summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2012-09-05 16:38:08 +0200
committerJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2012-09-05 16:38:08 +0200
commit7a14e8f66c0e932fe2954d792614a3b61d444bd1 (patch)
tree54ef80b9b056c5f334d214ab902b5e4689d2ed95 /po
parent7ca43ed5bf77bec749c9f0948471ac1fa36a1b7c (diff)
downloadsssd-7a14e8f66c0e932fe2954d792614a3b61d444bd1.tar.gz
sssd-7a14e8f66c0e932fe2954d792614a3b61d444bd1.tar.xz
sssd-7a14e8f66c0e932fe2954d792614a3b61d444bd1.zip
Update translations for 1.9.0 beta 7 releasesssd-1_9_0_beta7sssd-1_8_97
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ca.po521
-rw-r--r--po/de.po183
-rw-r--r--po/es.po191
-rw-r--r--po/eu.po180
-rw-r--r--po/fr.po198
-rw-r--r--po/hu.po183
-rw-r--r--po/id.po186
-rw-r--r--po/it.po186
-rw-r--r--po/ja.po267
-rw-r--r--po/nb.po183
-rw-r--r--po/nl.po190
-rw-r--r--po/pl.po194
-rw-r--r--po/pt.po186
-rw-r--r--po/ru.po186
-rw-r--r--po/sssd.pot173
-rw-r--r--po/sv.po186
-rw-r--r--po/tg.po177
-rw-r--r--po/tr.po183
-rw-r--r--po/uk.po196
-rw-r--r--po/zh_TW.po183
20 files changed, 2043 insertions, 2089 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 2e5301242..f3bb78fc5 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://fedorahosted.org/sssd\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
-"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-10 22:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-02 07:32+0000\n"
+"Last-Translator: muzzol <muzzol@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "El número de descriptors de fitxers que pot obrir aquesta resposta"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "Temps d'inactivitat abans de desconnexió automàtica d'un client"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de l'actualització en rerefons de les entrades en cau (en segons)"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:87
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera del cau negatiu (en segons)"
@@ -126,851 +126,876 @@ msgid ""
msgstr "Substitueix el valor buit de directori d'usuari del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
+msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
+msgstr "Substituir el valor de l'intèrpret d'ordres des del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres amb que els usuaris poden iniciar sessió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
msgid ""
"The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres que seran vetats i substituits amb l'intèrpret alternatiu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
msgid ""
"If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
"this fallback"
msgstr "Si un intèrpret d'ordres establert al directori central està permés però no es troba disponible, utilitza aquesta alternativa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
msgstr "Intèrpret d'ordres a utilitzar si el proveïdor no en llista un"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:73
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "Quant temps seran vàlids els registres de memòria cau"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de permetre els inicis de sessió en cau entre inicis de sessió en línia (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Quants intents fallits d'inicis de sessió es permeten en estar fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr "Quant temps (en minuts) s'ha de denegar l'inici de sessió després d'haver assolit offline_failed_login_attempts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr "Quins tipus de missatges es mostres a l'usuari durant l'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr "Quants segons s'ha de mantenir la informació en cau per les peticions PAM"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:81
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Quants dies abans de l'expiració de la contrasenya s'hauria de mostrar un avís"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:84
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Si s'han d'avaluar els atributs de temps a les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:89
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:90
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
msgstr "Si s'han d'utilitzar els algoritmes hash als noms d'ordinadors i a les adreces dins el fitxer known_hosts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
-msgstr ""
+msgstr "Llista d'UIDs o noms d'usuari que poden accedir al contestador de PAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "Authentication provider"
msgstr "Proveïdor d'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "Access control provider"
msgstr "Proveïdor de control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "Password change provider"
msgstr "Proveïdor de canvi de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
msgid "SUDO provider"
msgstr "Proveïdor de SUDO"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
msgid "Autofs provider"
msgstr "Proveïdor d'Autofs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Session-loading provider"
msgstr "Proveïdor de càrrega de sessió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:103
msgid "Host identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat d'ordinadors"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Minimum user ID"
msgstr "ID mínim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Maximum user ID"
msgstr "ID màxim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Activa l'enumeració de tots els usuaris/grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Credencials en cau per inicis de sessió fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
msgid "Store password hashes"
msgstr "Emmagatzema els codis hash de les contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Mostra els usuaris/grups en format plenament qualificat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de les entrades cau (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Restringeix o prefereix una família específica d'adreces en efectuar peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de mantenir les entrades en cau després d'un inici de sessió amb èxit (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Temps d'espera per les respostes DNS en resoldre servidors (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "La part del domini de la petició DNS de la recerca de servei"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Substitueix el valor GID del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules als noms d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "IPA domain"
msgstr "Domini IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid "IPA server address"
msgstr "Adreça del servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+msgid "Address of backup IPA server"
+msgstr "Adreça del servidor IPA de reserva "
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nom d'ordinador del client IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Si actualitzar automàticament l'entrada DNS del client a FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "La interfície amb la IP que s'hauria d'utilitzar per les actualitzacions dinàmiques de DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Base de cerca pels objectes HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Quantitat de temps entre peticions de les regles HBAC contra el servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Si les regles DENY són presents, o DENY_ALL o IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Si s'estableix a fals, l'argument d'ordinador facilitat per PAM serà ignorat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "La ubicació del muntador automàtic que aquest client IPA està utilitzant"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
-msgstr ""
+msgstr "Base de cerca per a l'objecte que conté informació sobre el domini de l'IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
-msgstr ""
+msgstr "Base de cerca per a objectes que contenen informació sobre intervals d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domini d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Active Directory server address"
