summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraven <raven@fedoraproject.org>2010-06-16 14:40:03 +0000
committerTransifex User <transifex-app@fedoraproject.org>2010-06-16 14:40:03 +0000
commitad4b1a8e45caf17fb97e94939f483aab7f50c7f2 (patch)
treeb79d1a756f857147eb64bfe6bae862afe773033f /po/pl.po
parenta67bc8efc5b0e0975c8e0e6fa119fea529f5bacd (diff)
downloadabrt-ad4b1a8e45caf17fb97e94939f483aab7f50c7f2.zip
abrt-ad4b1a8e45caf17fb97e94939f483aab7f50c7f2.tar.gz
abrt-ad4b1a8e45caf17fb97e94939f483aab7f50c7f2.tar.xz
l10n: Updates to Polish (pl) translation
Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po779
1 files changed, 400 insertions, 379 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 11ce0d5..00725f1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,107 +6,117 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-16 14:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-10 17:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-16 14:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-16 16:39+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:61
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:61
msgid "send_string: URL not specified"
msgstr "send_string: nie podano adresu URL"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:77 lib/Plugins/Catcut.cpp:114
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:77 ../lib/Plugins/Catcut.cpp:114
#, c-format
msgid "Sending failed, try it again: %s"
msgstr "Wysłanie nie powiodło się, proszę spróbować ponownie: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:95
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:95
msgid "send_file: URL not specified"
msgstr "send_file: nie podano adresu URL"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:99
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:99
#, c-format
msgid "Sending file %s to %s"
msgstr "Wysyłanie pliku %s do %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:325
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:325
#, c-format
msgid "New bug id: %s"
msgstr "Identyfikator nowego błędu: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:366
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:366
#, c-format
msgid "error returned by requestUpload: %s"
msgstr "błąd zwrócony przez funkcję requestUpload: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:371
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:371
#, c-format
msgid "error returned by requestUpload: %d"
msgstr "błąd zwrócony przez funkcję requestUpload: %d"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:377
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:377
msgid "no URL returned by requestUpload, and no errno"
msgstr "funkcja requestUpload nie zwróciła adresu URL ani errno"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:382
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:382
#, c-format
msgid "requestUpload returned URL: %s"
msgstr "funkcja requestUpload zwróciła adres URL: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:402
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:402
#, c-format
msgid "Attaching (text): %s"
msgstr "Dołączanie (tekst): %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:413 lib/Plugins/Catcut.cpp:431
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:413 ../lib/Plugins/Catcut.cpp:431
#, c-format
msgid "rebased URL: %s"
msgstr "nowy adres URL: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:420
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:420
#, c-format
msgid "Attaching binary: %s"
msgstr "Dołączanie pliku binarnego: %s"
-#: lib/Plugins/Catcut.cpp:460 lib/Plugins/Bugzilla.cpp:656
+#: ../lib/Plugins/Catcut.cpp:460 ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:656
msgid "Creating new bug..."
msgstr "Dodawanie nowego błędu..."
-#: lib/Plugins/TicketUploader.cpp:97 lib/Plugins/FileTransfer.cpp:53
+#: ../lib/Plugins/TicketUploader.cpp:97 ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:53
msgid "FileTransfer: URL not specified"
msgstr "Wtyczka przesyłania plików: nie podano adresu URL"
-#: lib/Plugins/TicketUploader.cpp:101 lib/Plugins/FileTransfer.cpp:57
+#: ../lib/Plugins/TicketUploader.cpp:101 ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:57
#, c-format
msgid "Sending archive %s to %s"
msgstr "Wysyłanie archiwum %s do %s"
-#: lib/Plugins/TicketUploader.cpp:130
+#: ../lib/Plugins/TicketUploader.cpp:130
#, c-format
msgid "Sending failed, trying again. %s"
msgstr "Wysyłanie nie powiodło się, próbowanie ponownie. %s"
-#: lib/Plugins/TicketUploader.cpp:192
+#: ../lib/Plugins/TicketUploader.cpp:192
msgid "Creating a TicketUploader report..."
msgstr "Tworzenie zgłoszenia wtyczki wysyłania zgłoszeń..."
-#: lib/Plugins/rhfastcheck.cpp:71
+#: ../lib/Plugins/rhfastcheck.cpp:71
msgid "Creating a signature..."
msgstr "Tworzenie podpisu..."
-#: lib/Plugins/RHTSupport.cpp:231
+#: ../lib/Plugins/RHTSupport.cpp:231
msgid "Creating a new case..."
msgstr "Dodawanie nowego przypadku..."
-#: lib/Utils/make_descr.cpp:296
+#: ../lib/Utils/make_descr.cpp:296
#, c-format
msgid "Binary file %s will not be reported"
msgstr "Plik binarny %s nie zostanie zgłoszony"
-#: src/CLI/CLI.cpp:68
+#: ../src/Applet/abrt-applet.desktop.in.h:1
+msgid "ABRT notification applet"
+msgstr "Aplet powiadomień ABRT"
+
+#: ../src/Applet/abrt-applet.desktop.in.h:2 ../src/Gui/ccgui.glade.h:10
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:8 ../src/Gui/report.glade.h:16
+#: ../src/Gui/abrt.desktop.in.h:1
+msgid "Automatic Bug Reporting Tool"
+msgstr "Narzędzie do automatycznego zgłaszania błędów"
+
+#: ../src/CLI/CLI.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"%u.\n"
@@ -125,7 +135,8 @@ msgstr ""
"\tCzas awarii : %s\n"
"\tLiczba awarii : %s\n"
-#: src/CLI/CLI.cpp:154
+#. Message has embedded tabs.
+#: ../src/CLI/CLI.cpp:154
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
@@ -164,24 +175,24 @@ msgstr ""
"\t@N - zostanie użyta n-ta awaria (tak, jak wyświetlane przez --get-list-"
"full)\n"
-#: src/CLI/CLI.cpp:198
+#: ../src/CLI/CLI.cpp:198
msgid "You must specify exactly one operation."
msgstr "Należy podać dokładnie jedne działanie."
-#: src/CLI/report.cpp:179
+#: ../src/CLI/report.cpp:179
#, c-format
msgid "# This field is read only.\n"
msgstr "# To pole jest tylko do odczytu.\n"
-#: src/CLI/report.cpp:199
+#: ../src/CLI/report.cpp:199
msgid "# Describe the circumstances of this crash below."
msgstr "# Niżej należy opisać okoliczności tej awarii (w języku angielskim)."
