.xml:1158
+msgid "Default: FALSE"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:927
+msgid ""
+"Note: Enabling enumeration has a moderate performance impact on SSSD while "
+"enumeration is running. It may take up to several minutes after SSSD startup "
+"to fully complete enumerations. During this time, individual requests for "
+"information will go directly to LDAP, though it may be slow, due to the "
+"heavy enumeration processing."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:937
+msgid ""
+"While the first enumeration is running, requests for the complete user or "
+"group lists may return no results until it completes."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:942
+msgid ""
+"Further, enabling enumeration may increase the time necessary to detect "
+"network disconnection, as longer timeouts are required to ensure that "
+"enumeration lookups are completed successfully. For more information, refer "
+"to the man pages for the specific id_provider in use."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:953
+msgid "entry_cache_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:956
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss consider entries valid before asking the "
+"backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:960
+msgid "Default: 5400"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:966
+msgid "entry_cache_user_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:969
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss consider user entries valid before asking "
+"the backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:973 sssd.conf.5.xml:986 sssd.conf.5.xml:999
+#: sssd.conf.5.xml:1012 sssd.conf.5.xml:1025 sssd.conf.5.xml:1039
+msgid "Default: entry_cache_timeout"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:979
+msgid "entry_cache_group_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:982
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss consider group entries valid before asking "
+"the backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:992
+msgid "entry_cache_netgroup_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:995
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss consider netgroup entries valid before "
+"asking the backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1005
+msgid "entry_cache_service_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1008
+msgid ""
+"How many seconds should nss_sss consider service entries valid before asking "
+"the backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1018
+msgid "entry_cache_sudo_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1021
+msgid ""
+"How many seconds should sudo consider rules valid before asking the backend "
+"again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1031
+msgid "entry_cache_autofs_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1034
+msgid ""
+"How many seconds should the autofs service consider automounter maps valid "
+"before asking the backend again"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1045
+msgid "cache_credentials (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1048
+msgid "Determines if user credentials are also cached in the local LDB cache"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1052
+msgid "User credentials are stored in a SHA512 hash, not in plaintext"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1061
+msgid "account_cache_expiration (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1064
+msgid ""
+"Number of days entries are left in cache after last successful login before "
+"being removed during a cleanup of the cache. 0 means keep forever. The "
+"value of this parameter must be greater than or equal to "
+"offline_credentials_expiration."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1071
+msgid "Default: 0 (unlimited)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1076
+msgid "pwd_expiration_warning (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1087
+msgid ""
+"Please note that the backend server has to provide information about the "
+"expiration time of the password. If this information is missing, sssd "
+"cannot display a warning. Also an auth provider has to be configured for the "
+"backend."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1094
+msgid "Default: 7 (Kerberos), 0 (LDAP)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1100
+msgid "id_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1103
+msgid ""
+"The identification provider used for the domain. Supported ID providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1107
+msgid "proxy: Support a legacy NSS provider"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1110
+msgid "<quote>local</quote>: SSSD internal provider for local users"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1114
+msgid ""
+"<quote>ldap</quote>: LDAP provider. See <citerefentry> <refentrytitle>sssd-"
+"ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> for more "
+"information on configuring LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1122 sssd.conf.5.xml:1184 sssd.conf.5.xml:1235
+#: sssd.conf.5.xml:1288
+msgid ""
+"<quote>ipa</quote>: FreeIPA and Red Hat Enterprise Identity Management "
+"provider. See <citerefentry> <refentrytitle>sssd-ipa</refentrytitle> "
+"<manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> for more information on configuring "
+"FreeIPA."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1131 sssd.conf.5.xml:1193 sssd.conf.5.xml:1244
+#: sssd.conf.5.xml:1297
+msgid ""
+"<quote>ad</quote>: Active Directory provider. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ad</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring Active Directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1142
+msgid "use_fully_qualified_names (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1145
+msgid ""
+"Use the full name and domain (as formatted by the domain's full_name_format) "
+"as the user's login name reported to NSS."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1150
+msgid ""
+"If set to TRUE, all requests to this domain must use fully qualified names. "
+"For example, if used in LOCAL domain that contains a \"test\" user, "
+"<command>getent passwd test</command> wouldn't find the user while "
+"<command>getent passwd test@LOCAL</command> would."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1163
+msgid "auth_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1166
+msgid ""
+"The authentication provider used for the domain. Supported auth providers "
+"are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1170 sssd.conf.5.xml:1228
+msgid ""
+"<quote>ldap</quote> for native LDAP authentication. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1177
+msgid ""
+"<quote>krb5</quote> for Kerberos authentication. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-krb5</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring Kerberos."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1201
+msgid ""
+"<quote>proxy</quote> for relaying authentication to some other PAM target."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1204
+msgid "<quote>none</quote> disables authentication explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1207
+msgid ""
+"Default: <quote>id_provider</quote> is used if it is set and can handle "
+"authentication requests."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1213
+msgid "access_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1216
+msgid ""
+"The access control provider used for the domain. There are two built-in "
+"access providers (in addition to any included in installed backends) "
+"Internal special providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1222
+msgid ""
+"<quote>permit</quote> always allow access. It's the only permitted access "
+"provider for a local domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1225
+msgid "<quote>deny</quote> always deny access."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1252
+msgid ""
+"<quote>simple</quote> access control based on access or deny lists. See "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd-simple</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum></citerefentry> for more information on configuring the simple "
+"access module."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1259
+msgid "Default: <quote>permit</quote>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1264
+msgid "chpass_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1267
+msgid ""
+"The provider which should handle change password operations for the domain. "
+"Supported change password providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1272
+msgid ""
+"<quote>ldap</quote> to change a password stored in a LDAP server. See "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> for more information on configuring LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1280
+msgid ""
+"<quote>krb5</quote> to change the Kerberos password. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-krb5</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring Kerberos."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1305
+msgid ""
+"<quote>proxy</quote> for relaying password changes to some other PAM target."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1309
+msgid "<quote>none</quote> disallows password changes explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1312
+msgid ""
+"Default: <quote>auth_provider</quote> is used if it is set and can handle "
+"change password requests."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1319
+msgid "sudo_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1325
+msgid "The SUDO provider used for the domain. Supported SUDO providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1329
+msgid ""
+"<quote>ldap</quote> for rules stored in LDAP. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1336
+msgid "<quote>none</quote> disables SUDO explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1339 sssd.conf.5.xml:1424 sssd.conf.5.xml:1449
+msgid "Default: The value of <quote>id_provider</quote> is used if it is set."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1345
+msgid "selinux_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1348
+msgid ""
+"The provider which should handle loading of selinux settings. Note that this "
+"provider will be called right after access provider ends. Supported selinux "
+"providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1354
+msgid ""
+"<quote>ipa</quote> to load selinux settings from an IPA server. See "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd-ipa</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> for more information on configuring IPA."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1362
+msgid "<quote>none</quote> disallows fetching selinux settings explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1365
+msgid ""
+"Default: <quote>id_provider</quote> is used if it is set and can handle "
+"selinux loading requests."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1371
+msgid "subdomains_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1374
+msgid ""
+"The provider which should handle fetching of subdomains. This value should "
+"be always the same as id_provider. Supported subdomain providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1379
+msgid ""
+"<quote>ipa</quote> to load a list of subdomains from an IPA server. See "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd-ipa</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> for more information on configuring IPA."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1387
+msgid "<quote>none</quote> disallows fetching subdomains explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1390 sssd-ldap.5.xml:1544
+msgid "Default: none"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1396
+msgid "autofs_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1402
+msgid ""
+"The autofs provider used for the domain. Supported autofs providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1406
+msgid ""
+"<quote>ldap</quote> to load maps stored in LDAP. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1413
+msgid ""
+"<quote>ipa</quote> to load maps stored in an IPA server. See <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ipa</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> for more information on configuring IPA."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1421
+msgid "<quote>none</quote> disables autofs explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1431
+msgid "hostid_provider (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1434
+msgid ""
+"The provider used for retrieving host identity information. Supported "
+"hostid providers are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1438
+msgid ""
+"<quote>ipa</quote> to load host identity stored in an IPA server. See "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd-ipa</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> for more information on configuring IPA."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1446
+msgid "<quote>none</quote> disables hostid explicitly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1459
+msgid ""
+"Regular expression for this domain that describes how to parse the string "
+"containing user name and domain into these components."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1463
+msgid ""
+"Default: <quote>(?P&lt;name&gt;[^@]+)@?(?P&lt;domain&gt;[^@]*$)</quote> "
+"which translates to \"the name is everything up to the <quote>@</quote> "
+"sign, the domain everything after that\""
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1468
+msgid ""
+"PLEASE NOTE: the support for non-unique named subpatterns is not available "
+"on all platforms (e.g. RHEL5 and SLES10). Only platforms with libpcre "
+"version 7 or higher can support non-unique named subpatterns."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1475
+msgid ""
+"PLEASE NOTE ALSO: older version of libpcre only support the Python syntax (?"
