summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/po/sv.po
blob: 9170124cba8bff2e3942ffc5095b2f3b8ca6fbe5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
# Swedish messages for sssd server.
# Copyright © 2009-2010 Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the sssd package.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2009-2010.
#
# $Revision: 1.8 $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sss_server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-08 19:22-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-29 11:19+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ange pratsamhet för felsökningsloggning"

#: config/SSSDConfig.py:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Inkludera tidsstämplar i felsökningsloggar"

#: config/SSSDConfig.py:41
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Skriv felmeddelanden till loggfiler"

#: config/SSSDConfig.py:42
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Ping-tidsgräns före tjänst startas om"

#: config/SSSDConfig.py:43
msgid "Command to start service"
msgstr "Kommando för att starta tjänst"

#: config/SSSDConfig.py:44
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Antal gånger att försöka ansluta till dataleverantörer"

#: config/SSSDConfig.py:47
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "SSSD-tjänster att starta"

#: config/SSSDConfig.py:48
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "SSSD-domäner att starta"

#: config/SSSDConfig.py:49
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Tidsgräns för meddelanden skickade via SBUS"

#: config/SSSDConfig.py:50
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Reguljäruttryck för att tolka användarnamn och domän"

#: config/SSSDConfig.py:51
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Printf-kompatibla format för att visa fullständigt kvalificerade namn"

#: config/SSSDConfig.py:54
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för uppräkningscache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:55
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för bakgrundsuppdateringar av postcache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:56
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för negativ cache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:57
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Användare som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: config/SSSDConfig.py:58
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupper som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: config/SSSDConfig.py:59
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Skall filtrerade användare förekomma i grupper"

#: config/SSSDConfig.py:60
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Värdet på lösenordfältet som NSS-leverantörer skall returnera"

#: config/SSSDConfig.py:63
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Hur länge sparade inloggningar tillåts mellan online-inloggningar (dagar)"

#: config/SSSDConfig.py:64
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Hur många misslyckade inloggningsförsök som tillåts i frånkopplat läge"

#: config/SSSDConfig.py:65
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr ""
"Hur länge (minuter) som inloggning nekas efter att "
"frånkopplade_inloggningsförsök har nåtts"

#: config/SSSDConfig.py:68
msgid "Identity provider"
msgstr "Identifiera leverantör"

#: config/SSSDConfig.py:69
msgid "Authentication provider"
msgstr "Autentiseringsleverantör"

#: config/SSSDConfig.py:70
msgid "Access control provider"
msgstr "Leverantör av åtkomstkontroll"

#: config/SSSDConfig.py:71
msgid "Password change provider"
msgstr "Leverantör av lösenordsändringar"

#: config/SSSDConfig.py:74
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minsta användar-ID"

#: config/SSSDConfig.py:75
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Största användar-ID"

#: config/SSSDConfig.py:76
msgid "Ping timeout before restarting domain"
msgstr "Ping-tidsgräns före domän startas om"

#: config/SSSDConfig.py:77
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Aktivera uppräkning av alla användare/grupper"

#: config/SSSDConfig.py:78
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Cache-kreditiv för frånkopplad inloggning"

#: config/SSSDConfig.py:79
msgid "Store password hashes"
msgstr "Lagra lösenords-kontrollsummor"

#: config/SSSDConfig.py:80
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"

#: config/SSSDConfig.py:81
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:82
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Begränsa eller föredra en specifik adressfamilj vid DNS-uppslagningar"

#: config/SSSDConfig.py:83
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Hur länge cachade poster skall behållas efter senaste lyckade inloggning "
"(dagar)"

#: config/SSSDConfig.py:84
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Hur länge man väntar på svar från DNS när servrar slås upp (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:87
msgid "IPA domain"
msgstr "IPA-domän"

#: config/SSSDConfig.py:88
msgid "IPA server address"
msgstr "IPA-serveradress"

#: config/SSSDConfig.py:89
msgid "IPA client hostname"
msgstr "IPA-klienvärdnamn"

#: config/SSSDConfig.py:90
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"

#: config/SSSDConfig.py:91
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "Gränssnittet var IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"

#: config/SSSDConfig.py:94 config/SSSDConfig.py:122
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberosserveradress"

#: config/SSSDConfig.py:95 config/SSSDConfig.py:123
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Kerberosrike"

#: config/SSSDConfig.py:96
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Autentiseringstidsgräns"

#: config/SSSDConfig.py:99
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"

#: config/SSSDConfig.py:100
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"

#: config/SSSDConfig.py:101
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Plats för nyckeltabellen för att validera kreditiv"

