summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraven <raven@fedoraproject.org>2011-01-19 18:43:58 +0000
committerTransifex User <transifex-app@fedoraproject.org>2011-01-19 18:43:58 +0000
commit4365e93a9da09ea1b98bd4c87186c3857768d24d (patch)
tree728e07f13a9496e33166a36e2ea5ab3eaadd7a08 /po/pl.po
parentcb5324b66a54ae4a65d8a8e577a615cf15f39e87 (diff)
downloadabrt-4365e93a9da09ea1b98bd4c87186c3857768d24d.zip
abrt-4365e93a9da09ea1b98bd4c87186c3857768d24d.tar.gz
abrt-4365e93a9da09ea1b98bd4c87186c3857768d24d.tar.xz
l10n: Updates to Polish (pl) translation
Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po192
1 files changed, 103 insertions, 89 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 1706450..b2e50b3 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jmoskovc@redhat.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-03 20:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-04 09:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-19 18:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-19 19:43+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,16 +25,16 @@ msgstr "Aplet powiadomień ABRT"
msgid "Automatic Bug Reporting Tool"
msgstr "Narzędzie do automatycznego zgłaszania błędów"
-#: ../src/applet/Applet.cpp:86
+#: ../src/applet/applet.c:86
#, c-format
msgid "A crash in the %s package has been detected"
msgstr "Wykryto awarię pakietu %s"
-#: ../src/applet/Applet.cpp:88
+#: ../src/applet/applet.c:88
msgid "A crash has been detected"
msgstr "Wykryto awarię"
-#: ../src/applet/Applet.cpp:285
+#: ../src/applet/applet.c:285
msgid "ABRT service is not running"
msgstr "Usługa ABRT nie jest uruchomiona"
@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr "Zgłoś"
msgid "Open ABRT"
msgstr "Otwórz ABRT"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:47
+#: ../src/cli/CLI.cpp:46
#, c-format
msgid ""
"\tCrash dump : %s\n"
@@ -113,27 +113,27 @@ msgstr ""
"System: %s, jądro %s\n"
"Przyczyna: %s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:125
+#: ../src/cli/CLI.cpp:126
#, c-format
msgid "Coredump file: %s\n"
msgstr "Plik zrzutu core: %s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:129
+#: ../src/cli/CLI.cpp:130
#, c-format
msgid "Rating: %s\n"
msgstr "Ocena: %s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:134
+#: ../src/cli/CLI.cpp:135
#, c-format
msgid "Crash function: %s\n"
msgstr "Funkcja awarii: %s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:138
+#: ../src/cli/CLI.cpp:139
#, c-format
msgid "Hostname: %s\n"
msgstr "Nazwa komputera: %s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:142
+#: ../src/cli/CLI.cpp:143
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr ""
"Jak powtórzyć awarię (w języku angielskim)?\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:146
+#: ../src/cli/CLI.cpp:147
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
"Komentarz (w języku angielskim):\n"
"%s\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:152
+#: ../src/cli/CLI.cpp:153
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -167,7 +167,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
#. Message has embedded tabs.
-#: ../src/cli/CLI.cpp:244
+#: ../src/cli/CLI.cpp:248
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr ""
"\t@N - zostanie użyta n-ta awaria (tak, jak wyświetlane przez --list --"
"full)\n"
-#: ../src/cli/CLI.cpp:288
+#: ../src/cli/CLI.cpp:292
msgid "You must specify exactly one operation"
msgstr "Należy podać dokładnie jedne działanie"
@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr ""
"Nie można uruchomić programu vi: nie ustawiono zmiennych $TERM, $VISUAL ani "
"$EDITOR"
-#: ../src/cli/report.cpp:411
+#: ../src/cli/report.cpp:407
msgid ""
"\n"
"The report has been updated"
@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zgłoszenie zostało zaktualizowane"
-#: ../src/cli/report.cpp:413
+#: ../src/cli/report.cpp:409
msgid ""
"\n"
"No changes were detected in the report"
@@ -298,46 +298,46 @@ msgstr ""
"Nie wykryto zmian w zgłoszeniu"
#. The response might take more than 1 char in non-latin scripts.
-#: ../src/cli/report.cpp:445
+#: ../src/cli/report.cpp:441
msgid "y"
msgstr "t"
-#: ../src/cli/report.cpp:446
+#: ../src/cli/report.cpp:442
msgid "N"
msgstr "N"
#. Read the missing information and push it to plugin settings.
