summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po331
1 files changed, 250 insertions, 81 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a149e08..9534ceb 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ABRT\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-29 15:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-05 14:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-26 22:40+0000\n"
"Last-Translator: jmoskovc <jmoskovc@redhat.com>\n"
"Language-Team: Swedish <None>\n"
@@ -21,21 +21,21 @@ msgstr ""
msgid "ABRT notification applet"
msgstr "ABRT notifieringsapplet"
-#: ../src/applet/abrt-applet.desktop.in.h:2 ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:351
-#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:1
+#: ../src/applet/abrt-applet.desktop.in.h:2 ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:1
+#: ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:351
msgid "Automatic Bug Reporting Tool"
msgstr "Automatiskt felrapporteringsverktyg"
-#: ../src/applet/applet.c:76
+#: ../src/applet/applet.c:83
#, c-format
msgid "A crash in the %s package has been detected"
msgstr "En krasch i paketet %s har upptäckts"
-#: ../src/applet/applet.c:78
+#: ../src/applet/applet.c:85
msgid "A crash has been detected"
msgstr "En krasch har upptäckts"
-#: ../src/applet/applet.c:275
+#: ../src/applet/applet.c:279
msgid "ABRT service is not running"
msgstr "ABRT-tjänsten kör inte"
@@ -98,7 +98,7 @@ msgstr ""
msgid "\tHostname : %s\n"
msgstr "\tVärdnamn : %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:142
+#: ../src/cli/cli.c:143
#, c-format
msgid ""
"Dump directory: %s\n"
@@ -121,27 +121,27 @@ msgstr ""
"System: %s, kärna %s\n"
"Anledning: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:170
+#: ../src/cli/cli.c:171
#, c-format
msgid "Coredump file: %s\n"
msgstr "Kärndumpsfil: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:174
+#: ../src/cli/cli.c:175
#, c-format
msgid "Rating: %s\n"
msgstr "Gradering: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:179
+#: ../src/cli/cli.c:180
#, c-format
msgid "Crash function: %s\n"
msgstr "Kraschfunktion: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:183
+#: ../src/cli/cli.c:184
#, c-format
msgid "Hostname: %s\n"
msgstr "Värdnamn: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:187
+#: ../src/cli/cli.c:188
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
"Kommentar:\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:193
+#: ../src/cli/cli.c:194
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr ""
"Stackspår:\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:250
+#: ../src/cli/cli.c:251
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s -l[f] [-D BASE_DIR]...]\n"
@@ -204,7 +204,7 @@ msgstr ""
"\t-V, --version\t\tVisa versionsinformation och avsluta\n"
"\t-v, --verbose\t\tVar utförlig\n"
-#: ../src/cli/cli.c:298
+#: ../src/cli/cli.c:299
msgid "You must specify exactly one operation"
msgstr "Du måste ange precis en operation"
@@ -291,33 +291,52 @@ msgstr "j"
msgid "N"
msgstr "N"
-#: ../src/cli/report.cpp:511
+#: ../src/cli/report.cpp:514
msgid "Your input is not valid, because of:"
msgstr ""
-#: ../src/cli/report.cpp:514
+#: ../src/cli/report.cpp:517
#, c-format
msgid "Bad value for '%s': %s"
msgstr ""
-#: ../src/cli/report.cpp:670 ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1043
+#: ../src/cli/report.cpp:615
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Select how you would like to analyze the problem:\n"
+msgstr "Välj hur du vill analysera problemet:"
+
+#: ../src/cli/report.cpp:631
+#, c-format
+msgid "Choose option [0 - %u]: "
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:645
+#, c-format
+msgid "You have chosen number out of range"
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:653
+msgid "Invalid input, program exiting..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:769 ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1047
msgid "Reporting..."
msgstr "Rapporterar …"
-#: ../src/cli/report.cpp:684
+#: ../src/cli/report.cpp:783
#, c-format
msgid "Report using %s?"
msgstr "Rapportera med %s?"
-#: ../src/cli/report.cpp:687
+#: ../src/cli/report.cpp:786
msgid "Skipping..."
