summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
blob: 17bb753bf33c1e4086037042c48bb1f5db6a9544 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 16:56-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-08 15:07+0000\n"
"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
"Language-Team: Polish <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"

#: src/config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ustawia liczbę komunikatów dziennika debugowania"

#: src/config/SSSDConfig.py:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Dołącza daty w dziennikach debugowania"

#: src/config/SSSDConfig.py:41
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Zapisuje komunikaty debugowania do plików dziennika"

#: src/config/SSSDConfig.py:42
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Czas oczekiwania na ping przed ponownym uruchomieniem usługi"

#: src/config/SSSDConfig.py:43
msgid "Command to start service"
msgstr "Polecenie do uruchomienia usługi"

#: src/config/SSSDConfig.py:44
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Liczba prób połączenia do dostawców danych"

#: src/config/SSSDConfig.py:47
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "Usługi SSSD do uruchomienia"

#: src/config/SSSDConfig.py:48
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "Domeny SSSD do uruchomienia"

#: src/config/SSSDConfig.py:49
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Czas oczekiwania na komunikaty wysyłane przez SBUS"

#: src/config/SSSDConfig.py:50
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Wyrażenie regularne do przetworzenia nazwy użytkownika i domeny"

#: src/config/SSSDConfig.py:51
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Format zgodny z printf do wyświetlania pełnych nazw"

#: src/config/SSSDConfig.py:54
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wyliczania (sekundy)"

#: src/config/SSSDConfig.py:55
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: src/config/SSSDConfig.py:56
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"

#: src/config/SSSDConfig.py:57
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Użytkownicy, którzy powinni być bezpośrednio ignorowani przez SSSD"

#: src/config/SSSDConfig.py:58
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupy, które powinny być bezpośrednio ignorowane przez SSSD"

#: src/config/SSSDConfig.py:59
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Czy filtrowani użytkownicy powinni pojawiać się w grupach"

#: src/config/SSSDConfig.py:60
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Wartość pola hasła, jaką dostawca NSS powinien zwrócić"

#: src/config/SSSDConfig.py:63
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Jak długo umożliwiać logowania w pamięci podręcznej między logowaniami w "
"trybie online (dni)"

#: src/config/SSSDConfig.py:64
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Ile nieudanych prób zalogowania jest dozwolonych w trybie offline"

#: src/config/SSSDConfig.py:65
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr ""
"Ile czasu (minut) nie pozwalać na zalogowanie po osiągnięciu "
"offline_failed_login_attempts"

#: src/config/SSSDConfig.py:66
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr ""
"Jaki rodzaj komunikatów wyświetlać użytkownikowi podczas uwierzytelniania"

#: src/config/SSSDConfig.py:67
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr ""
"Ile sekund zatrzymać informacje o tożsamości w pamięci podręcznej dla żądań "
"PAM"

#: src/config/SSSDConfig.py:68
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Ile dni przed wygaśnięciem hasła wyświetlić ostrzeżenie"

#: src/config/SSSDConfig.py:71
msgid "Identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości"

#: src/config/SSSDConfig.py:72
msgid "Authentication provider"
msgstr "Dostawca uwierzytelniania"

#: src/config/SSSDConfig.py:73
msgid "Access control provider"
msgstr "Dostawca kontroli dostępu"

#: src/config/SSSDConfig.py:74
msgid "Password change provider"
msgstr "Dostawca zmiany hasła"

#: src/config/SSSDConfig.py:77
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"

#: src/config/SSSDConfig.py:78
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"

#: src/config/SSSDConfig.py:79
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"

#: src/config/SSSDConfig.py:80
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr ""
"Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"

#: src/config/SSSDConfig.py:81
msgid "Store password hashes"
msgstr "Przechowuje mieszanie haseł"

#: src/config/SSSDConfig.py:82
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"

#: src/config/SSSDConfig.py:83
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"

#: src/config/SSSDConfig.py:84
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr ""
"Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
"wyszukiwań DNS"

#: src/config/SSSDConfig.py:85
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym"
" zalogowaniu (dni)"

#: src/config/SSSDConfig.py:86
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów"
" (sekundy)"