+"P&lt;name&gt;) to label subpatterns."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1485
+msgid ""
+"A <citerefentry> <refentrytitle>printf</refentrytitle> <manvolnum>3</"
+"manvolnum> </citerefentry>-compatible format that describes how to translate "
+"a (name, domain) tuple for this domain into a fully qualified name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1493
+msgid "Default: <quote>%1$s@%2$s</quote>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1499
+msgid "lookup_family_order (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1502
+msgid ""
+"Provides the ability to select preferred address family to use when "
+"performing DNS lookups."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1506
+msgid "Supported values:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1509
+msgid "ipv4_first: Try looking up IPv4 address, if that fails, try IPv6"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1512
+msgid "ipv4_only: Only attempt to resolve hostnames to IPv4 addresses."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1515
+msgid "ipv6_first: Try looking up IPv6 address, if that fails, try IPv4"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1518
+msgid "ipv6_only: Only attempt to resolve hostnames to IPv6 addresses."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1521
+msgid "Default: ipv4_first"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1527
+msgid "dns_resolver_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1530
+msgid ""
+"Defines the amount of time (in seconds) to wait for a reply from the DNS "
+"resolver before assuming that it is unreachable. If this timeout is reached, "
+"the domain will continue to operate in offline mode."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1542
+msgid "dns_discovery_domain (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1545
+msgid ""
+"If service discovery is used in the back end, specifies the domain part of "
+"the service discovery DNS query."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1549
+msgid "Default: Use the domain part of machine's hostname"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1555
+msgid "override_gid (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1558
+msgid "Override the primary GID value with the one specified."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1564
+msgid "case_sensitive (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1567
+msgid ""
+"Treat user and group names as case sensitive. At the moment, this option is "
+"not supported in the local provider."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1572 sssd-ldap.5.xml:887
+msgid "Default: True"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1578
+msgid "proxy_fast_alias (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1581
+msgid ""
+"When a user or group is looked up by name in the proxy provider, a second "
+"lookup by ID is performed to \"canonicalize\" the name in case the requested "
+"name was an alias. Setting this option to true would cause the SSSD to "
+"perform the ID lookup from cache for performance reasons."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1595
+msgid "subdomain_homedir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1598
+msgid ""
+"Use this homedir as default value for all subdomains within this domain. See "
+"<emphasis>override_homedir</emphasis> for info about possible values."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1603
+msgid ""
+"The value can be overridden by <emphasis>override_homedir</emphasis> option."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1607
+msgid "Default: <filename>/home/%d/%u</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:885
+msgid ""
+"These configuration options can be present in a domain configuration "
+"section, that is, in a section called <quote>[domain/<replaceable>NAME</"
+"replaceable>]</quote> <placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1619
+msgid "proxy_pam_target (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1622
+msgid "The proxy target PAM proxies to."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1625
+msgid ""
+"Default: not set by default, you have to take an existing pam configuration "
+"or create a new one and add the service name here."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1633
+msgid "proxy_lib_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1636
+msgid ""
+"The name of the NSS library to use in proxy domains. The NSS functions "
+"searched for in the library are in the form of _nss_$(libName)_$(function), "
+"for example _nss_files_getpwent."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1615
+msgid ""
+"Options valid for proxy domains. <placeholder type=\"variablelist\" id="
+"\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><title>
+#: sssd.conf.5.xml:1648
+msgid "The local domain section"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1650
+msgid ""
+"This section contains settings for domain that stores users and groups in "
+"SSSD native database, that is, a domain that uses "
+"<replaceable>id_provider=local</replaceable>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1657
+msgid "default_shell (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1660
+msgid "The default shell for users created with SSSD userspace tools."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1664
+msgid "Default: <filename>/bin/bash</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1669
+msgid "base_directory (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1672
+msgid ""
+"The tools append the login name to <replaceable>base_directory</replaceable> "
+"and use that as the home directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1677
+msgid "Default: <filename>/home</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1682
+msgid "create_homedir (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1685
+msgid ""
+"Indicate if a home directory should be created by default for new users. "
+"Can be overridden on command line."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1689 sssd.conf.5.xml:1701
+msgid "Default: TRUE"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1694
+msgid "remove_homedir (bool)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1697
+msgid ""
+"Indicate if a home directory should be removed by default for deleted "
+"users. Can be overridden on command line."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1706
+msgid "homedir_umask (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1709
+msgid ""
+"Used by <citerefentry> <refentrytitle>sss_useradd</refentrytitle> "
+"<manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> to specify the default permissions "
+"on a newly created home directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1717
+msgid "Default: 077"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1722
+msgid "skel_dir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1725
+msgid ""
+"The skeleton directory, which contains files and directories to be copied in "
+"the user's home directory, when the home directory is created by "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sss_useradd</refentrytitle> <manvolnum>8</"
+"manvolnum> </citerefentry>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1735
+msgid "Default: <filename>/etc/skel</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1740
+msgid "mail_dir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1743
+msgid ""
+"The mail spool directory. This is needed to manipulate the mailbox when its "
+"corresponding user account is modified or deleted. If not specified, a "
+"default value is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1750
+msgid "Default: <filename>/var/mail</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.conf.5.xml:1755
+msgid "userdel_cmd (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1758
+msgid ""
+"The command that is run after a user is removed. The command us passed the "
+"username of the user being removed as the first and only parameter. The "
+"return code of the command is not taken into account."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1764
+msgid "Default: None, no command is run"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd.conf.5.xml:1774 sssd-ldap.5.xml:2223 sssd-simple.5.xml:126
+#: sssd-ipa.5.xml:582 sssd-ad.5.xml:228 sssd-krb5.5.xml:434
+msgid "EXAMPLE"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd.conf.5.xml:1780
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[sssd]\n"
+"domains = LDAP\n"
+"services = nss, pam\n"
+"config_file_version = 2\n"
+"\n"
+"[nss]\n"
+"filter_groups = root\n"
+"filter_users = root\n"
+"\n"
+"[pam]\n"
+"\n"
+"[domain/LDAP]\n"
+"id_provider = ldap\n"
+"ldap_uri = ldap://ldap.example.com\n"
+"ldap_search_base = dc=example,dc=com\n"
+"\n"
+"auth_provider = krb5\n"
+"krb5_server = kerberos.example.com\n"
+"krb5_realm = EXAMPLE.COM\n"
+"cache_credentials = true\n"
+"\n"
+"min_id = 10000\n"
+"max_id = 20000\n"
+"enumerate = False\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.conf.5.xml:1776
+msgid ""
+"The following example shows a typical SSSD config. It does not describe "
+"configuration of the domains themselves - refer to documentation on "
+"configuring domains for more details. <placeholder type=\"programlisting\" "
+"id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd-ldap.5.xml:10 sssd-ldap.5.xml:16
+msgid "sssd-ldap"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:23
+msgid ""
+"This manual page describes the configuration of LDAP domains for "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> "
+"</citerefentry>. Refer to the <quote>FILE FORMAT</quote> section of the "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> manual page for detailed syntax information."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:35
+msgid "You can configure SSSD to use more than one LDAP domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:38
+msgid ""
+"LDAP back end supports id, auth, access and chpass providers. If you want to "
+"authenticate against an LDAP server either TLS/SSL or LDAPS is required. "
+"<command>sssd</command> <emphasis>does not</emphasis> support authentication "
+"over an unencrypted channel. If the LDAP server is used only as an identity "
+"provider, an encrypted channel is not needed. Please refer to "
+"<quote>ldap_access_filter</quote> config option for more information about "
+"using LDAP as an access provider."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-ldap.5.xml:49 sssd-simple.5.xml:69 sssd-ipa.5.xml:64 sssd-ad.5.xml:75
+#: sssd-krb5.5.xml:63
+msgid "CONFIGURATION OPTIONS"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:60
+msgid "ldap_uri, ldap_backup_uri (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:63
+msgid ""
+"Specifies the comma-separated list of URIs of the LDAP servers to which SSSD "
+"should connect in the order of preference. Refer to the <quote>FAILOVER</"
+"quote> section for more information on failover and server redundancy. If "
+"neither option is specified, service discovery is enabled. For more "
+"information, refer to the <quote>SERVICE DISCOVERY</quote> section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:70
+msgid "The format of the URI must match the format defined in RFC 2732:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:73
+msgid "ldap[s]://&lt;host&gt;[:port]"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:76
+msgid ""
+"For explicit IPv6 addresses, &lt;host&gt; must be enclosed in brackets []"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:79
+msgid "example: ldap://[fc00::126:25]:389"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:85
+msgid "ldap_chpass_uri, ldap_chpass_backup_uri (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:88
+msgid ""
+"Specifies the comma-separated list of URIs of the LDAP servers to which SSSD "
+"should connect in the order of preference to change the password of a user. "
+"Refer to the <quote>FAILOVER</quote> section for more information on "
+"failover and server redundancy."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:95
+msgid "To enable service discovery ldap_chpass_dns_service_name must be set."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:99
+msgid "Default: empty, i.e. ldap_uri is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:105
+msgid "ldap_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:108
+msgid "The default base DN to use for performing LDAP user operations."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:112
+msgid ""
+"Starting with SSSD 1.7.0, SSSD supports multiple search bases using the "
+"syntax:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:116
+msgid "search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:119
+msgid "The scope can be one of \"base\", \"onelevel\" or \"subtree\"."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:122
+msgid ""
+"The filter must be a valid LDAP search filter as specified by http://www."
+"ietf.org/rfc/rfc2254.txt"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:126
+msgid "Examples:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:129
+msgid ""
+"ldap_search_base = dc=example,dc=com (which is equivalent to) "
+"ldap_search_base = dc=example,dc=com?subtree?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:134
+msgid ""
+"ldap_search_base = cn=host_specific,dc=example,dc=com?subtree?"
