summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po337
1 files changed, 253 insertions, 84 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 4bbecf7..f6021ce 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ABRT\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-29 15:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-05 14:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 22:38+0000\n"
"Last-Translator: michalhrin <michalhrin@aol.com>\n"
"Language-Team: Slovak <None>\n"
@@ -21,21 +21,21 @@ msgstr ""
msgid "ABRT notification applet"
msgstr "ABRT applet upozornení"
-#: ../src/applet/abrt-applet.desktop.in.h:2 ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:351
-#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:1
+#: ../src/applet/abrt-applet.desktop.in.h:2 ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:1
+#: ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:351
msgid "Automatic Bug Reporting Tool"
msgstr "Nástroj na automatické hlásenie chýb"
-#: ../src/applet/applet.c:76
+#: ../src/applet/applet.c:83
#, c-format
msgid "A crash in the %s package has been detected"
msgstr "Bol zistený pád balíčku %s"
-#: ../src/applet/applet.c:78
+#: ../src/applet/applet.c:85
msgid "A crash has been detected"
msgstr "Bol zistený pád"
-#: ../src/applet/applet.c:275
+#: ../src/applet/applet.c:279
msgid "ABRT service is not running"
msgstr "Služba ABRT nebeží"
@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr ""
msgid "\tHostname : %s\n"
msgstr "\tNázov počítača : %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:142
+#: ../src/cli/cli.c:143
#, c-format
msgid ""
"Dump directory: %s\n"
@@ -120,27 +120,27 @@ msgstr ""
"Systém: %s, kernel %s\n"
"Dôvod: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:170
+#: ../src/cli/cli.c:171
#, c-format
msgid "Coredump file: %s\n"
msgstr "Coredump súbor: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:174
+#: ../src/cli/cli.c:175
#, c-format
msgid "Rating: %s\n"
msgstr "Hodnotenie: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:179
+#: ../src/cli/cli.c:180
#, c-format
msgid "Crash function: %s\n"
msgstr "Pády funkcie: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:183
+#: ../src/cli/cli.c:184
#, c-format
msgid "Hostname: %s\n"
msgstr "Názov počítača: %s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:187
+#: ../src/cli/cli.c:188
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr ""
"Komentár:\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:193
+#: ../src/cli/cli.c:194
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
"Backtrace:\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/cli.c:250
+#: ../src/cli/cli.c:251
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s -l[f] [-D BASE_DIR]...]\n"
@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr ""
"\t-V, --version\t\tZobraziť verziu a ukončiť\n"
"\t-v, --verbose\t\tByť ukecaný\n"
-#: ../src/cli/cli.c:298
+#: ../src/cli/cli.c:299
msgid "You must specify exactly one operation"
msgstr "Musíte určiť výlučne jednu operáciu"
@@ -289,33 +289,52 @@ msgstr "a"
msgid "N"
msgstr "N"
-#: ../src/cli/report.cpp:511
+#: ../src/cli/report.cpp:514
msgid "Your input is not valid, because of:"
msgstr "Váš vstup nie je platný, kvôli:"
-#: ../src/cli/report.cpp:514
+#: ../src/cli/report.cpp:517
#, c-format
msgid "Bad value for '%s': %s"
msgstr "Zlé hodnota pre '%s': %s"
-#: ../src/cli/report.cpp:670 ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1043
+#: ../src/cli/report.cpp:615
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Select how you would like to analyze the problem:\n"
+msgstr "Vyberte, ako by ste chceli analyzovať tento problém:"
+
+#: ../src/cli/report.cpp:631
+#, c-format
+msgid "Choose option [0 - %u]: "
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:645
+#, c-format
+msgid "You have chosen number out of range"
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:653
+msgid "Invalid input, program exiting..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/cli/report.cpp:769 ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1047
msgid "Reporting..."
msgstr "Nahlasujem..."
-#: ../src/cli/report.cpp:684
+#: ../src/cli/report.cpp:783
#, c-format
msgid "Report using %s?"
msgstr "Ohlásiť použitím %s?"
-#: ../src/cli/report.cpp:687
+#: ../src/cli/report.cpp:786
msgid "Skipping..."
msgstr "Vynechávam..."