-#: src/CLI/report.cpp:201
+#: ../src/CLI/report.cpp:201
msgid "# How to reproduce the crash?"
msgstr "# Jak powtórzyć awarię (w języku angielskim)?"
-#: src/CLI/report.cpp:203
+#: ../src/CLI/report.cpp:203
msgid ""
"# Backtrace\n"
"# Check that it does not contain any sensitive data such as passwords."
@@ -190,48 +201,48 @@ msgstr ""
"# Proszę sprawdzić, czy nie zawiera żadnych prywatnych danych, takich jak "
"hasła."
-#: src/CLI/report.cpp:205
+#: ../src/CLI/report.cpp:205
msgid "# Architecture"
msgstr "# Architektura"
-#: src/CLI/report.cpp:206
+#: ../src/CLI/report.cpp:206
msgid "# Command line"
msgstr "# Wiersz poleceń"
-#: src/CLI/report.cpp:207
+#: ../src/CLI/report.cpp:207
msgid "# Component"
msgstr "# Składnik"
-#: src/CLI/report.cpp:208
+#: ../src/CLI/report.cpp:208
msgid "# Core dump"
msgstr "# Zrzut core"
-#: src/CLI/report.cpp:209
+#: ../src/CLI/report.cpp:209
msgid "# Executable"
msgstr "# Plik wykonywalny"
-#: src/CLI/report.cpp:210
+#: ../src/CLI/report.cpp:210
msgid "# Kernel version"
msgstr "# Wersja jądra"
-#: src/CLI/report.cpp:211
+#: ../src/CLI/report.cpp:211
msgid "# Package"
msgstr "# Pakiet"
-#: src/CLI/report.cpp:212
+#: ../src/CLI/report.cpp:212
msgid "# Reason of crash"
msgstr "# Przyczyna awarii (w języku angielskim)"
-#: src/CLI/report.cpp:213
+#: ../src/CLI/report.cpp:213
msgid "# Release string of the operating system"
msgstr "# Ciąg wydania systemu operacyjnego"
-#: src/CLI/report.cpp:323
+#: ../src/CLI/report.cpp:323
msgid "Terminal is dumb but no VISUAL nor EDITOR defined."
msgstr ""
"Terminal jest typu \"dumb\", ale nie podano zmiennych VISUAL ani EDITOR."
-#: src/CLI/report.cpp:411
+#: ../src/CLI/report.cpp:411
msgid ""
"\n"
"The report has been updated."
@@ -239,7 +250,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zgłoszenie zostało zaktualizowane."
-#: src/CLI/report.cpp:413
+#: ../src/CLI/report.cpp:413
msgid ""
"\n"
"No changes were detected in the report."
@@ -247,84 +258,86 @@ msgstr ""
"\n"
"Nie wykryto zmian w zgłoszeniu."
-#: src/CLI/report.cpp:628
+#. Read the missing information and push it to plugin settings.
+#: ../src/CLI/report.cpp:628
#, c-format
msgid "Wrong settings were detected for plugin %s.\n"
msgstr "Wykryto błędne ustawienia dla wtyczki %s.\n"
-#: src/CLI/report.cpp:632
+#: ../src/CLI/report.cpp:632
msgid "Enter your login: "
msgstr "Proszę podać login: "
-#: src/CLI/report.cpp:638
+#: ../src/CLI/report.cpp:638
msgid "Enter your password: "
msgstr "Proszę podać hasło: "
-#: src/CLI/report.cpp:681
+#: ../src/CLI/report.cpp:681
msgid "Reporting..."
msgstr "Zgłaszanie..."
-#: src/CLI/report.cpp:700
+#: ../src/CLI/report.cpp:700
#, c-format
msgid "Report using %s? [y/N]: "
msgstr "Zgłosić używając %s? [t/N]: "
-#: src/CLI/report.cpp:703
+#: ../src/CLI/report.cpp:703
msgid "Skipping..."
msgstr "Pomijanie..."
-#: src/CLI/report.cpp:720
+#: ../src/CLI/report.cpp:720
#, c-format
msgid "Crash reported via %d plugins (%d errors)\n"
msgstr "Zgłoszono awarię przez %d wtyczki (%d błędów)\n"
-#: src/Daemon/CommLayerServerDBus.cpp:234
+#: ../src/Daemon/CommLayerServerDBus.cpp:234
msgid "Comment is too long"
msgstr "Komentarz jest za długi"
-#: src/Daemon/CommLayerServerDBus.cpp:238
+#: ../src/Daemon/CommLayerServerDBus.cpp:238
msgid "'How to reproduce' is too long"
msgstr "\"Jak powtórzyć awarię\" jest za długie"
-#: src/Gui/ABRTExceptions.py:6
+#: ../src/Gui/ABRTExceptions.py:6
msgid "Another client is already running, trying to wake it."
msgstr "Inny klient jest już uruchomiony, próba przebudzenia go."
-#: src/Gui/ABRTExceptions.py:13
+#: ../src/Gui/ABRTExceptions.py:13
msgid "Got unexpected data from daemon (is the database properly updated?)."
msgstr ""
"Otrzymano nieoczekiwane dane od demona (czy baza danych została właściwie "
"zaktualizowana?)."
-#: src/Gui/ABRTPlugin.py:62
+#: ../src/Gui/ABRTPlugin.py:62
msgid "Not loaded plugins"
msgstr "Nie wczytano wtyczek"
-#: src/Gui/ABRTPlugin.py:63
+#: ../src/Gui/ABRTPlugin.py:63
msgid "Analyzer plugins"
msgstr "Wtyczki analizy"
-#: src/Gui/ABRTPlugin.py:64
+#: ../src/Gui/ABRTPlugin.py:64
msgid "Action plugins"
msgstr "Wtyczki czynności"
-#: src/Gui/ABRTPlugin.py:65
+#: ../src/Gui/ABRTPlugin.py:65
msgid "Reporter plugins"
msgstr "Wtyczki zgłaszania"
-#: src/Gui/ABRTPlugin.py:66
+#: ../src/Gui/ABRTPlugin.py:66
msgid "Database plugins"
msgstr "Wtyczki baz danych"
-#: src/Gui/CCDBusBackend.py:74 src/Gui/CCDBusBackend.py:97
+#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:74 ../src/Gui/CCDBusBackend.py:97
msgid "Can't connect to system dbus"
msgstr "Nie można połączyć się z systemową magistralą D-Bus"
-#: src/Gui/CCDBusBackend.py:120 src/Gui/CCDBusBackend.py:123
+#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:120 ../src/Gui/CCDBusBackend.py:123
msgid "Please check if abrt daemon is running"
msgstr "Proszę sprawdzić, czy demon abrt jest uruchomiony"
-#: src/Gui/CCDBusBackend.py:174
+#. FIXME: BUG: BarWindow remains. (how2reproduce: delete "component" in a dump dir and try to report it)
+#: ../src/Gui/CCDBusBackend.py:174
msgid ""
"Daemon didn't return valid report info\n"
"Debuginfo is missing?"