+"(host=thishost)?dc=example.com?subtree?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:137
+msgid ""
+"Note: It is unsupported to have multiple search bases which reference "
+"identically-named objects (for example, groups with the same name in two "
+"different search bases). This will lead to unpredictable behavior on client "
+"machines."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:144
+msgid ""
+"Default: If not set, the value of the defaultNamingContext or namingContexts "
+"attribute from the RootDSE of the LDAP server is used. If "
+"defaultNamingContext does not exist or has an empty value namingContexts is "
+"used. The namingContexts attribute must have a single value with the DN of "
+"the search base of the LDAP server to make this work. Multiple values are "
+"are not supported."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:158
+msgid "ldap_schema (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:161
+msgid ""
+"Specifies the Schema Type in use on the target LDAP server. Depending on "
+"the selected schema, the default attribute names retrieved from the servers "
+"may vary. The way that some attributes are handled may also differ. Four "
+"schema types are currently supported: rfc2307 rfc2307bis IPA AD The main "
+"difference between these schema types is how group memberships are recorded "
+"in the server. With rfc2307, group members are listed by name in the "
+"<emphasis>memberUid</emphasis> attribute. With rfc2307bis and IPA, group "
+"members are listed by DN and stored in the <emphasis>member</emphasis> "
+"attribute. The AD schema type sets the attributes to correspond with Active "
+"Directory 2008r2 values."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:183
+msgid "Default: rfc2307"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:189
+msgid "ldap_default_bind_dn (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:192
+msgid "The default bind DN to use for performing LDAP operations."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:199
+msgid "ldap_default_authtok_type (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:202
+msgid "The type of the authentication token of the default bind DN."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:206
+msgid "The two mechanisms currently supported are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:209
+msgid "password"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:212
+msgid "obfuscated_password"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:215
+msgid "Default: password"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:221
+msgid "ldap_default_authtok (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:224
+msgid ""
+"The authentication token of the default bind DN. Only clear text passwords "
+"are currently supported."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:231
+msgid "ldap_user_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:234
+msgid "The object class of a user entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:237
+msgid "Default: posixAccount"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:243
+msgid "ldap_user_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:246
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the user's login name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:250
+msgid "Default: uid"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:256
+msgid "ldap_user_uid_number (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:259
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the user's id."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:263
+msgid "Default: uidNumber"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:269
+msgid "ldap_user_gid_number (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:272
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the user's primary group id."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:276 sssd-ldap.5.xml:758
+msgid "Default: gidNumber"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:282
+msgid "ldap_user_gecos (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:285
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the user's gecos field."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:289
+msgid "Default: gecos"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:295
+msgid "ldap_user_home_directory (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:298
+msgid "The LDAP attribute that contains the name of the user's home directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:302
+msgid "Default: homeDirectory"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:308
+msgid "ldap_user_shell (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:311
+msgid "The LDAP attribute that contains the path to the user's default shell."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:315
+msgid "Default: loginShell"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:321
+msgid "ldap_user_uuid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:324
+msgid "The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP user object."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:328 sssd-ldap.5.xml:784 sssd-ldap.5.xml:970
+msgid "Default: nsUniqueId"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:334
+msgid "ldap_user_objectsid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:337
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the objectSID of an LDAP user object. This "
+"is usually only necessary for ActiveDirectory servers."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:342 sssd-ldap.5.xml:798
+msgid "Default: objectSid for ActiveDirectory, not set for other servers."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:349
+msgid "ldap_user_modify_timestamp (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:352 sssd-ldap.5.xml:808 sssd-ldap.5.xml:979
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains timestamp of the last modification of the "
+"parent object."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:356 sssd-ldap.5.xml:812 sssd-ldap.5.xml:986
+msgid "Default: modifyTimestamp"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:362
+msgid "ldap_user_shadow_last_change (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:365
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow, this parameter contains the name of an "
+"LDAP attribute corresponding to its <citerefentry> <refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> counterpart (date of "
+"the last password change)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:375
+msgid "Default: shadowLastChange"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:381
+msgid "ldap_user_shadow_min (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:384
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow, this parameter contains the name of an "
+"LDAP attribute corresponding to its <citerefentry> <refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> counterpart (minimum "
+"password age)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:393
+msgid "Default: shadowMin"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:399
+msgid "ldap_user_shadow_max (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:402
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow, this parameter contains the name of an "
+"LDAP attribute corresponding to its <citerefentry> <refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> counterpart (maximum "
+"password age)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:411
+msgid "Default: shadowMax"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:417
+msgid "ldap_user_shadow_warning (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:420
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow, this parameter contains the name of an "
+"LDAP attribute corresponding to its <citerefentry> <refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> counterpart "
+"(password warning period)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:430
+msgid "Default: shadowWarning"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:436
+msgid "ldap_user_shadow_inactive (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:439
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow, this parameter contains the name of an "
+"LDAP attribute corresponding to its <citerefentry> <refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> counterpart "
+"(password inactivity period)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:449
+msgid "Default: shadowInactive"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:455
+msgid "ldap_user_shadow_expire (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:458
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=shadow or ldap_account_expire_policy=shadow, this "
+"parameter contains the name of an LDAP attribute corresponding to its "
+"<citerefentry> <refentrytitle>shadow</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> counterpart (account expiration date)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:468
+msgid "Default: shadowExpire"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:474
+msgid "ldap_user_krb_last_pwd_change (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:477
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=mit_kerberos, this parameter contains the name of "
+"an LDAP attribute storing the date and time of last password change in "
+"kerberos."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:483
+msgid "Default: krbLastPwdChange"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:489
+msgid "ldap_user_krb_password_expiration (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:492
+msgid ""
+"When using ldap_pwd_policy=mit_kerberos, this parameter contains the name of "
+"an LDAP attribute storing the date and time when current password expires."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:498
+msgid "Default: krbPasswordExpiration"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:504
+msgid "ldap_user_ad_account_expires (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:507
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=ad, this parameter contains the name "
+"of an LDAP attribute storing the expiration time of the account."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:512
+msgid "Default: accountExpires"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:518
+msgid "ldap_user_ad_user_account_control (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:521
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=ad, this parameter contains the name "
+"of an LDAP attribute storing the user account control bit field."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:526
+msgid "Default: userAccountControl"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:532
+msgid "ldap_ns_account_lock (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:535
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=rhds or equivalent, this parameter "
+"determines if access is allowed or not."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:540
+msgid "Default: nsAccountLock"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:546
+msgid "ldap_user_nds_login_disabled (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:549
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=nds, this attribute determines if "
+"access is allowed or not."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:553 sssd-ldap.5.xml:567
+msgid "Default: loginDisabled"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:559
+msgid "ldap_user_nds_login_expiration_time (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:562
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=nds, this attribute determines until "
+"which date access is granted."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:573
+msgid "ldap_user_nds_login_allowed_time_map (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:576
+msgid ""
+"When using ldap_account_expire_policy=nds, this attribute determines the "
+"hours of a day in a week when access is granted."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:581
+msgid "Default: loginAllowedTimeMap"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:587
+msgid "ldap_user_principal (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:590
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the user's Kerberos User Principal Name "
+"(UPN)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:594
+msgid "Default: krbPrincipalName"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:600
+msgid "ldap_user_ssh_public_key (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:603
+msgid "The LDAP attribute that contains the user's SSH public keys."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:610
+msgid "ldap_force_upper_case_realm (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:613
+msgid ""
+"Some directory servers, for example Active Directory, might deliver the "
+"realm part of the UPN in lower case, which might cause the authentication to "
+"fail. Set this option to a non-zero value if you want to use an upper-case "
+"realm."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:626
+msgid "ldap_enumeration_refresh_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:629
+msgid ""
+"Specifies how many seconds SSSD has to wait before refreshing its cache of "
+"enumerated records."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:640
+msgid "ldap_purge_cache_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:643
+msgid ""
+"Determine how often to check the cache for inactive entries (such as groups "
+"with no members and users who have never logged in) and remove them to save "
+"space."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:649
+msgid "Setting this option to zero will disable the cache cleanup operation."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:653
+msgid "Default: 10800 (12 hours)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:659
+msgid "ldap_user_fullname (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:662
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the user's full name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:666 sssd-ldap.5.xml:745 sssd-ldap.5.xml:920
+#: sssd-ldap.5.xml:1011 sssd-ldap.5.xml:1787 sssd-ldap.5.xml:2114
+#: sssd-ipa.5.xml:460
+msgid "Default: cn"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:672
+msgid "ldap_user_member_of (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:675
+msgid "The LDAP attribute that lists the user's group memberships."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:679 sssd-ipa.5.xml:364
+msgid "Default: memberOf"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:685
+msgid "ldap_user_authorized_service (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:688
+msgid ""
+"If access_provider=ldap and ldap_access_order=authorized_service, SSSD will "
+"use the presence of the authorizedService attribute in the user's LDAP entry "
+"to determine access privilege."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:695
+msgid ""
+"An explicit deny (!svc) is resolved first. Second, SSSD searches for "
+"explicit allow (svc) and finally for allow_all (*)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:700
+msgid "Default: authorizedService"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:706
+msgid "ldap_user_authorized_host (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:709
+msgid ""
+"If access_provider=ldap and ldap_access_order=host, SSSD will use the "
+"presence of the host attribute in the user's LDAP entry to determine access "
+"privilege."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:715
+msgid ""
+"An explicit deny (!host) is resolved first. Second, SSSD searches for "
+"explicit allow (host) and finally for allow_all (*)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:720
+msgid "Default: host"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:726
+msgid "ldap_group_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:729
+msgid "The object class of a group entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:732
+msgid "Default: posixGroup"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:738
+msgid "ldap_group_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:741
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the group name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:751
+msgid "ldap_group_gid_number (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:754
