summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po525
1 files changed, 262 insertions, 263 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c7045809d..8ec179ee5 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-03 21:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-30 09:50+0000\n"
-"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-11 17:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-03 19:30+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"sv/)\n"
"Language: sv\n"
@@ -310,303 +310,308 @@ msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Behandla användarnamn som skiftlägeskänsliga"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
-#, fuzzy
-msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
-msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"
+msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
-msgstr "TTL:en att använda för klientens DNS-post efter att ha uppdaterat den"
+msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
+msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
+msgstr "TTL:en att använda för klientens DNS-post efter att ha uppdaterat den"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "Gränssnittet var IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
-#, fuzzy
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
-msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
-#, fuzzy
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
-msgstr "Gränssnittet var IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "IPA domain"
msgstr "IPA-domän"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "IPA server address"
msgstr "IPA-serveradress"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "Address of backup IPA server"
msgstr "Adress till reserv-IPA-server"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "IPA client hostname"
msgstr "IPA-klienvärdnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Sökbas för HBAC-relaterade objekt"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av HBAC-reglerna mot IPA-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid ""
"The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
"the IPA server"
msgstr ""
"Tiden i sekunder mellan uppslagningar av SELinux-mappningar mot IPA-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Om det finns DENY-regler, antingen DENY_ALL eller IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Om satt till falskt kommer värdargument givna av PAM ignoreras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Platsen för automatmonteraren denna IPA-klient använder"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om IPA-domänen"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om ID-intervall"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Active Directory domain"
msgstr "Active Directory-domän"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adress till Active Directory-server"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Active Directory backup server address"
msgstr "Adress till Active Directory-reservserver"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Active Directory client hostname"
msgstr "Active Directory-klienvärdnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adress till server för Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Kerberos backup server address"
msgstr "Adress till reservserver för Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Kerberosrike"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Autentiseringstidsgräns"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+msgid "Whether to create kdcinfo files"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Plats för nyckeltabellen för att validera kreditiv"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Aktivera validering av kreditiv"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Lagra lösenord när ej ansluten för ansluten autentisering senare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Förnybar livstid för TGT:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Livstid för TGT:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Tid mellan två kontroller av förnyelse"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Enables FAST"
msgstr "Aktiverar FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Väljer huvudman att använda för FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Aktivera kanonsisk form av huvudman"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Enables enterprise principals"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Server där ändringstjänsten för lösenord kör om inte på KDC:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_backup_uri, URI:n för LDAP-servern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "The default base DN"
msgstr "Standard bas-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Schematypen som används i LDAP-servern, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "The default bind DN"
msgstr "Standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typen på autenticerings-token för standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Autenticerings-token för standard bindnings-DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Tidslängd att försöka ansluta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Tidslängd att försök synkrona LDAP-operationer"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Tidslängd mellan försök att återansluta vid frånkoppling"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Använd endast versaler för namn på riken"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fil som innehåller CA-certifikat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Sökväg till katalogen med CA-certifikat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fil som innehåller klientcertifikatet"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fil som innehåller klientnyckeln"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista över möjliga chiffersviter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Kräv TLS-certifikatverifiering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Ange sasl-mekanismen att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Ange sasl-auktorisering-id att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Ange sasl-auktoriseringsrike att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Ange minsta SSF för LDAP-sasl-auktorisering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Kerberostjänstens nyckeltabell"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Avnänd Kerberosautenticering för LDAP-anslutning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Följer LDAP-hänvisningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Livslängd på TGT för LDAP-anslutning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Hur alias skall derefereras"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Tjänstenamn för uppslagning av DNS-tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Antalet poster som skall hämtas i en enda LDAP-fråga"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr ""
"Antalet medlemmar som måste saknas för att orsaka en fullständig dereferering"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
@@ -614,337 +619,342 @@ msgstr ""
"Huruvida LDAP-biblioteket skall utföra en omvänd uppslagning för att ta fram "
"värdnamnets kanoniska form under en SASL-bindning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "entryUSN-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "lastUSN-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr ""
"Hur länge en anslutning till LDAP-servern skall behållas före den kopplas ner"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Avaktivera flödesstyrningen (paging) av LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#, fuzzy
+msgid "Disable Active Directory range retrieval"
+msgstr "Adress till Active Directory-server"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en sökbegäran"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en uppräkningsbegäran"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Tidslängd mellan uppräkningsuppdateringar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Tidslängd mellan cache-tömningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Kräv TLS för ID-uppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för pre-set ID:n"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Bas-DN för användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Omfång av användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filter för användaruppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objektklass för användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "Username attribute"
msgstr "Användarnamnsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "UID attribute"
msgstr "UID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Primärt GID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "GECOS attribute"
msgstr "GECOS-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Hemkatalogattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "Shell attribute"
msgstr "Skalattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "UUID attribute"
msgstr "UUID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "objectSID attribute"
msgstr "objectSID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Primärt gruppattribut i Active Directory för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Användarens huvudmansattribut (för Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "memberOf attribute"
