summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/server/po/sv.po
blob: ffbb5360589b2e175df2a1b1aace4bc81ea86cb2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
# Swedish messages for sssd server.
# Copyright © 2009 Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the sssd package.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sss_server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-23 12:37-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-10 13:51+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ange pratsamhet för felsökningsloggning"

#: config/SSSDConfig.py:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Inkludera tidsstämplar i felsökningslogar"

#: config/SSSDConfig.py:41
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Skriv felmeddelanden till loggfiler"

#: config/SSSDConfig.py:42
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Ping-tidsgräns före tjänst startas om"

#: config/SSSDConfig.py:43
msgid "Command to start service"
msgstr "Kommando för att starta tjänst"

#: config/SSSDConfig.py:44
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Antal gånger att försöka ansluta till dataleverantörer"

#: config/SSSDConfig.py:47
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "SSSD-tjänster att starta"

#: config/SSSDConfig.py:48
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "SSSD-domäner att starta"

#: config/SSSDConfig.py:49
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Tidsgräns för meddelanden skickade via SBUS"

#: config/SSSDConfig.py:50
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Reguljäruttryck för att tolka användarnamn och domän"

#: config/SSSDConfig.py:51
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Printf-kompatibla format för att visa fullständigt kvalificerade namn"

#: config/SSSDConfig.py:54
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för uppräkningscache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:55
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för bakgrundsuppdateringar av postcache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:56
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för negativ cache (sekuner)"

#: config/SSSDConfig.py:57
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Användare som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: config/SSSDConfig.py:58
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupper som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: config/SSSDConfig.py:59
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Skall filtrerade användare förekomma i grupper"

#: config/SSSDConfig.py:60
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Värdet på lösenordfältet som NSS-leverantörer skall returnera"

#: config/SSSDConfig.py:63
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr "Hur länge sparade inloggningar tillåts mellan online-inloggningar (dagar)"

#: config/SSSDConfig.py:66
msgid "Identity provider"
msgstr "Identifiera leverantör"

#: config/SSSDConfig.py:67
msgid "Authentication provider"
msgstr "Autentiseringsleverantör"

#: config/SSSDConfig.py:68
msgid "Access control provider"
msgstr "Leverantör av åtkomstkontroll"

#: config/SSSDConfig.py:69
msgid "Password change provider"
msgstr "Leverantör av lösenordsändringar"

#: config/SSSDConfig.py:72
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minsta användar-ID"

#: config/SSSDConfig.py:73
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Största användar-ID"

#: config/SSSDConfig.py:74
msgid "Ping timeout before restarting domain"
msgstr "Ping-tidsgräns före domän startas om"

#: config/SSSDConfig.py:75
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Aktivera uppräkning av alla användare/grupper"

#: config/SSSDConfig.py:76
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Cache-kreditiv för frånkopplad inloggning"

#: config/SSSDConfig.py:77
msgid "Store password hashes"
msgstr "Lagra lösenords-kontrollsummor"

#: config/SSSDConfig.py:78
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"

#: config/SSSDConfig.py:79
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"

#: config/SSSDConfig.py:82
msgid "IPA domain"
msgstr "IPA-domän"

#: config/SSSDConfig.py:83
msgid "IPA server address"
msgstr "IPA-serveradress"

#: config/SSSDConfig.py:84
msgid "IPA client hostname"
msgstr "IPA-klienvärdnamn"

#: config/SSSDConfig.py:87 config/SSSDConfig.py:114
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberosserveradress"

#: config/SSSDConfig.py:88 config/SSSDConfig.py:115
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Kerberosrike"

#: config/SSSDConfig.py:89
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Autentiseringstidsgräns"

#: config/SSSDConfig.py:92
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"

#: config/SSSDConfig.py:93
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"

#: config/SSSDConfig.py:94
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Platf för tangentgabellen för att validera kreditiv"

#: config/SSSDConfig.py:95
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Aktivera validering av kreditiv"

#: config/SSSDConfig.py:98
msgid "The principal of the change password service"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:101
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:102
msgid "The default base DN"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:103
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:104
msgid "The default bind DN"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:105
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:106
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:107
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:108
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:109
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:110
msgid "file that contains CA certificates"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:111
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:112
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:113
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:116
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:117
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:120
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:121
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:122
msgid "Require TLS for ID lookups, false"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:123
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:124
msgid "Scope of user lookups"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:125
msgid "Filter for user lookups"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:126
msgid "Objectclass for users"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:127
msgid "Username attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:128
msgid "UID attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:129
msgid "Primary GID attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:130
msgid "GECOS attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:131
msgid "Home directory attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:132
msgid "Shell attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:133
msgid "UUID attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:134
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:135
msgid "Full Name"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:136
msgid "memberOf attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:137
msgid "Modification time attribute"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:140
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:143
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:144
msgid "Base for home directories"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:147
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr ""

#: config/SSSDConfig.py:150
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:43 tools/sss_groupmod.c:42 tools/sss_userdel.c:45
#: tools/sss_useradd.c:114 tools/sss_groupadd.c:41 tools/sss_usermod.c:46
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:52 tools/sss_groupmod.c:63 tools/sss_userdel.c:57
#: tools/sss_useradd.c:137 tools/sss_groupadd.c:56 tools/sss_usermod.c:70
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:70
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:80 tools/sss_groupmod.c:110 tools/sss_userdel.c:101
#: tools/sss_useradd.c:182 tools/sss_groupadd.c:85 tools/sss_usermod.c:125
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:88 tools/sss_groupmod.c:117 tools/sss_userdel.c:109
#: tools/sss_useradd.c:190 tools/sss_groupadd.c:93 tools/sss_usermod.c:133
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:103
#, c-format
msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:132
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupdel.c:137
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:48 tools/sss_groupadd.c:43
msgid "The GID of the group"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:98
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:126
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:139 tools/sss_groupmod.c:166 tools/sss_useradd.c:199
#: tools/sss_usermod.c:158 tools/sss_usermod.c:185
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:147 tools/sss_groupmod.c:174
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:155 tools/sss_groupmod.c:182 tools/sss_usermod.c:174
#: tools/sss_usermod.c:201
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:190 tools/sss_groupadd.c:102
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:218
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:46
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:47
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:48
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:91
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:119 tools/sss_useradd.c:240
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:137
#, c-format
msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:168
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:170
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:182
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_userdel.c:187
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr ""

#: tools/tools_util.c:291
msgid "Out of memory\n"
msgstr ""

#: tools/tools_util.h:34
#, c-format
msgid "%s must be run as root\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:115 tools/sss_usermod.c:47
msgid "The UID of the user"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:116
msgid "The GID or group name of the user"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:117 tools/sss_usermod.c:49
msgid "The comment string"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:118 tools/sss_usermod.c:50
msgid "Home directory"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:119 tools/sss_usermod.c:51
msgid "Login shell"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:120
msgid "Groups"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:121
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:122
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:123
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:172
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:207 tools/sss_usermod.c:166 tools/sss_usermod.c:193
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:215
#, c-format
msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:225
msgid "Cannot get group information for the user\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:247 tools/sss_usermod.c:149
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:281
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:295
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:298
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:309
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:321
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:325
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""

#: tools/sss_useradd.c:331
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupadd.c:129
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupadd.c:133
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""

#: tools/sss_groupadd.c:138
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:48
msgid "The GID of the user"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:52
msgid "Groups to add this user to"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:54
msgid "Lock the account"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:55
msgid "Unlock the account"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:115
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:142
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:237
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:241
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""

#: tools/sss_usermod.c:245
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""