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the group's id."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:764
+msgid "ldap_group_member (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:767
+msgid "The LDAP attribute that contains the names of the group's members."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:771
+msgid "Default: memberuid (rfc2307) / member (rfc2307bis)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:777
+msgid "ldap_group_uuid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:780
+msgid "The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP group object."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:790
+msgid "ldap_group_objectsid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:793
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the objectSID of an LDAP group object. This "
+"is usually only necessary for ActiveDirectory servers."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:805
+msgid "ldap_group_modify_timestamp (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:818
+msgid "ldap_group_nesting_level (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:821
+msgid ""
+"If ldap_schema is set to a schema format that supports nested groups (e.g. "
+"RFC2307bis), then this option controls how many levels of nesting SSSD will "
+"follow. This option has no effect on the RFC2307 schema."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:828
+msgid "Default: 2"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:834
+msgid "ldap_groups_use_matching_rule_in_chain"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:837
+msgid ""
+"This option tells SSSD to take advantage of an Active Directory-specific "
+"feature which may speed up group lookup operations on deployments with "
+"complex or deep nested groups."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:843
+msgid ""
+"In most common cases, it is best to leave this option disabled. It generally "
+"only provides a performance increase on very complex nestings."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:848 sssd-ldap.5.xml:875
+msgid ""
+"If this option is enabled, SSSD will use it if it detects that the server "
+"supports it during initial connection. So \"True\" here essentially means "
+"\"auto-detect\"."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:854 sssd-ldap.5.xml:881
+msgid ""
+"Note: This feature is currently known to work only with Active Directory "
+"2008 R1 and later. See <ulink url=\"http://msdn.microsoft.com/en-us/library/"
+"windows/desktop/aa746475%28v=vs.85%29.aspx\"> MSDN(TM) documentation</ulink> "
+"for more details."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <refsect1><refsect2><refsect3><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:860 sssd-ldap.5.xml:1178 include/ldap_id_mapping.xml:184
+msgid "Default: False"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:866
+msgid "ldap_initgroups_use_matching_rule_in_chain"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:869
+msgid ""
+"This option tells SSSD to take advantage of an Active Directory-specific "
+"feature which will speed up initgroups operations (most notably when dealing "
+"with complex or deep nested groups)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:893
+msgid "ldap_netgroup_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:896
+msgid "The object class of a netgroup entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:899
+msgid "In IPA provider, ipa_netgroup_object_class should be used instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:903
+msgid "Default: nisNetgroup"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:909
+msgid "ldap_netgroup_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:912
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the netgroup name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:916
+msgid "In IPA provider, ipa_netgroup_name should be used instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:926
+msgid "ldap_netgroup_member (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:929
+msgid "The LDAP attribute that contains the names of the netgroup's members."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:933
+msgid "In IPA provider, ipa_netgroup_member should be used instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:937
+msgid "Default: memberNisNetgroup"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:943
+msgid "ldap_netgroup_triple (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:946
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the (host, user, domain) netgroup triples."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:950 sssd-ldap.5.xml:983
+msgid "This option is not available in IPA provider."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:953
+msgid "Default: nisNetgroupTriple"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:959
+msgid "ldap_netgroup_uuid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:962
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP netgroup object."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:966
+msgid "In IPA provider, ipa_netgroup_uuid should be used instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:976
+msgid "ldap_netgroup_modify_timestamp (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:992
+msgid "ldap_service_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:995
+msgid "The object class of a service entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:998
+msgid "Default: ipService"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1004
+msgid "ldap_service_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1007
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the name of service attributes and their "
+"aliases."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1017
+msgid "ldap_service_port (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1020
+msgid "The LDAP attribute that contains the port managed by this service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1024
+msgid "Default: ipServicePort"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1030
+msgid "ldap_service_proto (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1033
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains the protocols understood by this service."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1037
+msgid "Default: ipServiceProtocol"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1043
+msgid "ldap_service_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1048
+msgid "ldap_search_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1051
+msgid ""
+"Specifies the timeout (in seconds) that ldap searches are allowed to run "
+"before they are cancelled and cached results are returned (and offline mode "
+"is entered)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1057
+msgid ""
+"Note: this option is subject to change in future versions of the SSSD. It "
+"will likely be replaced at some point by a series of timeouts for specific "
+"lookup types."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1063 sssd-ldap.5.xml:1105 sssd-ldap.5.xml:1120
+msgid "Default: 6"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1069
+msgid "ldap_enumeration_search_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1072
+msgid ""
+"Specifies the timeout (in seconds) that ldap searches for user and group "
+"enumerations are allowed to run before they are cancelled and cached results "
+"are returned (and offline mode is entered)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1085
+msgid "ldap_network_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1088
+msgid ""
+"Specifies the timeout (in seconds) after which the <citerefentry> "
+"<refentrytitle>poll</refentrytitle> <manvolnum>2</manvolnum> </citerefentry>/"
+"<citerefentry> <refentrytitle>select</refentrytitle> <manvolnum>2</"
+"manvolnum> </citerefentry> following a <citerefentry> "
+"<refentrytitle>connect</refentrytitle> <manvolnum>2</manvolnum> </"
+"citerefentry> returns in case of no activity."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1111
+msgid "ldap_opt_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1114
+msgid ""
+"Specifies a timeout (in seconds) after which calls to synchronous LDAP APIs "
+"will abort if no response is received. Also controls the timeout when "
+"communicating with the KDC in case of SASL bind."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1126
+msgid "ldap_connection_expire_timeout (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1129
+msgid ""
+"Specifies a timeout (in seconds) that a connection to an LDAP server will be "
+"maintained. After this time, the connection will be re-established. If used "
+"in parallel with SASL/GSSAPI, the sooner of the two values (this value vs. "
+"the TGT lifetime) will be used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1137 sssd-ldap.5.xml:1944
+msgid "Default: 900 (15 minutes)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1143
+msgid "ldap_page_size (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1146
+msgid ""
+"Specify the number of records to retrieve from LDAP in a single request. "
+"Some LDAP servers enforce a maximum limit per-request."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1151
+msgid "Default: 1000"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1157
+msgid "ldap_disable_paging (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1160
+msgid ""
+"Disable the LDAP paging control. This option should be used if the LDAP "
+"server reports that it supports the LDAP paging control in its RootDSE but "
+"it is not enabled or does not behave properly."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1166
+msgid ""
+"Example: OpenLDAP servers with the paging control module installed on the "
+"server but not enabled will report it in the RootDSE but be unable to use it."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1172
+msgid ""
+"Example: 389 DS has a bug where it can only support a one paging control at "
+"a time on a single connection. On busy clients, this can result in some "
+"requests being denied."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1184
+msgid "ldap_sasl_minssf (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1187
+msgid ""
+"When communicating with an LDAP server using SASL, specify the minimum "
+"security level necessary to establish the connection. The values of this "
+"option are defined by OpenLDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1193
+msgid "Default: Use the system default (usually specified by ldap.conf)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1200
+msgid "ldap_deref_threshold (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1203
+msgid ""
+"Specify the number of group members that must be missing from the internal "
+"cache in order to trigger a dereference lookup. If less members are missing, "
+"they are looked up individually."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1209
+msgid ""
+"You can turn off dereference lookups completely by setting the value to 0."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1213
+msgid ""
+"A dereference lookup is a means of fetching all group members in a single "
+"LDAP call. Different LDAP servers may implement different dereference "
+"methods. The currently supported servers are 389/RHDS, OpenLDAP and Active "
+"Directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1221
+msgid ""
+"<emphasis>Note:</emphasis> If any of the search bases specifies a search "
+"filter, then the dereference lookup performance enhancement will be disabled "
+"regardless of this setting."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1234
+msgid "ldap_tls_reqcert (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1237
+msgid ""
+"Specifies what checks to perform on server certificates in a TLS session, if "
+"any. It can be specified as one of the following values:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1243
+msgid ""
+"<emphasis>never</emphasis> = The client will not request or check any server "
+"certificate."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1247
+msgid ""
+"<emphasis>allow</emphasis> = The server certificate is requested. If no "
+"certificate is provided, the session proceeds normally. If a bad certificate "
+"is provided, it will be ignored and the session proceeds normally."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1254
+msgid ""
+"<emphasis>try</emphasis> = The server certificate is requested. If no "
+"certificate is provided, the session proceeds normally. If a bad certificate "
+"is provided, the session is immediately terminated."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1260
+msgid ""
+"<emphasis>demand</emphasis> = The server certificate is requested. If no "
+"certificate is provided, or a bad certificate is provided, the session is "
+"immediately terminated."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1266
+msgid "<emphasis>hard</emphasis> = Same as <quote>demand</quote>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1270
+msgid "Default: hard"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1276
+msgid "ldap_tls_cacert (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1279
+msgid ""
+"Specifies the file that contains certificates for all of the Certificate "
+"Authorities that <command>sssd</command> will recognize."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1284 sssd-ldap.5.xml:1302 sssd-ldap.5.xml:1343
+msgid ""
+"Default: use OpenLDAP defaults, typically in <filename>/etc/openldap/ldap."
+"conf</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1291
+msgid "ldap_tls_cacertdir (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1294
+msgid ""
+"Specifies the path of a directory that contains Certificate Authority "
+"certificates in separate individual files. Typically the file names need to "
+"be the hash of the certificate followed by '.0'. If available, "
+"<command>cacertdir_rehash</command> can be used to create the correct names."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1309
+msgid "ldap_tls_cert (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1312
+msgid "Specifies the file that contains the certificate for the client's key."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <refsect1><refsect2><refsect3><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1316 sssd-ldap.5.xml:1328 sssd-ldap.5.xml:1389
+#: sssd-ldap.5.xml:2170 sssd-ldap.5.xml:2197 sssd-krb5.5.xml:361
+#: include/ldap_id_mapping.xml:145 include/ldap_id_mapping.xml:156
+msgid "Default: not set"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1322
+msgid "ldap_tls_key (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1325
+msgid "Specifies the file that contains the client's key."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1334
+msgid "ldap_tls_cipher_suite (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1337
+msgid ""
+"Specifies acceptable cipher suites. Typically this is a colon sperated "
+"list. See <citerefentry><refentrytitle>ldap.conf</refentrytitle> "
+"<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> for format."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1350
+msgid "ldap_id_use_start_tls (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1353
+msgid ""
+"Specifies that the id_provider connection must also use <systemitem class="
+"\"protocol\">tls</systemitem> to protect the channel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1363
+msgid "ldap_id_mapping (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1366
+msgid ""
+"Specifies that SSSD should attempt to map user and group IDs from the "
+"ldap_user_objectsid and ldap_group_objectsid attributes instead of relying "
+"on ldap_user_uid_number and ldap_group_gid_number."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1372
+msgid "Currently this feature supports only ActiveDirectory objectSID mapping."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1382
+msgid "ldap_sasl_mech (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1385
+msgid ""
+"Specify the SASL mechanism to use. Currently only GSSAPI is tested and "
+"supported."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1395
+msgid "ldap_sasl_authid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1398
+msgid ""
+"Specify the SASL authorization id to use. When GSSAPI is used, this "
+"represents the Kerberos principal used for authentication to the directory."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1403