#: src/config/SSSDConfig.py:87
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Część domeny zapytania DNS wykrywania usługi"

#: src/config/SSSDConfig.py:90
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"

#: src/config/SSSDConfig.py:91
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"

#: src/config/SSSDConfig.py:92
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"

#: src/config/SSSDConfig.py:93
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr ""
"Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta w oprogramowaniu FreeIPA"

#: src/config/SSSDConfig.py:94
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr ""
"Interfejs, którego adres IP powinien być używany do dynamicznych "
"aktualizacji DNS"

#: src/config/SSSDConfig.py:95
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Wyszukiwanie podstawy pod kątem obiektów związanych z HBAC"

#: src/config/SSSDConfig.py:98 src/config/SSSDConfig.py:99
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"

#: src/config/SSSDConfig.py:100
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"

#: src/config/SSSDConfig.py:101
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"

#: src/config/SSSDConfig.py:104
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"

#: src/config/SSSDConfig.py:105
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"

#: src/config/SSSDConfig.py:106
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"

#: src/config/SSSDConfig.py:107
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"

#: src/config/SSSDConfig.py:108
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr ""
"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w"
" trybie online"

#: src/config/SSSDConfig.py:109
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Odnawialny czas trwania TGT"

#: src/config/SSSDConfig.py:110
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Czas trwania TGT"

#: src/config/SSSDConfig.py:111
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Czas między dwoma sprawdzaniami odnowy"

#: src/config/SSSDConfig.py:112
msgid "Enables FAST"
msgstr "Włącza FAST"

#: src/config/SSSDConfig.py:115
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr ""
"Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
"się w KDC"

#: src/config/SSSDConfig.py:118
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:119
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"

#: src/config/SSSDConfig.py:120
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"

#: src/config/SSSDConfig.py:121
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"

#: src/config/SSSDConfig.py:122
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: src/config/SSSDConfig.py:123
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"

#: src/config/SSSDConfig.py:124
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"

#: src/config/SSSDConfig.py:125
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:126
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"

#: src/config/SSSDConfig.py:127
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Użycie tylko małych znaków w nazwach obszarów"

#: src/config/SSSDConfig.py:128
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Plik zawierający certyfikaty CA"

#: src/config/SSSDConfig.py:129
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu certyfikatów CA"

#: src/config/SSSDConfig.py:130
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Plik zawierający certyfikat klienta"

#: src/config/SSSDConfig.py:131
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Plik zawierający klucz klienta"

#: src/config/SSSDConfig.py:132
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista możliwych zestawów szyfrów"

#: src/config/SSSDConfig.py:133
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"

#: src/config/SSSDConfig.py:134
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"

#: src/config/SSSDConfig.py:135
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"

#: src/config/SSSDConfig.py:136
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"

#: src/config/SSSDConfig.py:137
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:138
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:139
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Czas trwania TGT dla połączenia LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:140
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Jak wskazywać aliasy"

#: src/config/SSSDConfig.py:141
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nazwa usługi do wyszukiwań usługi DNS"

#: src/config/SSSDConfig.py:143
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "Atrybut entryUSN"

#: src/config/SSSDConfig.py:144
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "Atrybut lastUSN"

#: src/config/SSSDConfig.py:147
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"

#: src/config/SSSDConfig.py:148
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyliczenia"

#: src/config/SSSDConfig.py:149
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"

#: src/config/SSSDConfig.py:150
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Czas między czyszczeniem pamięci podręcznej"

#: src/config/SSSDConfig.py:151
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów"

#: src/config/SSSDConfig.py:152
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"

#: src/config/SSSDConfig.py:153
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"

#: src/config/SSSDConfig.py:154
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"

#: src/config/SSSDConfig.py:155
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"

#: src/config/SSSDConfig.py:156
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"

#: src/config/SSSDConfig.py:158
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"

#: src/config/SSSDConfig.py:159
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"

#: src/config/SSSDConfig.py:160
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"

#: src/config/SSSDConfig.py:161
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"

#: src/config/SSSDConfig.py:162
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"

#: src/config/SSSDConfig.py:163
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"

#: src/config/SSSDConfig.py:164
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"

