summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/server
diff options
context:
space:
mode:
authorGöran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>2009-12-10 11:48:37 -0500
committerStephen Gallagher <sgallagh@redhat.com>2009-12-10 17:20:19 -0500
commit56c20b800541856559319363c6a3ae465a86d550 (patch)
treef38daf07a1dc1f47cc5a96a39c5e55a8be89988c /server
parent0faa69992d1c9768f3ec92112e8691a9b7c4a3a2 (diff)
downloadsssd-56c20b800541856559319363c6a3ae465a86d550.tar.gz
sssd-56c20b800541856559319363c6a3ae465a86d550.tar.xz
sssd-56c20b800541856559319363c6a3ae465a86d550.zip
Add Swedish translation for SSSD server
Diffstat (limited to 'server')
-rw-r--r--server/po/LINGUAS1
-rw-r--r--server/po/sv.po627
2 files changed, 628 insertions, 0 deletions
diff --git a/server/po/LINGUAS b/server/po/LINGUAS
index f1fcda0a9..82449aadf 100644
--- a/server/po/LINGUAS
+++ b/server/po/LINGUAS
@@ -4,4 +4,5 @@ ja
nl
pt
de
+sv
diff --git a/server/po/sv.po b/server/po/sv.po
new file mode 100644
index 000000000..ffbb53605
--- /dev/null
+++ b/server/po/sv.po
@@ -0,0 +1,627 @@
+# Swedish messages for sssd server.
+# Copyright © 2009 Red Hat, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the sssd package.
+# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: sss_server\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-11-23 12:37-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-10 13:51+0100\n"
+"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: config/SSSDConfig.py:39
+msgid "Set the verbosity of the debug logging"
+msgstr "Ange pratsamhet för felsökningsloggning"
+
+#: config/SSSDConfig.py:40
+msgid "Include timestamps in debug logs"
+msgstr "Inkludera tidsstämplar i felsökningslogar"
+
+#: config/SSSDConfig.py:41
+msgid "Write debug messages to logfiles"
+msgstr "Skriv felmeddelanden till loggfiler"
+
+#: config/SSSDConfig.py:42
+msgid "Ping timeout before restarting service"
+msgstr "Ping-tidsgräns före tjänst startas om"
+
+#: config/SSSDConfig.py:43
+msgid "Command to start service"
+msgstr "Kommando för att starta tjänst"
+
+#: config/SSSDConfig.py:44
+msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
+msgstr "Antal gånger att försöka ansluta till dataleverantörer"
+
+#: config/SSSDConfig.py:47
+msgid "SSSD Services to start"
+msgstr "SSSD-tjänster att starta"
+
+#: config/SSSDConfig.py:48
+msgid "SSSD Domains to start"
+msgstr "SSSD-domäner att starta"
+
+#: config/SSSDConfig.py:49
+msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
+msgstr "Tidsgräns för meddelanden skickade via SBUS"
+
+#: config/SSSDConfig.py:50
+msgid "Regex to parse username and domain"
+msgstr "Reguljäruttryck för att tolka användarnamn och domän"
+
+#: config/SSSDConfig.py:51
+msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
+msgstr "Printf-kompatibla format för att visa fullständigt kvalificerade namn"
+
+#: config/SSSDConfig.py:54
+msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
+msgstr "Tidsgränslängd för uppräkningscache (sekunder)"
+
+#: config/SSSDConfig.py:55
+msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
+msgstr "Tidsgränslängd för bakgrundsuppdateringar av postcache (sekunder)"
+
+#: config/SSSDConfig.py:56
+msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
+msgstr "Tidsgränslängd för negativ cache (sekuner)"
+
+#: config/SSSDConfig.py:57
+msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
+msgstr "Användare som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"
+
+#: config/SSSDConfig.py:58
+msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
+msgstr "Grupper som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"
+
+#: config/SSSDConfig.py:59
+msgid "Should filtered users appear in groups"
+msgstr "Skall filtrerade användare förekomma i grupper"
+
+#: config/SSSDConfig.py:60
+msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
+msgstr "Värdet på lösenordfältet som NSS-leverantörer skall returnera"
+
+#: config/SSSDConfig.py:63
+msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
+msgstr "Hur länge sparade inloggningar tillåts mellan online-inloggningar (dagar)"
+
+#: config/SSSDConfig.py:66
+msgid "Identity provider"
+msgstr "Identifiera leverantör"
+
+#: config/SSSDConfig.py:67
+msgid "Authentication provider"
+msgstr "Autentiseringsleverantör"
+
+#: config/SSSDConfig.py:68
+msgid "Access control provider"
+msgstr "Leverantör av åtkomstkontroll"
+
+#: config/SSSDConfig.py:69
+msgid "Password change provider"
+msgstr "Leverantör av lösenordsändringar"
+
+#: config/SSSDConfig.py:72
+msgid "Minimum user ID"
+msgstr "Minsta användar-ID"
+
+#: config/SSSDConfig.py:73
+msgid "Maximum user ID"
+msgstr "Största användar-ID"
+
+#: config/SSSDConfig.py:74
+msgid "Ping timeout before restarting domain"
+msgstr "Ping-tidsgräns före domän startas om"
+
+#: config/SSSDConfig.py:75
+msgid "Enable enumerating all users/groups"
+msgstr "Aktivera uppräkning av alla användare/grupper"
+
+#: config/SSSDConfig.py:76
+msgid "Cache credentials for offline login"
+msgstr "Cache-kreditiv för frånkopplad inloggning"
+
+#: config/SSSDConfig.py:77
+msgid "Store password hashes"
+msgstr "Lagra lösenords-kontrollsummor"
+
+#: config/SSSDConfig.py:78
+msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
+msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"
+
+#: config/SSSDConfig.py:79
+msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
+msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"
+
+#: config/SSSDConfig.py:82
+msgid "IPA domain"
+msgstr "IPA-domän"
+
+#: config/SSSDConfig.py:83
+msgid "IPA server address"
+msgstr "IPA-serveradress"
+
+#: config/SSSDConfig.py:84