+msgid "Default: host/hostname@REALM"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1409
+msgid "ldap_sasl_canonicalize (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1412
+msgid ""
+"If set to true, the LDAP library would perform a reverse lookup to "
+"canonicalize the host name during a SASL bind."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1417
+msgid "Default: false;"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1423
+msgid "ldap_krb5_keytab (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1426
+msgid "Specify the keytab to use when using SASL/GSSAPI."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1429
+msgid "Default: System keytab, normally <filename>/etc/krb5.keytab</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1435
+msgid "ldap_krb5_init_creds (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1438
+msgid ""
+"Specifies that the id_provider should init Kerberos credentials (TGT). This "
+"action is performed only if SASL is used and the mechanism selected is "
+"GSSAPI."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1450
+msgid "ldap_krb5_ticket_lifetime (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1453
+msgid "Specifies the lifetime in seconds of the TGT if GSSAPI is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1457
+msgid "Default: 86400 (24 hours)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1463 sssd-krb5.5.xml:74
+msgid "krb5_server, krb5_backup_server (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1466 sssd-krb5.5.xml:77
+msgid ""
+"Specifies the comma-separated list of IP addresses or hostnames of the "
+"Kerberos servers to which SSSD should connect in the order of preference. "
+"For more information on failover and server redundancy, see the "
+"<quote>FAILOVER</quote> section. An optional port number (preceded by a "
+"colon) may be appended to the addresses or hostnames. If empty, service "
+"discovery is enabled - for more information, refer to the <quote>SERVICE "
+"DISCOVERY</quote> section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1478 sssd-krb5.5.xml:89
+msgid ""
+"When using service discovery for KDC or kpasswd servers, SSSD first searches "
+"for DNS entries that specify _udp as the protocol and falls back to _tcp if "
+"none are found."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1483 sssd-krb5.5.xml:94
+msgid ""
+"This option was named <quote>krb5_kdcip</quote> in earlier releases of SSSD. "
+"While the legacy name is recognized for the time being, users are advised to "
+"migrate their config files to use <quote>krb5_server</quote> instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1492 sssd-ipa.5.xml:254 sssd-krb5.5.xml:103
+msgid "krb5_realm (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1495
+msgid "Specify the Kerberos REALM (for SASL/GSSAPI auth)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1498
+msgid "Default: System defaults, see <filename>/etc/krb5.conf</filename>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1504 sssd-ipa.5.xml:269 sssd-krb5.5.xml:411
+msgid "krb5_canonicalize (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1507
+msgid ""
+"Specifies if the host principal should be canonicalized when connecting to "
+"LDAP server. This feature is available with MIT Kerberos >= 1.7"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1519
+msgid "ldap_pwd_policy (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1522
+msgid ""
+"Select the policy to evaluate the password expiration on the client side. "
+"The following values are allowed:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1527
+msgid ""
+"<emphasis>none</emphasis> - No evaluation on the client side. This option "
+"cannot disable server-side password policies."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1532
+msgid ""
+"<emphasis>shadow</emphasis> - Use <citerefentry><refentrytitle>shadow</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> style attributes to "
+"evaluate if the password has expired."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1538
+msgid ""
+"<emphasis>mit_kerberos</emphasis> - Use the attributes used by MIT Kerberos "
+"to determine if the password has expired. Use chpass_provider=krb5 to update "
+"these attributes when the password is changed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1550
+msgid "ldap_referrals (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1553
+msgid "Specifies whether automatic referral chasing should be enabled."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1557
+msgid ""
+"Please note that sssd only supports referral chasing when it is compiled "
+"with OpenLDAP version 2.4.13 or higher."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1562
+msgid ""
+"Chasing referrals may incur a performance penalty in environments that use "
+"them heavily, a notable example is Microsoft Active Directory. If your setup "
+"does not in fact require the use of referrals, setting this option to false "
+"might bring a noticeable performance improvement."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1576
+msgid "ldap_dns_service_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1579
+msgid "Specifies the service name to use when service discovery is enabled."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1583
+msgid "Default: ldap"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1589
+msgid "ldap_chpass_dns_service_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1592
+msgid ""
+"Specifies the service name to use to find an LDAP server which allows "
+"password changes when service discovery is enabled."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1597
+msgid "Default: not set, i.e. service discovery is disabled"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1603
+msgid "ldap_access_filter (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1606
+msgid ""
+"If using access_provider = ldap, this option is mandatory. It specifies an "
+"LDAP search filter criteria that must be met for the user to be granted "
+"access on this host. If access_provider = ldap and this option is not set, "
+"it will result in all users being denied access. Use access_provider = "
+"permit to change this default behavior."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1616 sssd-ldap.5.xml:2173
+msgid "Example:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><programlisting>
+#: sssd-ldap.5.xml:1619
+#, no-wrap
+msgid ""
+"access_provider = ldap\n"
+"ldap_access_filter = memberOf=cn=allowedusers,ou=Groups,dc=example,dc=com\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1623
+msgid ""
+"This example means that access to this host is restricted to members of the "
+"\"allowedusers\" group in ldap."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1628
+msgid ""
+"Offline caching for this feature is limited to determining whether the "
+"user's last online login was granted access permission. If they were granted "
+"access during their last login, they will continue to be granted access "
+"while offline and vice-versa."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1636 sssd-ldap.5.xml:1686
+msgid "Default: Empty"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1642
+msgid "ldap_account_expire_policy (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1645
+msgid ""
+"With this option a client side evaluation of access control attributes can "
+"be enabled."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1649
+msgid ""
+"Please note that it is always recommended to use server side access control, "
+"i.e. the LDAP server should deny the bind request with a suitable error code "
+"even if the password is correct."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1656
+msgid "The following values are allowed:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1659
+msgid ""
+"<emphasis>shadow</emphasis>: use the value of ldap_user_shadow_expire to "
+"determine if the account is expired."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1664
+msgid ""
+"<emphasis>ad</emphasis>: use the value of the 32bit field "
+"ldap_user_ad_user_account_control and allow access if the second bit is not "
+"set. If the attribute is missing access is granted. Also the expiration time "
+"of the account is checked."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1671
+msgid ""
+"<emphasis>rhds</emphasis>, <emphasis>ipa</emphasis>, <emphasis>389ds</"
+"emphasis>: use the value of ldap_ns_account_lock to check if access is "
+"allowed or not."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1677
+msgid ""
+"<emphasis>nds</emphasis>: the values of "
+"ldap_user_nds_login_allowed_time_map, ldap_user_nds_login_disabled and "
+"ldap_user_nds_login_expiration_time are used to check if access is allowed. "
+"If both attributes are missing access is granted."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1692
+msgid "ldap_access_order (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1695
+msgid "Comma separated list of access control options. Allowed values are:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1699
+msgid "<emphasis>filter</emphasis>: use ldap_access_filter"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1702
+msgid "<emphasis>expire</emphasis>: use ldap_account_expire_policy"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1706
+msgid ""
+"<emphasis>authorized_service</emphasis>: use the authorizedService attribute "
+"to determine access"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1711
+msgid "<emphasis>host</emphasis>: use the host attribute to determine access"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1715
+msgid "Default: filter"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1718
+msgid ""
+"Please note that it is a configuration error if a value is used more than "
+"once."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1725
+msgid "ldap_deref (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1728
+msgid ""
+"Specifies how alias dereferencing is done when performing a search. The "
+"following options are allowed:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1733
+msgid "<emphasis>never</emphasis>: Aliases are never dereferenced."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1737
+msgid ""
+"<emphasis>searching</emphasis>: Aliases are dereferenced in subordinates of "
+"the base object, but not in locating the base object of the search."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1742
+msgid ""
+"<emphasis>finding</emphasis>: Aliases are only dereferenced when locating "
+"the base object of the search."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1747
+msgid ""
+"<emphasis>always</emphasis>: Aliases are dereferenced both in searching and "
+"in locating the base object of the search."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1752
+msgid ""
+"Default: Empty (this is handled as <emphasis>never</emphasis> by the LDAP "
+"client libraries)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:51
+msgid ""
+"All of the common configuration options that apply to SSSD domains also "
+"apply to LDAP domains. Refer to the <quote>DOMAIN SECTIONS</quote> section "
+"of the <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> manual page for full details. <placeholder type="
+"\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-ldap.5.xml:1763
+msgid "SUDO OPTIONS"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1768
+msgid "ldap_sudorule_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1771
+msgid "The object class of a sudo rule entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1774
+msgid "Default: sudoRole"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1780
+msgid "ldap_sudorule_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1783
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the sudo rule name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1793
+msgid "ldap_sudorule_command (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1796
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the command name."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1800
+msgid "Default: sudoCommand"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1806
+msgid "ldap_sudorule_host (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1809
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the host name (or host IP address, "
+"host IP network, or host netgroup)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1814
+msgid "Default: sudoHost"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1820
+msgid "ldap_sudorule_user (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1823
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the user name (or UID, group name or "
+"user's netgroup)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1827
+msgid "Default: sudoUser"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1833
+msgid "ldap_sudorule_option (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1836
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the sudo options."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1840
+msgid "Default: sudoOption"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1846
+msgid "ldap_sudorule_runasuser (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1849
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the user name that commands may be "
+"run as."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1853
+msgid "Default: sudoRunAsUser"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1859
+msgid "ldap_sudorule_runasgroup (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1862
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the group name or group GID that "
+"commands may be run as."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1866
+msgid "Default: sudoRunAsGroup"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1872
+msgid "ldap_sudorule_notbefore (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1875
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the start date/time for when the sudo "
+"rule is valid."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1879
+msgid "Default: sudoNotBefore"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1885
+msgid "ldap_sudorule_notafter (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1888
+msgid ""
+"The LDAP attribute that corresponds to the expiration date/time, after which "
+"the sudo rule will no longer be valid."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1893
+msgid "Default: sudoNotAfter"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1899
+msgid "ldap_sudorule_order (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1902
+msgid "The LDAP attribute that corresponds to the ordering index of the rule."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1906
+msgid "Default: sudoOrder"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1912
+msgid "ldap_sudo_full_refresh_interval (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1915
+msgid ""
+"How many seconds SSSD will wait between executing a full refresh of sudo "
+"rules (which downloads all rules that are stored on the server)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1920
+msgid ""
+"The value must be greater than <emphasis>ldap_sudo_smart_refresh_interval </"
+"emphasis>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1925
+msgid "Default: 21600 (6 hours)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1931
+msgid "ldap_sudo_smart_refresh_interval (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1934
+msgid ""
+"How many seconds SSSD has to wait before executing a smart refresh of sudo "
+"rules (which downloads all rules that have USN higher than the highest USN "
+"of cached rules)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1940
+msgid ""
+"If USN attributes are not supported by the server, the modifyTimestamp "
+"attribute is used instead."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1950
+msgid "ldap_sudo_use_host_filter (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1953
+msgid ""
+"If true, SSSD will download only rules that are applicable to this machine "
+"(using the IPv4 or IPv6 host/network addresses and hostnames)."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1964
+msgid "ldap_sudo_hostnames (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1967
+msgid ""
+"Space separated list of hostnames or fully qualified domain names that "
+"should be used to filter the rules."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1972
