summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po484
1 files changed, 282 insertions, 202 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 0da4b7860..1232a66ba 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
+# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-23 14:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-02 16:37+0000\n"
-"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-06 19:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-03 18:00+0000\n"
+"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"sv/)\n"
"Language: sv\n"
@@ -91,7 +92,7 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:57
msgid "Domain to add to names without a domain component."
-msgstr ""
+msgstr "Domän att lägga till till namn utan en domändel."
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:60
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
@@ -204,6 +205,8 @@ msgid ""
"How many seconds to keep a host in the known_hosts file after its host keys "
"were requested"
msgstr ""
+"Hur många sekunder att behålla en värd i filen known_hosts efter att dess "
+"värdnycklar begärdes"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
@@ -266,295 +269,303 @@ msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
+msgid "Don't include group members in group lookups"
+msgstr "Inkludera inte gruppmedlemmar i gruppuppslagningar"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:125
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Begränsa eller föredra en specifik adressfamilj vid DNS-uppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Hur länge cachade poster skall behållas efter senaste lyckade inloggning "
"(dagar)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Hur länge man väntar på svar från DNS när servrar slås upp (sekunder)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Domändelen av DNS-frågan för tjänstedetektering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Åsidosätt GID-värdet från identitetsleverantören med detta värde"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Behandla användarnamn som skiftlägeskänsliga"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
+msgstr "Hur ofta utgångna poster skall förnyas i bakgrunden"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "IPA domain"
msgstr "IPA-domän"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "IPA server address"
msgstr "IPA-serveradress"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "Address of backup IPA server"
msgstr "Adress till reserv-IPA-server"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "IPA client hostname"
msgstr "IPA-klienvärdnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "Gränssnittet var IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Sökbas för HBAC-relaterade objekt"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av HBAC-reglerna mot IPA-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Om det finns DENY-regler, antingen DENY_ALL eller IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Om satt till falskt kommer värdargument givna av PAM ignoreras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Platsen för automatmonteraren denna IPA-klient använder"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om IPA-domänen"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om ID-intervall"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid "Active Directory domain"
msgstr "Active Directory-domän"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adress till Active Directory-server"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Active Directory backup server address"
msgstr "Adress till Active Directory-reservserver"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Active Directory client hostname"
msgstr "Active Directory-klienvärdnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adress till server för Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Kerberos backup server address"
msgstr "Adress till reservserver för Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Kerberosrike"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Autentiseringstidsgräns"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Plats för nyckeltabellen för att validera kreditiv"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Aktivera validering av kreditiv"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Lagra lösenord när ej ansluten för ansluten autentisering senare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Förnybar livstid för TGT:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Livstid för TGT:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Tid mellan två kontroller av förnyelse"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "Enables FAST"
msgstr "Aktiverar FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Väljer huvudman att använda för FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Aktivera kanonsisk form av huvudman"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Server där ändringstjänsten för lösenord kör om inte på KDC:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_backup_uri, URI:n för LDAP-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "The default base DN"
msgstr "Standard bas-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Schematypen som används i LDAP-servern, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "The default bind DN"
msgstr "Standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typen på autenticerings-token för standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Autenticerings-token för standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Tidslängd att försöka ansluta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Tidslängd att försök synkrona LDAP-operationer"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Tidslängd mellan försök att återansluta vid frånkoppling"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Använd endast versaler för namn på riken"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fil som innehåller CA-certifikat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Sökväg till katalogen med CA-certifikat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fil som innehåller klientcertifikatet"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fil som innehåller klientnyckeln"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista över möjliga chiffersviter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Kräv TLS-certifikatverifiering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Ange sasl-mekanismen att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Ange sasl-auktorisering-id att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Ange sasl-auktoriseringsrike att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Ange minsta SSF för LDAP-sasl-auktorisering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Kerberostjänstens nyckeltabell"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Avnänd Kerberosautenticering för LDAP-anslutning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Följer LDAP-hänvisningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Livslängd på TGT för LDAP-anslutning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Hur alias skall derefereras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Tjänstenamn för uppslagning av DNS-tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Antalet poster som skall hämtas i en enda LDAP-fråga"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr ""