+msgid "IPA client hostname"
+msgstr "IPA-klienvärdnamn"
+
+#: config/SSSDConfig.py:87 config/SSSDConfig.py:114
+msgid "Kerberos server address"
+msgstr "Kerberosserveradress"
+
+#: config/SSSDConfig.py:88 config/SSSDConfig.py:115
+msgid "Kerberos realm"
+msgstr "Kerberosrike"
+
+#: config/SSSDConfig.py:89
+msgid "Authentication timeout"
+msgstr "Autentiseringstidsgräns"
+
+#: config/SSSDConfig.py:92
+msgid "Directory to store credential caches"
+msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"
+
+#: config/SSSDConfig.py:93
+msgid "Location of the user's credential cache"
+msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"
+
+#: config/SSSDConfig.py:94
+msgid "Location of the keytab to validate credentials"
+msgstr "Platf för tangentgabellen för att validera kreditiv"
+
+#: config/SSSDConfig.py:95
+msgid "Enable credential validation"
+msgstr "Aktivera validering av kreditiv"
+
+#: config/SSSDConfig.py:98
+msgid "The principal of the change password service"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:101
+msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:102
+msgid "The default base DN"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:103
+msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:104
+msgid "The default bind DN"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:105
+msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:106
+msgid "The authentication token of the default bind DN"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:107
+msgid "Length of time to attempt connection"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:108
+msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:109
+msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:110
+msgid "file that contains CA certificates"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:111
+msgid "Require TLS certificate verification"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:112
+msgid "Specify the sasl mechanism to use"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:113
+msgid "Specify the sasl authorization id to use"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:116
+msgid "Kerberos service keytab"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:117
+msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:120
+msgid "Length of time to wait for a search request"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:121
+msgid "Length of time between enumeration updates"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:122
+msgid "Require TLS for ID lookups, false"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:123
+msgid "Base DN for user lookups"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:124
+msgid "Scope of user lookups"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:125
+msgid "Filter for user lookups"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:126
+msgid "Objectclass for users"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:127
+msgid "Username attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:128
+msgid "UID attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:129
+msgid "Primary GID attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:130
+msgid "GECOS attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:131
+msgid "Home directory attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:132
+msgid "Shell attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:133
+msgid "UUID attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:134
+msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:135
+msgid "Full Name"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:136
+msgid "memberOf attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:137
+msgid "Modification time attribute"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:140
+msgid "Policy to evaluate the password expiration"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:143
+msgid "Default shell, /bin/bash"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:144
+msgid "Base for home directories"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:147
+msgid "The name of the NSS library to use"
+msgstr ""
+
+#: config/SSSDConfig.py:150
+msgid "PAM stack to use"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:43 tools/sss_groupmod.c:42 tools/sss_userdel.c:45
+#: tools/sss_useradd.c:114 tools/sss_groupadd.c:41 tools/sss_usermod.c:46
+msgid "The debug level to run with"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:52 tools/sss_groupmod.c:63 tools/sss_userdel.c:57
+#: tools/sss_useradd.c:137 tools/sss_groupadd.c:56 tools/sss_usermod.c:70
+msgid "Error setting the locale\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:70
+msgid "Specify group to delete\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:80 tools/sss_groupmod.c:110 tools/sss_userdel.c:101
+#: tools/sss_useradd.c:182 tools/sss_groupadd.c:85 tools/sss_usermod.c:125
+msgid "Error initializing the tools\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:88 tools/sss_groupmod.c:117 tools/sss_userdel.c:109
+#: tools/sss_useradd.c:190 tools/sss_groupadd.c:93 tools/sss_usermod.c:133
+msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:103
+#, c-format
+msgid "Group %s is outside the defined ID range for domain\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:132
+msgid ""
+"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
+"domain.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupdel.c:137
+msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:44
+msgid "Groups to add this group to"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:46