-#: ../src/cli/report.cpp:563
+#: ../src/cli/report.cpp:569
#, c-format
msgid "Wrong settings were detected for plugin %s\n"
msgstr "Wykryto błędne ustawienia dla wtyczki %s\n"
-#: ../src/cli/report.cpp:567
+#: ../src/cli/report.cpp:573
msgid "Enter your login: "
msgstr "Proszę podać login: "
-#: ../src/cli/report.cpp:573
+#: ../src/cli/report.cpp:579
msgid "Enter your password: "
msgstr "Proszę podać hasło: "
-#: ../src/cli/report.cpp:635
+#: ../src/cli/report.cpp:645
msgid "Reporting..."
msgstr "Zgłaszanie..."
-#: ../src/cli/report.cpp:654
+#: ../src/cli/report.cpp:664
#, c-format
msgid "Report using %s?"
msgstr "Zgłosić używając %s?"
-#: ../src/cli/report.cpp:657
+#: ../src/cli/report.cpp:667
msgid "Skipping..."
msgstr "Pomijanie..."
-#: ../src/cli/report.cpp:669
+#: ../src/cli/report.cpp:679
msgid "Reporting disabled because the backtrace is unusable"
msgstr "Zgłaszanie jest wyłączone, ponieważ nie można użyć wyjątku"
-#: ../src/cli/report.cpp:673
+#: ../src/cli/report.cpp:683
#, c-format
msgid ""
"Please try to install debuginfo manually using the command: \"debuginfo-"
@@ -346,11 +346,11 @@ msgstr ""
"Proszę spróbować zainstalować pakiet debuginfo ręcznie, używając polecenia: "
"\"debuginfo-install %s\" i spróbować ponownie\n"
-#: ../src/cli/report.cpp:682
+#: ../src/cli/report.cpp:692
msgid "Error loading reporter settings"
msgstr "Błąd podczas wczytywania ustawień zgłaszania"
-#: ../src/cli/report.cpp:702
+#: ../src/cli/report.cpp:713
#, c-format
msgid "Crash reported via %d report events (%d errors)\n"
msgstr "Zgłoszono awarię przez %d wtyczki zgłaszania (%d błędów)\n"
@@ -367,6 +367,7 @@ msgstr ""
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:167
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:144
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-python.c:49
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:555
msgid "Log to syslog"
msgstr "Przekazuje komunikaty do dziennika systemowego"
@@ -374,9 +375,9 @@ msgstr "Przekazuje komunikaty do dziennika systemowego"
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-c.c:166
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-oops.c:143
#: ../src/plugins/abrt-action-analyze-python.c:48
-#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.cpp:150
-#: ../src/plugins/abrt-action-print.cpp:50
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:266
+#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:149
+#: ../src/plugins/abrt-action-print.c:49
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:261
msgid "Crash dump directory"
msgstr "Katalog zrzutów awarii"
@@ -388,15 +389,15 @@ msgstr "Obsługa ZDARZEŃ"
msgid "List possible events [which start with PFX]"
msgstr "Wyświetla możliwe zdarzenia (zaczynające się od PFX)"
-#: ../src/daemon/CommLayerServerDBus.cpp:229
+#: ../src/daemon/CommLayerServerDBus.cpp:238
msgid "Comment is too long"
msgstr "Komentarz jest za długi"
-#: ../src/daemon/CommLayerServerDBus.cpp:233
+#: ../src/daemon/CommLayerServerDBus.cpp:242
msgid "'How to reproduce' is too long"
msgstr "\"Jak powtórzyć awarię\" jest za długie"
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:534
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:374
msgid ""
"The size of the report exceeded the quota. Please check system's "
"MaxCrashReportsSize value in abrt.conf."
@@ -404,20 +405,20 @@ msgstr ""
"Wielkość zgłoszenia przekroczyła dozwolone ograniczenie. Proszę sprawdzić "
"wartość zmiennej MaxCrashReportsSize w pliku abrt.conf."