+msgid ""
+"If this option is empty, SSSD will try to discover the hostname and the "
+"fully qualified domain name automatically."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1977 sssd-ldap.5.xml:2000 sssd-ldap.5.xml:2018
+#: sssd-ldap.5.xml:2036
+msgid ""
+"If <emphasis>ldap_sudo_use_host_filter</emphasis> is <emphasis>false</"
+"emphasis> then this option has no effect."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1982 sssd-ldap.5.xml:2005
+msgid "Default: not specified"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:1988
+msgid "ldap_sudo_ip (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1991
+msgid ""
+"Space separated list of IPv4 or IPv6 host/network addresses that should be "
+"used to filter the rules."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1996
+msgid ""
+"If this option is empty, SSSD will try to discover the addresses "
+"automatically."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2011
+msgid "ldap_sudo_include_netgroups (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2014
+msgid ""
+"If true then SSSD will download every rule that contains a netgroup in "
+"sudoHost attribute."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2029
+msgid "ldap_sudo_include_regexp (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2032
+msgid ""
+"If true then SSSD will download every rule that contains a regular "
+"expression in sudoHost attribute."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:1766
+msgid "<placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2048
+msgid ""
+"This manual page only describes attribute name mapping. For detailed "
+"explanation of sudo related attribute semantics, see <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sudoers.ldap</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-ldap.5.xml:2058
+msgid "AUTOFS OPTIONS"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2060
+msgid ""
+"Please note that the default values correspond to the default schema which "
+"is RFC2307."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2067
+msgid "ldap_autofs_map_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2070 sssd-ldap.5.xml:2096
+msgid "The object class of an automount map entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2073 sssd-ldap.5.xml:2100
+msgid "Default: automountMap"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2080
+msgid "ldap_autofs_map_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2083
+msgid "The name of an automount map entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2086
+msgid "Default: ou"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2093
+msgid "ldap_autofs_entry_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2107
+msgid "ldap_autofs_entry_key (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2110 sssd-ldap.5.xml:2124
+msgid ""
+"The key of an automount entry in LDAP. The entry usually corresponds to a "
+"mount point."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2121
+msgid "ldap_autofs_entry_value (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2128
+msgid "Default: automountInformation"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2065
+msgid ""
+"<placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/> <placeholder type="
+"\"variablelist\" id=\"1\"/> <placeholder type=\"variablelist\" id=\"2\"/> "
+"<placeholder type=\"variablelist\" id=\"3\"/> <placeholder type="
+"\"variablelist\" id=\"4\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-ldap.5.xml:2137
+msgid "ADVANCED OPTIONS"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2144
+msgid "ldap_netgroup_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2149
+msgid "ldap_user_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2154
+msgid "ldap_group_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2159
+msgid "ldap_user_search_filter (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2162
+msgid ""
+"This option specifies an additional LDAP search filter criteria that "
+"restrict user searches."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2166
+msgid ""
+"This option is <emphasis>deprecated</emphasis> in favor of the syntax used "
+"by ldap_user_search_base."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><programlisting>
+#: sssd-ldap.5.xml:2176
+#, no-wrap
+msgid ""
+" ldap_user_search_filter = (loginShell=/bin/tcsh)\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2179
+msgid ""
+"This filter would restrict user searches to users that have their shell set "
+"to /bin/tcsh."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2186
+msgid "ldap_group_search_filter (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2189
+msgid ""
+"This option specifies an additional LDAP search filter criteria that "
+"restrict group searches."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2193
+msgid ""
+"This option is <emphasis>deprecated</emphasis> in favor of the syntax used "
+"by ldap_group_search_base."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2203
+msgid "ldap_sudo_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ldap.5.xml:2208
+msgid "ldap_autofs_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2139
+msgid ""
+"These options are supported by LDAP domains, but they should be used with "
+"caution. Please include them in your configuration only if you know what you "
+"are doing. <placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2225
+msgid ""
+"The following example assumes that SSSD is correctly configured and LDAP is "
+"set to one of the domains in the <replaceable>[domains]</replaceable> "
+"section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-ldap.5.xml:2231
+#, no-wrap
+msgid ""
+" [domain/LDAP]\n"
+" id_provider = ldap\n"
+" auth_provider = ldap\n"
+" ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.org\n"
+" ldap_search_base = dc=mydomain,dc=org\n"
+" ldap_tls_reqcert = demand\n"
+" cache_credentials = true\n"
+" enumerate = true\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <refsect1><refsect2><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2230 sssd-simple.5.xml:134 sssd-ipa.5.xml:590
+#: sssd-ad.5.xml:236 sssd-sudo.5.xml:56 sssd-sudo.5.xml:78 sssd-sudo.5.xml:99
+#: sssd-krb5.5.xml:443 include/ldap_id_mapping.xml:63
+msgid "<placeholder type=\"programlisting\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-ldap.5.xml:2244 sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:61
+msgid "NOTES"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ldap.5.xml:2246
+msgid ""
+"The descriptions of some of the configuration options in this manual page "
+"are based on the <citerefentry> <refentrytitle>ldap.conf</refentrytitle> "
+"<manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> manual page from the OpenLDAP 2.4 "
+"distribution."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <refentryinfo>
+#: pam_sss.8.xml:8 include/upstream.xml:2
+msgid ""
+"<productname>SSSD</productname> <orgname>The SSSD upstream - http://"
+"fedorahosted.org/sssd</orgname>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: pam_sss.8.xml:13 pam_sss.8.xml:18
+msgid "pam_sss"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: pam_sss.8.xml:19
+msgid "PAM module for SSSD"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
+#: pam_sss.8.xml:24
+msgid ""
+"<command>pam_sss.so</command> <arg choice='opt'> <replaceable>quiet</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='opt'> <replaceable>forward_pass</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='opt'> <replaceable>use_first_pass</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='opt'> <replaceable>use_authtok</"
+"replaceable> </arg> <arg choice='opt'> <replaceable>retry=N</replaceable> </"
+"arg>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: pam_sss.8.xml:45
+msgid ""
+"<command>pam_sss.so</command> is the PAM interface to the System Security "
+"Services daemon (SSSD). Errors and results are logged through <command>syslog"
+"(3)</command> with the LOG_AUTHPRIV facility."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: pam_sss.8.xml:55
+msgid "<option>quiet</option>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:58
+msgid "Suppress log messages for unknown users."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: pam_sss.8.xml:63
+msgid "<option>forward_pass</option>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:66
+msgid ""
+"If <option>forward_pass</option> is set the entered password is put on the "
+"stack for other PAM modules to use."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: pam_sss.8.xml:73
+msgid "<option>use_first_pass</option>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:76
+msgid ""
+"The argument use_first_pass forces the module to use a previous stacked "
+"modules password and will never prompt the user - if no password is "
+"available or the password is not appropriate, the user will be denied access."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: pam_sss.8.xml:84
+msgid "<option>use_authtok</option>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:87
+msgid ""
+"When password changing enforce the module to set the new password to the one "
+"provided by a previously stacked password module."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: pam_sss.8.xml:94
+msgid "<option>retry=N</option>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:97
+msgid ""
+"If specified the user is asked another N times for a password if "
+"authentication fails. Default is 0."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: pam_sss.8.xml:99
+msgid ""
+"Please note that this option might not work as expected if the application "
+"calling PAM handles the user dialog on its own. A typical example is "
+"<command>sshd</command> with <option>PasswordAuthentication</option>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: pam_sss.8.xml:110
+msgid "MODULE TYPES PROVIDED"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: pam_sss.8.xml:111
+msgid ""
+"All module types (<option>account</option>, <option>auth</option>, "
+"<option>password</option> and <option>session</option>) are provided."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: pam_sss.8.xml:117
+msgid "FILES"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: pam_sss.8.xml:118
+msgid ""
+"If a password reset by root fails, because the corresponding SSSD provider "
+"does not support password resets, an individual message can be displayed. "
+"This message can e.g. contain instructions about how to reset a password."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: pam_sss.8.xml:123
+msgid ""
+"The message is read from the file <filename>pam_sss_pw_reset_message.LOC</"
+"filename> where LOC stands for a locale string returned by <citerefentry> "
+"<refentrytitle>setlocale</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum> </"
+"citerefentry>. If there is no matching file the content of "
+"<filename>pam_sss_pw_reset_message.txt</filename> is displayed. Root must be "
+"the owner of the files and only root may have read and write permissions "
+"while all other users must have only read permissions."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: pam_sss.8.xml:133
+msgid ""
+"These files are searched in the directory <filename>/etc/sssd/customize/"
+"DOMAIN_NAME/</filename>. If no matching file is present a generic message is "
+"displayed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:10 sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:15
+msgid "sssd_krb5_locator_plugin"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:22
+msgid ""
+"The Kerberos locator plugin <command>sssd_krb5_locator_plugin</command> is "
+"used by the Kerberos provider of <citerefentry> <refentrytitle>sssd</"
+"refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> to tell the Kerberos "
+"libraries what Realm and which KDC to use. Typically this is done in "
+"<citerefentry> <refentrytitle>krb5.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> which is always read by the Kerberos libraries. "
+"To simplify the configuration the Realm and the KDC can be defined in "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> as described in <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-krb5.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:48
+msgid ""
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> "
+"</citerefentry> puts the Realm and the name or IP address of the KDC into "
+"the environment variables SSSD_KRB5_REALM and SSSD_KRB5_KDC respectively. "
+"When <command>sssd_krb5_locator_plugin</command> is called by the kerberos "
+"libraries it reads and evaluates these variables and returns them to the "
+"libraries."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:63
+msgid ""
+"Not all Kerberos implementations support the use of plugins. If "
+"<command>sssd_krb5_locator_plugin</command> is not available on your system "
+"you have to edit /etc/krb5.conf to reflect your Kerberos setup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd_krb5_locator_plugin.8.xml:69
+msgid ""
+"If the environment variable SSSD_KRB5_LOCATOR_DEBUG is set to any value "
+"debug messages will be sent to stderr."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd-simple.5.xml:10 sssd-simple.5.xml:16
+msgid "sssd-simple"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: sssd-simple.5.xml:17
+msgid "the configuration file for SSSD's 'simple' access-control provider"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-simple.5.xml:24
+msgid ""
+"This manual page describes the configuration of the simple access-control "
+"provider for <citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> "
+"<manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>. For a detailed syntax reference, "
+"refer to the <quote>FILE FORMAT</quote> section of the <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> manual page."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-simple.5.xml:38
+msgid ""
+"The simple access provider grants or denies access based on an access or "
+"deny list of user or group names. The following rules apply:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:43
+msgid "If all lists are empty, access is granted"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:47
+msgid ""
+"If any list is provided, the order of evaluation is allow,deny. This means "
+"that any matching deny rule will supersede any matched allow rule."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:54
+msgid ""
+"If either or both \"allow\" lists are provided, all users are denied unless "
+"they appear in the list."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:60
+msgid ""
+"If only \"deny\" lists are provided, all users are granted access unless "
+"they appear in the list."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-simple.5.xml:78
+msgid "simple_allow_users (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:81
+msgid "Comma separated list of users who are allowed to log in."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-simple.5.xml:88
+msgid "simple_deny_users (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:91
+msgid "Comma separated list of users who are explicitly denied access."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-simple.5.xml:97
+msgid "simple_allow_groups (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:100
+msgid ""
+"Comma separated list of groups that are allowed to log in. This applies only "
+"to groups within this SSSD domain. Local groups are not evaluated."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-simple.5.xml:108
+msgid "simple_deny_groups (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-simple.5.xml:111
+msgid ""
+"Comma separated list of groups that are explicitly denied access. This "
+"applies only to groups within this SSSD domain. Local groups are not "
+"evaluated."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-simple.5.xml:70 sssd-ipa.5.xml:65 sssd-ad.5.xml:76
+msgid ""
+"Refer to the section <quote>DOMAIN SECTIONS</quote> of the <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> manual page for details on the configuration of an SSSD "
+"domain. <placeholder type=\"variablelist\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-simple.5.xml:120
+msgid ""
+"Please note that it is an configuration error if both, simple_allow_users "
+"and simple_deny_users, are defined."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-simple.5.xml:128
+msgid ""
+"The following example assumes that SSSD is correctly configured and example."