"Antalet medlemmar som måste saknas för att orsaka en fullständig dereferering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
@@ -562,360 +573,366 @@ msgstr ""
"Huruvida LDAP-biblioteket skall utföra en omvänd uppslagning för att ta fram "
"värdnamnets kanoniska form under en SASL-bindning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "entryUSN-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "lastUSN-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr ""
"Hur länge en anslutning till LDAP-servern skall behållas före den kopplas ner"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Avaktivera flödesstyrningen (paging) av LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+msgid "Disable Active Directory range retrieval"
+msgstr "Avaktivera Active Directorys intervallhämtande"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en sökbegäran"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en uppräkningsbegäran"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Tidslängd mellan uppräkningsuppdateringar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Tidslängd mellan cache-tömningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Kräv TLS för ID-uppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för pre-set ID:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Bas-DN för användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Omfång av användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filter för användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objektklass för användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Username attribute"
msgstr "Användarnamnsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "UID attribute"
msgstr "UID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Primärt GID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "GECOS attribute"
msgstr "GECOS-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Hemkatalogattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Shell attribute"
msgstr "Skalattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "UUID attribute"
msgstr "UUID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "objectSID attribute"
msgstr "objectSID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Primärt gruppattribut i Active Directory för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Användarens huvudmansattribut (för Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "memberOf attribute"
msgstr "medlemAv-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Modifieringstidsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "attributet shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "shadowMin-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "shadowMax-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "shadowWarning-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "shadowInactive-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "shadowExpire-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "shadowFlag-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade PAM-tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade servervärdar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "attributet krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "krbPasswordExpiration-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Attribut som indikerar att serversidans lösenordspolicyer är aktiva"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "attributet nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Attribut för publik SSH-nyckel"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Bas-DN för gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objektklass för grupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Group name"
msgstr "Gruppnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Group password"
msgstr "Grupplösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "GID attribute"
msgstr "GID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Group member attribute"
msgstr "Gruppmedlemsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Grupp-UUID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för grupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maximal nästningsnivå SSSd kommer följa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Bas-DN för nätgruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objektklass för nätgrupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nätgruppnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppmedlemmar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppstripplar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Attribut på nätgrupps-UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för nätgrupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Bas-DN för tjänsteuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objektklass för tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Service name attribute"
msgstr "Tjänstenamnsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Service port attribute"
msgstr "Tjänsteportsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Tjänsteprotokollsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Undre gräns för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Övre gräns för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Antal ID:n till varje skiva vid ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Använd en autorid-kompatibel algoritm för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens namn för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens SID för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
msgstr "Använd LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN för gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
msgstr "Använd LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN för init-gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Policy för att utvärdera utgång av lösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "LDAP-filter för att bestämma åtkomstprivilegier"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Vilka attribut skall användas för att avgöra om ett konto gått ut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Vilka regler skall användas för att avgöra åtkomstkontroll"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en reserv-LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "DNS-tjänstenamn för LDAP-lösenordsändringsservern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid ""
"Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
"password change"
msgstr ""
+"Huruvida attributet ldap_user_shadow_last_change skall uppdateras efter en "
+"ändring av lösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Bas-DN för regeluppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Automatic full refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk fullständig omläsning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Automatic smart refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk smart omläsning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
"Huruvida regler skall filtreras efter värdnamn, IP-adresser och nätverk"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
@@ -923,156 +940,156 @@ msgstr ""
"Värdnamn och/eller fullständigt kvalificerade domännamn på denna maskin för "
"att filtrera sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
"IPv4- eller IPv6-adresser eller -nätverk för denna maskin för att filtrera "
"sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller nätgrupper i värdattribut skall inkluderas"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller reguljära uttryck i värdattribut skall "
"inkluderas"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objektklass för sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Sudo-regelnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelkommandon"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelvärd"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelanvändare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelflaggor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Attribut för sudo-runasuser"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Attribut på runasgroup i sudo-regel"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notbefore-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notafter-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Attribut för sudo-order-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objektklass för automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Attribut för automatmonteraravbildningsnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objektklass för poster i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Attribut för postnycklar i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Attribut på postvärde i avbildning för automatmonteraren"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Bas-DN för uppslagningar i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:344
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Kommaseparerad lista över tillåtna användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Kommaseparerad lista över förbjudna användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:348
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Standardskal, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
msgid "Base for home directories"
msgstr "Bas för hemkataloger"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:352
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Namnet på NSS-biblioteket att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Huruvida kanoniska gruppnamn skall slås upp från cachen om möjligt"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:356
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"
-#: src/monitor/monitor.c:2647
+#: src/monitor/monitor.c:2649
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Bli en demon (standard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2649
+#: src/monitor/monitor.c:2651
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Kör interaktivt (inte en demon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2651 src/tools/sss_debuglevel.c:71
+#: src/monitor/monitor.c:2653 src/tools/sss_debuglevel.c:71
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Ange en konfigurationsfil annan än standard"
-#: src/monitor/monitor.c:2653
+#: src/monitor/monitor.c:2655
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Skriv ut versionsnumret och avsluta"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1988 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2010 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
#: src/util/util.h:95
msgid "Debug level"
msgstr "Felsökningsnivå"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1990 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2012 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
#: src/util/util.h:99
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Lägg till felsökningstidstämplar"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1992 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2014 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
#: src/util/util.h:101
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Visa tidsstämplar med mikrosekunder"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1994 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2016 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Ett öppet filhandtag för felsökningsloggarna"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2669
+#: src/providers/data_provider_be.c:2692
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domän för informationsleverantören (obligatoriskt)"
@@ -1379,6 +1396,7 @@ msgstr "Gruppen %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n
#, c-format
msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
msgstr ""
+"NSS-begäran misslyckades (%1$d). Posten kan finnas kvar i en minnes-cache.\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:129
msgid ""
@@ -1690,9 +1708,9 @@ msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Välj åtminstone ett objekt att invalidera\n"
#: src/tools/sss_cache.c:604
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
-msgstr "Kunde inte öppna domänen %1$s\n"
+msgstr "Kunde inte öppna tillgängliga domäner\n"
#: src/tools/sss_cache.c:606
msgid "Could not open available domains\n"
@@ -1718,3 +1736,65 @@ msgstr "%1$s måste köras som root\n"
#: src/util/util.h:97
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Skicka felutskrifter till filer istället för standard fel"
+
+#~ msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
+#~ msgstr "Huruvida klienternas DNS-poster uppdateras automatiskt"
+
+#~ msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
+#~ msgstr ""
+#~ "TTL:en att använda för klientens DNS-post efter att ha uppdaterat den"
+
+#~ msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
+#~ msgstr "Hur ofta klienternas DNS-poster periodiskt skall uppdateras"
+
+#~ msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
+#~ msgstr "Huruvida leverantören explicit skall uppdatera PTR-posten också"
+
+#~ msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
+#~ msgstr "Huruvida verktyget nsupdate skall använda TCP som standard"
+
+#~ msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilken sorts autenticering som skall användas för att utföra DNS-"
+#~ "uppdateringen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
+#~ "the IPA server"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tiden i sekunder mellan uppslagningar av SELinux-mappningar mot IPA-"
+#~ "servern"
+
+#~ msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
+#~ msgstr "Aktivera DNS-sajter - platsbaserad detektering av tjänster"
+
+#~ msgid "Whether to create kdcinfo files"
+#~ msgstr "Huruvida kdcinfo-filer skall skapas"
+
+#~ msgid "Enables enterprise principals"
+#~ msgstr "Aktiverar företagshuvudmän"
+
+#~ msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
+#~ msgstr "Sätt undre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"
+
+#~ msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
+#~ msgstr "Sätt övre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"
+
+#~ msgid "Invalidate all cached entries except for sudo rulese"
+#~ msgstr "Invalidera alla cachade poster utom sudo-regler"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted "
+#~ "domain), use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kunde inte öppna domänen %1$s. Om domänen är en underdomän (betrodd "
+#~ "domän), använd fullt kvalificerat namn istället för parametrarna --"
+#~ "domain/-d.\n"
+
+#~ msgid "Only one argument expected\n"
+#~ msgstr "Endast ett argument förväntades\n"
+
+#~ msgid "Name '%1$s' does not seem to be FQDN ('%2$s = TRUE' is set)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Namnet ”%1$s” verkar inte vara ett fullt kvalificerad domännamn (”%2$s = "
+#~ "TRUE” är satt)\n"