summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/po/pl.po
blob: 4570d4138a259805e16c70ccb3bbb12052c4b5f0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-22 14:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-15 14:21+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ustawia liczbę komunikatów dziennika debugowania"

#: config/SSSDConfig.py:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Dołącza daty w dziennikach debugowania"

#: config/SSSDConfig.py:41
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Zapisuje komunikaty debugowania do plików dziennika"

#: config/SSSDConfig.py:42
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem usługi"

#: config/SSSDConfig.py:43
msgid "Command to start service"
msgstr "Polecenie do uruchomienia usługi"

#: config/SSSDConfig.py:44
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Liczba prób połączenia do dostawców danych"

#: config/SSSDConfig.py:47
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "Usługi SSSD do uruchomienia"

#: config/SSSDConfig.py:48
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "Domeny SSSD do uruchomienia"

#: config/SSSDConfig.py:49
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Czas oczekiwania na komunikaty wysyłane przez SBUS"

#: config/SSSDConfig.py:50
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Wyrażenie regularne do przetworzenia nazwy użytkownika i domeny"

#: config/SSSDConfig.py:51
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Format zgodny z printf do wyświetlania pełnych nazw"

#: config/SSSDConfig.py:54
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wyliczania (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:55
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:56
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:57
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Użytkownicy, którzy powinni być bezpośrednio ignorowani przez SSSD"

#: config/SSSDConfig.py:58
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupy, które powinny być bezpośrednio ignorowane przez SSSD"

#: config/SSSDConfig.py:59
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Czy filtrowani użytkownicy powinni pojawiać się w grupach"

#: config/SSSDConfig.py:60
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Wartość pola hasła, jaką dostawca NSS powinien zwrócić"

#: config/SSSDConfig.py:63
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Jak długo umożliwiać logowania w pamięci podręcznej między logowaniami w "
"trybie online (dni)"

#: config/SSSDConfig.py:64
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Ile nieudanych prób zalogowania jest dozwolonych w trybie offline"

#: config/SSSDConfig.py:65
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr ""
"Ile czasu (minut) nie pozwalać na zalogowanie po osiągnięciu "
"offline_failed_login_attempts"

#: config/SSSDConfig.py:68
msgid "Identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości"

#: config/SSSDConfig.py:69
msgid "Authentication provider"
msgstr "Dostawca uwierzytelniania"

#: config/SSSDConfig.py:70
msgid "Access control provider"
msgstr "Dostawca kontroli dostępu"

#: config/SSSDConfig.py:71
msgid "Password change provider"
msgstr "Dostawca zmiany hasła"

#: config/SSSDConfig.py:74
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:75
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:76
msgid "Ping timeout before restarting domain"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem domeny"

#: config/SSSDConfig.py:77
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"

#: config/SSSDConfig.py:78
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"

#: config/SSSDConfig.py:79
msgid "Store password hashes"
msgstr "Przechowuje mieszanie haseł"

#: config/SSSDConfig.py:80
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"

#: config/SSSDConfig.py:81
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:82
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr ""
"Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
"wyszukiwań DNS"

#: config/SSSDConfig.py:83
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
"zalogowaniu (dni)"

#: config/SSSDConfig.py:86
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"

#: config/SSSDConfig.py:87
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"

#: config/SSSDConfig.py:88
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"

#: config/SSSDConfig.py:91 config/SSSDConfig.py:119
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:92 config/SSSDConfig.py:120
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:93
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"

#: config/SSSDConfig.py:96
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:97
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:98
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:99
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:102
msgid "The principal of the change password service"
msgstr "Główna usługa zmiany hasła"

#: config/SSSDConfig.py:103
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr ""
"Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
"się w KDC"

#: config/SSSDConfig.py:106
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:107
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"

#: config/SSSDConfig.py:108
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"

#: config/SSSDConfig.py:109
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:110
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:111
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:112
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"

#: config/SSSDConfig.py:113
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:114
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"

