summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/server/po/pl.po
blob: b789c24682efb41bb38e24cd46c8ecbf1c07c649 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-23 12:37-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-24 20:27+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ustawia liczbę komunikatów dziennika debugowania"

#: config/SSSDConfig.py:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Dołącza daty w dziennikach debugowania"

#: config/SSSDConfig.py:41
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Zapisuje komunikaty debugowania do plików dziennika"

#: config/SSSDConfig.py:42
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem usługi"

#: config/SSSDConfig.py:43
msgid "Command to start service"
msgstr "Polecenie do uruchomienia usługi"

#: config/SSSDConfig.py:44
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Liczba prób połączenia do dostawców danych"

#: config/SSSDConfig.py:47
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "Usługi SSSD do uruchomienia"

#: config/SSSDConfig.py:48
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "Domeny SSSD do uruchomienia"

#: config/SSSDConfig.py:49
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Czas oczekiwania na komunikaty wysyłane przez SBUS"

#: config/SSSDConfig.py:50
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Wyrażenie regularne do przetworzenia nazwy użytkownika i domeny"

#: config/SSSDConfig.py:51
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Format zgodny z printf do wyświetlania pełnych nazw"

#: config/SSSDConfig.py:54
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wyliczania (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:55
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:56
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:57
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Użytkownicy, którzy powinni być bezpośrednio ignorowani przez SSSD"

#: config/SSSDConfig.py:58
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupy, które powinny być bezpośrednio ignorowane przez SSSD"

#: config/SSSDConfig.py:59
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Czy filtrowani użytkownicy powinni pojawiać się w grupach"

#: config/SSSDConfig.py:60
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Wartość pola hasła, jaką dostawca NSS powinien zwrócić"

#: config/SSSDConfig.py:63
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Jak długo umożliwiać logowania w pamięci podręcznej między logowaniami w "
"trybie online (dni)"

#: config/SSSDConfig.py:66
msgid "Identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości"

#: config/SSSDConfig.py:67
msgid "Authentication provider"
msgstr "Dostawca uwierzytelniania"

#: config/SSSDConfig.py:68
msgid "Access control provider"
msgstr "Dostawca kontroli dostępu"

#: config/SSSDConfig.py:69
msgid "Password change provider"
msgstr "Dostawca zmiany hasła"

#: config/SSSDConfig.py:72
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:73
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:74
msgid "Ping timeout before restarting domain"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem domeny"

#: config/SSSDConfig.py:75
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"

#: config/SSSDConfig.py:76
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"

#: config/SSSDConfig.py:77
msgid "Store password hashes"
msgstr "Przechowuje mieszanie haseł"

#: config/SSSDConfig.py:78
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"

#: config/SSSDConfig.py:79
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: config/SSSDConfig.py:82
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"

#: config/SSSDConfig.py:83
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"

#: config/SSSDConfig.py:84
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"

#: config/SSSDConfig.py:87 config/SSSDConfig.py:114
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:88 config/SSSDConfig.py:115
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:89
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"

#: config/SSSDConfig.py:92
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:93
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:94
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:95
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"

#: config/SSSDConfig.py:98
msgid "The principal of the change password service"
msgstr "Główna usługa zmiany hasła"

#: config/SSSDConfig.py:101
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:102
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"

#: config/SSSDConfig.py:103
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"

#: config/SSSDConfig.py:104
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:105
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:106
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: config/SSSDConfig.py:107
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"

#: config/SSSDConfig.py:108
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:109
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"

#: config/SSSDConfig.py:110
msgid "file that contains CA certificates"
msgstr "plik zawierający certyfikaty CA"

#: config/SSSDConfig.py:111
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"

#: config/SSSDConfig.py:112
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"

#: config/SSSDConfig.py:113
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"

#: config/SSSDConfig.py:116
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"

#: config/SSSDConfig.py:117
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"

#: config/SSSDConfig.py:120
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"

#: config/SSSDConfig.py:121
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"

#: config/SSSDConfig.py:122
msgid "Require TLS for ID lookups, false"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów, fałsz"

#: config/SSSDConfig.py:123
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:124
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:125
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:126
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"

#: config/SSSDConfig.py:127
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"

#: config/SSSDConfig.py:128
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"

#: config/SSSDConfig.py:129
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"

#: config/SSSDConfig.py:130
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"

#: config/SSSDConfig.py:131
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"

#: config/SSSDConfig.py:132
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"

#: config/SSSDConfig.py:133
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"

#: config/SSSDConfig.py:134
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"

#: config/SSSDConfig.py:135
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"

#: config/SSSDConfig.py:136
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"

#: config/SSSDConfig.py:137
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"

#: config/SSSDConfig.py:140
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"

#: config/SSSDConfig.py:143
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"

#: config/SSSDConfig.py:144
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"

#: config/SSSDConfig.py:147
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"

#: config/SSSDConfig.py:150
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"

#: tools/sss_groupdel.c:43 tools/sss_groupmod.c:42 tools/sss_userdel.c:45
#: tools/sss_useradd.c:114 tools/sss_groupadd.c:41 tools/sss_usermod.c:46
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"

#: tools/sss_groupdel.c:52 tools/sss_groupmod.c:63 tools/sss_userdel.c:57
#: tools/sss_useradd.c:137 tools/sss_groupadd.c:56 tools/sss_usermod.c:70
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"

#: tools/sss_groupdel.c:70
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Proszę podać grupę do usunięcia\n"