msgstr "Hoppar över…"
-#: ../src/cli/report.cpp:704
+#: ../src/cli/report.cpp:803
msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable"
msgstr "Rapportering avslagen för att stackspåret är oanvändbart"
-#: ../src/cli/report.cpp:708
+#: ../src/cli/report.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"Please try to install debuginfo manually using the command: \"debuginfo-"
@@ -326,25 +345,25 @@ msgstr ""
"Försök att installera felsökningsinformation manuellt med kommandot\n"
"”debuginfo-install %s” och försök igen\n"
-#: ../src/cli/report.cpp:724
+#: ../src/cli/report.cpp:823
#, c-format
msgid "Crash reported via %d report events (%d errors)\n"
msgstr "Krasch rapporterad via %d rapporthändelser (%d fel)\n"
-#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:252
+#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:255
msgid ""
" [-v] -d DIR\n"
"\n"
"Query package database and save package name, component, and description"
msgstr ""
-#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:263
+#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:266
#: ../src/daemon/abrt-handle-crashdump.c:61
-#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:178
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-backtrace.c:72
+#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:178
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:144
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-python.c:49
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:932
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:931
#: ../src/plugins/abrt-action-generate-backtrace.c:256
#: ../src/plugins/abrt-action-kerneloops.c:145
#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:147
@@ -376,8 +395,8 @@ msgid "List possible events [which start with PFX]"
msgstr "Lista möjliga händelser [som startar med PFX]"
#: ../src/daemon/abrt-handle-crashdump.c:64 ../src/daemon/abrt-server.c:298
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:550 ../src/gui-gtk/main.c:170
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:93
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:550 ../src/gui-gtk/main.c:175
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:94
msgid "Add program names to log"
msgstr ""
@@ -429,6 +448,10 @@ msgstr "Händelse"
msgid "Configure E_vent"
msgstr "Konfigurera h_ändelse"
+#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:2
+msgid "View and report application crashes"
+msgstr "Visa och rapportera programkrascher"
+
#: ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:255
msgid "Reported"
msgstr "Rapporterat"
@@ -461,11 +484,7 @@ msgstr ""
msgid "Online _Help"
msgstr ""
-#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:2
-msgid "View and report application crashes"
-msgstr "Visa och rapportera programkrascher"
-
-#: ../src/gui-gtk/main.c:158
+#: ../src/gui-gtk/main.c:163
msgid ""
" [-vp] [DIR]...\n"
"\n"
@@ -473,14 +492,14 @@ msgid ""
"(default DIRs: "
msgstr ""
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:80
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:81
msgid ""
" [-vp] [-g GUI_FILE] DIR\n"
"\n"
"GUI tool to analyze and report problem saved in specified DIR"
msgstr ""
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:92
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:93
msgid "Alternate GUI file"
msgstr "Alternativ fil för grafiskt gränssnitt"
@@ -512,13 +531,13 @@ msgid "%llu bytes, %u files"
msgstr "%llu byte, %u filer"
#. TODO: better msg?
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:848
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:851
#, c-format
msgid "No processing for event '%s' is defined"
msgstr "Ingen bearbetning för händelsen ”%s” är definierad"
#. bt is usable, but not complete, so show a warning
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:943
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:946
msgid ""
"The backtrace is incomplete, please make sure you provide the steps to "
"reproduce."
@@ -526,38 +545,38 @@ msgstr ""
"Stackspåret är ofullständigt, se till att du ger steg för att återskapa."
#. FIXME: see CreporterAssistant: 394 for ideas
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:949
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:952
msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable."
msgstr "Rapportering avslagen för att stackspåret är oanvändbart."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:958
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:961
msgid "You should check the backtrace for sensitive data."
msgstr ""
"Du måste kontrollera om stackspåret innehåller någon känslig information."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:959
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:962
msgid "You must agree with sending the backtrace."
msgstr "Du måste godkänna att skicka stackspåret."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1015
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1018
msgid "Analyzing..."
msgstr "Analyserar…"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1016
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1019
#, c-format
msgid "Analyzing finished with exit code %d"
msgstr "Analysen avslutad med slutstatus %d"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1044
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1048
#, c-format
msgid "Reporting finished with exit code %d"
msgstr "Rapporten avslutad med slutstatus %d"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1162
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1166
msgid "Name"
msgstr "Namn"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1171
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1175
msgid "Value"
msgstr "Värde"
@@ -661,26 +680,26 @@ msgstr ""
msgid "Uploaded: %llu of %llu kbytes"
msgstr "Skickade: %llu av %llu kbyte"
-#: ../src/lib/event_config.c:313
+#: ../src/lib/event_config.c:291
msgid "Missing mandatory value"
msgstr ""
-#: ../src/lib/event_config.c:321
+#: ../src/lib/event_config.c:299
#, c-format
msgid "Invalid utf8 character '%c'"
msgstr ""
-#: ../src/lib/event_config.c:332
+#: ../src/lib/event_config.c:312
#, c-format
msgid "Invalid number '%s'"
msgstr ""
-#: ../src/lib/event_config.c:343
+#: ../src/lib/event_config.c:324
#, c-format
msgid "Invalid boolean value '%s'"
msgstr ""
-#: ../src/lib/event_config.c:347
+#: ../src/lib/event_config.c:328
msgid "Unsupported option type"
msgstr ""
@@ -689,13 +708,6 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Användning: %s\n"
-#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:167
-msgid ""
-" [-v] -d DIR\n"
-"\n"
-"Calculates and saves UUID of coredump in dump directory DIR"
-msgstr ""
-
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-backtrace.c:61
msgid ""
" [options] -d DIR\n"
@@ -713,6 +725,13 @@ msgstr ""
msgid "Backtrace parsing failed for %s"
msgstr "Stackspårstolkning misslyckades för %s"
+#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:167
+msgid ""
+" [-v] -d DIR\n"
+"\n"
+"Calculates and saves UUID of coredump in dump directory DIR"
+msgstr ""
+
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:133
msgid ""
" [-vs] -d DIR\n"
@@ -730,90 +749,90 @@ msgstr ""
"\n"
"Beräknar och sparar UUID och DUPHASH för python-kraschdumpar"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:517
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:518
#, c-format
msgid "New bug id: %i"
msgstr "Nytt fel-id: %i"
#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:647
-#, c-format
-msgid "Empty login or password, please check %s"
+#, fuzzy
+msgid "Empty login or password, please check your configuration"
msgstr "Tom inloggning och lösenord, kontrollera %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:662
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:661
#, c-format
msgid "Essential file '%s' is missing, can't continue.."