msgstr "medlemAv-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Modifieringstidsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "attributet shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "shadowMin-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "shadowMax-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "shadowWarning-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "shadowInactive-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "shadowExpire-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "shadowFlag-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade PAM-tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade servervärdar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "attributet krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "krbPasswordExpiration-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Attribut som indikerar att serversidans lösenordspolicyer är aktiva"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "attributet nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Attribut för publik SSH-nyckel"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Bas-DN för gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objektklass för grupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Group name"
msgstr "Gruppnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Group password"
msgstr "Grupplösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "GID attribute"
msgstr "GID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Group member attribute"
msgstr "Gruppmedlemsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Grupp-UUID-attribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för grupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maximal nästningsnivå SSSd kommer följa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Bas-DN för nätgruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objektklass för nätgrupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nätgruppnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppmedlemmar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppstripplar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Attribut på nätgrupps-UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för nätgrupper"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Bas-DN för tjänsteuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objektklass för tjänster"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "Service name attribute"
msgstr "Tjänstenamnsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "Service port attribute"
msgstr "Tjänsteportsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Tjänsteprotokollsattribut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Undre gräns för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Övre gräns för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Antal ID:n till varje skiva vid ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Använd en autorid-kompatibel algoritm för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens namn för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens SID för ID-mappning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
msgstr "Använd LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN för gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
msgstr "Använd LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN för init-gruppuppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Policy för att utvärdera utgång av lösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "LDAP-filter för att bestämma åtkomstprivilegier"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Vilka attribut skall användas för att avgöra om ett konto gått ut"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Vilka regler skall användas för att avgöra åtkomstkontroll"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en reserv-LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "DNS-tjänstenamn för LDAP-lösenordsändringsservern"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid ""
"Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
"password change"
@@ -952,24 +962,24 @@ msgstr ""
"Huruvida attributet ldap_user_shadow_last_change skall uppdateras efter en "
"ändring av lösenord"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Bas-DN för regeluppslagningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
msgid "Automatic full refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk fullständig omläsning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Automatic smart refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk smart omläsning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
"Huruvida regler skall filtreras efter värdnamn, IP-adresser och nätverk"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
@@ -977,148 +987,148 @@ msgstr ""
"Värdnamn och/eller fullständigt kvalificerade domännamn på denna maskin för "
"att filtrera sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
"IPv4- eller IPv6-adresser eller -nätverk för denna maskin för att filtrera "
"sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller nätgrupper i värdattribut skall inkluderas"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller reguljära uttryck i värdattribut skall "
"inkluderas"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objektklass för sudo-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Sudo-regelnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelkommandon"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelvärd"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelanvändare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelflaggor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Attribut för sudo-runasuser"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Attribut på runasgroup i sudo-regel"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:344
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notbefore-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notafter-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Attribut för sudo-order-regler"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objektklass för automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:347
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Attribut för automatmonteraravbildningsnamn"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:348
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:351
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objektklass för poster i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:352
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Attribut för postnycklar i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Attribut på postvärde i avbildning för automatmonteraren"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:351
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:354
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Bas-DN för uppslagningar i automatmonteraravbildningar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:354
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:357
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Kommaseparerad lista över tillåtna användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:355
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:358
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Kommaseparerad lista över förbjudna användare"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:358
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:361
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Standardskal, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:359
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:362
msgid "Base for home directories"
msgstr "Bas för hemkataloger"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:362
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:365
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Namnet på NSS-biblioteket att använda"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:363
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:366
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Huruvida kanoniska gruppnamn skall slås upp från cachen om möjligt"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:366
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:369
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"
-#: src/monitor/monitor.c:2644
+#: src/monitor/monitor.c:2645
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Bli en demon (standard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2646
+#: src/monitor/monitor.c:2647
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Kör interaktivt (inte en demon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2648 src/tools/sss_debuglevel.c:71
+#: src/monitor/monitor.c:2649 src/tools/sss_debuglevel.c:71
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Ange en konfigurationsfil annan än standard"
-#: src/monitor/monitor.c:2650
+#: src/monitor/monitor.c:2651
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Skriv ut versionsnumret och avsluta"
#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2063 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
-#: src/util/util.h:91
+#: src/util/util.h:93
msgid "Debug level"
msgstr "Felsökningsnivå"
#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2065 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
-#: src/util/util.h:95
+#: src/util/util.h:97
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Lägg till felsökningstidstämplar"
#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2067 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
-#: src/util/util.h:97
+#: src/util/util.h:99
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Visa tidsstämplar med mikrosekunder"
@@ -1126,7 +1136,7 @@ msgstr "Visa tidsstämplar med mikrosekunder"
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Ett öppet filhandtag för felsökningsloggarna"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2709
+#: src/providers/data_provider_be.c:2855
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domän för informationsleverantören (obligatoriskt)"
@@ -1220,8 +1230,8 @@ msgstr "Lösenordet har gått ut. Ändra ditt lösenord nu."