@@ -332,15 +345,55 @@ msgstr ""
"Demon nie zwrócił prawidłowych informacji o raporcie\n"
"Brak pakietów debuginfo?"
-#: src/Gui/ccgui.glade:7
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:1
+msgid "(C) 2009, 2010 Red Hat, Inc."
+msgstr "(C) 2009, 2010 Red Hat, Inc."
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:2
+msgid "<b>Bug Reports:</b>"
+msgstr "<b>Zgłoszenia błędów:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:3
+msgid "<b>Command:</b>"
+msgstr "<b>Polecenie:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:4
+msgid "<b>Comment:</b>"
+msgstr "<b>Komentarz:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:5
+msgid "<b>Crash Count:</b>"
+msgstr "<b>Liczba awarii:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:6
+msgid "<b>Latest Crash:</b>"
+msgstr "<b>Ostatnia awaria:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:7
+msgid "<b>Reason:</b>"
+msgstr "<b>Przyczyna:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:8
+msgid "<b>User:</b>"
+msgstr "<b>Użytkownik:</b>"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:9
msgid "About ABRT"
msgstr "O programie ABRT"
-#: src/Gui/ccgui.glade:15
-msgid "(C) 2009, 2010 Red Hat, Inc."
-msgstr "(C) 2009, 2010 Red Hat, Inc."
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:11
+msgid "Copy to Clipboard"
+msgstr "Skopiuj do schowka"
-#: src/Gui/ccgui.glade:17
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:12 ../src/Gui/settings.glade.h:19
+msgid "Plugins"
+msgstr "Wtyczki"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:13 ../src/Applet/CCApplet.cpp:253
+msgid "Report"
+msgstr "Zgłoś"
+
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:14
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -370,85 +423,42 @@ msgstr ""
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
"- proszę odwiedzić stronę internetową <http://www.gnu.org/licenses/>."
-#: src/Gui/ccgui.glade:28 src/Applet/CCApplet.cpp:105
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009\n"
-"Tomasz Chrzczonowicz <chrzczonowicz@gmail.com>, 2009"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:58 src/Gui/CCMainWindow.py:8 src/Gui/report.glade:7
-msgid "Automatic Bug Reporting Tool"
-msgstr "Narzędzie do automatycznego zgłaszania błędów"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:71
-msgid "_File"
-msgstr "_Plik"
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:19
+msgid "View log"
+msgstr "Wyświetl dziennik"
-#: src/Gui/ccgui.glade:92
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:20
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
-#: src/Gui/ccgui.glade:100 src/Gui/settings.glade:6
-msgid "Plugins"
-msgstr "Wtyczki"
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:21
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
-#: src/Gui/ccgui.glade:119
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:22
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
-#: src/Gui/ccgui.glade:126
-msgid "View log"
-msgstr "Wyświetl dziennik"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:237
-msgid "<b>Bug Reports:</b>"
-msgstr "<b>Zgłoszenia błędów:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:277
-msgid "<b>Latest Crash:</b>"
-msgstr "<b>Ostatnia awaria:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:290
-msgid "<b>Command:</b>"
-msgstr "<b>Polecenie:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:305
-msgid "<b>User:</b>"
-msgstr "<b>Użytkownik:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:320
-msgid "<b>Crash Count:</b>"
-msgstr "<b>Liczba awarii:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:436
-msgid "<b>Reason:</b>"
-msgstr "<b>Przyczyna:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:462
-msgid "<b>Comment:</b>"
-msgstr "<b>Komentarz:</b>"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:542
-msgid "Copy to Clipboard"
-msgstr "Skopiuj do schowka"
-
-#: src/Gui/ccgui.glade:554 src/Gui/ccgui.glade:682 src/Applet/CCApplet.cpp:253
-msgid "Report"
-msgstr "Zgłoś"
+#: ../src/Gui/ccgui.glade.h:23 ../src/Applet/CCApplet.cpp:105
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009\n"
+"Tomasz Chrzczonowicz <chrzczonowicz@gmail.com>, 2009"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:62
+#. add pixbuff separatelly
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:62
msgid "Reported"
msgstr "Zgłoszono"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:70
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:70
msgid "Application"
msgstr "Aplikacja"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:72
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:72
msgid "Latest Crash"
msgstr "Ostatnia awaria"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:140
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:140
#, python-format
msgid ""
"Can't show the settings dialog\n"
@@ -457,7 +467,7 @@ msgstr ""
"Nie można wyświetlić okna ustawień\n"
"%s"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:145
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:145
#, python-format
msgid ""
"Unable to finish current task!\n"
@@ -466,7 +476,8 @@ msgstr ""
"Nie można ukończyć bieżącego zadania.\n"
"%s"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:180
+#. there is something wrong with the daemon if we cant get the dumplist
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:180
#, python-format
msgid ""
"Error while loading the dumplist.\n"
@@ -475,7 +486,7 @@ msgstr ""
"Błąd podczas wczytywania listy zrzutów.\n"
"%s"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:237
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:237
#, python-format
msgid ""
"<b>%s Crash</b>\n"
@@ -484,11 +495,11 @@ msgstr ""
"<b>Awaria programu %s</b>\n"
"%s"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:333
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:333
msgid "You have to select a crash to copy."
msgstr "Należy wybrać awarię do skopiowania."
