summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/cnucnu/tests/aliases_test.py
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Aliases: Adjust GITHUB-TAGS regexTill Maas2014-02-141-0/+9
* Make name_override logic obviousTill Maas2014-02-061-0/+4
* Adjust DEFAULT-PEAR URLTill Maas2014-02-061-1/+1
* Move alias handling to top-level moduleTill Maas2014-02-061-1/+1
* Package_list: Refactor alias handlingTill Maas2014-02-061-0/+78