#: src/config/SSSDConfig.py:165
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"

#: src/config/SSSDConfig.py:166
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"

#: src/config/SSSDConfig.py:167
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"

#: src/config/SSSDConfig.py:169
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atrybut shadowLastChange"

#: src/config/SSSDConfig.py:170
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atrybut shadowMin"

#: src/config/SSSDConfig.py:171
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atrybut shadowMax"

#: src/config/SSSDConfig.py:172
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atrybut shadowWarning"

#: src/config/SSSDConfig.py:173
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atrybut shadowInactive"

#: src/config/SSSDConfig.py:174
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atrybut shadowExpire"

#: src/config/SSSDConfig.py:175
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atrybut shadowFlag"

#: src/config/SSSDConfig.py:176
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych usług PAM"

#: src/config/SSSDConfig.py:177
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atrybut krbLastPwdChange"

#: src/config/SSSDConfig.py:178
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atrybut krbPasswordExpiration"

#: src/config/SSSDConfig.py:179
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atrybut wskazujący, czy polityki haseł po stronie serwera są aktywne"

#: src/config/SSSDConfig.py:180
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atrybut accountExpires AD"

#: src/config/SSSDConfig.py:181
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atrybut userAccountControl AD"

#: src/config/SSSDConfig.py:182
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atrybut nsAccountLock"

#: src/config/SSSDConfig.py:184
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"

#: src/config/SSSDConfig.py:187
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup"

#: src/config/SSSDConfig.py:188
msgid "Group name"
msgstr "Nazwa grupy"

#: src/config/SSSDConfig.py:189
msgid "Group password"
msgstr "Hasło grupy"

#: src/config/SSSDConfig.py:190
msgid "GID attribute"
msgstr "Atrybut GID"

#: src/config/SSSDConfig.py:191
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atrybut elementu grupy"

#: src/config/SSSDConfig.py:192
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy"

#: src/config/SSSDConfig.py:193
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup"

#: src/config/SSSDConfig.py:195
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maksymalny poziom zagnieżdżenia, jaki usługa SSSD będzie używała"

#: src/config/SSSDConfig.py:197
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"

#: src/config/SSSDConfig.py:198
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup sieciowych"

#: src/config/SSSDConfig.py:199
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nazwa grupy sieciowej"

#: src/config/SSSDConfig.py:200
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atrybut elementów grupy sieciowej"

#: src/config/SSSDConfig.py:201
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Potrójny atrybut grupy sieciowej"

#: src/config/SSSDConfig.py:202
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy sieciowej"

#: src/config/SSSDConfig.py:203
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup sieciowych"

#: src/config/SSSDConfig.py:206
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"

#: src/config/SSSDConfig.py:209
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtr LDAP do określenia uprawnień dostępu"

#: src/config/SSSDConfig.py:210
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Które atrybuty powinny być używane do sprawdzenia, czy konto wygasło"

#: src/config/SSSDConfig.py:211
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Które reguły powinny być używane do sprawdzania kontroli dostępu"

#: src/config/SSSDConfig.py:214
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"

#: src/config/SSSDConfig.py:215
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nazwa usługi DNS serwera zmiany hasła LDAP"

#: src/config/SSSDConfig.py:218
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"

#: src/config/SSSDConfig.py:219
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"

#: src/config/SSSDConfig.py:222
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"

#: src/config/SSSDConfig.py:223
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"

#: src/config/SSSDConfig.py:226
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"

#: src/config/SSSDConfig.py:229
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"

#: src/monitor/monitor.c:2245
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Uruchamia jako demon (domyślnie)"

#: src/monitor/monitor.c:2247
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako demon)"

#: src/monitor/monitor.c:2249
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1593 src/providers/ldap/ldap_child.c:359
#: src/util/util.h:65
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1595 src/providers/ldap/ldap_child.c:361
#: src/util/util.h:69
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1597 src/providers/ldap/ldap_child.c:363
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"

#: src/providers/data_provider_be.c:1275
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"

#: src/sss_client/common.c:779
msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Uprawnione gniazdo posiada błędnego właściciela lub uprawnienia."