#: tools/sss_groupdel.c:80 tools/sss_groupmod.c:110 tools/sss_userdel.c:101
#: tools/sss_useradd.c:182 tools/sss_groupadd.c:85 tools/sss_usermod.c:125
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"

#: tools/sss_groupdel.c:88 tools/sss_groupmod.c:117 tools/sss_userdel.c:109
#: tools/sss_useradd.c:190 tools/sss_groupadd.c:93 tools/sss_usermod.c:133
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"

#: tools/sss_groupdel.c:103
#, c-format
msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Grupa %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: tools/sss_groupdel.c:132
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko w "
"lokalnej domenie.\n"

#: tools/sss_groupdel.c:137
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć grupy.\n"

#: tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"

#: tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"

#: tools/sss_groupmod.c:48 tools/sss_groupadd.c:43
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grupy"

#: tools/sss_groupmod.c:98
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"

#: tools/sss_groupmod.c:126
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_groupmod.c:139 tools/sss_groupmod.c:166 tools/sss_useradd.c:199
#: tools/sss_usermod.c:158 tools/sss_usermod.c:185
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"

#: tools/sss_groupmod.c:147 tools/sss_groupmod.c:174
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"

#: tools/sss_groupmod.c:155 tools/sss_groupmod.c:182 tools/sss_usermod.c:174
#: tools/sss_usermod.c:201
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"

#: tools/sss_groupmod.c:190 tools/sss_groupadd.c:102
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: tools/sss_groupmod.c:218
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
"poprawne\n"

#: tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
"poprawna\n"

#: tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"

#: tools/sss_userdel.c:46
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Usuwa katalog domowy i bufor poczty"

#: tools/sss_userdel.c:47
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Nie usuwa katalogu domowego i bufora poczty"

#: tools/sss_userdel.c:48
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Wymusza usunięcie plików, których właścicielem nie jest użytkownik"

#: tools/sss_userdel.c:91
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do usunięcia\n"

#: tools/sss_userdel.c:119 tools/sss_useradd.c:240
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"

#: tools/sss_userdel.c:137
#, c-format
msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
"Użytkownik %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: tools/sss_userdel.c:168
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr ""
"Katalog domowy nie zostanie usunięty - użytkownik nie jest właścicielem\n"

#: tools/sss_userdel.c:170
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %s\n"

#: tools/sss_userdel.c:182
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiego użytkownika w lokalnej domenie. Usuwanie użytkowników jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie.\n"

#: tools/sss_userdel.c:187
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć użytkownika.\n"

#: tools/tools_util.c:291
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"

#: tools/tools_util.h:34
#, c-format
msgid "%s must be run as root\n"
msgstr "%s musi zostać uruchomione jako root\n"

#: tools/sss_useradd.c:115 tools/sss_usermod.c:47
msgid "The UID of the user"
msgstr "UID użytkownika"

#: tools/sss_useradd.c:116
msgid "The GID or group name of the user"
msgstr "GID nazwy grupy użytkownika"

#: tools/sss_useradd.c:117 tools/sss_usermod.c:49
msgid "The comment string"
msgstr "Ciąg komentarza"

#: tools/sss_useradd.c:118 tools/sss_usermod.c:50
msgid "Home directory"
msgstr "Katalog domowy"

#: tools/sss_useradd.c:119 tools/sss_usermod.c:51
msgid "Login shell"
msgstr "Powłoka logowania"

#: tools/sss_useradd.c:120
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"

#: tools/sss_useradd.c:121
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr "Utworzy katalog użytkownika, jeśli nie istnieje"

#: tools/sss_useradd.c:122
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr "Nigdy nie tworzy katalogu użytkownika, zastępuje konfigurację"

#: tools/sss_useradd.c:123
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"

#: tools/sss_useradd.c:172
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"

#: tools/sss_useradd.c:207 tools/sss_usermod.c:166 tools/sss_usermod.c:193
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"

#: tools/sss_useradd.c:215
#, c-format
msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
msgstr "Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_useradd.c:225
msgid "Cannot get group information for the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o grupie dla użytkownika\n"

#: tools/sss_useradd.c:247 tools/sss_usermod.c:149
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: tools/sss_useradd.c:281
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"

#: tools/sss_useradd.c:295
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
"zostaną skopiowane\n"

#: tools/sss_useradd.c:298
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:309
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %s\n"

#: tools/sss_useradd.c:321
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest pełna?\n"

#: tools/sss_useradd.c:325
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"

#: tools/sss_useradd.c:331
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"

#: tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"

#: tools/sss_groupadd.c:129
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie - czy domena jest pełna?\n"

#: tools/sss_groupadd.c:133
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"

#: tools/sss_groupadd.c:138
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"

#: tools/sss_usermod.c:48
msgid "The GID of the user"
msgstr "GID użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:52
msgid "Groups to add this user to"
msgstr "Grupy, do których dodać tego użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tego użytkownika"

#: tools/sss_usermod.c:54
msgid "Lock the account"
msgstr "Zablokowanie konta"

#: tools/sss_usermod.c:55
msgid "Unlock the account"
msgstr "Odblokowanie konta"

#: tools/sss_usermod.c:115
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"

#: tools/sss_usermod.c:142
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
"użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: tools/sss_usermod.c:237
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
"poprawne\n"

#: tools/sss_usermod.c:241
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - czy użytkownik jest już członkiem "
"grup?\n"

#: tools/sss_usermod.c:245
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"