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:699
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:528
msgid "abrtd [options]"
msgstr "abrtd [opcje]"
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:709
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:538
msgid "Do not daemonize"
msgstr "Bez tworzenia demona"
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:710
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:539
msgid "Log to syslog even with -d"
msgstr ""
"Przekazuje komunikaty do dziennika systemowego, nawet jeśli podano opcję -d"
-#: ../src/daemon/Daemon.cpp:711
+#: ../src/daemon/Daemon.cpp:540
msgid "Exit after SEC seconds of inactivity"
msgstr "Kończy działanie po SEKUNDACH nieaktywności"
@@ -1241,12 +1242,12 @@ msgstr ""
"naprawić ją przed kontynuowaniem. W innym przypadku proces zgłoszenia się "
"nie powiedzie.\n"
-#: ../src/lib/abrt_curl.c:170 ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:47
+#: ../src/lib/abrt_curl.c:170 ../src/plugins/abrt-action-upload.c:46
#, c-format
msgid "Uploaded: %llu of %llu kbytes"
msgstr "Wysłano: %llu z %llu kilobajtów"
-#: ../src/lib/parse_options.c:11
+#: ../src/lib/parse_options.c:29
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Użycie: %s\n"
@@ -1281,72 +1282,67 @@ msgstr ""
"\n"
"Oblicza i zapisuje UUID oraz SUMĘ_DUPLIKATU zrzutów core języka Python"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:532
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:531
#, c-format
msgid "New bug id: %i"
msgstr "Identyfikator nowego błędu: %i"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:645
-#, c-format
-msgid "Can't open '%s'"
-msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
-
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:665
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:659
#, c-format
msgid "Empty login or password, please check %s"
msgstr "Pusty login lub hasło, proszę sprawdzić %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:683
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:677
msgid "Logging into bugzilla..."
msgstr "Logowanie do Bugzilli..."
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:686
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:680
msgid "Checking for duplicates..."
msgstr "Sprawdzanie duplikatów..."
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:707
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:743
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:701
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:737
msgid "Missing mandatory member 'bugs'"
msgstr "Brak obowiązkowego elementu \"bugs\""
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:726
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:759
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:834
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:720
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:753
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:830
msgid "get_bug_info() failed. Could not collect all mandatory information"
msgstr ""
"get_bug_info() nie powiodło się. Nie można zebrać wszystkich obowiązkowych "
"informacji"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:775
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:769
msgid "Creating a new bug..."
msgstr "Tworzenie nowego błędu..."
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:780
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:774
msgid "Bugzilla entry creation failed"
msgstr "Utworzenie wpisu w Bugzilli nie powiodło się"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:790
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:887
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:786
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:883
msgid "Logging out..."
msgstr "Wylogowywanie..."
#. decision based on state
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:808
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:804
#, c-format
msgid "Bug is already reported: %i"
msgstr "Błąd został już zgłoszony: %i"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:819
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:815
#, c-format
msgid "Bugzilla couldn't find parent of bug %d"
msgstr "Bugzilla nie może odnaleźć nadrzędnego błędu %d"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:848
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:844
#, c-format
msgid "Add %s to CC list"
msgstr "Dodanie %s do listy CC"
-#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:872
+#: ../src/plugins/abrt-action-bugzilla.cpp:868
#, c-format
msgid "Adding new comment to bug %d"
msgstr "Dodawanie nowego komentarza do błędu %d"
@@ -1468,16 +1464,16 @@ msgstr "Wszystkie pakiety debuginfo są dostępne"
msgid "Complete!"
msgstr "Ukończono."
-#: ../src/plugins/abrt-action-kerneloops.cpp:111
+#: ../src/plugins/abrt-action-kerneloops.c:105
#, c-format
msgid "Submitting oops report to %s"
msgstr "Wysyłanie zgłoszenia awarii jądra do %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.cpp:114
+#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:111
msgid "Sending an email..."
msgstr "Wysłanie wiadomości e-mail..."