#: config/SSSDConfig.py:115
msgid "file that contains CA certificates"
msgstr "plik zawierający certyfikaty CA"

#: config/SSSDConfig.py:116
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"

#: config/SSSDConfig.py:117
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"

#: config/SSSDConfig.py:118
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"

#: config/SSSDConfig.py:121
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:122
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:123
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:126
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"

#: config/SSSDConfig.py:127
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"

#: config/SSSDConfig.py:128
msgid "Require TLS for ID lookups, false"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów, fałsz"

#: config/SSSDConfig.py:129
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:130
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:131
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:132
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:133
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:134
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"

#: config/SSSDConfig.py:135
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"

#: config/SSSDConfig.py:136
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"

#: config/SSSDConfig.py:137
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"

#: config/SSSDConfig.py:138
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"

#: config/SSSDConfig.py:139
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"

#: config/SSSDConfig.py:140
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"

#: config/SSSDConfig.py:141
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"

#: config/SSSDConfig.py:142
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"

#: config/SSSDConfig.py:143
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"

#: config/SSSDConfig.py:146
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"

#: config/SSSDConfig.py:149
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"

#: config/SSSDConfig.py:150
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"

#: config/SSSDConfig.py:153
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"

#: config/SSSDConfig.py:154
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"

#: config/SSSDConfig.py:157
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"

#: config/SSSDConfig.py:160
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"

#: monitor/monitor.c:2187
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Uruchamia jako demon (domyślnie)"

#: monitor/monitor.c:2189
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako demon)"

#: monitor/monitor.c:2191
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"

#: monitor/monitor.c:2217
msgid "sssd must be run as root\n"
msgstr "sssd musi zostać uruchomione jako root\n"

#: monitor/monitor.c:2252
msgid ""
"nscd socket was detected.  As nscd caching capabilities may conflict with "
"SSSD, it is recommended to not run nscd in parallel with SSSD\n"
msgstr ""
"Wykryto gniazdo nscd. Możliwości pamięci podręcznej nscd mogą konfliktować z "
"SSSD, więc nie jest zalecane uruchamianie nscd jednocześnie z SSSD\n"

#: monitor/monitor.c:2262
#, c-format
msgid ""
"Cannot read config file %s, please check if permissions are 0600 and the "
"file is owned by root.root\n"
msgstr ""
"Nie można odczytać pliku konfiguracji %s. Proszę sprawdzić, czy uprawnienia "
"wynoszą 0600, a właścicielem pliku jest root.root\n"

#: monitor/monitor.c:2267
msgid "Cannot load configuration database\n"
msgstr ""

#: providers/krb5/krb5_child.c:929 providers/ldap/ldap_child.c:316
#: util/util.h:61
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"

#: providers/krb5/krb5_child.c:931 providers/ldap/ldap_child.c:318
#: util/util.h:65
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"

#: providers/krb5/krb5_child.c:933 providers/ldap/ldap_child.c:320
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"

#: providers/data_provider_be.c:1156
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"

#: sss_client/pam_sss.c:353
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Hasła nie zgadzają się"

#: sss_client/pam_sss.c:422
msgid "Offline authentication"
msgstr "Uwierzytelnienie w trybie offline"

#: sss_client/pam_sss.c:423
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", hasło w pamięci podręcznej wygaśnie za: "

#: sss_client/pam_sss.c:473
msgid "Offline authentication, authentication is denied until: "
msgstr ""
"Uwierzytelnianie w trybie offline, uwierzytelnianie jest zabronione do: "

#: sss_client/pam_sss.c:500
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "System jest w trybie offline, zmiana hasła nie jest możliwa"

#: sss_client/pam_sss.c:530
msgid "Password change failed. "
msgstr "Zmiana hasła nie powiodła się. "

#: sss_client/pam_sss.c:531
msgid "Server message: "
msgstr "Komunikat serwera: "

#: sss_client/pam_sss.c:898
msgid "New Password: "
msgstr "Nowe hasło: "

#: sss_client/pam_sss.c:899
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Proszę ponownie podać nowe hasło: "

#: sss_client/pam_sss.c:957
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "

#: sss_client/pam_sss.c:989
msgid "Current Password: "
msgstr "Bieżące hasło: "

#: sss_client/pam_sss.c:1126
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."