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:418
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:418
msgid ""
"Usage: abrt-gui [OPTIONS]\n"
"\t-v[vv]\t\t\tVerbose\n"
@@ -499,7 +510,7 @@ msgstr ""
"\t--report=IDENTYFIKATOR_AWARII\tBezpośrednio zgłasza awarię z "
"IDENTYFIKATOREM_AWARII"
-#: src/Gui/CCMainWindow.py:441
+#: ../src/Gui/CCMainWindow.py:441
#, python-format
msgid ""
"No such crash in database, probably wrong crashid.\n"
@@ -509,17 +520,18 @@ msgstr ""
"identyfikator_awarii.\n"
"identyfikator_awarii=%s"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:22 src/Gui/CReporterAssistant.py:19
+#. default texts
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:22 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:19
msgid "Brief description how to reproduce this or what you did..."
msgstr ""
"Krótki opis, jak ponownie wywołać tę awarię lub co robił użytkownik (w "
"języku angielskim)..."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:107
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:107
msgid "You must check backtrace for sensitive data"
msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:118 src/Gui/CReporterAssistant.py:302
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:118 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:302
#, python-format
msgid ""
"Reporting disabled because the backtrace is unusable.\n"
@@ -532,11 +544,11 @@ msgstr ""
"<b>debuginfo-install %s</b>, \n"
"a następnie nacisnąć przycisk Odśwież, aby ponownie utworzyć wyjątek."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:120 src/Gui/CReporterAssistant.py:304
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:120 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:304
msgid "The backtrace is unusable, you can't report this!"
msgstr "Nie można użyć tego wyjątku, więc nie można tego zgłosić."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:124 src/Gui/CReporterAssistant.py:308
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:124 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:308
msgid ""
"The backtrace is incomplete, please make sure you provide good steps to "
"reproduce."
@@ -544,15 +556,15 @@ msgstr ""
"Wyjątek jest niepełny. Proszę upewnić się, że podano właściwe kroki "
"ponownego wywołania awarii."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:130
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:130
msgid "Reporting disabled, please fix the problems shown above."
msgstr "Zgłaszanie jest wyłączone. Proszę naprawić powyższe problemy."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:132
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:132
msgid "Sends the report using selected plugin."
msgstr "Wysyła zgłoszenie używając wybranej wtyczki."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:398
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:398
msgid ""
"No reporter plugin available for this type of crash\n"
"Please check abrt.conf."
@@ -560,8 +572,8 @@ msgstr ""
"Brak dostępnej wtyczki zgłaszania dla tego typu awarii\n"
"Proszę sprawdzić plik abrt.conf."
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:418 src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:169
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:199
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:418 ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:169
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:199
#, python-format
msgid ""
"Can't save plugin settings:\n"
@@ -570,12 +582,12 @@ msgstr ""
"Nie można zapisać ustawień wtyczki:\n"
" %s"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:448 src/Gui/CReporterAssistant.py:229
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:448 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:229
#, python-format
msgid "Configure %s options"
msgstr "Skonfiguruj opcje %s"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:498 src/Gui/CReporterAssistant.py:829
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:498 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:824
msgid ""
"Unable to get report!\n"
"Debuginfo is missing?"
@@ -583,7 +595,7 @@ msgstr ""
"Nie można uzyskać zgłoszenia.\n"
"Brak pakietów debuginfo?"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:527 src/Gui/CReporterAssistant.py:398
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:527 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:393
#, python-format
msgid ""
"Reporting failed!\n"
@@ -592,28 +604,31 @@ msgstr ""
"Zgłoszenie nie powiodło się.\n"
"%s"
-#: src/Gui/CCReporterDialog.py:553 src/Gui/CCReporterDialog.py:574
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:861
+#: ../src/Gui/CCReporterDialog.py:553 ../src/Gui/CCReporterDialog.py:574
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:856
#, python-format
msgid "Error getting the report: %s"
msgstr "Błąd podczas uzyskiwania zgłoszenia: %s"
-#: src/Gui/ConfBackend.py:77
+#: ../src/Gui/ConfBackend.py:77
msgid "Can't connect to Gnome Keyring daemon"
msgstr "Nie można połączyć się z demonem bazy kluczy GNOME"
-#: src/Gui/ConfBackend.py:83
+#. could happen if keyring daemon is running, but we run gui under
+#. user who is not the owner of the running session - using su
+#: ../src/Gui/ConfBackend.py:83
msgid "Can't get default keyring"
msgstr "Nie można uzyskać domyślnej bazy kluczy"
-#: src/Gui/ConfBackend.py:102 src/Gui/ConfBackend.py:118
+#: ../src/Gui/ConfBackend.py:102 ../src/Gui/ConfBackend.py:118
msgid ""
"Access to gnome-keyring has been denied, plugins settings won't be saved."
msgstr ""
"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, ustawienia wtyczek nie "
"zostaną zapisane."
-#: src/Gui/ConfBackend.py:152
+#. we tried 2 times, so giving up the authorization
+#: ../src/Gui/ConfBackend.py:152
#, python-format
msgid ""
"Access to gnome-keyring has been denied, can't load the settings for %s!"
@@ -621,33 +636,35 @@ msgstr ""
"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, nie można wczytać ustawień "
"wtyczki %s."
-#: src/Gui/ConfBackend.py:205
+#: ../src/Gui/ConfBackend.py:205
msgid "Access to gnome-keyring has been denied, can't load settings"
msgstr ""
"Dostęp do demona gnome-keyring został odrzucony, nie można wczytać ustawień"
-#: src/Gui/dialogs.glade:7
-msgid "Report done"
-msgstr "Zgłoszenie zostało ukończone"
-
-#: src/Gui/dialogs.glade:79
+#: ../src/Gui/dialogs.glade.h:1
msgid "Log"
msgstr "Dziennik"
-#: src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:24
+#: ../src/Gui/dialogs.glade.h:2
+msgid "Report done"
+msgstr "Zgłoszenie zostało ukończone"
+
+#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:24
msgid "Can't load gui description for SettingsDialog!"
msgstr ""
"Nie można wczytać opisu graficznego interfejsu użytkownika dla okna ustawień."
-#: src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:41
+#. Create/configure columns and add them to pluginlist
+#. column "name" has two kind of cells:
+#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:41
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
-#: src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:148
+#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:148
msgid "Please select a plugin from the list to edit it's options."
msgstr "Proszę wybrać wtyczkę z listy, aby zmodyfikować jej opcje."