+msgid "Groups to remove this group from"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:48 tools/sss_groupadd.c:43
+msgid "The GID of the group"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:98
+msgid "Specify group to modify\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:126
+msgid ""
+"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
+"domain\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:139 tools/sss_groupmod.c:166 tools/sss_useradd.c:199
+#: tools/sss_usermod.c:158 tools/sss_usermod.c:185
+msgid "Internal error while parsing parameters\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:147 tools/sss_groupmod.c:174
+msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:155 tools/sss_groupmod.c:182 tools/sss_usermod.c:174
+#: tools/sss_usermod.c:201
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot find group %s in local domain, only groups in local domain are "
+"allowed\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:190 tools/sss_groupadd.c:102
+msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:218
+msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:222
+msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupmod.c:226
+msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:46
+msgid "Remove home directory and mail spool"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:47
+msgid "Do not remove home directory and mail spool"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:48
+msgid "Force removal of files not owned by the user"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:91
+msgid "Specify user to delete\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:119 tools/sss_useradd.c:240
+msgid "Cannot set default values\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:137
+#, c-format
+msgid "User %s is outside the defined ID range for domain\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:168
+msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:170
+#, c-format
+msgid "Cannot remove homedir: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:182
+msgid ""
+"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_userdel.c:187
+msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/tools_util.c:291
+msgid "Out of memory\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/tools_util.h:34
+#, c-format
+msgid "%s must be run as root\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:115 tools/sss_usermod.c:47
+msgid "The UID of the user"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:116
+msgid "The GID or group name of the user"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:117 tools/sss_usermod.c:49
+msgid "The comment string"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:118 tools/sss_usermod.c:50
+msgid "Home directory"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:119 tools/sss_usermod.c:51
+msgid "Login shell"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:120
+msgid "Groups"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:121
+msgid "Create user's directory if it does not exist"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:122
+msgid "Never create user's directory, overrides config"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:123
+msgid "Specify an alternative skeleton directory"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:172
+msgid "Specify user to add\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:207 tools/sss_usermod.c:166 tools/sss_usermod.c:193
+msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:215
+#, c-format
+msgid "Cannot find group %s in local domain\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:225
+msgid "Cannot get group information for the user\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:247 tools/sss_usermod.c:149
+msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:281
+msgid "Cannot get info about the user\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:295
+msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:298
+#, c-format
+msgid "Cannot create user's home directory: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:309
+#, c-format
+msgid "Cannot create user's mail spool: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:321
+msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:325
+msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_useradd.c:331
+msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupadd.c:75
+msgid "Specify group to add\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupadd.c:129
+msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupadd.c:133
+msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_groupadd.c:138
+msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:48
+msgid "The GID of the user"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:52
+msgid "Groups to add this user to"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:53
+msgid "Groups to remove this user from"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:54
+msgid "Lock the account"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:55
+msgid "Unlock the account"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:115
+msgid "Specify user to modify\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:142
+msgid ""
+"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
+"domain\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:237
+msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:241
+msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/sss_usermod.c:245
+msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
+msgstr ""