-msgstr ""
+msgstr "Adreça de servidor d'Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr ""
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+msgid "Active Directory backup server address"
+msgstr "Adreça del servidor d'Active Directory de reserva"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+msgid "Active Directory client hostname"
+msgstr "Nom de màquina del client d'Active Directory"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adreça del servidor Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
+msgid "Kerberos backup server address"
+msgstr "Adreça de servidor Kerberos de reserva"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Reialme Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Temps d'espera de la autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Directori on emmagatzemar el cau de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Ubicació de la cau de credencials d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Ubicació de la clau per validar les credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Activa la validació de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Emmagatzema la contrasenya quan estigui fora de línia per autenticació en línia posterior"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida renovable del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Temps entre les dues comprovacions per renovar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Enables FAST"
msgstr "Activa FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Selecciona el principal per utilitzar amb FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Activa la canonització del principal"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Servidor on es troba el servei de canvi de contrasenya si no és al KDC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, La URI del servidor LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
+msgstr "ldap_backup_uri, la URI del servidor LDAP"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
msgstr "La base DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "El tipus d'esquema en us al servidor LDAP, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "The default bind DN"
msgstr "La connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "El tipus del testimoni d'autenticació a la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "El testimoni d'autenticació de la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Llargària del temps per intentar una connexió"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Llargària del temps per intentar operacions LDAP asíncrones"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Llargària del temps entre intents per re-connectar quan estigui fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Utilitza només majúscules pels noms de reialme"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fitxer que conté els certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ruta al directori de certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fitxer que conté el certificat de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fitxer que conté la clau de client"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Llista de paquets de xifrat possibles"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Requereix verificació de certificat TLS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Especifica el mecanisme sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Escecifica l'id d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Especifica el reialme d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Especifica el SSF mínim per autorització sasl de LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Clau de servei Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Utilitza autenticació Kerberos per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Segueix les referències LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Temps de vida del TGT per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Com desreferenciar àlies"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nom del servei per les peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "El número de registres a recuperar en una sola petició LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "El número de membres que han de faltar per activar una de-referència completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the"
" host name during a SASL bind"
msgstr "Si la biblioteca LDAP hauria de realitzar una petició inversa per canonalitzar el nom d'ordinador durant la connexió SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "atribut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "atribut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid ""
"How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Quant temps s'ha de retenir una connexió al servidor LDAP abans de desconnectar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Desactiva el control de paginació LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició de cerca"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Llargària de temps entre actualitzacions d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Llargària de temps entre neteges del cau"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Requereix TLS per cerques d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Utilitza mapejat d'IDs enlloc de IDs pre-establerts"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "DN base per cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Abast de les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtre per les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objectclass dels usuaris"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Username attribute"
msgstr "Atribut del nom d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "UID attribute"
msgstr "Atribut de l'UID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Atribut del GID primari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atribut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atribut del directori d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atribut d'intèrpret d'ordres"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atribut de l'objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atribut del grup primari de l'Active Directory per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atribut d'usuari principal (per a Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atribut de memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atribut de data de modificació"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atribut de shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atribut de shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atribut de shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atribut de shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atribut de shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atribut de shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atribut de shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atribut que llista els serveis PAM autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atribut que llista els servidors autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atribut de krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atribut de krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atribut que indica l'activació de les polítiques de contrasenya de servidor"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atribut de nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atribut de la clau pública SSH"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "DN base per cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objectclass per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Group password"
msgstr "Contrasenya del grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "GID attribute"
