summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po719
1 files changed, 370 insertions, 349 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7c92af7..7fc2386 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 09:33-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-20 16:09+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-15 14:40-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-01 13:05+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/language/"
"pl/)\n"
@@ -21,64 +21,68 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
-#: src/config/SSSDConfig.py:39
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ustawia liczbę komunikatów dziennika debugowania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:40
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Dołącza daty w dziennikach debugowania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:41
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:41
msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
msgstr "Dołączanie mikrosekund w datach w dziennikach debugowania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:42
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:42
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Zapisuje komunikaty debugowania do plików dziennika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:43
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:43
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:44
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:44
msgid ""
"Timeout between three failed ping checks and forcibly killing the service"
msgstr ""
+"Czas oczekiwania między trzema sprawdzeniami ping i wymuszeniem zakończenia "
+"usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:45
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:45
msgid "Command to start service"
msgstr "Polecenie do uruchomienia usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:46
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:46
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Liczba prób połączenia do dostawców danych"
-#: src/config/SSSDConfig.py:47
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:47
msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
msgstr ""
+"Liczba deskryptorów plików, które mogą być otwarte przez ten program "
+"odpowiadający"
-#: src/config/SSSDConfig.py:50
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:50
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "Usługi SSSD do uruchomienia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:51
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "Domeny SSSD do uruchomienia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:52
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:52
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Czas oczekiwania na komunikaty wysyłane przez SBUS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:53
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:53
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Wyrażenie regularne do przetworzenia nazwy użytkownika i domeny"
-#: src/config/SSSDConfig.py:54
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:54
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Format zgodny z printf do wyświetlania pełnych nazw"
-#: src/config/SSSDConfig.py:55
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:55
msgid ""
"Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
"files."
@@ -86,54 +90,55 @@ msgstr ""
"Katalog w systemie plików, w którym SSSD powinno przechowywać pliki pamięci "
"podręcznej odtwarzania Kerberosa."
-#: src/config/SSSDConfig.py:58
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:58
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wyliczania (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:59
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:59
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:60 src/config/SSSDConfig.py:85
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:60
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:61
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Użytkownicy, którzy powinni być bezpośrednio ignorowani przez SSSD"
-#: src/config/SSSDConfig.py:62
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:62
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupy, które powinny być bezpośrednio ignorowane przez SSSD"
-#: src/config/SSSDConfig.py:63
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:63
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Czy filtrowani użytkownicy powinni pojawiać się w grupach"
-#: src/config/SSSDConfig.py:64
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:64
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Wartość pola hasła, jaką dostawca NSS powinien zwrócić"
-#: src/config/SSSDConfig.py:65
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:65
msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
msgstr "Zastępuje wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
-#: src/config/SSSDConfig.py:66
-#, fuzzy
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:66
msgid ""
"Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
-msgstr "Zastępuje wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
+msgstr ""
+"Zastępuje pustą wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
-#: src/config/SSSDConfig.py:67
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:67
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
msgstr "Lista powłok, za pomocą których użytkownicy mogą się logować"
-#: src/config/SSSDConfig.py:68
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
msgid ""
"The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
msgstr "Lista powłok, które zostaną zawetowane i zastąpione powłoką zastępczą"
-#: src/config/SSSDConfig.py:69
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid ""
"If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
"this fallback"
@@ -141,21 +146,25 @@ msgstr ""
"Jeśli powłoka przechowywana w katalogu centralnym jest dozwolona, ale nie "
"jest dostępna, to zostanie użyta ta powłoka zastępcza"
-#: src/config/SSSDConfig.py:70
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
+msgstr "Powłoka do użycia, jeśli dostawca nie dostarcza żadnej"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
+msgid "How long will be in-memory cache records valid"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig.py:73
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:74
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Jak długo umożliwiać logowania w pamięci podręcznej między logowaniami w "
"trybie online (dni)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:74
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Ile nieudanych prób zalogowania jest dozwolonych w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig.py:75