#: config/SSSDConfig.py:102
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Aktivera validering av kreditiv"

#: config/SSSDConfig.py:103
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Lagra lösenord när ej ansluten för ansluten autentisering senare"

#: config/SSSDConfig.py:106
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Server där ändringstjänsten för lösenord kör om inte på KDC:n"

#: config/SSSDConfig.py:109
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"

#: config/SSSDConfig.py:110
msgid "The default base DN"
msgstr "Standard bas-DN"

#: config/SSSDConfig.py:111
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Schematypen som används i LDAP-servern, rfc2307"

#: config/SSSDConfig.py:112
msgid "The default bind DN"
msgstr "Standard bindnings-DN"

#: config/SSSDConfig.py:113
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typen på autenticerings-token för standard bindnings-DN"

#: config/SSSDConfig.py:114
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Autenticerings-token för standard bindnings-DN"

#: config/SSSDConfig.py:115
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Tidslängd att försöka ansluta"

#: config/SSSDConfig.py:116
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Tidslängd att försök synkrona LDAP-operationer"

#: config/SSSDConfig.py:117
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fil som innehåller CA-certifikat"

#: config/SSSDConfig.py:118
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Sökväg till katalogen med CA-certifikat"

#: config/SSSDConfig.py:119
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Kräv TLS-certifikatverifiering"

#: config/SSSDConfig.py:120
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Ange sasl-mekanismen att använda"

#: config/SSSDConfig.py:121
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Ange sasl-auktorisering-id att använda"

#: config/SSSDConfig.py:124
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Kerberostjänstens nyckeltabell"

#: config/SSSDConfig.py:125
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Avnänd Kerberosautenticering för LDAP-anslutning"

#: config/SSSDConfig.py:126
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Följer LDAP-hänvisningar"

#: config/SSSDConfig.py:127
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Livslängd på TGT för LDAP-anslutning"

#: config/SSSDConfig.py:130
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en sökbegäran"

#: config/SSSDConfig.py:131
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Tidslängd mellan uppräkningsuppdateringar"

#: config/SSSDConfig.py:132
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Kräv TLS för ID-uppslagningar"

#: config/SSSDConfig.py:133
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Bas-DN för användaruppslagningar"

#: config/SSSDConfig.py:134
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Omfång av användaruppslagningar"

#: config/SSSDConfig.py:135
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filter för användaruppslagningar"

#: config/SSSDConfig.py:136
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objektklass för användare"

#: config/SSSDConfig.py:137
msgid "Username attribute"
msgstr "Användarnamnsattribut"

#: config/SSSDConfig.py:138
msgid "UID attribute"
msgstr "UID-attribut"

#: config/SSSDConfig.py:139
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Primärt GID-attribut"

#: config/SSSDConfig.py:140
msgid "GECOS attribute"
msgstr "GECOS-attribut"

#: config/SSSDConfig.py:141
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Hemkatalogattribut"

#: config/SSSDConfig.py:142
msgid "Shell attribute"
msgstr "Skalattribut"

#: config/SSSDConfig.py:143
msgid "UUID attribute"
msgstr "UUID-attribut"

#: config/SSSDConfig.py:144
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Användarens huvudmansattribut (för Kerberos)"

#: config/SSSDConfig.py:145
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"

#: config/SSSDConfig.py:146
msgid "memberOf attribute"
msgstr "medlemAv-attribut"

#: config/SSSDConfig.py:147
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Modifieringstidsattribut"

#: config/SSSDConfig.py:150
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Policy för att utvärdera utgång av lösenord"

#: config/SSSDConfig.py:153
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "LDAP-filter för att bestämma åtkomstprivilegier"

#: config/SSSDConfig.py:156
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Kommaseparerad lista över tillåtna användare"

#: config/SSSDConfig.py:157
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Kommaseparerad lista över förbjudna användare"

#: config/SSSDConfig.py:160
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Standardskal, /bin/bash"

#: config/SSSDConfig.py:161
msgid "Base for home directories"
msgstr "Bas för hemkataloger"

#: config/SSSDConfig.py:164
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Namnet på NSS-biblioteket att använda"

#: config/SSSDConfig.py:167
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"

#: monitor/monitor.c:2089
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Bli en demon (standard)"

#: monitor/monitor.c:2091
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Kör interaktivt (inte en demon)"

#: monitor/monitor.c:2093
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Ange en konfigurationsfil annan än standard"

#: monitor/monitor.c:2119
msgid "sssd must be run as root\n"
msgstr "sssd måste köras som root\n"

