summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po483
1 files changed, 253 insertions, 230 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 58c66407b..dc4995cdc 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://fedorahosted.org/sssd\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-02 18:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-02 16:37+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-03 21:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-03 19:30+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -295,776 +295,807 @@ msgstr "Substitueix el valor GID del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules als noms d'usuari"
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
+msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
+msgstr ""
+
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
+msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
+msgstr "La interfície amb la IP que s'hauria d'utilitzar per les actualitzacions dinàmiques de DNS"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "IPA domain"
msgstr "Domini IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "IPA server address"
msgstr "Adreça del servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "Address of backup IPA server"
msgstr "Adreça del servidor IPA de reserva "
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nom d'ordinador del client IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Si actualitzar automàticament l'entrada DNS del client a FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
-msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
-msgstr ""
-
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
-msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
-msgstr "La interfície amb la IP que s'hauria d'utilitzar per les actualitzacions dinàmiques de DNS"
-
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Base de cerca pels objectes HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Quantitat de temps entre peticions de les regles HBAC contra el servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid ""
"The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
"the IPA server"
msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Si les regles DENY són presents, o DENY_ALL o IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Si s'estableix a fals, l'argument d'ordinador facilitat per PAM serà ignorat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "La ubicació del muntador automàtic que aquest client IPA està utilitzant"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr "Base de cerca per a l'objecte que conté informació sobre el domini de l'IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr "Base de cerca per a objectes que contenen informació sobre intervals d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Active Directory domain"
msgstr "Domini d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adreça de servidor d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Active Directory backup server address"
msgstr "Adreça del servidor d'Active Directory de reserva"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Active Directory client hostname"
msgstr "Nom de màquina del client d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adreça del servidor Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Kerberos backup server address"
msgstr "Adreça de servidor Kerberos de reserva"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Reialme Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Temps d'espera de la autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Directori on emmagatzemar el cau de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Ubicació de la cau de credencials d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Ubicació de la clau per validar les credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Activa la validació de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Emmagatzema la contrasenya quan estigui fora de línia per autenticació en línia posterior"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida renovable del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Temps entre les dues comprovacions per renovar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "Enables FAST"
msgstr "Activa FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Selecciona el principal per utilitzar amb FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Activa la canonització del principal"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+msgid "Enables enterprise principals"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Servidor on es troba el servei de canvi de contrasenya si no és al KDC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, La URI del servidor LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_backup_uri, la URI del servidor LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "The default base DN"
msgstr "La base DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "El tipus d'esquema en us al servidor LDAP, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "The default bind DN"
msgstr "La connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "El tipus del testimoni d'autenticació a la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "El testimoni d'autenticació de la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Llargària del temps per intentar una connexió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Llargària del temps per intentar operacions LDAP asíncrones"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Llargària del temps entre intents per re-connectar quan estigui fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Utilitza només majúscules pels noms de reialme"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fitxer que conté els certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ruta al directori de certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fitxer que conté el certificat de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fitxer que conté la clau de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Llista de paquets de xifrat possibles"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Requereix verificació de certificat TLS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Especifica el mecanisme sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Escecifica l'id d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Especifica el reialme d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Especifica el SSF mínim per autorització sasl de LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Clau de servei Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Utilitza autenticació Kerberos per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Segueix les referències LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Temps de vida del TGT per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Com desreferenciar àlies"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nom del servei per les peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "El número de registres a recuperar en una sola petició LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "El número de membres que han de faltar per activar una de-referència completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the"
" host name during a SASL bind"
msgstr "Si la biblioteca LDAP hauria de realitzar una petició inversa per canonalitzar el nom d'ordinador durant la connexió SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "atribut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "atribut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid ""
"How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Quant temps s'ha de retenir una connexió al servidor LDAP abans de desconnectar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Desactiva el control de paginació LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició de cerca"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Llargària de temps entre actualitzacions d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Llargària de temps entre neteges del cau"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Requereix TLS per cerques d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Utilitza mapejat d'IDs enlloc de IDs pre-establerts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "DN base per cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Abast de les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtre per les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objectclass dels usuaris"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "Username attribute"
msgstr "Atribut del nom d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "UID attribute"
msgstr "Atribut de l'UID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Atribut del GID primari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atribut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atribut del directori d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atribut d'intèrpret d'ordres"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atribut de l'objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atribut del grup primari de l'Active Directory per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atribut d'usuari principal (per a Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atribut de memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atribut de data de modificació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atribut de shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atribut de shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atribut de shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atribut de shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atribut de shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atribut de shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atribut de shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atribut que llista els serveis PAM autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atribut que llista els servidors autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atribut de krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atribut de krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atribut que indica l'activació de les polítiques de contrasenya de servidor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atribut de nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atribut de la clau pública SSH"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "DN base per cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objectclass per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Group password"
msgstr "Contrasenya del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
msgid "GID attribute"