-#: src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:156
+#: ../src/Gui/PluginsSettingsDialog.py:156
#, python-format
msgid ""
"Error while opening plugin settings UI: \n"
@@ -658,253 +675,255 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: src/Gui/PluginSettingsUI.py:17
+#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:17
msgid "Can't find PluginDialog widget in UI description!"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć widgetu okna wtyczek w opisie interfejsu użytkownika."
-#: src/Gui/PluginSettingsUI.py:24
+#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:24
#, python-format
msgid ""
"No UI for the plugin <b>%s</b>, this is probably a bug.\n"
"Please report it at <a href=\"https://fedorahosted.org/abrt/newticket"
"\">https://fedorahosted.org/abrt/newticket</a>"
msgstr ""
+"Brak interfejsu użytkownika dla wtyczki <b>%s</b>, co prawdopodobnie jest "
+"błędem.\n"
+"Proszę go zgłosić na stronie <a href=\"https://fedorahosted.org/abrt/"
+"newticket\">https://fedorahosted.org/abrt/newticket</a>"
-#: src/Gui/PluginSettingsUI.py:59 src/Gui/PluginSettingsUI.py:85
+#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:59 ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:85
msgid "combo box is not implemented"
msgstr "pole kombinowane nie jest zaimplementowane"
-#: src/Gui/PluginSettingsUI.py:68
+#: ../src/Gui/PluginSettingsUI.py:68
msgid "Nothing to hydrate!"
msgstr "Brak danych do wyświetlenia."
-#: src/Gui/report.glade:54
-msgid "<span fgcolor=\"blue\">Package:</span>"
-msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Pakiet:</span>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:1
+msgid " "
+msgstr " "
-#: src/Gui/report.glade:65
-msgid "<span fgcolor=\"blue\">Component:</span>"
-msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Składnik:</span>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:2
+msgid "<b>Attachments</b>"
+msgstr "<b>Załączniki</b>"
-#: src/Gui/report.glade:76
-msgid "<span fgcolor=\"blue\">Executable:</span>"
-msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Plik wykonywalny:</span>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:3 ../src/Gui/CReporterAssistant.py:728
+msgid "<b>Backtrace</b>"
+msgstr "<b>Wyjątek</b>"
-#: src/Gui/report.glade:87
-msgid "<span fgcolor=\"blue\">Cmdline:</span>"
-msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Wiersz poleceń:</span>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:4
+msgid "<b>Comment</b>"
+msgstr "<b>Komentarz</b>"
-#: src/Gui/report.glade:111 src/Gui/report.glade:124 src/Gui/report.glade:137
-#: src/Gui/report.glade:150 src/Gui/report.glade:228 src/Gui/report.glade:241
-#: src/Gui/report.glade:254 src/Gui/report.glade:267
-msgid "N/A"
-msgstr "Nie dotyczy"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:5
+msgid "<b>How to reproduce (in a few simple steps)</b>"
+msgstr ""
+"<b>Jak ponownie wywołać tę awarię (w kilku prostych krokach, w języku "
+"angielskim)</b>"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:6
+msgid "<b>Please fix the following problems</b>"
+msgstr "<b>Proszę naprawić następujące problemy</b>"
-#: src/Gui/report.glade:172
+#: ../src/Gui/report.glade.h:7
+msgid "<b>Where do you want to report this incident?</b>"
+msgstr "<b>Gdzie zgłosić te zdarzenie?</b>"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:8
msgid "<span fgcolor=\"blue\">Architecture:</span>"
msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Architektura:</span>"
-#: src/Gui/report.glade:183
+#: ../src/Gui/report.glade.h:9
+msgid "<span fgcolor=\"blue\">Cmdline:</span>"
+msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Wiersz poleceń:</span>"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:10
+msgid "<span fgcolor=\"blue\">Component:</span>"
+msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Składnik:</span>"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:11
+msgid "<span fgcolor=\"blue\">Executable:</span>"
+msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Plik wykonywalny:</span>"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:12
msgid "<span fgcolor=\"blue\">Kernel:</span>"
msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Jądro:</span>"
-#: src/Gui/report.glade:194
-msgid "<span fgcolor=\"blue\">Release:</span>"
-msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Wydanie:</span>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:13
+msgid "<span fgcolor=\"blue\">Package:</span>"
+msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Pakiet:</span>"
-#: src/Gui/report.glade:205
+#: ../src/Gui/report.glade.h:14
msgid "<span fgcolor=\"blue\">Reason:</span>"
msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Przyczyna:</span>"
-#: src/Gui/report.glade:331
-msgid "I checked backtrace and removed sensitive data (passwords, etc)"
-msgstr "Sprawdzono wyjątek i usunięto prywatne dane (hasła itp.)"
-
-#: src/Gui/report.glade:369 src/Gui/CReporterAssistant.py:733
-msgid "<b>Backtrace</b>"
-msgstr "<b>Wyjątek</b>"
-
-#: src/Gui/report.glade:426
-msgid "<b>How to reproduce (in a few simple steps)</b>"
-msgstr ""
-"<b>Jak ponownie wywołać tę awarię (w kilku prostych krokach, w języku "
-"angielskim)</b>"
-
-#: src/Gui/report.glade:464
-msgid "<b>Comment</b>"
-msgstr "<b>Komentarz</b>"
-
-#: src/Gui/report.glade:512
-msgid "<b>Attachments</b>"
-msgstr "<b>Załączniki</b>"
-
-#: src/Gui/report.glade:561
-msgid "<b>Please fix the following problems</b>"
-msgstr "<b>Proszę naprawić następujące problemy</b>"
-
-#: src/Gui/report.glade:571
-msgid " "
-msgstr " "
+#: ../src/Gui/report.glade.h:15
+msgid "<span fgcolor=\"blue\">Release:</span>"
+msgstr "<span fgcolor=\"blue\">Wydanie:</span>"
-#: src/Gui/report.glade:622
-msgid "Show log"
-msgstr "Wyświetl dziennik"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:17 ../src/Gui/progress_window.glade.h:1
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
-#: src/Gui/report.glade:654
+#: ../src/Gui/report.glade.h:18
msgid "Forces ABRT to regenerate the backtrace"
msgstr "Wymusza ponowne utworzenie wyjątku przez program ABRT"
-#: src/Gui/report.glade:665
-msgid "Send report"
-msgstr "Wyślij zgłoszenie"
-
-#: src/Gui/report.glade:693
-msgid "Reporter Selector"
-msgstr "Wybór zgłaszania"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:19
+msgid "I checked backtrace and removed sensitive data (passwords, etc)"
+msgstr "Sprawdzono wyjątek i usunięto prywatne dane (hasła itp.)"