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
@@ -163,353 +172,361 @@ msgstr ""
"Ile czasu (minut) nie pozwalać na zalogowanie po osiągnięciu "
"offline_failed_login_attempts"
-#: src/config/SSSDConfig.py:76
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr ""
"Jaki rodzaj komunikatów wyświetlać użytkownikowi podczas uwierzytelniania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:77
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr ""
"Ile sekund zatrzymać informacje o tożsamości w pamięci podręcznej dla żądań "
"PAM"
-#: src/config/SSSDConfig.py:78
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Ile dni przed wygaśnięciem hasła wyświetlić ostrzeżenie"
-#: src/config/SSSDConfig.py:81
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:82
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Określa, czy szacować atrybuty oparte na czasie w regułach sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:82
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
msgid ""
"How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
msgstr ""
"Ile sekund trzymać reguły sudo w pamięci podręcznej przed ponownym "
"zapytaniem dostawcy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:88
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:89
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
-msgstr ""
+msgstr "Określa, czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
-#: src/config/SSSDConfig.py:91
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
msgid "Identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości"
-#: src/config/SSSDConfig.py:92
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid "Authentication provider"
msgstr "Dostawca uwierzytelniania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:93
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:94
msgid "Access control provider"
msgstr "Dostawca kontroli dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig.py:94
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Password change provider"
msgstr "Dostawca zmiany hasła"
-#: src/config/SSSDConfig.py:95
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "SUDO provider"
msgstr "Dostawca SUDO"
-#: src/config/SSSDConfig.py:96
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "Autofs provider"
msgstr "Dostawca Autofs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:97
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "Session-loading provider"
msgstr "Dostawca wczytywania sesji"
-#: src/config/SSSDConfig.py:98
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "Host identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości komputera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:101
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:102
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:103
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:103
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:104
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:104
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig.py:105
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Store password hashes"
msgstr "Przechowuje mieszanie haseł"
-#: src/config/SSSDConfig.py:106
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"
-#: src/config/SSSDConfig.py:107 src/config/SSSDConfig.py:114
-#: src/config/SSSDConfig.py:115 src/config/SSSDConfig.py:116
-#: src/config/SSSDConfig.py:117 src/config/SSSDConfig.py:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr ""
"Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
"wyszukiwań DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:109
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
"zalogowaniu (dni)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:110
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów "
"(sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:111
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Część domeny zapytania DNS wykrywania usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:112
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Zastępuje wartość GID z dostawcy tożsamości tą wartością"
-#: src/config/SSSDConfig.py:113
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Rozróżnianie wielkości liter w nazwach użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig.py:121
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:122
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:123
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:124
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:125
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr ""
"Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta w oprogramowaniu FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:125
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr ""
"Interfejs, którego adres IP powinien być używany do dynamicznych "
"aktualizacji DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Wyszukiwanie podstawy pod kątem obiektów związanych z HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig.py:127
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Czas między wyszukiwaniami reguł HBAC w serwerze IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:128
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Jeśli reguły DENY są dostępne, to DENY_ALL lub IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig.py:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr ""
"Jeśli ustawiono na fałsz, to parametr komputera podany przez PAM zostanie "
"zignorowany"
-#: src/config/SSSDConfig.py:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Położenie automountera, którego używa ten klient IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:133 src/config/SSSDConfig.py:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"
-#: src/config/SSSDConfig.py:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig.py:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig.py:142
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig.py:143
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr ""
"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w "
"trybie online"
-#: src/config/SSSDConfig.py:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Odnawialny czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig.py:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig.py:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Czas między dwoma sprawdzaniami odnowy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Enables FAST"
msgstr "Włącza FAST"
-#: src/config/SSSDConfig.py:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Wybiera naczelnika do użycia dla FAST"
-#: src/config/SSSDConfig.py:149
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Włącza ujednolicanie naczelnika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr ""
"Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
"się w KDC"
-#: src/config/SSSDConfig.py:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"
-#: src/config/SSSDConfig.py:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"
-#: src/config/SSSDConfig.py:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig.py:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Użycie tylko małych znaków w nazwach obszarów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Plik zawierający certyfikaty CA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu certyfikatów CA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Plik zawierający certyfikat klienta"
-#: src/config/SSSDConfig.py:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Plik zawierający klucz klienta"
-#: src/config/SSSDConfig.py:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista możliwych zestawów szyfrów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"
-#: src/config/SSSDConfig.py:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"
-#: src/config/SSSDConfig.py:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Podaje obszar upoważnienia SASL do użycia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Podaje minimalne SSF dla upoważnienia sasl LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Czas trwania TGT dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Jak wskazywać aliasy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nazwa usługi do wyszukiwań usługi DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Liczba wpisów do pobrania w jednym zapytaniu LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "Suma liczb, których musi brakować, aby wywołać pełne \"deref\""
-#: src/config/SSSDConfig.py:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
@@ -517,430 +534,443 @@ msgstr ""
"Określa, czy biblioteka LDAP powinna wykonywać odwrotne wyszukanie, aby "
"ujednolicić nazwę komputera podczas dowiązania SASL"
-#: src/config/SSSDConfig.py:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "Atrybut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig.py:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "Atrybut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig.py:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Jak długo utrzymywać połączenie z serwerem LDAP przed rozłączeniem"
-#: src/config/SSSDConfig.py:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Wyłącza kontrolę stronicowania LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyliczenia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"
-#: src/config/SSSDConfig.py:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Czas między czyszczeniem pamięci podręcznej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr ""
+"Używa mapowania identyfikatorów objectSID zamiast uprzednio ustawionych "
+"identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig.py:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig.py:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig.py:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig.py:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig.py:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"
-#: src/config/SSSDConfig.py:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"
-#: src/config/SSSDConfig.py:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:211 src/config/SSSDConfig.py:247
-#, fuzzy
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "objectSID attribute"
-msgstr "Atrybut UID"
+msgstr "Atrybut objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Atrybut głównej grupy Active Directory dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"
-#: src/config/SSSDConfig.py:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig.py:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"
-#: src/config/SSSDConfig.py:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atrybut shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig.py:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atrybut shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig.py:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atrybut shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig.py:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atrybut shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig.py:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atrybut shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig.py:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atrybut shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig.py:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atrybut shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig.py:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych usług PAM"
-#: src/config/SSSDConfig.py:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych komputerów serwerowych"
-#: src/config/SSSDConfig.py:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atrybut krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig.py:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atrybut krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig.py:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atrybut wskazujący, czy polityki haseł po stronie serwera są aktywne"
-#: src/config/SSSDConfig.py:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atrybut accountExpires AD"
-#: src/config/SSSDConfig.py:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atrybut userAccountControl AD"
-#: src/config/SSSDConfig.py:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atrybut nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig.py:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginDisabled NDS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginExpirationTime NDS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginAllowedTimeMap NDS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atrybut klucza publicznego SSH"
-#: src/config/SSSDConfig.py:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "Group name"
msgstr "Nazwa grupy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "Group password"
msgstr "Hasło grupy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "GID attribute"
msgstr "Atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atrybut elementu grupy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy"
-#: src/config/SSSDConfig.py:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maksymalny poziom zagnieżdżenia, jaki usługa SSSD będzie używała"
-#: src/config/SSSDConfig.py:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig.py:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nazwa grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atrybut elementów grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Potrójny atrybut grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig.py:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig.py:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Podstawowe DN do wyszukiwania usług"