#: tools/sss_useradd.c:114 tools/sss_groupadd.c:41 tools/sss_groupdel.c:43
#: tools/sss_groupmod.c:42 tools/sss_groupshow.c:1008 tools/sss_userdel.c:45
#: tools/sss_usermod.c:46
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"

#: tools/sss_useradd.c:115 tools/sss_usermod.c:47
msgid "The UID of the user"
msgstr "UID użytkownika"

#: tools/sss_useradd.c:116
msgid "The GID or group name of the user"
msgstr "GID nazwy grupy użytkownika"

#: tools/sss_useradd.c:117 tools/sss_usermod.c:49
msgid "The comment string"
msgstr "Ciąg komentarza"

#: tools/sss_useradd.c:118 tools/sss_usermod.c:50
msgid "Home directory"
msgstr "Katalog domowy"

#: tools/sss_useradd.c:119 tools/sss_usermod.c:51
msgid "Login shell"
msgstr "Powłoka logowania"

#: tools/sss_useradd.c:120
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"

#: tools/sss_useradd.c:121
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr "Utworzy katalog użytkownika, jeśli nie istnieje"

#: tools/sss_useradd.c:122
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr "Nigdy nie tworzy katalogu użytkownika, zastępuje konfigurację"

#: tools/sss_useradd.c:123
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"

#: tools/sss_useradd.c:137 tools/sss_groupadd.c:56 tools/sss_groupdel.c:52
#: tools/sss_groupmod.c:63 tools/sss_groupshow.c:1019 tools/sss_userdel.c:57
#: tools/sss_usermod.c:70
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"

#: tools/sss_useradd.c:172
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"

#: tools/sss_useradd.c:183 tools/sss_groupadd.c:86 tools/sss_groupdel.c:81
#: tools/sss_groupmod.c:111 tools/sss_groupshow.c:1056 tools/sss_userdel.c:102
#: tools/sss_usermod.c:126
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi - brak lokalnej domeny\n"

#: tools/sss_useradd.c:185 tools/sss_groupadd.c:88 tools/sss_groupdel.c:83
#: tools/sss_groupmod.c:113 tools/sss_groupshow.c:1058 tools/sss_userdel.c:104
#: tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"

#: tools/sss_useradd.c:194 tools/sss_groupadd.c:97 tools/sss_groupdel.c:92
#: tools/sss_groupmod.c:121 tools/sss_groupshow.c:1067 tools/sss_userdel.c:113
#: tools/sss_usermod.c:137
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"

#: tools/sss_useradd.c:203 tools/sss_groupmod.c:143 tools/sss_groupmod.c:170
#: tools/sss_usermod.c:162 tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"

#: tools/sss_useradd.c:211 tools/sss_usermod.c:170 tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"

#: tools/sss_useradd.c:219
#, c-format
msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
msgstr "Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_useradd.c:229
msgid "Cannot get group information for the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o grupie dla użytkownika\n"

#: tools/sss_useradd.c:244 tools/sss_userdel.c:123
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"

#: tools/sss_useradd.c:251 tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: tools/sss_useradd.c:285
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"

#: tools/sss_useradd.c:299
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
"zostaną skopiowane\n"

#: tools/sss_useradd.c:302
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:313
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:325
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest pełna?\n"

#: tools/sss_useradd.c:329
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"

#: tools/sss_useradd.c:335
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"

#: tools/sss_groupadd.c:43 tools/sss_groupmod.c:48
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grupy"

#: tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"

#: tools/sss_groupadd.c:106 tools/sss_groupmod.c:194
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: tools/sss_groupadd.c:133
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie - czy domena jest pełna?\n"