-#: src/Gui/report.glade:706
-msgid "<b>Where do you want to report this incident?</b>"
-msgstr "<b>Gdzie zgłosić te zdarzenie?</b>"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:20
+msgid "N/A"
+msgstr "Nie dotyczy"
-#: src/Gui/report.glade:764 src/Gui/progress_window.glade:8
+#: ../src/Gui/report.glade.h:21 ../src/Gui/progress_window.glade.h:2
msgid "Please wait.."
msgstr "Proszę czekać..."
-#: src/Gui/report.glade:816 src/Gui/progress_window.glade:59
-msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły"
+#: ../src/Gui/report.glade.h:22
+msgid "Reporter Selector"
+msgstr "Wybór zgłaszania"
-#: src/Gui/SettingsDialog.py:33 src/Gui/SettingsDialog.py:50
+#: ../src/Gui/report.glade.h:23
+msgid "Send report"
+msgstr "Wyślij zgłoszenie"
+
+#: ../src/Gui/report.glade.h:24
+msgid "Show log"
+msgstr "Wyświetl dziennik"
+
+#: ../src/Gui/SettingsDialog.py:33 ../src/Gui/SettingsDialog.py:50
msgid "<b>Select plugin</b>"
msgstr "<b>Wybór wtyczki</b>"
-#: src/Gui/SettingsDialog.py:36
+#: ../src/Gui/SettingsDialog.py:36
msgid "<b>Select database backend</b>"
msgstr "<b>Wybór zaplecza bazy danych</b>"
-#: src/Gui/SettingsDialog.py:169
+#: ../src/Gui/SettingsDialog.py:169
msgid "Remove this job"
msgstr "Usuń to zadanie"
-#: src/Gui/SettingsDialog.py:213
+#: ../src/Gui/SettingsDialog.py:213
msgid "Remove this action"
msgstr "Usuń tę czynność"
-#: src/Gui/settings.glade:64
-msgid "Web Site:"
-msgstr "Strona WWW:"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:1
+msgid "<b>Analyzer plugin</b>"
+msgstr "<b>Wtyczka analizy</b>"
-#: src/Gui/settings.glade:76
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:2
+msgid "<b>Associated action</b>"
+msgstr "<b>Powiązana czynność</b>"
-#: src/Gui/settings.glade:88
-msgid "Version:"
-msgstr "Wersja:"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:3
+msgid "<b>Plugin details</b>"
+msgstr "<b>Szczegóły wtyczki</b>"
-#: src/Gui/settings.glade:142
-msgid "Description:"
-msgstr "Opis:"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:4
+msgid "<b>Plugin</b>"
+msgstr "<b>Wtyczka</b>"
-#: src/Gui/settings.glade:154
-msgid "Name:"
-msgstr "Nazwa:"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:5
+msgid "<b>Time (or period)</b>"
+msgstr "<b>Czas (lub okres czasu)</b>"
-#: src/Gui/settings.glade:198
-msgid "<b>Plugin details</b>"
-msgstr "<b>Szczegóły wtyczki</b>"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:6
+msgid "Analyzers, Actions, Reporters"
+msgstr "Analizy, czynności, zgłaszający"
+
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:7
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
-#: src/Gui/settings.glade:221
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:8
+msgid "Blacklisted packages: "
+msgstr "Wykluczone pakiety: "
+
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:9
msgid "C_onfigure Plugin"
msgstr "Sk_onfiguruj wtyczkę"
-#: src/Gui/settings.glade:258
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferencje"
-
-#: src/Gui/settings.glade:285
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:10
msgid "Check package GPG signature"
msgstr "Sprawdzanie podpisów GPG pakietów"
-#: src/Gui/settings.glade:301
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:11
+msgid "Common"
+msgstr "Wspólne"
+
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:12
+msgid "Cron"
+msgstr "Cron"
+
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:13
msgid "Database backend: "
msgstr "Zaplecze bazy danych: "
-#: src/Gui/settings.glade:327
-msgid "Blacklisted packages: "
-msgstr "Wykluczone pakiety: "
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:14
+msgid "Description:"
+msgstr "Opis:"
-#: src/Gui/settings.glade:341
-msgid "Max coredump storage size(MB):"
-msgstr "Ograniczenie miejsca na zrzuty pamięci (MB):"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:15
+msgid "GPG Keys"
+msgstr "Klucze GPG"
-#: src/Gui/settings.glade:355
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:16
msgid "GPG keys: "
msgstr "Klucze GPG: "
-#: src/Gui/settings.glade:458
-msgid "Common"
-msgstr "Wspólne"
-
-#: src/Gui/settings.glade:491
-msgid "<b>Plugin</b>"
-msgstr "<b>Wtyczka</b>"
-
-#: src/Gui/settings.glade:501
-msgid "<b>Time (or period)</b>"
-msgstr "<b>Czas (lub okres czasu)</b>"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:17
+msgid "Max coredump storage size(MB):"
+msgstr "Ograniczenie miejsca na zrzuty pamięci (MB):"
-#: src/Gui/settings.glade:569
-msgid "Cron"
-msgstr "Cron"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:18
+msgid "Name:"
+msgstr "Nazwa:"
-#: src/Gui/settings.glade:603
-msgid "<b>Analyzer plugin</b>"
-msgstr "<b>Wtyczka analizy</b>"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:20
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
-#: src/Gui/settings.glade:613
-msgid "<b>Associated action</b>"
-msgstr "<b>Powiązana czynność</b>"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:21
+msgid "Version:"
+msgstr "Wersja:"
-#: src/Gui/settings.glade:692
-msgid "Analyzers, Actions, Reporters"
-msgstr "Analizy, czynności, zgłaszający"
+#: ../src/Gui/settings.glade.h:22
+msgid "Web Site:"
+msgstr "Strona WWW:"
-#: src/Gui/settings.glade:753
-msgid "GPG Keys"
-msgstr "Klucze GPG"
+#: ../src/Gui/abrt.desktop.in.h:2
+msgid "View and report application crashes"
+msgstr "Wyświetlanie i zgłaszanie awarii aplikacji"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:278
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:278
#, python-format
msgid "Rating is required by %s plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Ocena jest wymagana przez wtyczkę %s"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:280
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:280
msgid "Rating is not required by any plugin, skipping the check.."