-#: src/config/SSSDConfig.py:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Klasa obiektów dla usług"
-#: src/config/SSSDConfig.py:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:263
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atrybut portu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atrybut protokołu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig.py:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Lower bound for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Niższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Upper bound for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Wyższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr ""
+"Liczba identyfikatorów dla każdego kawałka podczas mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Używa algorytmu zgodnego z autorid do mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:271
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig.py:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "SID domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#, fuzzy
+msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
+msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
+#, fuzzy
+msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
+msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"
-#: src/config/SSSDConfig.py:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtr LDAP do określenia uprawnień dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig.py:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Które atrybuty powinny być używane do sprawdzenia, czy konto wygasło"
-#: src/config/SSSDConfig.py:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Które reguły powinny być używane do sprawdzania kontroli dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig.py:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
-#: src/config/SSSDConfig.py:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nazwa usługi DNS serwera zmiany hasła LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:288
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
msgstr "Włącz okresową aktualizację wszystkich reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:289
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Length of time between rules updates"
msgstr "Okres czasu między aktualizacjami reguł"
-#: src/config/SSSDConfig.py:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Klasa obiektów dla reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nazwa reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:292
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Atrybut polecenia reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atrybut komputera reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atrybut użytkownika reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atrybut opcji reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:296
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atrybut runasuser reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:297
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atrybut runasgroup reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atrybut notbefore reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:299
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atrybut notafter reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:300
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atrybut kolejności reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Klasa obiektów dla map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Klasa obiektów dla wpisów map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atrybut klucza wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atrybut wartości wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig.py:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig.py:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig.py:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig.py:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"
-#: src/config/SSSDConfig.py:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr ""
"Określa, czy wyszukiwać kanoniczną nazwę grupy w pamięci podręcznej, jeśli "
"to możliwe"
-#: src/config/SSSDConfig.py:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"
@@ -960,22 +990,22 @@ msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1606 src/providers/ldap/ldap_child.c:402
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1843 src/providers/ldap/ldap_child.c:414
#: src/util/util.h:91
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1608 src/providers/ldap/ldap_child.c:404
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1845 src/providers/ldap/ldap_child.c:416
#: src/util/util.h:95
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1610 src/providers/ldap/ldap_child.c:406
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1847 src/providers/ldap/ldap_child.c:418
#: src/util/util.h:97
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1612 src/providers/ldap/ldap_child.c:408
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1849 src/providers/ldap/ldap_child.c:420
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
@@ -1007,86 +1037,85 @@ msgstr "Wystąpił błąd, ale nie odnaleziono jego opisu."
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Nieoczekiwany błąd podczas wyszukiwania opisu błędu"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:379
+#: src/sss_client/pam_sss.c:381
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Hasła nie zgadzają się"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:567
+#: src/sss_client/pam_sss.c:569
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "Przywrócenie hasła przez użytkownika root nie jest obsługiwane."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:608
+#: src/sss_client/pam_sss.c:610
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "Uwierzytelniono za pomocą danych z pamięci podręcznej"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:609
+#: src/sss_client/pam_sss.c:611
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", hasło w pamięci podręcznej wygaśnie za: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:639
-#, fuzzy, c-format
+#: src/sss_client/pam_sss.c:641
+#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
-msgstr "Hasło wygasło. Pozostało %d możliwych logowań."
+msgstr "Hasło wygasło. Pozostało %1$d możliwych logowań."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:685
-#, fuzzy, c-format
+#: src/sss_client/pam_sss.c:687
+#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