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192 src/tools/sss_useradd.c:48
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:652
-#: src/tools/sss_userdel.c:132 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:524 src/tools/sss_debuglevel.c:69
+#: src/tools/sss_userdel.c:134 src/tools/sss_usermod.c:47
+#: src/tools/sss_cache.c:519 src/tools/sss_debuglevel.c:69
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Felsökningsnivån att köra med"
@@ -1230,24 +1240,23 @@ msgstr "Felsökningsnivån att köra med"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "SSSD-domäner att använda"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:57 src/tools/sss_useradd.c:73
#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:53
#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:663
-#: src/tools/sss_userdel.c:149 src/tools/sss_usermod.c:74
-#: src/tools/sss_cache.c:555
+#: src/tools/sss_userdel.c:151 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:550
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fel när lokalen sattes\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:64
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Inte tillräckligt med minne\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:84
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:83
msgid "User not specified\n"
msgstr "Ingen användare angiven\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:105
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:92
msgid "Error looking up public keys\n"
msgstr "Fel vid uppslagning av publika nycklar\n"
@@ -1314,21 +1323,21 @@ msgstr "Ange en användare att lägga till\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
#: src/tools/sss_groupdel.c:78 src/tools/sss_groupmod.c:111
-#: src/tools/sss_groupshow.c:696 src/tools/sss_userdel.c:194
+#: src/tools/sss_groupshow.c:696 src/tools/sss_userdel.c:196
#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen — ingen lokal domän\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
#: src/tools/sss_groupdel.c:80 src/tools/sss_groupmod.c:113
-#: src/tools/sss_groupshow.c:698 src/tools/sss_userdel.c:196
+#: src/tools/sss_groupshow.c:698 src/tools/sss_userdel.c:198
#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
#: src/tools/sss_groupdel.c:89 src/tools/sss_groupmod.c:121
-#: src/tools/sss_groupshow.c:707 src/tools/sss_userdel.c:205
+#: src/tools/sss_groupshow.c:707 src/tools/sss_userdel.c:207
#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"
@@ -1349,7 +1358,7 @@ msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Hittar inte gruppen %1$s i den lokala domänen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:215
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:217
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"
@@ -1428,7 +1437,7 @@ msgstr "Gruppen %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n
#: src/tools/sss_groupdel.c:117 src/tools/sss_groupmod.c:219
#: src/tools/sss_groupmod.c:226 src/tools/sss_groupmod.c:233
-#: src/tools/sss_userdel.c:292 src/tools/sss_usermod.c:241
+#: src/tools/sss_userdel.c:294 src/tools/sss_usermod.c:241
#: src/tools/sss_usermod.c:248 src/tools/sss_usermod.c:255
#, c-format
msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
@@ -1557,72 +1566,72 @@ msgstr ""
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att skriva ut gruppen.\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:134
+#: src/tools/sss_userdel.c:136
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta bort hemkatalog och brevlåda"
-#: src/tools/sss_userdel.c:136
+#: src/tools/sss_userdel.c:138
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta inte bort hemkatalog och brevlåda"
-#: src/tools/sss_userdel.c:138
+#: src/tools/sss_userdel.c:140
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Framtvinga borttagning av filer som inte ägs av användaren"
-#: src/tools/sss_userdel.c:140
+#: src/tools/sss_userdel.c:142
msgid "Kill users' processes before removing him"
msgstr "Döda anvädares processer före de tas bort"
-#: src/tools/sss_userdel.c:185
+#: src/tools/sss_userdel.c:187
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Ange användare att ta bort\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:231
+#: src/tools/sss_userdel.c:233
#, c-format
msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
"Användaren %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:256
+#: src/tools/sss_userdel.c:258
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
msgstr "Kan inte återställa SELinux-inloggningskontext\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:268
+#: src/tools/sss_userdel.c:270
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
