summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/share/dtf/lib/tests
blob: e927307be3078a39f77c59f5ae6411228c232e29 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
#! /bin/sh

# Library for dtf tests.

# dtf_skip [REASON]
# -----------------
dtf_skip ()
{
  test -n "$1" && echo >&2 "SKIP: $1"
  exit 77
}


dtf_fail ()
{
  test -n "$1" && echo >&2 "$1"
  exit 1
}


dtf_debug ()
{
  for _d_i in $1
  do
    case " $DTF_DBG_KEYWORDS " in
      *\ $_d_i\ *)
        shift
        echo >&4 " ~ $*"
        return 0
      ;;
    esac
  done
}


__dtf_debug ()
{
  dtf_debug dtf_lib "$*"
}

__dtf_method_not_implemented ()
{
  dtf_fail "'$1' method is not implemented"
}


# dtf_pkg_installed PKGNAME
# -------------------------
dtf_pkg_installed ()
{
  __dtf_debug "checking whether '$1' is installed"
# {% if config.os.id in ["fedora", "rhel", "centos"] %}
  rpm -q "$1" &>/dev/null
# {% else %}
  __dtf_method_not_implemented "dtf_pkg_installed"
# {% endif %}
}


__dtf_assert_nargs ()
{
  _d_nargs=$1 ; shift
  _d_method=$1 ; shift

  test $# -ge "$_d_nargs" && return

  _d_tr="$# given ($*)"
  if test "$_d_nargs" -eq 1; then
   dtf_fail "method '$_d_method' requires at least 1 argument, $_d_tr"
  else
   dtf_fail "method '$_d_method' requires at least $_d_nargs arguments, $_d_tr"
  fi
}


dtf_is_root ()
{
  _d_uid=`id -u`
  test x"$_d_uid" = x0
}


dtf_assert ()
{
  __dtf_assert_nargs 1 'dtf_pkg_install' ${1+"$@"}

  case $1 in
   root|ROOT)
    dtf_is_root || dtf_fail "root accout required"
    ;;
   cmd)
    shift
    __dtf_assert_cmd "$@"
    ;;
   *)
    dtf_fail "dtf_assert '$1' not implemented"
    ;;
  esac
}


dtf_pkg ()
{
  __dtf_assert_nargs 2 'dtf_pkg' ${1+"$@"}
  _d_action=$1 ; shift
  _d_pkg=$1 ; shift

  dtf_assert root

  case $_d_action in
   remove)
    # {{ "\n  " + commands.pkginstaller.remove(['"$_d_pkg"'], {'docs': True}) }}
    ;;
   install)
    # {{ "\n  " + commands.pkginstaller.install(['"$_d_pkg"'], {'docs': True}) }}
    ;;
   *)
    dtf_fail "dtf_pkg: unimplemented action '$_d_action'"
    ;;
  esac
}


dtf_pkg_install ()
{
  __dtf_assert_nargs 1 'dtf_pkg_install' ${1+"$@"}
  dtf_pkg install "$1"
  test $? -eq 0 || dtf_fail "can't install '$1' package"
}


dtf_pkg_remove ()
{
  __dtf_assert_nargs 1 'dtf_pkg_remove' ${1+"$@"}
  dtf_pkg remove "$1"
  test $? -eq 0 || dtf_fail "can't remove '$1' package"
}


__dtf_prereq_pkg ()
{
  __dtf_assert_nargs 2 'dtf_prereq pkg' ${1+"$@"}

  _d_subaction=$1 ; shift
  _d_pkg=$1 ; shift

  __dtf_debug "making sure $_d_pkg is $_d_subaction"

  case $_d_subaction in
   installed)
    dtf_pkg_installed "$_d_pkg" && return 0
    dtf_pkg_install "$_d_pkg"
    ;;
   missing)
    dtf_pkg_installed "$_d_pkg" || return 0
    dtf_pkg_remove "$_d_pkg"
    ;;
   *)
    dtf_fail "dtf_prereq pkg: not implemented action $_d_subaction"
    ;;
  esac
}


__dtf_cmd ()
{
  __dtf_debug "running $1"

  _d_cmd=$1 ; shift
  eval "$_d_cmd"
  __dtf_cmd_result_status=$?
}


__dtf_assert_cmd ()
{
  _d_a_cmd=$1     ; shift
  _d_ok_statuses=$1  ; shift
  __dtf_cmd "$_d_a_cmd"

  case " $_d_ok_statuses " in
   *"$__dtf_cmd_result_status "*)
    ;;
   *)
    _d_f_msg="cmd '$_d_a_cmd' ended with '$__dtf_cmd_result_status' while "
    _d_f_msg="$_d_f_msg it should end with one of { $_d_ok_statuses }"
    dtf_fail "$_d_f_msg"
    ;;
  esac
}


# dtf_prereq REQUIREMENT [ARGS..]
# -------------------------------
# Make sure the requirement is met or fail.
dtf_prereq ()
{
  __dtf_assert_nargs 1 dtf_prereq ${1+"$@"}

  _d_requirement=$1 ; shift

  case $_d_requirement in
   pkg)
    __dtf_prereq_pkg "$@"
    ;;
   *)
    dtf_fail "dtf_prereq: action '$_d_requirement' not implemented"
    ;;
  esac
}