#: monitor/monitor.c:2154
msgid ""
"nscd socket was detected. As nscd caching capabilities may conflict with "
"SSSD, it is recommended to not run nscd in parallel with SSSD\n"
msgstr ""
"nscd-uttag upptäcktes. Eftersom nscd:s cachningsegenskaper kan stå i "
"konflikt med SSSD rekommenderas det att inte köra nscd parallellt med SSSD\n"

#: monitor/monitor.c:2164
#, c-format
msgid ""
"Cannot read config file %s, please check if permissions are 0600 and the "
"file is owned by root.root\n"
msgstr ""
"Det går inte att läsa konfigurationsfilen %s, kontrollera om rättigheterna "
"är 0600 och filen ägs av root.root\n"

#: monitor/monitor.c:2169
msgid "Cannot load configuration database\n"
msgstr "Det går inte att läsa in konfigurationsdatabasen\n"

#: providers/krb5/krb5_child.c:983 providers/ldap/ldap_child.c:377
#: util/util.h:62
msgid "Debug level"
msgstr "Felsökningsnivå"

#: providers/krb5/krb5_child.c:985 providers/ldap/ldap_child.c:379
#: util/util.h:66
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Lägg till felsökningstidstämplar"

#: providers/krb5/krb5_child.c:987 providers/ldap/ldap_child.c:381
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Ett öppet filhandtag för felsökningsloggarna"

#: providers/data_provider_be.c:1154
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domän för informationsleverantören (obligatoriskt)"

#: sss_client/common.c:742
msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Priviligierat uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."

#: sss_client/common.c:745
msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Publikt uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."

#: sss_client/common.c:748
msgid "Unexpected format of the server credential message."
msgstr "Oväntat format på serverns kreditivmeddelande."

#: sss_client/common.c:751
msgid "SSSD is not run by root."
msgstr "SSSD körs inte av root."

#: sss_client/common.c:756
msgid "An error occurred, but no description can be found."
msgstr "Ett fel uppstod, men ingen beskrivning kan hittas."

#: sss_client/common.c:762
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Oväntat fel vid sökning efter ett felmeddelande"

#: sss_client/pam_sss.c:372
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"

#: sss_client/pam_sss.c:556
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "Återställning av lösenord av root stöds inte."

#: sss_client/pam_sss.c:597
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "Autentiserad med cachade kreditiv"

#: sss_client/pam_sss.c:598
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", ditt cache-lösenord kommer gå ut: "

#: sss_client/pam_sss.c:628
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %d grace login(s) remaining."
msgstr "Ditt lösenord har gått ut. Du har en frist på %d inloggningar kvar."

#: sss_client/pam_sss.c:674
#, c-format
msgid "Your password will expire in %d %s."
msgstr "Ditt lösenordet kommer gå ut om %d %s."

#: sss_client/pam_sss.c:723
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "Autentisering nekas till: "

#: sss_client/pam_sss.c:750
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "Systemet är frånkopplat, ändring av lösenord är inte möjligt"

#: sss_client/pam_sss.c:780 sss_client/pam_sss.c:793
msgid "Password change failed. "
msgstr "Lösenordsändringen misslyckades. "

#: sss_client/pam_sss.c:783 sss_client/pam_sss.c:794
msgid "Server message: "
msgstr "Servermeddelande: "

#: sss_client/pam_sss.c:1197
msgid "New Password: "
msgstr "Nytt lösenord: "

#: sss_client/pam_sss.c:1198
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Skriv det nya lösenordet igen: "

#: sss_client/pam_sss.c:1280
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: sss_client/pam_sss.c:1312
msgid "Current Password: "
msgstr "Nuvarande lösenord: "

#: sss_client/pam_sss.c:1458
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "Lösenordet har gått ut. Ändra ditt lösenord nu."

#: tools/sss_useradd.c:48 tools/sss_groupadd.c:41 tools/sss_groupdel.c:43
#: tools/sss_groupmod.c:42 tools/sss_groupshow.c:1016 tools/sss_userdel.c:142
#: tools/sss_usermod.c:47
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Felsökningsnivån att köra med"

#: tools/sss_useradd.c:49 tools/sss_usermod.c:48
msgid "The UID of the user"
msgstr "Användarens UID"

#: tools/sss_useradd.c:50 tools/sss_usermod.c:50
msgid "The comment string"
msgstr "Kommentarsträngen"

#: tools/sss_useradd.c:51 tools/sss_usermod.c:51
msgid "Home directory"
msgstr "Hemkatalogen"

#: tools/sss_useradd.c:52 tools/sss_usermod.c:52
msgid "Login shell"
msgstr "Inloggningsskalet"

