summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po466
1 files changed, 257 insertions, 209 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index df09fce8f..047b42899 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,10 +9,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-25 08:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-01 13:05+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/language/"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -103,7 +103,7 @@ msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:87
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"
@@ -195,346 +195,358 @@ msgstr "Ile dni przed wygaśnięciem hasła wyświetlić ostrzeżenie"
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Określa, czy szacować atrybuty oparte na czasie w regułach sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:84
-msgid ""
-"How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-msgstr ""
-"Ile sekund trzymać reguły sudo w pamięci podręcznej przed ponownym "
-"zapytaniem dostawcy"
-
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:90
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:89
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
msgstr "Określa, czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
+msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:94
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Authentication provider"
msgstr "Dostawca uwierzytelniania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "Access control provider"
msgstr "Dostawca kontroli dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "Password change provider"
msgstr "Dostawca zmiany hasła"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "SUDO provider"
msgstr "Dostawca SUDO"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
msgid "Autofs provider"
msgstr "Dostawca Autofs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
msgid "Session-loading provider"
msgstr "Dostawca wczytywania sesji"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Host identity provider"
msgstr "Dostawca tożsamości komputera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:103
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:104
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
msgid "Store password hashes"
msgstr "Przechowuje mieszanie haseł"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr ""
"Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
"wyszukiwań DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
"zalogowaniu (dni)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów "
"(sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Część domeny zapytania DNS wykrywania usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Zastępuje wartość GID z dostawcy tożsamości tą wartością"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Rozróżnianie wielkości liter w nazwach użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:125
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr ""
"Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta w oprogramowaniu FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr ""
"Interfejs, którego adres IP powinien być używany do dynamicznych "
"aktualizacji DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Wyszukiwanie podstawy pod kątem obiektów związanych z HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Czas między wyszukiwaniami reguł HBAC w serwerze IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Jeśli reguły DENY są dostępne, to DENY_ALL lub IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr ""
"Jeśli ustawiono na fałsz, to parametr komputera podany przez PAM zostanie "
"zignorowany"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Położenie automountera, którego używa ten klient IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+msgid "Active Directory domain"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#, fuzzy
+msgid "Active Directory server address"
+msgstr "Adres serwera Kerberos"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
+#, fuzzy
+msgid "Active Directory client hostname"
+msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr ""
"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w "
"trybie online"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Odnawialny czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Czas między dwoma sprawdzaniami odnowy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Enables FAST"
msgstr "Włącza FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Wybiera naczelnika do użycia dla FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Włącza ujednolicanie naczelnika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr ""
"Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
"się w KDC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Użycie tylko małych znaków w nazwach obszarów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Plik zawierający certyfikaty CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu certyfikatów CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Plik zawierający certyfikat klienta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Plik zawierający klucz klienta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista możliwych zestawów szyfrów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Podaje obszar upoważnienia SASL do użycia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Podaje minimalne SSF dla upoważnienia sasl LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Czas trwania TGT dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Jak wskazywać aliasy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nazwa usługi do wyszukiwań usługi DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Liczba wpisów do pobrania w jednym zapytaniu LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "Suma liczb, których musi brakować, aby wywołać pełne \"deref\""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
@@ -542,443 +554,467 @@ msgstr ""
"Określa, czy biblioteka LDAP powinna wykonywać odwrotne wyszukanie, aby "
"ujednolicić nazwę komputera podczas dowiązania SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "Atrybut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "Atrybut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Jak długo utrzymywać połączenie z serwerem LDAP przed rozłączeniem"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Wyłącza kontrolę stronicowania LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyliczenia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Czas między czyszczeniem pamięci podręcznej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr ""
"Używa mapowania identyfikatorów objectSID zamiast uprzednio ustawionych "
"identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atrybut objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atrybut głównej grupy Active Directory dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atrybut shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atrybut shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atrybut shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atrybut shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atrybut shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atrybut shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atrybut shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych usług PAM"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych komputerów serwerowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atrybut krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atrybut krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atrybut wskazujący, czy polityki haseł po stronie serwera są aktywne"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atrybut accountExpires AD"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atrybut userAccountControl AD"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atrybut nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginDisabled NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginExpirationTime NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginAllowedTimeMap NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atrybut klucza publicznego SSH"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "Group name"
msgstr "Nazwa grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "Group password"
msgstr "Hasło grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "GID attribute"
msgstr "Atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atrybut elementu grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maksymalny poziom zagnieżdżenia, jaki usługa SSSD będzie używała"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nazwa grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atrybut elementów grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Potrójny atrybut grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Podstawowe DN do wyszukiwania usług"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Klasa obiektów dla usług"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atrybut portu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atrybut protokołu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Niższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Wyższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr ""
"Liczba identyfikatorów dla każdego kawałka podczas mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Używa algorytmu zgodnego z autorid do mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nazwa domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtr LDAP do określenia uprawnień dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Które atrybuty powinny być używane do sprawdzenia, czy konto wygasło"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Które reguły powinny być używane do sprawdzania kontroli dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nazwa usługi DNS serwera zmiany hasła LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
-msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-msgstr "Włącz okresową aktualizację wszystkich reguł sudo"
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+msgid "Automatic full refresh period"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+msgid "Automatic smart refresh period"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#, fuzzy
+msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
+msgstr "Określa, czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+msgid ""
+"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
+"rules"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
-msgid "Length of time between rules updates"
-msgstr "Okres czasu między aktualizacjami reguł"
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+msgid ""
+"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Klasa obiektów dla reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nazwa reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Atrybut polecenia reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atrybut komputera reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atrybut użytkownika reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atrybut opcji reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atrybut runasuser reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atrybut runasgroup reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atrybut notbefore reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atrybut notafter reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atrybut kolejności reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Klasa obiektów dla map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Klasa obiektów dla wpisów map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atrybut klucza wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atrybut wartości wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr ""
"Określa, czy wyszukiwać kanoniczną nazwę grupy w pamięci podręcznej, jeśli "
"to możliwe"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"
@@ -998,26 +1034,26 @@ msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1843 src/providers/ldap/ldap_child.c:414
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
#: src/util/util.h:91
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1845 src/providers/ldap/ldap_child.c:416
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
#: src/util/util.h:95
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1847 src/providers/ldap/ldap_child.c:418
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
#: src/util/util.h:97
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1849 src/providers/ldap/ldap_child.c:420
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2217
+#: src/providers/data_provider_be.c:2247
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"
@@ -1664,6 +1700,18 @@ msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
+#~ msgid ""
+#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ile sekund trzymać reguły sudo w pamięci podręcznej przed ponownym "
+#~ "zapytaniem dostawcy"
+
+#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
+#~ msgstr "Włącz okresową aktualizację wszystkich reguł sudo"
+
+#~ msgid "Length of time between rules updates"
+#~ msgstr "Okres czasu między aktualizacjami reguł"
+
#~ msgid "Failed to open a socket\n"
#~ msgstr "Otwarcie gniazda się nie powiodło\n"