-#: ../src/cli/report.cpp:704
+#: ../src/cli/report.cpp:803
msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable"
msgstr "Nahlasovanie je zakázané, pretože backtrase je nepoužiteľný"
-#: ../src/cli/report.cpp:708
+#: ../src/cli/report.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"Please try to install debuginfo manually using the command: \"debuginfo-"
@@ -324,12 +343,12 @@ msgstr ""
"Prosím, skúste nainštalovať debuginfo manuálne použitím príkazu: \"debuginfo-"
"install %s\" a skúste znovu\n"
-#: ../src/cli/report.cpp:724
+#: ../src/cli/report.cpp:823
#, c-format
msgid "Crash reported via %d report events (%d errors)\n"
msgstr "Pád ohlásený pomocou %d udalostí (%d chýb)\n"
-#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:252
+#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:255
msgid ""
" [-v] -d DIR\n"
"\n"
@@ -339,13 +358,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Dotázať databázu balíčkov a uložiť názov balíčku, súčasť a popis"
-#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:263
+#: ../src/daemon/abrt-action-save-package-data.c:266
#: ../src/daemon/abrt-handle-crashdump.c:61
-#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:178
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-backtrace.c:72
+#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:178
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:144
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-python.c:49
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:932
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:931
#: ../src/plugins/abrt-action-generate-backtrace.c:256
#: ../src/plugins/abrt-action-kerneloops.c:145
#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:147
@@ -377,8 +396,8 @@ msgid "List possible events [which start with PFX]"
msgstr "Zoznam možných udalostí [ktoré začínajú na PFX]"
#: ../src/daemon/abrt-handle-crashdump.c:64 ../src/daemon/abrt-server.c:298
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:550 ../src/gui-gtk/main.c:170
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:93
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:550 ../src/gui-gtk/main.c:175
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:94
msgid "Add program names to log"
msgstr "Pridať názvy programu do log-u"
@@ -430,6 +449,10 @@ msgstr "Udalosť"
msgid "Configure E_vent"
msgstr "Konfigurovať Udalosť"
+#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:2
+msgid "View and report application crashes"
+msgstr "Zobrazenie a nahlasovanie pádov aplikácií"
+
#: ../src/gui-gtk/abrt-gtk.c:255
msgid "Reported"
msgstr "Nahlásené"
@@ -462,11 +485,7 @@ msgstr "Nastavenie _udalostí"
msgid "Online _Help"
msgstr "Online _Pomoc"
-#: ../src/gui-gtk/abrt.desktop.in.h:2
-msgid "View and report application crashes"
-msgstr "Zobrazenie a nahlasovanie pádov aplikácií"
-
-#: ../src/gui-gtk/main.c:158
+#: ../src/gui-gtk/main.c:163
msgid ""
" [-vp] [DIR]...\n"
"\n"
@@ -478,7 +497,7 @@ msgstr ""
"Ukáže zoznam adresárov s výpismi ABRT v specifikovanom DIR\n"
"(default DIRs: "
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:80
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:81
msgid ""
" [-vp] [-g GUI_FILE] DIR\n"
"\n"
@@ -489,7 +508,7 @@ msgstr ""
"GUI nástroj na analýzu a ohlasovanie problému bol uložený v špecifikovanom "
"DIR"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:92
+#: ../src/gui-wizard-gtk/main.c:93
msgid "Alternate GUI file"
msgstr "Alternatívny súbor pre GUI"
@@ -521,13 +540,13 @@ msgid "%llu bytes, %u files"
msgstr "%llu byte-ov, %u súborov"
#. TODO: better msg?
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:848
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:851
#, c-format
msgid "No processing for event '%s' is defined"
msgstr "Nebolo úrčené žiadne spracovanie pre udalosť '%s'"
#. bt is usable, but not complete, so show a warning
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:943
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:946
msgid ""
"The backtrace is incomplete, please make sure you provide the steps to "
"reproduce."
@@ -536,37 +555,37 @@ msgstr ""
"možné to zopakovať."