#: tools/sss_useradd.c:53
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: tools/sss_useradd.c:54
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr "Skapa användarens katalog om den inte redan finns"

#: tools/sss_useradd.c:55
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr "Skapa aldrig användarens katalog, åsidosätter konfigurationen"

#: tools/sss_useradd.c:56
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr "Ange en alternativ skelettkatalog"

#: tools/sss_useradd.c:57 tools/sss_usermod.c:57
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "SELinux-användaren för användarens inloggning"

#: tools/sss_useradd.c:71 tools/sss_groupadd.c:56 tools/sss_groupdel.c:52
#: tools/sss_groupmod.c:63 tools/sss_groupshow.c:1027 tools/sss_userdel.c:159
#: tools/sss_usermod.c:72
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fel när lokalen sattes\n"

#: tools/sss_useradd.c:107
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Ange en användare att lägga till\n"

#: tools/sss_useradd.c:118 tools/sss_groupadd.c:86 tools/sss_groupdel.c:81
#: tools/sss_groupmod.c:111 tools/sss_groupshow.c:1064 tools/sss_userdel.c:208
#: tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen — ingen lokal domän\n"

#: tools/sss_useradd.c:120 tools/sss_groupadd.c:88 tools/sss_groupdel.c:83
#: tools/sss_groupmod.c:113 tools/sss_groupshow.c:1066 tools/sss_userdel.c:210
#: tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"

#: tools/sss_useradd.c:129 tools/sss_groupadd.c:97 tools/sss_groupdel.c:92
#: tools/sss_groupmod.c:121 tools/sss_groupshow.c:1075 tools/sss_userdel.c:219
#: tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"

#: tools/sss_useradd.c:138 tools/sss_groupmod.c:143 tools/sss_groupmod.c:170
#: tools/sss_usermod.c:164 tools/sss_usermod.c:191
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Internt fel vid tolkning av parametrar\n"

#: tools/sss_useradd.c:146 tools/sss_usermod.c:172 tools/sss_usermod.c:199
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"

#: tools/sss_useradd.c:154
#, c-format
msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
msgstr "Hittar inte grupp %s i den lokala domänen\n"

#: tools/sss_useradd.c:169 tools/sss_userdel.c:229
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"

#: tools/sss_useradd.c:176 tools/sss_usermod.c:155
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda UID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"

#: tools/sss_useradd.c:202 tools/sss_usermod.c:242
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Kan inte sätta SELinux-inloggningskontext\n"

#: tools/sss_useradd.c:219
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan inte få information om användaren\n"

#: tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Användarens hemkatalog finns redan, kopierar inte data från "
"skelettkatalogen\n"

#: tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
msgstr "Kan inte skapa användarens hemkatalog: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
msgstr "Kan inte skapa användarens brevlåda: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:259
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för användaren - full domän?\n"

#: tools/sss_useradd.c:263
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "En användare eller grupp med samma namn eller ID finns redan\n"

#: tools/sss_useradd.c:269
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"

#: tools/sss_groupadd.c:43 tools/sss_groupmod.c:48
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID:t för gruppen"

#: tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Ange en grupp att lägga till\n"

#: tools/sss_groupadd.c:106 tools/sss_groupmod.c:194
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda GID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"

#: tools/sss_groupadd.c:133
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för gruppen - full domän?\n"

#: tools/sss_groupadd.c:137
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "En grupp med samma namn eller GID finns redan\n"

#: tools/sss_groupadd.c:142
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till gruppen.\n"

#: tools/sss_groupdel.c:70
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Ange grupp att ta bort\n"

#: tools/sss_groupdel.c:107
#, c-format
msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Grupp %s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"

#: tools/sss_groupdel.c:136
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att ta bort grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen.\n"

#: tools/sss_groupdel.c:141
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort gruppen.\n"

#: tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr "Grupper att lägga till denna grupp till"

#: tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupper att ta bort denna grupp från"

#: tools/sss_groupmod.c:98
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Ange grupp att ändra\n"

#: tools/sss_groupmod.c:130
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Ken inte hitta gruppen i den lokala domänen, att ändra grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen\n"

#: tools/sss_groupmod.c:151 tools/sss_groupmod.c:178
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Medlemsgrupper måster ligga i samma domän som föräldragrupper\n"

#: tools/sss_groupmod.c:159 tools/sss_groupmod.c:186 tools/sss_usermod.c:180
#: tools/sss_usermod.c:207
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
"Kan inte hitta grupp %s i den lokala domänen, endast grupper i den lokala "
"domänen är tillåtna\n"

#: tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om medlemsgruppsnamnen är "
"riktiga\n"