+"com is one of the domains in the <replaceable>[sssd]</replaceable> section. "
+"This examples shows only the simple access provider-specific options."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-simple.5.xml:135
+#, no-wrap
+msgid ""
+" [domain/example.com]\n"
+" access_provider = simple\n"
+" simple_allow_users = user1, user2\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd-ipa.5.xml:10 sssd-ipa.5.xml:16
+msgid "sssd-ipa"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:23
+msgid ""
+"This manual page describes the configuration of the IPA provider for "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> "
+"</citerefentry>. For a detailed syntax reference, refer to the <quote>FILE "
+"FORMAT</quote> section of the <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> manual page."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:36
+msgid ""
+"The IPA provider is a back end used to connect to an IPA server. (Refer to "
+"the freeipa.org web site for information about IPA servers.) This provider "
+"requires that the machine be joined to the IPA domain; configuration is "
+"almost entirely self-discovered and obtained directly from the server."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:43
+msgid ""
+"The IPA provider accepts the same options used by the <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> identity provider and the <citerefentry> <refentrytitle>sssd-"
+"krb5</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> authentication "
+"provider with some exceptions described below."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:55
+msgid ""
+"However, it is neither necessary nor recommended to set these options. IPA "
+"provider can also be used as an access and chpass provider. As an access "
+"provider it uses HBAC (host-based access control) rules. Please refer to "
+"freeipa.org for more information about HBAC. No configuration of access "
+"provider is required on the client side."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:72
+msgid "ipa_domain (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:75
+msgid ""
+"Specifies the name of the IPA domain. This is optional. If not provided, "
+"the configuration domain name is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:83
+msgid "ipa_server, ipa_backup_server (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:86
+msgid ""
+"The comma-separated list of IP addresses or hostnames of the IPA servers to "
+"which SSSD should connect in the order of preference. For more information "
+"on failover and server redundancy, see the <quote>FAILOVER</quote> section. "
+"This is optional if autodiscovery is enabled. For more information on "
+"service discovery, refer to the <quote>SERVICE DISCOVERY</quote> section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:99
+msgid "ipa_hostname (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:102
+msgid ""
+"Optional. May be set on machines where the hostname(5) does not reflect the "
+"fully qualified name used in the IPA domain to identify this host."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:110
+msgid "ipa_dyndns_update (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:113
+msgid ""
+"Optional. This option tells SSSD to automatically update the DNS server "
+"built into FreeIPA v2 with the IP address of this client."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:118
+msgid ""
+"NOTE: On older systems (such as RHEL 5), for this behavior to work reliably, "
+"the default Kerberos realm must be set properly in /etc/krb5.conf"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:129
+msgid "ipa_dyndns_iface (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:132
+msgid ""
+"Optional. Applicable only when ipa_dyndns_update is true. Choose the "
+"interface whose IP address should be used for dynamic DNS updates."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:137
+msgid "Default: Use the IP address of the IPA LDAP connection"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:143
+msgid "ipa_hbac_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:146
+msgid "Optional. Use the given string as search base for HBAC related objects."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:150
+msgid "Default: Use base DN"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:156
+msgid "ipa_host_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:159
+msgid "Optional. Use the given string as search base for host objects."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:163 sssd-ipa.5.xml:187 sssd-ipa.5.xml:206 sssd-ipa.5.xml:225
+msgid ""
+"See <quote>ldap_search_base</quote> for information about configuring "
+"multiple search bases."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:168
+msgid ""
+"If filter is given in any of search bases and "
+"<emphasis>ipa_hbac_support_srchost</emphasis> is set to False, the filter "
+"will be ignored."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:173 sssd-ipa.5.xml:192 include/ldap_search_bases.xml:23
+#: include/ldap_search_bases_experimental.xml:23
+msgid "Default: the value of <emphasis>ldap_search_base</emphasis>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:180
+msgid "ipa_selinux_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:183
+msgid "Optional. Use the given string as search base for SELinux user maps."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:199
+msgid "ipa_subdomains_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:202
+msgid "Optional. Use the given string as search base for trusted domains."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:211
+msgid "Default: the value of <emphasis>cn=trusts,%basedn</emphasis>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:218
+msgid "ipa_master_domain_search_base (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:221
+msgid "Optional. Use the given string as search base for master domain object."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:230
+msgid "Default: the value of <emphasis>cn=ad,cn=etc,%basedn</emphasis>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:237 sssd-krb5.5.xml:231
+msgid "krb5_validate (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:240 sssd-krb5.5.xml:234
+msgid ""
+"Verify with the help of krb5_keytab that the TGT obtained has not been "
+"spoofed."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:247
+msgid ""
+"Note that this default differs from the traditional Kerberos provider back "
+"end."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:257
+msgid ""
+"The name of the Kerberos realm. This is optional and defaults to the value "
+"of <quote>ipa_domain</quote>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:261
+msgid ""
+"The name of the Kerberos realm has a special meaning in IPA - it is "
+"converted into the base DN to use for performing LDAP operations."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:272
+msgid ""
+"Specifies if the host and user principal should be canonicalized when "
+"connecting to IPA LDAP and also for AS requests. This feature is available "
+"with MIT Kerberos >= 1.7"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:285
+msgid "ipa_hbac_refresh (integer)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:288
+msgid ""
+"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server. "
+"This will reduce the latency and load on the IPA server if there are many "
+"access-control requests made in a short period."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:295
+msgid "Default: 5 (seconds)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:300
+msgid "ipa_hbac_treat_deny_as (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:303
+msgid ""
+"This option specifies how to treat the deprecated DENY-type HBAC rules. As "
+"of FreeIPA v2.1, DENY rules are no longer supported on the server. All users "
+"of FreeIPA will need to migrate their rules to use only the ALLOW rules. The "
+"client will support two modes of operation during this transition period:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:312
+msgid ""
+"<emphasis>DENY_ALL</emphasis>: If any HBAC DENY rules are detected, all "
+"users will be denied access."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:317
+msgid ""
+"<emphasis>IGNORE</emphasis>: SSSD will ignore any DENY rules. Be very "
+"careful with this option, as it may result in opening unintended access."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:322
+msgid "Default: DENY_ALL"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:327
+msgid "ipa_hbac_support_srchost (boolean)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:330
+msgid ""
+"If this is set to false, then srchost as given to SSSD by PAM will be "
+"ignored."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:334
+msgid ""
+"Note that if set to <emphasis>False</emphasis>, this option casuses filters "
+"given in <emphasis>ipa_host_search_base</emphasis> to be ignored;"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:345
+msgid "ipa_automount_location (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:348
+msgid "The automounter location this IPA client will be using"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:351
+msgid "Default: The location named \"default\""
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:357
+msgid "ipa_netgroup_member_of (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:360
+msgid "The LDAP attribute that lists netgroup's memberships."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:369
+msgid "ipa_netgroup_member_user (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:372
+msgid ""
+"The LDAP attribute that lists system users and groups that are direct "
+"members of the netgroup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:377 sssd-ipa.5.xml:472
+msgid "Default: memberUser"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:382
+msgid "ipa_netgroup_member_host (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:385
+msgid ""
+"The LDAP attribute that lists hosts and host groups that are direct members "
+"of the netgroup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:389 sssd-ipa.5.xml:484
+msgid "Default: memberHost"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:394
+msgid "ipa_netgroup_member_ext_host (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:397
+msgid ""
+"The LDAP attribute that lists FQDNs of hosts and host groups that are "
+"members of the netgroup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:401
+msgid "Default: externalHost"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:406
+msgid "ipa_netgroup_domain (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:409
+msgid "The LDAP attribute that contains NIS domain name of the netgroup."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:413
+msgid "Default: nisDomainName"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:419
+msgid "ipa_host_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:422 sssd-ipa.5.xml:445
+msgid "The object class of a host entry in LDAP."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:425 sssd-ipa.5.xml:448
+msgid "Default: ipaHost"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:430
+msgid "ipa_host_fqdn (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:433
+msgid "The LDAP attribute that contains FQDN of the host."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:436
+msgid "Default: fqdn"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:442
+msgid "ipa_selinux_usermap_object_class (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:453
+msgid "ipa_selinux_usermap_name (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:456
+msgid "The LDAP attribute that contains the name of SELinux usermap."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:465
+msgid "ipa_selinux_usermap_member_user (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:468
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains all users / groups this rule match against."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:477
+msgid "ipa_selinux_usermap_member_host (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:480
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains all hosts / hostgroups this rule match "
+"against."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:489
+msgid "ipa_selinux_usermap_see_also (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:492
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains DN of HBAC rule which can be used for "
+"matching instead of memberUser and memberHost"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:497
+msgid "Default: seeAlso"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:502
+msgid "ipa_selinux_usermap_selinux_user (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:505
+msgid "The LDAP attribute that contains SELinux user string itself."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:509
+msgid "Default: ipaSELinuxUser"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:514
+msgid "ipa_selinux_usermap_enabled (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:517
+msgid ""
+"The LDAP attribute that contains whether or not is user map enabled for "
+"usage."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:521
+msgid "Default: ipaEnabledFlag"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:526
+msgid "ipa_selinux_usermap_user_category (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:529
+msgid "The LDAP attribute that contains user category such as 'all'."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:533
+msgid "Default: userCategory"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:538
+msgid "ipa_selinux_usermap_host_category (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:541
+msgid "The LDAP attribute that contains host category such as 'all'."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:545
+msgid "Default: hostCategory"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:550
+msgid "ipa_selinux_usermap_uuid (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:553
+msgid "The LDAP attribute that contains unique ID of the user map."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:557
+msgid "Default: ipaUniqueID"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ipa.5.xml:562
+msgid "ipa_host_ssh_public_key (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:565
+msgid "The LDAP attribute that contains the host's SSH public keys."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:569
+msgid "Default: ipaSshPubKey"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ipa.5.xml:584
+msgid ""
+"The following example assumes that SSSD is correctly configured and example."