-msgstr ""
+msgstr "Ocena nie jest wymagana przez żadną wtyczkę, pomijanie sprawdzania..."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:290
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:290
msgid "You should check backtrace for sensitive data"
msgstr "Należy sprawdzić, czy wyjątek zawiera prywatne dane"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:291
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:291
msgid "You must agree with sending the backtrace"
msgstr "Należy wyrazić zgodę na wysłanie wyjątku"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:322
-msgid "Only one reporter plugin is configured, skipping the selection dialog"
-msgstr ""
-
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:356
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:351
msgid "You didn't provide any steps to reproduce."
msgstr "Nie podano, jak powtórzyć awarię."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:370
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:365
msgid "You didn't provide any comments."
msgstr "Nie podano żadnych komentarzy."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:447
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:442
#, python-format
msgid ""
"It looks like an application from the package <b>%s</b> has crashed on your "
@@ -928,11 +947,11 @@ msgstr ""
"Proszę wybrać, gdzie zgłosić błąd i nacisnąć przycisk \"Dalej\", aby "
"kontynuować."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:500
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:495
msgid "Send a bug report"
msgstr "Wyślij zgłoszenie błędu"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:538
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:533
msgid ""
"Below is the backtrace associated with your crash. A crash backtrace "
"provides developers with details about how a crash happen, helping them "
@@ -947,121 +966,125 @@ msgstr ""
"Proszę przejrzeć wyjątek znajdujący się poniżej i zmodyfikować go, aby "
"upewnić się, że zgłoszenie błędu nie zawiera prywatnych informacji:"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:579
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:574
msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:581
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:576
msgid "Copy"
msgstr "Skopiuj"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:587
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:582
msgid "I agree with submitting the backtrace"
msgstr "Zgadzam się na wysłanie wyjątku"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:592
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:587
msgid "Approve backtrace"
msgstr "Akceptuję wyjątek"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:615
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:610
msgid "How this crash happen, step-by-step? How would you reproduce it?"
msgstr ""
"Jak wydarzyła się ta awaria i jak można ją powtórzyć, opisane krok po kroku "
"(w języku angielskim)."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:633
-#, fuzzy
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:628
msgid ""
"Are there any comments you'd like to share with the software maintainers?"
msgstr "Komentarze dla opiekunów oprogramowania (w języku angielskim)."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:652
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:647
msgid "Provide additional details"
msgstr "Podanie dodatkowych informacji"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:659
-#, fuzzy
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:654
msgid ""
"<b>Tip:</b> Your comments are not private. Please monitor what you say "
"accordingly."
msgstr "<b>Wskazówka:</b> komentarze będą dostępne publicznie."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:700
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:695
msgid "Confirm and send report"
msgstr "Potwierdź i wyślij zgłoszenie"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:702
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:697
msgid ""
"Below is a summary of your bug report. Please click 'Apply' to submit it."
msgstr ""
"Poniżej znajduje się zgłoszenie błędu. Proszę nacisnąć przycisk \"Zastosuj"
"\", aby je wysłać."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:707
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:702
msgid "<b>Basic details</b>"
msgstr "<b>Podstawowe informacje</b>"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:714
+#. left table
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:709
msgid "Component"
msgstr "Składnik"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:715
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:710
msgid "Package"
msgstr "Pakiet"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:716
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:711
msgid "Executable"
msgstr "Plik wykonywalny"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:717
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:712
msgid "Cmdline"
msgstr "Wiersz poleceń"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:719
+#. right table
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:714
msgid "Architecture"
msgstr "Architektura"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:720
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:715
msgid "Kernel"
msgstr "Jądro"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:721
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:716
msgid "Release"
msgstr "Wydanie"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:722
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:717
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:736
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:731
msgid "Click to view ..."
msgstr "Kliknięcie wyświetli..."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:748
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:743
msgid "<b>Steps to reproduce:</b>"
msgstr "<b>Jak powtórzyć awarię (w języku angielskim):</b>"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:769
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:764
msgid "<b>Comments:</b>"
msgstr "<b>Komentarze (w języku angielskim):</b>"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:772
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:767
msgid "No comment provided!"
msgstr "Nie podano żadnego komentarza."
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:808
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:803
msgid "Finished sending the bug report"
msgstr "Ukończono wysyłanie zgłoszenia błędu"
-#: src/Gui/CReporterAssistant.py:812
+#: ../src/Gui/CReporterAssistant.py:807
msgid "<b>Bug reports:</b>"
msgstr "<b>Zgłoszenia błędów:</b>"
-#: src/Gui/settings_wizard.glade:7
+#: ../src/Gui/settings_wizard.glade.h:1
+msgid "<b>Do you want to continue?</b>"
+msgstr "<b>Kontynuować?</b>"
+
+#: ../src/Gui/settings_wizard.glade.h:2
msgid "Wrong Settings Detected"
msgstr "Wykryto błędne ustawienia"
-#: src/Gui/settings_wizard.glade:40
+#: ../src/Gui/settings_wizard.glade.h:3
msgid ""
"Wrong settings detected for some of the enabled reporter plugins, please use "
"the buttons below to open respective configuration and fix it before you "
@@ -1072,39 +1095,35 @@ msgstr ""
"naprawić ją przed kontynuowanie. W innym przypadku proces zgłoszenia się nie "
"powiedzie.\n"
-#: src/Gui/settings_wizard.glade:71
-msgid "<b>Do you want to continue?</b>"
-msgstr "<b>Kontynuować?</b>"
-
-#: src/Applet/Applet.cpp:88
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:88
#, c-format
msgid "A crash in package %s has been detected"
msgstr "Wykryto awarię pakietu %s"
-#: src/Applet/Applet.cpp:90
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:90
msgid "A crash has been detected"
msgstr "Wykryto awarię"
-#: src/Applet/Applet.cpp:266
+#: ../src/Applet/Applet.cpp:266
msgid "ABRT service is not running"
msgstr "Usługa ABRT nie jest uruchomiona"
-#: src/Applet/CCApplet.cpp:39 src/Applet/CCApplet.cpp:260
-#: src/Applet/CCApplet.cpp:287
+#: ../src/Applet/CCApplet.cpp:39 ../src/Applet/CCApplet.cpp:260
+#: ../src/Applet/CCApplet.cpp:287
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
-#: src/Applet/CCApplet.cpp:89
+#: ../src/Applet/CCApplet.cpp:89
msgid "Notification area applet to notify user about issues detected by ABRT"
msgstr ""
"Aplet obszaru powiadamiania informujący użytkownika o problemach wykrytych "
"przez program ABRT"
-#: src/Applet/CCApplet.cpp:115
+#: ../src/Applet/CCApplet.cpp:115
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
-#: src/Daemon/Daemon.cpp:478
+#: ../src/Daemon/Daemon.cpp:478
msgid ""
"Report size exceeded the quota. Please check system's MaxCrashReportsSize "
"value in abrt.conf."