#. FIXME: see CreporterAssistant: 394 for ideas
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:949
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:952
msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable."
msgstr "Ohlasovanie je zakázané pretože backtrace je nepoužiteľný."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:958
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:961
msgid "You should check the backtrace for sensitive data."
msgstr "Mali by ste skontrolovať citlivé dáta v backtrace"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:959
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:962
msgid "You must agree with sending the backtrace."
msgstr "Musíte súhlasiť s odoslaním backtrace."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1015
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1018
msgid "Analyzing..."
msgstr "Prebieha analýza..."
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1016
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1019
#, c-format
msgid "Analyzing finished with exit code %d"
msgstr "Analýza skončená s návratovou hodnotou %d"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1044
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1048
#, c-format
msgid "Reporting finished with exit code %d"
msgstr "Hlásenie skončilo s návratovou hodnotou %d"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1162
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1166
msgid "Name"
msgstr "Názov"
-#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1171
+#: ../src/gui-wizard-gtk/wizard.c:1175
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
@@ -667,26 +686,26 @@ msgstr ""
msgid "Uploaded: %llu of %llu kbytes"
msgstr "Odoslaných: %llu z %llu kbyte-ov"
-#: ../src/lib/event_config.c:313
+#: ../src/lib/event_config.c:291
msgid "Missing mandatory value"
msgstr "Chýbajú povinné hodnoty"
-#: ../src/lib/event_config.c:321
+#: ../src/lib/event_config.c:299
#, c-format
msgid "Invalid utf8 character '%c'"
msgstr "Neplatný utf8 znak '%c'"
-#: ../src/lib/event_config.c:332
+#: ../src/lib/event_config.c:312
#, c-format
msgid "Invalid number '%s'"
msgstr "Neplatné číslo '%s'"
-#: ../src/lib/event_config.c:343
+#: ../src/lib/event_config.c:324
#, c-format
msgid "Invalid boolean value '%s'"
msgstr "Neplatná logická hodnota '%s'"
-#: ../src/lib/event_config.c:347
+#: ../src/lib/event_config.c:328
msgid "Unsupported option type"
msgstr "Nepodporovaný typ voľby"
@@ -695,16 +714,6 @@ msgstr "Nepodporovaný typ voľby"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použitie: %s\n"
-#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:167
-msgid ""
-" [-v] -d DIR\n"
-"\n"
-"Calculates and saves UUID of coredump in dump directory DIR"
-msgstr ""
-" [-v] -d DIR\n"
-"\n"
-"Vypočíta a uloží UUID coredump do adresáru s výpismi DIR"
-
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-backtrace.c:61
msgid ""
" [options] -d DIR\n"
@@ -726,6 +735,16 @@ msgstr ""
msgid "Backtrace parsing failed for %s"
msgstr "Parsovanie backtrace zlyhalo pre %s"
+#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:167
+msgid ""
+" [-v] -d DIR\n"
+"\n"
+"Calculates and saves UUID of coredump in dump directory DIR"
+msgstr ""
+" [-v] -d DIR\n"
+"\n"
+"Vypočíta a uloží UUID coredump do adresáru s výpismi DIR"
+
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:133
msgid ""
" [-vs] -d DIR\n"
@@ -746,82 +765,82 @@ msgstr ""
"\n"
"Vypočíta a uloží UUID a DUPHASH výpisy pádov pre python"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:517
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:518
#, c-format
msgid "New bug id: %i"
msgstr "id novej chyby: %i"
#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:647
-#, c-format
-msgid "Empty login or password, please check %s"
+#, fuzzy
+msgid "Empty login or password, please check your configuration"
msgstr "Prázdny login alebo heslo, prosím skontrolujte %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:662
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:661
#, c-format
msgid "Essential file '%s' is missing, can't continue.."