msgstr "Atribut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atribut del membre de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atribut de data de modificació per grups"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "El nivell d'imbricament màxim que seguirà l'SSSd"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "DN base per cerques de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objectclass per grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nom de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atribut de membres de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Atribut triple de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atribut d'UUID de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atribut de data de modificació de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "DN base per cerques de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objectclass per serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atribut de nom de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atribut de port de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atribut de protocol de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Límit inferior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Límit superior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Número d'IDS per cada llesca en mapejar IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Utilitza l'algoritme compatible d'autorid per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nom del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN per a cerques d'initgroup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Política per avaluar l'expiració de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtre LDAP per determinar els privilegis d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Quins atributs s'haurien d'utilitzar per avaluar si el compte està expirat"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Quines regles s'haurien d'utilitzar per avaluar el control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "L'URI d'un servidor LDAP on es permeten els canvis de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
+msgstr "URI d'un servidor LDAP reserva on es permet canvis de contrasenya"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nom del servei DNS pel servidor LDAP de canvi de contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "DN base per cerques de regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Període d'actualització automàtica completa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Període d'actualització automàtica intel·ligent"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu filtrar les normes per nom de màquina, adreça IP i xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo"
" rules"
-msgstr ""
+msgstr "Noms de màquina i/o noms de domini plenament qualificat d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
-msgstr ""
+msgstr "Adreces IPv4 o IPv6 o xarxa d'aquesta màquina per filtrar regles de sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu incloure regles que contenen netgroup en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Si voleu incloure regles que contenen expressions regulars en l'atribut de màquina"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objectclass de les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nom de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut de la comanda de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atribut de l'ordinador de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atribut de l'usuari de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atribut de l'opció de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atribut de runasuser de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atribut de runasgroup de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atribut de notbefore de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atribut de notafter de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atribut d'ordre de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objectclass dels mapes automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atribut del nom del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objectclass de les entrades del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atribut de la clau d'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atribut del valor de l'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "DN base per cerques del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris no autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Intèrpret d'ordres per defecte, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "Base for home directories"
msgstr "Base pels directoris d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "El nom de la biblioteca NSS a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:347
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Cercar nom de grup canònic al cau si és possible"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a utilitzar"
@@ -1009,7 +1034,7 @@ msgstr "Mostra les marques de temps amb microsegons"
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descriptor de fitxer obert pels registres de depuració"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2247
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domini del proveïdor d'informació (obligatori)"
@@ -1037,65 +1062,65 @@ msgstr "Ha ocorregut un error però no es pot trobar cap descripció."
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Error inesperat en cercar una descripció de l'error"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:381
+#: src/sss_client/pam_sss.c:375
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:569
+#: src/sss_client/pam_sss.c:563
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "La reinicialització de la contrasenya pel root no està suportada."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:610
+#: src/sss_client/pam_sss.c:604
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "S'ha autenticat amb credencials del cau"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:611
+#: src/sss_client/pam_sss.c:605
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", la seva contrasenya del cau expirarà el: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:641
+#: src/sss_client/pam_sss.c:635
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
msgstr "La seva contrasenya ha expirat. Teniu %1$d inici(s) de sessió de gràcia restants."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:687
+#: src/sss_client/pam_sss.c:681
#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
msgstr "La vostra contrasenya expirarà en %1$d %2$s."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:736
+#: src/sss_client/pam_sss.c:730
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "S'ha denegat l'autenticació fins: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:757
+#: src/sss_client/pam_sss.c:751
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "El sistema es troba fora de línia, el canvi de contrasenya no és possible"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:787 src/sss_client/pam_sss.c:800
+#: src/sss_client/pam_sss.c:781 src/sss_client/pam_sss.c:794
msgid "Password change failed. "
msgstr "Ha fallat el canvi de contrasenya."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:790 src/sss_client/pam_sss.c:801
+#: src/sss_client/pam_sss.c:784 src/sss_client/pam_sss.c:795
msgid "Server message: "
msgstr "Missatge del servidor: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1308
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1213
msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1309
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1214
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Re-introduïu la nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1395
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1300
msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1427
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1332
msgid "Current Password: "
msgstr "Contrasenya actual: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1574
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1479
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "La contrasenya ha expirat. Canviau la vostra contrasenya ara."