-msgstr "Hasło wygaśnie za %d %s."
+msgstr "Hasło wygaśnie za %1$d %2$s."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:734
+#: src/sss_client/pam_sss.c:736
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "Uwierzytelnianie jest zabronione do: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:755
+#: src/sss_client/pam_sss.c:757
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "System jest w trybie offline, zmiana hasła nie jest możliwa"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:785 src/sss_client/pam_sss.c:798
+#: src/sss_client/pam_sss.c:787 src/sss_client/pam_sss.c:800
msgid "Password change failed. "
msgstr "Zmiana hasła nie powiodła się. "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:788 src/sss_client/pam_sss.c:799
+#: src/sss_client/pam_sss.c:790 src/sss_client/pam_sss.c:801
msgid "Server message: "
msgstr "Komunikat serwera: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1288
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1308
msgid "New Password: "
msgstr "Nowe hasło: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1289
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1309
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Proszę ponownie podać nowe hasło: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1375
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1395
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1407
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1427
msgid "Current Password: "
msgstr "Bieżące hasło: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1554
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1574
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:40
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:195 src/tools/sss_useradd.c:48
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192 src/tools/sss_useradd.c:48
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
-#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:615
+#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:42
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:199
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:196
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Domena SSSD do użycia"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:216 src/tools/sss_useradd.c:71
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:626
+#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
#: src/tools/sss_cache.c:352
msgid "Error setting the locale\n"
@@ -1095,8 +1124,6 @@ msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:223
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:283
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"
@@ -1105,42 +1132,25 @@ msgid "User not specified\n"
msgstr "Nie podano użytkownika\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:105
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:297
msgid "Error looking up public keys\n"
msgstr "Błąd podczas wyszukiwania kluczy publicznych\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:76
-msgid "Failed to open a socket\n"
-msgstr "Otwarcie gniazda się nie powiodło\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:86
-msgid "Failed to connect to the server\n"
-msgstr "Połączenie z serwerem się nie powiodło\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:179
-msgid "Failed to execute proxy command\n"
-msgstr "Wykonanie polecenia pośrednika się nie powiodło\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:197
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:194
msgid "The port to use to connect to the host"
msgstr "Port do użycia do połączenia z komputerem"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:242
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
+msgid "Invalid port\n"
+msgstr ""
+
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
msgstr "Nie podano komputera\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:248
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:249
msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
msgstr "Ścieżka do polecenia pośrednika musi być bezwzględna\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:263
-msgid "Host name cannot be resolved\n"
-msgstr "Nie można rozwiązać nazwy komputera\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:274
-msgid "Reverse lookup failed\n"
-msgstr "Odwrócone wyszukanie się nie powiodło\n"
-
#: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
msgid "The UID of the user"
msgstr "UID użytkownika"
@@ -1188,21 +1198,21 @@ msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
-#: src/tools/sss_groupshow.c:659 src/tools/sss_userdel.c:193
+#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
#: src/tools/sss_usermod.c:126
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi - brak lokalnej domeny\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
-#: src/tools/sss_groupshow.c:661 src/tools/sss_userdel.c:195
+#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
-#: src/tools/sss_groupshow.c:670 src/tools/sss_userdel.c:204
+#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
#: src/tools/sss_usermod.c:137
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"
@@ -1219,9 +1229,9 @@ msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:153
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
-msgstr "Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie\n"
+msgstr "Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
@@ -1246,14 +1256,14 @@ msgstr ""
"zostaną skopiowane\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:232
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
-msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %s\n"
+msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %1$s\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:243
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
-msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %s\n"
+msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %1$s\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:255
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
@@ -1298,9 +1308,9 @@ msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Proszę podać grupę do usunięcia\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:101
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
-msgstr "Grupa %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
+msgstr "Grupa %1$s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:115
msgid ""
@@ -1344,12 +1354,12 @@ msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"
#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-"Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
+"Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"
#: src/tools/sss_groupmod.c:216
@@ -1368,52 +1378,52 @@ msgstr ""
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:562