#: src/sss_client/common.c:782
msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Publiczne gniazdo posiada błędnego właściciela lub uprawnienia"

#: src/sss_client/common.c:785
msgid "Unexpected format of the server credential message."
msgstr "Nieoczekiwany format komunikatu uwierzytelniającego serwera."

#: src/sss_client/common.c:788
msgid "SSSD is not run by root."
msgstr "SSSD nie zostało uruchomione w trybie roota."

#: src/sss_client/common.c:793
msgid "An error occurred, but no description can be found."
msgstr "Wystąpił błąd, ale nie odnaleziono jego opisu."

#: src/sss_client/common.c:799
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Nieoczekiwany błąd podczas wyszukiwania opisu błędu"

#: src/sss_client/pam_sss.c:378
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Hasła nie zgadzają się"

#: src/sss_client/pam_sss.c:571
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "Przywrócenie hasła przez użytkownika root nie jest obsługiwane."

#: src/sss_client/pam_sss.c:612
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "Uwierzytelniono za pomocą danych z pamięci podręcznej"

#: src/sss_client/pam_sss.c:613
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", hasło w pamięci podręcznej wygaśnie za: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:643
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %d grace login(s) remaining."
msgstr "Hasło wygasło. Pozostało %d możliwych logowań."

#: src/sss_client/pam_sss.c:689
#, c-format
msgid "Your password will expire in %d %s."
msgstr "Hasło wygaśnie za %d %s."

#: src/sss_client/pam_sss.c:738
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "Uwierzytelnianie jest zabronione do: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:765
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "System jest w trybie offline, zmiana hasła nie jest możliwa"

#: src/sss_client/pam_sss.c:795 src/sss_client/pam_sss.c:808
msgid "Password change failed. "
msgstr "Zmiana hasła nie powiodła się. "

#: src/sss_client/pam_sss.c:798 src/sss_client/pam_sss.c:809
msgid "Server message: "
msgstr "Komunikat serwera: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1212
msgid "New Password: "
msgstr "Nowe hasło: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1213
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Proszę ponownie podać nowe hasło: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1295
msgid "Password: "
msgstr "Hasło: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1327
msgid "Current Password: "
msgstr "Bieżące hasło: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1473
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."

#: src/tools/sss_useradd.c:48 src/tools/sss_groupadd.c:41
#: src/tools/sss_groupdel.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:42
#: src/tools/sss_groupshow.c:620 src/tools/sss_userdel.c:131
#: src/tools/sss_usermod.c:47
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"

#: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
msgid "The UID of the user"
msgstr "UID użytkownika"

#: src/tools/sss_useradd.c:50 src/tools/sss_usermod.c:50
msgid "The comment string"
msgstr "Ciąg komentarza"

#: src/tools/sss_useradd.c:51 src/tools/sss_usermod.c:51
msgid "Home directory"
msgstr "Katalog domowy"

#: src/tools/sss_useradd.c:52 src/tools/sss_usermod.c:52
msgid "Login shell"
msgstr "Powłoka logowania"

#: src/tools/sss_useradd.c:53
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"

#: src/tools/sss_useradd.c:54
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr "Utworzy katalog użytkownika, jeśli nie istnieje"

#: src/tools/sss_useradd.c:55
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr "Nigdy nie tworzy katalogu użytkownika, zastępuje konfigurację"

#: src/tools/sss_useradd.c:56
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"

#: src/tools/sss_useradd.c:57 src/tools/sss_usermod.c:57
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "Użytkownik SELinuksa dla loginu użytkownika"

#: src/tools/sss_useradd.c:71 src/tools/sss_groupadd.c:56
#: src/tools/sss_groupdel.c:52 src/tools/sss_groupmod.c:63
#: src/tools/sss_groupshow.c:631 src/tools/sss_userdel.c:148
#: src/tools/sss_usermod.c:72
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
#: src/tools/sss_usermod.c:85
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Proszę podać grupę, do której dodać\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:108
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
#: src/tools/sss_groupshow.c:664 src/tools/sss_userdel.c:193
#: src/tools/sss_usermod.c:126
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi - brak lokalnej domeny\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:666 src/tools/sss_userdel.c:195
#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
#: src/tools/sss_groupshow.c:675 src/tools/sss_userdel.c:204
#: src/tools/sss_usermod.c:137
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:141
#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:170
#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:153
#, c-format
msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
msgstr "Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:238
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Nie można ustawić kontekstu loginu SELinuksa\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:218
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:232
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
"zostaną skopiowane\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:235
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %s\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:246
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %s\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:258
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest "
"pełna?\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:262
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:268
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:48
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grupy"