+"com is one of the domains in the <replaceable>[sssd]</replaceable> section. "
+"This examples shows only the ipa provider-specific options."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-ipa.5.xml:591
+#, no-wrap
+msgid ""
+" [domain/example.com]\n"
+" id_provider = ipa\n"
+" ipa_server = ipaserver.example.com\n"
+" ipa_hostname = myhost.example.com\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd-ad.5.xml:10 sssd-ad.5.xml:16
+msgid "sssd-ad"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:23
+msgid ""
+"This manual page describes the configuration of the AD provider for "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> "
+"</citerefentry>. For a detailed syntax reference, refer to the <quote>FILE "
+"FORMAT</quote> section of the <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> manual page."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:36
+msgid ""
+"The AD provider is a back end used to connect to an Active Directory server. "
+"This provider requires that the machine be joined to the AD domain and a "
+"keytab is available."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:41
+msgid ""
+"The AD provider supports connecting to Active Directory 2008 R2 or later. "
+"Earlier versions may work, but are unsupported."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:45
+msgid ""
+"The AD provider accepts the same options used by the <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> identity provider and the <citerefentry> <refentrytitle>sssd-"
+"krb5</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> authentication "
+"provider with some exceptions described below."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:57
+msgid ""
+"However, it is neither necessary nor recommended to set these options. The "
+"AD provider can also be used as an access and chpass provider. No "
+"configuration of the access provider is required on the client side."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-ad.5.xml:69
+#, no-wrap
+msgid ""
+"ldap_id_mapping = False\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:63
+msgid ""
+"By default, the AD provider will map UID and GID values from the objectSID "
+"parameter in Active Directory. For details on this, see the <quote>ID "
+"MAPPING</quote> section below. If you want to disable ID mapping and instead "
+"rely on POSIX attributes defined in Active Directory, you should set "
+"<placeholder type=\"programlisting\" id=\"0\"/>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ad.5.xml:83
+msgid "ad_domain (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ad.5.xml:86
+msgid ""
+"Specifies the name of the Active Directory domain. This is optional. If not "
+"provided, the configuration domain name is used."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ad.5.xml:91
+msgid ""
+"For proper operation, this option should be specified as the lower-case "
+"version of the long version of the Active Directory domain."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ad.5.xml:99
+msgid "ad_server, ad_backup_server (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ad.5.xml:102
+msgid ""
+"The comma-separated list of IP addresses or hostnames of the AD servers to "
+"which SSSD should connect in order of preference. For more information on "
+"failover and server redundancy, see the <quote>FAILOVER</quote> section. "
+"This is optional if autodiscovery is enabled. For more information on "
+"service discovery, refer to the <quote>SERVICE DISCOVERY</quote> section."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd-ad.5.xml:115
+msgid "ad_hostname (string)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ad.5.xml:118
+msgid ""
+"Optional. May be set on machines where the hostname(5) does not reflect the "
+"fully qualified name used in the Active Directory domain to identify this "
+"host."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd-ad.5.xml:124
+msgid ""
+"This field is used to determine the host principal in use in the keytab. It "
+"must match the hostname for which the keytab was issued."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para><programlisting>
+#: sssd-ad.5.xml:193
+#, no-wrap
+msgid ""
+"fallback_homedir = /home/%u\n"
+" "
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-ad.5.xml:230
+msgid ""
+"The following example assumes that SSSD is correctly configured and example."
+"com is one of the domains in the <replaceable>[sssd]</replaceable> section. "
+"This example shows only the AD provider-specific options."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-ad.5.xml:237
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[domain/EXAMPLE]\n"
+"id_provider = ad\n"
+"auth_provider = ad\n"
+"access_provider = ad\n"
+"chpass_provider = ad\n"
+"\n"
+"ad_server = dc1.example.com\n"
+"ad_hostname = client.example.com\n"
+"ad_domain = example.com\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd-sudo.5.xml:10 sssd-sudo.5.xml:16
+msgid "sssd-sudo"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:23
+msgid ""
+"This manual page describes how to configure <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sudo</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> "
+"to work with <citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle> "
+"<manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> and how SSSD caches sudo rules."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-sudo.5.xml:36
+msgid "Configuring sudo to cooperate with SSSD"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:38
+msgid ""
+"To enable SSSD as a source for sudo rules, add <emphasis>sss</emphasis> to "
+"the <emphasis>sudoers</emphasis> entry in <citerefentry> "
+"<refentrytitle>nsswitch.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:47
+msgid ""
+"For example, to configure sudo to first lookup rules in the standard "
+"<citerefentry> <refentrytitle>sudoers</refentrytitle> <manvolnum>5</"
+"manvolnum> </citerefentry> file (which should contain rules that apply to "
+"local users) and then in SSSD, the nsswitch.conf file should contain the "
+"following line:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-sudo.5.xml:57
+#, no-wrap
+msgid "sudoers: files sss\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:61
+msgid ""
+"More information about configuring the sudoers search order from the "
+"nsswitch.conf file as well as information about the LDAP schema that is used "
+"to store sudo rules in the directory can be found in <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sudoers.ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-sudo.5.xml:72
+msgid "Configuring SSSD to fetch sudo rules"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:74
+msgid ""
+"The following example shows how to configure SSSD to download sudo rules "
+"from an LDAP server."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-sudo.5.xml:79
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[sssd]\n"
+"config_file_version = 2\n"
+"services = nss, pam, sudo\n"
+"domains = EXAMPLE\n"
+"\n"
+"[domain/EXAMPLE]\n"
+"id_provider = ldap\n"
+"sudo_provider = ldap\n"
+"ldap_uri = ldap://example.com\n"
+"ldap_sudo_search_base = ou=sudoers,dc=example,dc=com\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:92
+msgid ""
+"The following example illustrates setting up SSSD to download sudo rules "
+"from an IPA server. It is necessary to use the LDAP provider and set "
+"appropriate connection parameters to authenticate correctly against the IPA "
+"server, because SSSD does not have native support of IPA provider for sudo "
+"yet."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para><programlisting>
+#: sssd-sudo.5.xml:100
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[sssd]\n"
+"config_file_version = 2\n"
+"services = nss, pam, sudo\n"
+"domains = EXAMPLE\n"
+"\n"
+"[domain/EXAMPLE]\n"
+"id_provider = ipa\n"
+"ipa_domain = example.com\n"
+"ipa_server = ipa.example.com\n"
+"ldap_tls_cacert = /etc/ipa/ca.crt\n"
+"\n"
+"sudo_provider = ldap\n"
+"ldap_uri = ldap://ipa.example.com\n"
+"ldap_sudo_search_base = ou=sudoers,dc=example,dc=com\n"
+"ldap_sasl_mech = GSSAPI\n"
+"ldap_sasl_authid = host/hostname.example.com\n"
+"ldap_sasl_realm = EXAMPLE.COM\n"
+"krb5_server = ipa.example.com\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><title>
+#: sssd-sudo.5.xml:123
+msgid "The SUDO rule caching mechanism"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:125
+msgid ""
+"The biggest challenge, when developing sudo support in SSSD, was to ensure "
+"that running sudo with SSSD as the data source provides the same user "
+"experience and is as fast as sudo but keeps providing the most current set "
+"of rules as possible. To satisfy these requirements, SSSD uses three kinds "
+"of updates. They are referred to as full refresh, smart refresh and rules "
+"refresh."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:133
+msgid ""
+"The <emphasis>smart refresh</emphasis> periodically downloads rules that are "
+"new or were modified after the last update. Its primary goal is to keep the "
+"database growing by fetching only small increments that do not generate "
+"large amounts of network traffic."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:139
+msgid ""
+"The <emphasis>full refresh</emphasis> simply deletes all sudo rules stored "
+"in the cache and replaces them with all rules that are stored on the server. "
+"This is used to keep the cache consistent by removing every rule which was "
+"deleted from the server. However, full refresh may produce a lot of traffic "
+"and thus it should be run only occasionally depending on the size and "
+"stability of the sudo rules."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:147
+msgid ""
+"The <emphasis>rules refresh</emphasis> ensures that we do not grant the user "
+"more permission than defined. It is triggered each time the user runs sudo. "
+"Rules refresh will find all rules that apply to this user, check their "
+"expiration time and redownload them if expired. In the case that any of "
+"these rules are missing on the server, the SSSD will do an out of band full "
+"refresh because more rules (that apply to other users) may have been deleted."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:156
+msgid ""
+"If enabled, SSSD will store only rules that can be applied to this machine. "
+"This means rules that contain one of the following values in "
+"<emphasis>sudoHost</emphasis> attribute:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:163
+msgid "keyword ALL"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:168
+msgid "regular expression"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:173
+msgid "netgroup (in the form \"+netgroup\")"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:178
+msgid "hostname or fully qualified domain name of this machine"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:183
+msgid "one of the IP addresses of this machine"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><itemizedlist><listitem><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:188
+msgid "one of the IP addresses of the network (in the form \"address/mask\")"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd-sudo.5.xml:194
+msgid ""
+"There are many configuration options that can be used to adjust the "
+"behavior. Please refer to \"ldap_sudo_*\" in <citerefentry> "
+"<refentrytitle>sssd-ldap</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </"
+"citerefentry> and \"sudo_*\" in <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</"
+"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
+#: sssd.8.xml:10 sssd.8.xml:15
+msgid "sssd"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refpurpose>
+#: sssd.8.xml:16
+msgid "System Security Services Daemon"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsynopsisdiv><cmdsynopsis>
+#: sssd.8.xml:21
+msgid ""
+"<command>sssd</command> <arg choice='opt'> <replaceable>options</"
+"replaceable> </arg>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><para>
+#: sssd.8.xml:31
+msgid ""
+"<command>SSSD</command> provides a set of daemons to manage access to remote "
+"directories and authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM "
+"interface toward the system and a pluggable backend system to connect to "
+"multiple different account sources as well as D-Bus interface. It is also "
+"the basis to provide client auditing and policy services for projects like "
+"FreeIPA. It provides a more robust database to store local users as well as "
+"extended user data."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.8.xml:46
+msgid ""
+"<option>-d</option>,<option>--debug-level</option> <replaceable>LEVEL</"
+"replaceable>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.8.xml:53
+msgid "<option>--debug-timestamps=</option><replaceable>mode</replaceable>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.8.xml:57
+msgid "<emphasis>1</emphasis>: Add a timestamp to the debug messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.8.xml:60
+msgid "<emphasis>0</emphasis>: Disable timestamp in the debug messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
+#: sssd.8.xml:69
+msgid "<option>--debug-microseconds=</option><replaceable>mode</replaceable>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.8.xml:73
+msgid ""
+"<emphasis>1</emphasis>: Add microseconds to the timestamp in debug messages"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <reference><refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
+#: sssd.8.xml:76
+msgid "<emphasis>0</emphasis>: Disable microseconds in timestamp