-#, fuzzy, c-format
+#: src/tools/sss_groupshow.c:598
+#, c-format
msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
-msgstr "%s%sGrupa: %s\n"
+msgstr "%1$s%2$sGrupa: %3$s\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:563
+#: src/tools/sss_groupshow.c:599
msgid "Magic Private "
msgstr "Prywatne magic "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:565
-#, fuzzy, c-format
+#: src/tools/sss_groupshow.c:601
+#, c-format
msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
-msgstr "%sNumer GID: %d\n"
+msgstr "%1$sNumer GID: %2$d\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:567
-#, fuzzy, c-format
+#: src/tools/sss_groupshow.c:603
+#, c-format
msgid "%1$sMember users: "
-msgstr "%sUżytkownicy będący członkami: "
+msgstr "%1$sUżytkownicy będący członkami: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:574
-#, fuzzy, c-format
+#: src/tools/sss_groupshow.c:610
+#, c-format
msgid ""
"\n"
"%1$sIs a member of: "
msgstr ""
"\n"
-"%sJest członkiem: "
+"%1$sJest członkiem: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:581
-#, fuzzy, c-format
+#: src/tools/sss_groupshow.c:617
+#, c-format
msgid ""
"\n"
"%1$sMember groups: "
msgstr ""
"\n"
-"%sGrupy będące członkami: "
+"%1$sGrupy będące członkami: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:617
+#: src/tools/sss_groupshow.c:653
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Rekursywnie drukuje niebezpośrednich członków grupy"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:650
+#: src/tools/sss_groupshow.c:686
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Proszę podać grupę do wyświetlenia\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:689
+#: src/tools/sss_groupshow.c:725
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
@@ -1421,7 +1431,7 @@ msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko "
"w lokalnej domenie.\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:694
+#: src/tools/sss_groupshow.c:730
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można wydrukować grupy.\n"
@@ -1446,20 +1456,20 @@ msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do usunięcia\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:230
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
-"Użytkownik %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
+"Użytkownik %1$s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:255
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
msgstr "Nie można przywrócić kontekstu loginu SELinuksa\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:267
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
-"OSTRZEŻENIE: użytkownik (UID %lu) był zalogowany podczas jego usunięcia.\n"
+"OSTRZEŻENIE: użytkownik (UID %1$lu) był zalogowany podczas jego usunięcia.\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:272
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
@@ -1470,9 +1480,9 @@ msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
msgstr "Błąd podczas sprawdzania, czy użytkownik był zalogowany\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:284
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
-msgstr "Polecenie po usunięciu nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "Polecenie po usunięciu nie powiodło się: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:296
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
@@ -1480,9 +1490,9 @@ msgstr ""
"Katalog domowy nie zostanie usunięty - użytkownik nie jest właścicielem\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:298
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
-msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %s\n"
+msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:309
msgid ""
@@ -1545,27 +1555,27 @@ msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"
#: src/tools/sss_cache.c:138
msgid "No cache object matched the specified search\n"
-msgstr ""
+msgstr "Żaden obiekt pamięci podręcznej nie pasuje do podanego wyszukiwania\n"
#: src/tools/sss_cache.c:172
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma %1$s o nazwie %2$s, pomijanie\n"
#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma obiektów typu %1$s w pamięci podręcznej, pomijanie\n"
#: src/tools/sss_cache.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
-msgstr "Nie można unieważnić %s"
+msgstr "Nie można unieważnić %1$s"
#: src/tools/sss_cache.c:194
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
-msgstr "Nie można unieważnić %s %s"
+msgstr "Nie można unieważnić %1$s %2$s"
#: src/tools/sss_cache.c:323
msgid "Invalidate particular user"
@@ -1592,24 +1602,20 @@ msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Unieważnia wszystkie grupy sieciowe"
#: src/tools/sss_cache.c:335
-#, fuzzy
msgid "Invalidate particular service"
-msgstr "Unieważnia podanego użytkownika"
+msgstr "Unieważnia podaną usługę"
#: src/tools/sss_cache.c:337
-#, fuzzy
msgid "Invalidate all services"
-msgstr "Unieważnia wszystkich użytkowników"
+msgstr "Unieważnia wszystkie usługi"
#: src/tools/sss_cache.c:340
-#, fuzzy
msgid "Invalidate particular autofs map"
-msgstr "Unieważnia podanego użytkownika"
+msgstr "Unieważnia podaną mapę autofs"
#: src/tools/sss_cache.c:342
-#, fuzzy
msgid "Invalidate all autofs maps"
-msgstr "Unieważnia wszystkich użytkowników"
+msgstr "Unieważnia wszystkie mapy autofs"
#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
@@ -1617,16 +1623,16 @@ msgstr "Unieważnia wpisy tylko z podanej domeny"
#: src/tools/sss_cache.c:384
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę wybrać co najmniej jeden obiekt do unieważnienia\n"
#: src/tools/sss_cache.c:455
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można otworzyć domeny %1$s\n"
#: src/tools/sss_cache.c:457
msgid "Could not open available domains\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można otworzyć dostępnych domen\n"
#: src/tools/sss_debuglevel.c:43
msgid "\n"
@@ -1641,11 +1647,26 @@ msgid "Out of memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"
#: src/tools/tools_util.h:40
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "%1$s must be run as root\n"
-msgstr "%s musi zostać uruchomione jako root\n"
+msgstr "%1$s musi zostać uruchomione jako root\n"
#: src/util/util.h:93
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
+
+#~ msgid "Failed to open a socket\n"
+#~ msgstr "Otwarcie gniazda się nie powiodło\n"
+
+#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
+#~ msgstr "Połączenie z serwerem się nie powiodło\n"
+
+#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
+#~ msgstr "Wykonanie polecenia pośrednika się nie powiodło\n"
+
+#~ msgid "Host name cannot be resolved\n"
+#~ msgstr "Nie można rozwiązać nazwy komputera\n"
+
+#~ msgid "Reverse lookup failed\n"
+#~ msgstr "Odwrócone wyszukanie się nie powiodło\n"