msgstr "Atribut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atribut del membre de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atribut de data de modificació per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "El nivell d'imbricament màxim que seguirà l'SSSd"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "DN base per cerques de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objectclass per grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nom de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atribut de membres de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Atribut triple de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atribut d'UUID de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atribut de data de modificació de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "DN base per cerques de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objectclass per serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atribut de nom de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atribut de port de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atribut de protocol de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Límit inferior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Límit superior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Número d'IDS per cada llesca en mapejar IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Utilitza l'algoritme compatible d'autorid per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nom del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques d'initgroup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Política per avaluar l'expiració de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtre LDAP per determinar els privilegis d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Quins atributs s'haurien d'utilitzar per avaluar si el compte està expirat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Quines regles s'haurien d'utilitzar per avaluar el control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "L'URI d'un servidor LDAP on es permeten els canvis de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI d'un servidor LDAP reserva on es permet canvis de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nom del servei DNS pel servidor LDAP de canvi de contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid ""
"Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
"password change"
msgstr "Si voleu actualitzar l'atribut ldap_user_shadow_last_change després d'un canvi de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "DN base per cerques de regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Automatic full refresh period"
msgstr "Període d'actualització automàtica completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Automatic smart refresh period"
msgstr "Període d'actualització automàtica intel·ligent"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr "Si voleu filtrar les normes per nom de màquina, adreça IP i xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo"
" rules"
msgstr "Noms de màquina i/o noms de domini plenament qualificat d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr "Adreces IPv4 o IPv6 o xarxa d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr "Si voleu incloure regles que contenen netgroup en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr "Si voleu incloure regles que contenen expressions regulars en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objectclass de les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nom de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut de la comanda de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atribut de l'ordinador de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atribut de l'usuari de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atribut de l'opció de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atribut de runasuser de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atribut de runasgroup de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atribut de notbefore de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atribut de notafter de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atribut d'ordre de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objectclass dels mapes automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:347
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atribut del nom del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:348
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objectclass de les entrades del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atribut de la clau d'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atribut del valor de l'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:351
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "DN base per cerques del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:344
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:354
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:355
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris no autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:348
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:358
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Intèrpret d'ordres per defecte, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:359
msgid "Base for home directories"
msgstr "Base pels directoris d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:352
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:362
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "El nom de la biblioteca NSS a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:363
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Cercar nom de grup canònic al cau si és possible"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:356
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:366
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a utilitzar"
-#: src/monitor/monitor.c:2646
+#: src/monitor/monitor.c:2644
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Esdevé un dimoni (per defecte)"
-#: src/monitor/monitor.c:2648
+#: src/monitor/monitor.c:2646
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Executa interactivament (no com a dimoni)"
-#: src/monitor/monitor.c:2650 src/tools/sss_debuglevel.c:71
+#: src/monitor/monitor.c:2648 src/tools/sss_debuglevel.c:71
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Especifica un fitxer de configuració diferent al per defecte"
-#: src/monitor/monitor.c:2652
+#: src/monitor/monitor.c:2650
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Imprimeix el número de versió i surt"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2059 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2063 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
#: src/util/util.h:91
msgid "Debug level"
msgstr "Nivell de depuració"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2061 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2065 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
#: src/util/util.h:95
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Afegeix marques de temps de depuració"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2063 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2067 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
#: src/util/util.h:97
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mostra les marques de temps amb microsegons"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2065 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2069 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descriptor de fitxer obert pels registres de depuració"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2704
+#: src/providers/data_provider_be.c:2709
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domini del proveïdor d'informació (obligatori)"
@@ -1159,7 +1190,7 @@ msgstr "La contrasenya ha expirat. Canviau la vostra contrasenya ara."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:652
#: src/tools/sss_userdel.c:132 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:468 src/tools/sss_debuglevel.c:69
+#: src/tools/sss_cache.c:524 src/tools/sss_debuglevel.c:69
msgid "The debug level to run with"
msgstr "El nivell de depuració amb el que executar-se"
@@ -1172,7 +1203,7 @@ msgstr "El domini SSSD a utilitzar"
#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:53
#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:663
#: src/tools/sss_userdel.c:149 src/tools/sss_usermod.c:74
-#: src/tools/sss_cache.c:499
+#: src/tools/sss_cache.c:555
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "S'ha produït un error en establir la localització\n"
@@ -1584,84 +1615,76 @@ msgstr "No s'ha pogut modificar l'usuari - l'usuari ja pertany als grups?\n"
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "S'ha produït un error en la transacció. No s'ha pogut modificar l'usuari.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:144
+#: src/tools/sss_cache.c:162
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Cap objecte cau ha coincidit amb la cerca especificada\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
-#, c-format
-msgid "No such %1$s named %2$s in domain %3$s, skipping\n"
-msgstr ""
-
-#: src/tools/sss_cache.c:328
-#, c-format
-msgid "No objects of type %1$s from domain %2$s in the cache, skipping\n"
-msgstr ""
-
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:396
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "No s'ha pogut invalidar %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:347
+#: src/tools/sss_cache.c:403
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "No s'ha pogut invalidar %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:470
+#: src/tools/sss_cache.c:526
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Invalida l'usuari particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:472
+#: src/tools/sss_cache.c:528
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Invalida tots els usuaris"
-#: src/tools/sss_cache.c:474
+#: src/tools/sss_cache.c:530
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Invalida el grup particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:476
+#: src/tools/sss_cache.c:532
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Invalida tots els grups"
-#: src/tools/sss_cache.c:478
+#: src/tools/sss_cache.c:534
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Invalida el grup de xarxa particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:480
+#: src/tools/sss_cache.c:536
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Invalida tots els grups de xarxa"
-#: src/tools/sss_cache.c:482
+#: src/tools/sss_cache.c:538
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Invalida el servei particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:484
+#: src/tools/sss_cache.c:540
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Invalida tots els serveis"
-#: src/tools/sss_cache.c:487
+#: src/tools/sss_cache.c:543
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Invalida el mapa autofs particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:489
+#: src/tools/sss_cache.c:545
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Invalida tots els mapes autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:492
+#: src/tools/sss_cache.c:548
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Invalida les entrades només d'un domini particular"
-#: src/tools/sss_cache.c:534
+#: src/tools/sss_cache.c:590
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Si us plau, seleccionau al menys un objecte per invalidar\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:604
+#: src/tools/sss_cache.c:660
#, c-format
-msgid "Could not open domain %1$s\n"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el domini %1$s\n"
+msgid ""
+"Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
+"use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
+msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:606
+#: src/tools/sss_cache.c:664
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "No s'han pogut obrir els dominis disponibles\n"