#: tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om gruppnamnet är riktigt\n"

#: tools/sss_groupmod.c:230
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra gruppen.\n"

#: tools/sss_groupshow.c:962
#, c-format
msgid "%s%sGroup: %s\n"
msgstr "%s%sGrupp: %s\n"

#: tools/sss_groupshow.c:963
msgid "Magic Private "
msgstr "Magiskt privat "

#: tools/sss_groupshow.c:965
#, c-format
msgid "%sGID number: %d\n"
msgstr "%sGID-nummer: %d\n"

#: tools/sss_groupshow.c:967
#, c-format
msgid "%sMember users: "
msgstr "%sMedlemsanvändare: "

#: tools/sss_groupshow.c:974
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sIs a member of: "
msgstr ""
"\n"
"%sÄr en medlem i: "

#: tools/sss_groupshow.c:981
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sMember groups: "
msgstr ""
"\n"
"%sMedlemsgrupper: "

#: tools/sss_groupshow.c:1018
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Skriv ut indirekta gruppmedlemmar rekursivt"

#: tools/sss_groupshow.c:1053
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Ange en grupp att visa\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1089 tools/sss_groupshow.c:1107
msgid "Cannot initiate search\n"
msgstr "Det går inte att initiera sökningen\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1123
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att skriva ut grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen.\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1128
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att skriva ut gruppen.\n"

#: tools/sss_userdel.c:144
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta bort hemkatalog och brevlåda"

#: tools/sss_userdel.c:146
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta inte bort hemkatalog och brevlåda"

#: tools/sss_userdel.c:148
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Framtvinga borttagning av filer som inte ägs av användaren"

#: tools/sss_userdel.c:150
msgid "Kill users' processes before removing him"
msgstr "Döda anvädares processer före de tas bort"

#: tools/sss_userdel.c:197
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Ange användare att ta bort\n"

#: tools/sss_userdel.c:247
#, c-format
msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Användare %s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"

#: tools/sss_userdel.c:285
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
msgstr "Kan inte återställa SELinux-inloggningskontext\n"

#: tools/sss_userdel.c:297
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
"VARNING: Användaren (uid %lu) var fortfarande inloggad när han togs bort.\n"

#: tools/sss_userdel.c:302
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
msgstr "Det går inte att avgöra om användaren var inloggad på denna plattform"

#: tools/sss_userdel.c:307
msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
msgstr "Fel vid kontroll om användaren var inloggad\n"

#: tools/sss_userdel.c:314
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %s\n"
msgstr "Kommandot efter borttagandet misslyckades: %s\n"

#: tools/sss_userdel.c:326
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr "Tar inte bort hemkatalogen - ägs inte av användaren\n"

#: tools/sss_userdel.c:328
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
msgstr "Kan inte ta bort hemkatalogen: %s\n"

#: tools/sss_userdel.c:340
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Ingen sådan användare i den lokala domänen. Det går endast att ta bort "
"användare i den lokala domänen.\n"

#: tools/sss_userdel.c:345
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort användaren.\n"

#: tools/sss_usermod.c:49
msgid "The GID of the user"
msgstr "Användarens GID"

#: tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to add this user to"
msgstr "Grupper att lägga till denna användare till"

#: tools/sss_usermod.c:54
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr "Grupper att ta bort denna användare ifrån"

#: tools/sss_usermod.c:55
msgid "Lock the account"
msgstr "Lås kontot"

#: tools/sss_usermod.c:56
msgid "Unlock the account"
msgstr "Lås upp kontot"

#: tools/sss_usermod.c:117
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Ange användare att ändra\n"

#: tools/sss_usermod.c:148
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Det gick inte att hitta användaren i den lokala domänen, det går bara att "
"ändra användare i den lokala domänen\n"

#: tools/sss_usermod.c:252
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - kontrollera att gruppnamnen är riktiga\n"

#: tools/sss_usermod.c:256
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - är användaren redan medlem i grupper?\n"

#: tools/sss_usermod.c:260
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"

#: tools/tools_util.c:293
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Slut på minne\n"

#: tools/tools_util.h:34
#, c-format
msgid "%s must be run as root\n"
msgstr "%s måste köras som root\n"

#: util/util.h:64
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Skicka felutskrifter till filer istället för standard fel"

#~ msgid "The principal of the change password service"
#~ msgstr "Huvudmannen för tjänsten att ändra lösenord"

#~ msgid "The GID or group name of the user"
#~ msgstr "Användarens GID eller gruppnamn"

#~ msgid "Cannot get group information for the user\n"
#~ msgstr "Kan inte få gruppinformation för användaren\n"