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:666
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:665
#, c-format
msgid "Essential file '%s' is empty, can't continue.."
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:675
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:674
#, c-format
msgid "Logging into Bugzilla at %s"
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:678
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:677
msgid "Checking for duplicates"
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:700
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:736
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:699
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:735
msgid "Missing mandatory member 'bugs'"
msgstr "Nödvändigt medlemskap i \"bugs\" saknas"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:719
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:752
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:828
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:718
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:751
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:827
msgid "get_bug_info() failed. Could not collect all mandatory information"
msgstr ""
"get_bug_info() misslyckades. Det gick inte att samla all nödvändig "
"information"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:767
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:766
msgid "Creating a new bug"
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:772
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:771
msgid "Bugzilla entry creation failed"
msgstr "Att skapa ett bugzillaärende misslyckades"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:784
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:884
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:783
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:883
msgid "Logging out"
msgstr ""
#. decision based on state
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:802
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:801
#, c-format
msgid "Bug is already reported: %i"
msgstr "Felet är redan rapporterat: %i"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:813
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:812
#, c-format
msgid "Bugzilla couldn't find parent of bug %d"
msgstr "Bugzilla kunde inte hitta föräldern till felet %d"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:843
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:842
#, c-format
msgid "Add %s to CC list"
msgstr "Lägg till %s till CC-listan"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:869
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:868
#, c-format
msgid "Adding new comment to bug %d"
msgstr "Lägg till ny kommentar till fel(%d)"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:920
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:919
msgid ""
" [-v] -c CONFFILE -d DIR\n"
"\n"
"Reports problem to Bugzilla"
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:933
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:932
#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.c:277
msgid "Configuration file (may be given many times)"
msgstr "Konfigurationsfil (kan anges flera gånger)"
@@ -1118,6 +1137,156 @@ msgstr "Avsluta inte, bevaka filen för nya oops:ar"
msgid "Make the dump directory world readable"
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-retrace-client.c:704
+#: ../src/plugins/abrt-retrace-client.c:707
msgid "log to syslog"
msgstr "logga till syslog"
+
+#: ../src/plugins/analyze_LocalGDB.xml.in.h:1
+msgid "Download debuginfo packages and generate backtrace locally using GDB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_LocalGDB.xml.in.h:2
+msgid "Local GNU Debugger"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:1
+msgid "Address of the retrace server"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:2
+msgid "Retrace server URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:3
+msgid "Send core dump to remote retrace server for analysis"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:1
+msgid "Address of Bugzilla server"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:2
+msgid "Bugzilla"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:3
+msgid "Bugzilla URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:4
+msgid "Bugzilla account password"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:5
+msgid "Bugzilla account user name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:6
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:2
+msgid "Check SSL key validity"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:7
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Password"
+msgstr "Visa lösenord"
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:8
+msgid "Report to Bugzilla bug tracker"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:9
+msgid "User name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:10
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:10
+msgid "Verify SSL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:1
+msgid "Kerneloops URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:2
+msgid "Kerneloops.org"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:3
+msgid "Oops server url"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:4
+msgid "Send kernel problems to oops tracker"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:1
+msgid "Mailx"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:2
+msgid "Message subject"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:3
+msgid "Recipient"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:4
+msgid "Recipient's email"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:5
+msgid "Send Binary Data"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:6
+msgid "Send binary files like coredump"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Send via email"
+msgstr "Skickar ett e-brev …"
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:8
+msgid "Sender"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Sender's email"
+msgstr "Skickar ett e-brev …"
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:10
+msgid "Subject"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:1
+msgid "Address of the Red Hat support portal"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:4
+msgid "RH Portal URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:5
+msgid "Red Hat Customer Support"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:6
+msgid "Red Hat customer password"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:7
+msgid "Red Hat customer user name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:8
+msgid "Report to Red Hat support"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:9
+msgid "Username"
+msgstr ""