#: tools/sss_groupadd.c:137
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"

#: tools/sss_groupadd.c:142
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"

#: tools/sss_groupdel.c:70
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Proszę podać grupę do usunięcia\n"

#: tools/sss_groupdel.c:107
#, c-format
msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Grupa %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: tools/sss_groupdel.c:136
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko w "
"lokalnej domenie.\n"

#: tools/sss_groupdel.c:141
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć grupy.\n"

#: tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"

#: tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"

#: tools/sss_groupmod.c:98
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"

#: tools/sss_groupmod.c:130
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_groupmod.c:151 tools/sss_groupmod.c:178
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"

#: tools/sss_groupmod.c:159 tools/sss_groupmod.c:186 tools/sss_usermod.c:178
#: tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"

#: tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
"poprawne\n"

#: tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
"poprawna\n"

#: tools/sss_groupmod.c:230
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"

#: tools/sss_groupshow.c:954
#, c-format
msgid "%s%sGroup: %s\n"
msgstr "%s%sGrupa: %s\n"

#: tools/sss_groupshow.c:955
msgid "Magic Private "
msgstr "Prywatne magic "

#: tools/sss_groupshow.c:957
#, c-format
msgid "%sGID number: %d\n"
msgstr "%sNumer GID: %d\n"

#: tools/sss_groupshow.c:959
#, c-format
msgid "%sMember users: "
msgstr "%sUżytkownicy będący członkami: "

#: tools/sss_groupshow.c:966
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sIs a member of: "
msgstr ""
"\n"
"%sJest członkiem: "

#: tools/sss_groupshow.c:973
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sMember groups: "
msgstr ""
"\n"
"%sGrupy będące członkami: "

#: tools/sss_groupshow.c:1010
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Rekursywnie drukuje niebezpośrednich członków grupy"

#: tools/sss_groupshow.c:1045
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Proszę podać grupę do wyświetlenia\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1081 tools/sss_groupshow.c:1099
msgid "Cannot initiate search\n"
msgstr "Nie można zainicjować wyszukiwania\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1115
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko "
"w lokalnej domenie.\n"

#: tools/sss_groupshow.c:1120
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można wydrukować grupy.\n"

#: tools/sss_userdel.c:46
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Usuwa katalog domowy i bufor poczty"

#: tools/sss_userdel.c:47
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Nie usuwa katalogu domowego i bufora poczty"

#: tools/sss_userdel.c:48
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Wymusza usunięcie plików, których właścicielem nie jest użytkownik"

#: tools/sss_userdel.c:91
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do usunięcia\n"

#: tools/sss_userdel.c:141
#, c-format
msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
"Użytkownik %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: tools/sss_userdel.c:172
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr ""
"Katalog domowy nie zostanie usunięty - użytkownik nie jest właścicielem\n"

#: tools/sss_userdel.c:174
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %s\n"

#: tools/sss_userdel.c:186
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiego użytkownika w lokalnej domenie. Usuwanie użytkowników jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie.\n"

#: tools/sss_userdel.c:191
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć użytkownika.\n"

#: tools/sss_usermod.c:48
msgid "The GID of the user"
msgstr "GID użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:52
msgid "Groups to add this user to"
msgstr "Grupy, do których dodać tego użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tego użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:54
msgid "Lock the account"
msgstr "Zablokowanie konta"

#: tools/sss_usermod.c:55
msgid "Unlock the account"
msgstr "Odblokowanie konta"

#: tools/sss_usermod.c:115
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"

#: tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
"użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_usermod.c:241
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
"poprawne\n"

#: tools/sss_usermod.c:245
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - czy użytkownik jest już członkiem "
"grup?\n"

#: tools/sss_usermod.c:249
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"

#: tools/tools_util.c:292
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"

#: tools/tools_util.h:34
#, c-format
msgid "%s must be run as root\n"
msgstr "%s musi zostać uruchomione jako root\n"

#: util/util.h:63
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"