-#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.cpp:138
+#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:137
msgid ""
" [-v] -d DIR [-c CONFFILE]\n"
"\n"
@@ -1487,12 +1483,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Wysyła skompresowane archiwum tar zrzutu awarii"
-#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.cpp:151
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:267
+#: ../src/plugins/abrt-action-mailx.c:150
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:262
msgid "Config file"
msgstr "Plik konfiguracji"
-#: ../src/plugins/abrt-action-print.cpp:39
+#: ../src/plugins/abrt-action-print.c:38
msgid ""
" [-v] [-o FILE] -d DIR\n"
"\n"
@@ -1502,16 +1498,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Wyświetla informacje o awarii w standardowym wyjściu"
-#: ../src/plugins/abrt-action-print.cpp:51
+#: ../src/plugins/abrt-action-print.c:50
msgid "Output file"
msgstr "Plik wyjściowy"
-#: ../src/plugins/abrt-action-print.cpp:100
+#: ../src/plugins/abrt-action-print.c:91
#, c-format
msgid "The report was appended to %s"
msgstr "Zgłoszenie zostało dodane do %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-print.cpp:100
+#: ../src/plugins/abrt-action-print.c:91
#, c-format
msgid "The report was stored to %s"
msgstr "Zgłoszenie zostało przechowane w %s"
@@ -1519,36 +1515,36 @@ msgstr "Zgłoszenie zostało przechowane w %s"
#. Gzipping e.g. 0.5gig coredump takes a while. Let client know what we are doing
#. error msg is already logged by dd_opendir
#. Gzipping e.g. 0.5gig coredump takes a while. Let client know what we are doing
-#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.cpp:43
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:121
+#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.c:41
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:120
msgid "Compressing data"
msgstr "Kompresowanie danych"
-#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.cpp:78
+#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.c:69
msgid "Empty login or password, please check RHTSupport.conf"
msgstr "Pusty login lub hasło, proszę sprawdzić plik RHTSupport.conf"
-#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.cpp:194
+#: ../src/plugins/abrt-action-rhtsupport.c:188
msgid "Creating a new case..."
msgstr "Dodawanie nowego przypadku..."
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:65
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:64
#, c-format
msgid "Sending %s to %s"
msgstr "Wysyłanie %s do %s"
#. This ends up a "reporting status message" in abrtd
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:98
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:97
#, c-format
msgid "Successfully sent %s to %s"
msgstr "Pomyślnie wysłano %s do %s"
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:219
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:214
#, c-format
msgid "Archive is created: '%s'"
msgstr "Utworzono archiwum: \"%s\""
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:253
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:248
msgid ""
" [-v] -d DIR [-c CONFFILE] [-u URL]\n"
"\n"
@@ -1558,10 +1554,36 @@ msgstr ""
"\n"
"Wysyła skompresowane archiwum tar zrzutu awarii"
-#: ../src/plugins/abrt-action-upload.cpp:268
+#: ../src/plugins/abrt-action-upload.c:263
msgid "Base URL to upload to"
msgstr "Podstawowy adres URL, do którego wysłać"
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:540
+msgid ""
+" [-vsrdow] FILE\n"
+"\n"
+"Extract oops from syslog/dmesg file"
+msgstr ""
+" [-vsrdow] PLIK\n"
+"\n"
+"Wydobywa awarie z pliku syslog/dmesg"
+
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:556
+msgid "Parse kernel's message buffer before parsing FILE"
+msgstr "Przetwarza bufor komunikatów jądra przed przetworzeniem PLIKU"
+
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:557
+msgid "Create ABRT dump for every oops found"
+msgstr "Tworzy zrzut ABRT dla każdej odnalezionej awarii"
+
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:558
+msgid "Print found oopses on standard output"
+msgstr "Wyświetla odnalezione awarie w standardowym wyjściu"
+
+#: ../src/plugins/abrt-dump-oops.c:559
+msgid "Do not exit, watch the file for new oopses"
+msgstr "Bez kończenia działania, obserwuje pliki pod kątem nowych awarii"
+
#: ../src/plugins/Bugzilla.glade.h:1
msgid "<b>Bugzilla plugin configuration</b>"
msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki Bugzilli</b>"
@@ -1598,10 +1620,6 @@ msgstr ""
"Można je utworzyć pod <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/createaccount.cgi"
"\">tym adresem</a>"
-#: ../src/plugins/CCpp.cpp:277
-msgid "Analyzes crashes in C/C++ programs"
-msgstr "Analizuje awarie w programach w językach C/C++"
-
#: ../src/plugins/KerneloopsReporter.glade.h:1
msgid "<b>Kerneloops Reporter plugin configuration</b>"
msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki zgłaszania kerneloops</b>"
@@ -1610,10 +1628,6 @@ msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki zgłaszania kerneloops</b>"
msgid "Submit URL:"
msgstr "Adres URL zgłaszania:"
-#: ../src/plugins/KerneloopsScanner.cpp:227
-msgid "Periodically scans for and saves kernel oopses"
-msgstr "Okresowo skanuje i zapisuje awarie jądra"
-
#: ../src/plugins/Logger.glade.h:1
msgid "<b>Logger plugin configuration</b>"
msgstr "<b>Konfiguracja wtyczki dziennika</b>"