"VARNING: Användaren (uid %1$lu) var fortfarande inloggad när han togs bort.\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:273
+#: src/tools/sss_userdel.c:275
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
msgstr "Det går inte att avgöra om användaren var inloggad på denna plattform"
-#: src/tools/sss_userdel.c:278
+#: src/tools/sss_userdel.c:280
msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
msgstr "Fel vid kontroll om användaren var inloggad\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:285
+#: src/tools/sss_userdel.c:287
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
msgstr "Kommandot efter borttagandet misslyckades: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:305
+#: src/tools/sss_userdel.c:307
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr "Tar inte bort hemkatalogen - ägs inte av användaren\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:307
+#: src/tools/sss_userdel.c:309
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
msgstr "Kan inte ta bort hemkatalogen: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:320
+#: src/tools/sss_userdel.c:322
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Ingen sådan användare i den lokala domänen. Det går endast att ta bort "
"användare i den lokala domänen.\n"
-#: src/tools/sss_userdel.c:325
+#: src/tools/sss_userdel.c:327
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort användaren.\n"
@@ -1676,72 +1685,72 @@ msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Inga cache-objekt matchade den angivna sökningen\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:396
+#: src/tools/sss_cache.c:391
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Kunde inte invalidera %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:403
+#: src/tools/sss_cache.c:398
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Kunde inte invalidera %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:526
+#: src/tools/sss_cache.c:521
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Invalidera en viss användare"
-#: src/tools/sss_cache.c:528
+#: src/tools/sss_cache.c:523
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Invalidera alla användare"
-#: src/tools/sss_cache.c:530
+#: src/tools/sss_cache.c:525
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Invalidera en viss grupp"
-#: src/tools/sss_cache.c:532
+#: src/tools/sss_cache.c:527
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Invalidera alla grupper"
-#: src/tools/sss_cache.c:534
+#: src/tools/sss_cache.c:529
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Invalidera en viss nätgrupp"
-#: src/tools/sss_cache.c:536
+#: src/tools/sss_cache.c:531
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Invalidera alla nätgrupper"
-#: src/tools/sss_cache.c:538
+#: src/tools/sss_cache.c:533
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Invalidera en viss tjänst"
-#: src/tools/sss_cache.c:540
+#: src/tools/sss_cache.c:535
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Invalidera alla tjänster"
-#: src/tools/sss_cache.c:543
+#: src/tools/sss_cache.c:538
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Invalidera en viss autofs-mapp"
-#: src/tools/sss_cache.c:545
+#: src/tools/sss_cache.c:540
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Invalidera alla autofs-mappar"
-#: src/tools/sss_cache.c:548
+#: src/tools/sss_cache.c:543
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Invalidera endast poster från en viss domän"
-#: src/tools/sss_cache.c:590
+#: src/tools/sss_cache.c:585
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Välj åtminstone ett objekt att invalidera\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:660
+#: src/tools/sss_cache.c:655
#, c-format
msgid ""
"Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
"use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:664
+#: src/tools/sss_cache.c:659
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Kunde inte öppna tillgängliga domäner\n"
@@ -1773,16 +1782,6 @@ msgstr "Slut på minne\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s måste köras som root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:95
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Skicka felutskrifter till filer istället för standard fel"
-
-#~ msgid "No such %1$s named %2$s in domain %3$s, skipping\n"
-#~ msgstr "Ingen %1$s med namnet %2$s i domänen %3$s, hoppar över\n"
-
-#~ msgid "No objects of type %1$s from domain %2$s in the cache, skipping\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget objekt av typen %1$s från domänen %2$s i cachen, hoppar över\n"
-
-#~ msgid "Could not open domain %1$s\n"
-#~ msgstr "Kunde inte öppna domänen %1$s\n"