@@ -1112,17 +1131,17 @@ msgstr ""
"Wielkość zgłoszenia przekroczyła dozwolone ograniczenie. Proszę sprawdzić "
"wartość zmiennej MaxCrashReportsSize w pliku abrt.conf."
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:328
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:328
#, c-format
msgid "Bug is already reported: %i"
msgstr "Błąd został już wcześniej zgłoszony: %i"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:409
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:409
#, c-format
msgid "New bug id: %i"
msgstr "Identyfikator nowego błędu: %i"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:622
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:622
msgid ""
"Empty login or password.\n"
"Please check "
@@ -1130,104 +1149,106 @@ msgstr ""
"Pola login lub hasło są puste.\n"
"Proszę sprawdzić plik "
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:630
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:630
msgid "Logging into bugzilla..."
msgstr "Logowanie do Bugzilli..."
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:633
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:633
msgid "Checking for duplicates..."
msgstr "Sprawdzanie duplikatów..."
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:646
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:646
msgid "Missing mandatory member 'bugs'"
msgstr "Brak wymaganego elementu \"bugs\""
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:661
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:661
msgid "Bugzilla entry creation failed"
msgstr "Utworzenie wpisu Bugzilli nie powiodło się"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:669 lib/Plugins/Bugzilla.cpp:779
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:669 ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:779
msgid "Logging out..."
msgstr "Wylogowywanie..."
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:701 lib/Plugins/Bugzilla.cpp:729
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:701 ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:729
msgid "get_bug_info() failed. Could not collect all mandatory information"
msgstr ""
"Funkcja get_bug_info() nie powiodła się. Nie można zebrać wszystkich "
"wymaganych informacji"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:713
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:713
#, c-format
msgid "Bugzilla couldn't find parent of bug(%d)"
msgstr "Bugzilla nie może odnaleźć błędu nadrzędnego błędu (%d)"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:718
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:718
#, c-format
msgid "Jump to bug %d"
msgstr "Przejście do błędu %d"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:743 lib/Plugins/Bugzilla.cpp:744
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:743 ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:744
#, c-format
msgid "Add %s to CC list"
msgstr "Dodanie %s do listy obserwowanych"
-#: lib/Plugins/Bugzilla.cpp:768
+#: ../lib/Plugins/Bugzilla.cpp:768
#, c-format
msgid "Add new comment into bug(%d)"
msgstr "Dodanie nowego komentarza do błędu (%d)"
-#: lib/Plugins/Kerneloops.cpp:118
+#: ../lib/Plugins/Kerneloops.cpp:118
msgid "Getting local universal unique identification"
msgstr "Uzyskiwanie lokalnego UUID"
-#: lib/Plugins/CCpp.cpp:184
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:184
msgid "Generating backtrace"
msgstr "Tworzenie wyjątku"
-#: lib/Plugins/CCpp.cpp:352
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:352
msgid "Starting debuginfo installation"
msgstr "Uruchamianie instalacji pakietów debuginfo"
-#: lib/Plugins/CCpp.cpp:560
+#. Compatibility code.
+#. This whole block should be deleted for Fedora 14.
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:560
msgid "Getting global universal unique identification..."
msgstr "Uzyskiwanie globalnego UUID..."
-#: lib/Plugins/CCpp.cpp:726
+#: ../lib/Plugins/CCpp.cpp:726
msgid "Skipping debuginfo installation"
msgstr "Pomijanie instalacji pakietu debuginfo"
-#: lib/Plugins/KerneloopsReporter.cpp:94
+#: ../lib/Plugins/KerneloopsReporter.cpp:94
msgid "Creating and submitting a report..."
msgstr "Tworzenie i wysyłanie zgłoszenia..."
-#: lib/Plugins/Logger.cpp:73
+#: ../lib/Plugins/Logger.cpp:73
#, c-format
msgid "Writing report to '%s'"
msgstr "Zapisywanie zgłoszenia do \"%s\""
-#: lib/Plugins/FileTransfer.cpp:288
+#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:288
msgid "File Transfer: Creating a report..."
msgstr "Wtyczka przesyłania plików: tworzenie zgłoszenia..."
-#: lib/Plugins/FileTransfer.cpp:322
+#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:322
#, c-format
msgid "Can't create and send an archive: %s"
msgstr "Nie można utworzyć i wysłać archiwum: %s"
-#: lib/Plugins/FileTransfer.cpp:351
+#: ../lib/Plugins/FileTransfer.cpp:351
#, c-format
msgid "Can't create and send an archive %s"
msgstr "Nie można utworzyć i wysłać archiwum %s"
-#: lib/Plugins/Mailx.cpp:135
+#: ../lib/Plugins/Mailx.cpp:135
msgid "Sending an email..."
msgstr "Wysłanie wiadomości e-mail..."
-#: lib/Plugins/SOSreport.cpp:98
+#: ../lib/Plugins/SOSreport.cpp:98
#, c-format
msgid "Running sosreport: %s"
msgstr "Wykonywanie sosreport: %s"
-#: lib/Plugins/SOSreport.cpp:103
+#: ../lib/Plugins/SOSreport.cpp:103
msgid "Done running sosreport"
msgstr "Ukończono wykonywanie sosreport"