#: src/tools/sss_groupadd.c:73
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:127
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie - czy domena jest pełna?\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:131
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:136
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:68
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Proszę podać grupę do usunięcia\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:103
#, c-format
msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Grupa %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:117
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko w"
" lokalnej domenie.\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:122
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć grupy.\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"

#: src/tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"

#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Proszę podać grupę, z której usunąć\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:98
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local"
" domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy %s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:218
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są"
" poprawne\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
"poprawna\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:567
#, c-format
msgid "%s%sGroup: %s\n"
msgstr "%s%sGrupa: %s\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:568
msgid "Magic Private "
msgstr "Prywatne magic "

#: src/tools/sss_groupshow.c:570
#, c-format
msgid "%sGID number: %d\n"
msgstr "%sNumer GID: %d\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:572
#, c-format
msgid "%sMember users: "
msgstr "%sUżytkownicy będący członkami: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:579
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sIs a member of: "
msgstr ""
"\n"
"%sJest członkiem: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:586
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sMember groups: "
msgstr ""
"\n"
"%sGrupy będące członkami: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:622
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Rekursywnie drukuje niebezpośrednich członków grupy"

#: src/tools/sss_groupshow.c:655
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Proszę podać grupę do wyświetlenia\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:694
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko"
" w lokalnej domenie.\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:699
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można wydrukować grupy.\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:133
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Usuwa katalog domowy i bufor poczty"

#: src/tools/sss_userdel.c:135
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Nie usuwa katalogu domowego i bufora poczty"

#: src/tools/sss_userdel.c:137
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Wymusza usunięcie plików, których właścicielem nie jest użytkownik"

#: src/tools/sss_userdel.c:139
msgid "Kill users' processes before removing him"
msgstr "Usuwa procesy użytkownika przed jego usunięciem"

#: src/tools/sss_userdel.c:184
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do usunięcia\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:231
#, c-format
msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
"Użytkownik %s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:256
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
msgstr "Nie można przywrócić kontekstu loginu SELinuksa\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:268
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
"OSTRZEŻENIE: użytkownik (UID %lu) był zalogowany podczas jego usunięcia.\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:273
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
msgstr "Nie można określić, czy użytkownik był zalogowany na tej platformie"

#: src/tools/sss_userdel.c:278
msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
msgstr "Błąd podczas sprawdzania, czy użytkownik był zalogowany\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:285
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %s\n"
msgstr "Polecenie po usunięciu nie powiodło się: %s\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:297
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr ""
"Katalog domowy nie zostanie usunięty - użytkownik nie jest właścicielem\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:299
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %s\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:310
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Nie ma takiego użytkownika w lokalnej domenie. Usuwanie użytkowników jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie.\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:315
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć użytkownika.\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:49
msgid "The GID of the user"
msgstr "GID użytkownika"

#: src/tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to add this user to"
msgstr "Grupy, do których dodać tego użytkownika"

#: src/tools/sss_usermod.c:54
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tego użytkownika"

#: src/tools/sss_usermod.c:55
msgid "Lock the account"
msgstr "Zablokowanie konta"

#: src/tools/sss_usermod.c:56
msgid "Unlock the account"
msgstr "Odblokowanie konta"

#: src/tools/sss_usermod.c:117
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
"użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:248
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
"poprawne\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:252
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - czy użytkownik jest już członkiem "
"grup?\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:256
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"

#: src/tools/tools_util.c:290
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"

#: src/tools/tools_util.h:40
#, c-format
msgid "%s must be run as root\n"
msgstr "%s musi zostać uruchomione jako root\n"

#: src/util/util.h:67
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia "
"błędów"