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:666
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:665
#, c-format
msgid "Essential file '%s' is empty, can't continue.."
msgstr ""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:675
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:674
#, c-format
msgid "Logging into Bugzilla at %s"
msgstr "Prihlasovanie do Bagzilla na %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:678
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:677
msgid "Checking for duplicates"
msgstr "Kontrola duplikátov"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:700
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:736
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:699
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:735
msgid "Missing mandatory member 'bugs'"
msgstr "Chýba povinná položka 'bugs'"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:719
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:752
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:828
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:718
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:751
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:827
msgid "get_bug_info() failed. Could not collect all mandatory information"
msgstr ""
"get_bug_info() zlyhala. Nie je možné zhromaždiť všetky povinné informácie"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:767
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:766
msgid "Creating a new bug"
msgstr "Vytváram novú chybu"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:772
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:771
msgid "Bugzilla entry creation failed"
msgstr "Vytvorenie novej položky v Bugzille sa nepodarilo"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:784
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:884
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:783
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:883
msgid "Logging out"
msgstr "Odhlasovanie"
#. decision based on state
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:802
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:801
#, c-format
msgid "Bug is already reported: %i"
msgstr "Chyba už bola nahlásená: %i"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:813
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:812
#, c-format
msgid "Bugzilla couldn't find parent of bug %d"
msgstr "Bugzilla nemôže nájsť predka chyby %d"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:843
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:842
#, c-format
msgid "Add %s to CC list"
msgstr "Pridať %s do zoznamu CC"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:869
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:868
#, c-format
msgid "Adding new comment to bug %d"
msgstr "Pridať nový komentár k chybe č. %d"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:920
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:919
msgid ""
" [-v] -c CONFFILE -d DIR\n"
"\n"
@@ -831,7 +850,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Nahlasuje problém na Bugzilla"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:933
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:932
#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.c:277
msgid "Configuration file (may be given many times)"
msgstr "Konfiguračný súbor (môže byť uvedený niekoľkokrát)"
@@ -1157,6 +1176,156 @@ msgstr "Neukončujte, prezerám súpor pre nové oops-y"
msgid "Make the dump directory world readable"
msgstr "Vytvoriť adresár výpisov čitateľný pre všetkých"
-#: ../src/plugins/abrt-retrace-client.c:704
+#: ../src/plugins/abrt-retrace-client.c:707
msgid "log to syslog"
msgstr "zalogovať do syslog"
+
+#: ../src/plugins/analyze_LocalGDB.xml.in.h:1
+msgid "Download debuginfo packages and generate backtrace locally using GDB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_LocalGDB.xml.in.h:2
+msgid "Local GNU Debugger"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:1
+msgid "Address of the retrace server"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:2
+msgid "Retrace server URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/analyze_RetraceServer.xml.in.h:3
+msgid "Send core dump to remote retrace server for analysis"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:1
+msgid "Address of Bugzilla server"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:2
+msgid "Bugzilla"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:3
+msgid "Bugzilla URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:4
+msgid "Bugzilla account password"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:5
+msgid "Bugzilla account user name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:6
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:2
+msgid "Check SSL key validity"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:7
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Password"
+msgstr "Ukázať heslo"
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:8
+msgid "Report to Bugzilla bug tracker"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:9
+msgid "User name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Bugzilla.xml.in.h:10
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:10
+msgid "Verify SSL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:1
+msgid "Kerneloops URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:2
+msgid "Kerneloops.org"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:3
+msgid "Oops server url"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Kerneloops.xml.in.h:4
+msgid "Send kernel problems to oops tracker"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:1
+msgid "Mailx"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:2
+msgid "Message subject"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:3
+msgid "Recipient"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:4
+msgid "Recipient's email"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:5
+msgid "Send Binary Data"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:6
+msgid "Send binary files like coredump"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Send via email"
+msgstr "Odosielanie emailu..."
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:8
+msgid "Sender"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Sender's email"
+msgstr "Odosielanie emailu..."
+
+#: ../src/plugins/report_Mailx.xml.in.h:10
+msgid "Subject"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:1
+msgid "Address of the Red Hat support portal"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:4
+msgid "RH Portal URL"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:5
+msgid "Red Hat Customer Support"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:6
+msgid "Red Hat customer password"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:7
+msgid "Red Hat customer user name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:8
+msgid "Report to Red Hat support"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/report_RHTSupport.xml.in.h:9
+msgid "Username"
+msgstr ""