@@ -1141,7 +1166,7 @@ msgstr "El port a utilitzar per connectar-se a l'ordinador"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "Port invàlid\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index bc3a400a9..b0a74c800 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: German <trans-de@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-Serveradresse"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-Serveradresse"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-Serveradresse"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -999,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1129,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1138,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1212,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1304,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1351,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1525,106 +1522,106 @@ msgstr "Das Konto sperren"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Das Konto entsperren"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1645,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 537651f29..a4376055e 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -12,15 +12,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Spanish <trans-es@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -138,11 +138,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
msgstr ""
-"Sustituye valores del directorio personal del proveedor de la identidad con "
-"este valor"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -379,9 +376,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -393,9 +389,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -463,9 +458,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, El URI del servidor LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, El URI del servidor LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -913,10 +907,8 @@ msgstr ""
"URI de un servidor LDAP donde se permite la modificación de contraseñas"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr ""
-"URI de un servidor LDAP donde se permite la modificación de contraseñas"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1054,42 +1046,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a usar"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Convertirse en demonio (predeterminado)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Ejecutarse en forma interactiva (no un demonio)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Indicar un archivo de configuración diferente al predeterminado"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Muestra el número de versión y finaliza"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Nive de depuración"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Agregar marcas de tiempo de depuración"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mostrar marcas de tiempo con microsegundos"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un arhivo abierto de descriptor para los registros de depuración"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Dominio del proveedor de información (obligatorio)"
@@ -1185,7 +1177,7 @@ msgstr "La contraseña ha expirado. Modifíquela en este preciso momento."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Nivel de depuración en que se debe ejecutar"
@@ -1194,17 +1186,16 @@ msgstr "Nivel de depuración en que se debe ejecutar"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Error al poner la región\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1269,93 +1260,93 @@ msgstr "Debe especificar un directorio esqueleto alternativo"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "El usuario de SELinux para el registro del usuario"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Especifica el grupo a ser añadido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Especifique el usuario a agregar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Error al inicializar las herramientas - no hay dominio local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Error al inicializar las herramientas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Dominio inválido especificado en FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Error interno al analizar sintácticamente los parámetros.\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Los grupos deben estar en el mismo dominio que el usuario\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "No se pudieron establecer los valores predeterminados\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "El UID seleccionado está fuera del rango permitido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "No es posible definir contexto de registro de SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "No se pudo obtener información del usuario\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"El directorio de inicio del usuario ya existe, no copiar datos desde el "
"esqueleto\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "No se pudo asignar el ID para el usuario - ¿el dominio estará lleno?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Ya existe un usuario o grupo con el mismo nombre o ID\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el usuario.\n"
@@ -1363,23 +1354,23 @@ msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el usuario.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "El GID del grupo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Especifique el grupo a agregar\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "El GID elegido está fuera del rango permitido\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "No se pudo asignar el ID para el grupo - ¿el dominio estará lleno?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Ya existe un grupo con el mismo nombre o GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Error en la transacción. No se pudo agregar el grupo.\n"
@@ -1412,15 +1403,15 @@ msgstr "Grupos a los que se debe agregar este grupo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupos desde los que se debe eliminar este grupo"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Especifica el grupo a ser eliminado de\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Especifique el grupo a modificar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1428,31 +1419,31 @@ msgstr ""
"No se pudo encontrar el grupo en el dominio local, la modificación de grupos "
"se permite sólo en el dominio local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Los grupos miembro deben estar en el mismo dominio que el grupo padre\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el grupo - verifique si los nombre de grupo miembro son "
"los correctos\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el grupo - verifique si el nombre de grupo es correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Error de transacción. No se pudo modificar el grupo.\n"
@@ -1597,11 +1588,11 @@ msgstr "Bloquear la cuenta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Desbloquear la cuenta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Especifique el usuario a modificar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1609,99 +1600,99 @@ msgstr ""
"No se pudo encontrar el usuario en el dominio local, la modificación de los "
"usuarios se permite solamente en el dominio local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el usuario - verifique si los nombres de grupo son "
"correctos\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"No se pudo modificar el usuario - ¿no será ya miembro de esos grupos?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Error de transacción. No se pudo modificar el usuario.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1722,6 +1713,6 @@ msgstr "Falta memoria\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Envia el resultado de la depuración hacia archivos en lugar de stderr"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index b886f663b..66d1ad7c8 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"eu/)\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -355,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "IPA zerbitzariaren helbidea"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Inprimatu bertsio zenbakia eta irten"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Arazketa maila"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Gehitu arazketako data-zigiluak"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1127,7 @@ msgstr "Pasahitza iraungita. Aldatu zure pasahitza orain."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Zehaztu gehitu beharreko erabiltzailea\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Errorea tresnak hasieratzean - domeinu lokalik ez\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Errorea tresnak hasieratzean\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Baliogabeko domeinua zehaztu da FQDN-n\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Barne errorea parametroak analizatzean\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Taldeek erabiltzailearen domeinu berean egon behar dute\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Ezin dira balio lehenetsiak ezarri\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Hautatutako UIDa baimendutako bitartetik kanpo dago\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1303,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr "Taldearen GIDa"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Hautatutako UIDa baimendutako bitartetik kanpo dago\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1350,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1524,106 +1522,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr "Desblokeatu kontua"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Baliogabetu erabiltzaile bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Baliogabetu erabiltzaile guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Baliogabetu talde bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Baliogabetu talde guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Baliogabetu zerbitzu bat"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Baliogabetu zerbitzu guztiak"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1644,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index c2c2d945f..b147287a5 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-18 14:02+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-11 08:36+0000\n"
"Last-Translator: Jérôme Fenal <jfenal@gmail.com>\n"
"Language-Team: French <trans-fr@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -139,11 +139,8 @@ msgstr ""
"valeur"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr ""
-"Remplacer par cette valeur celle du répertoire personnel obtenu avec le "
-"fournisseur d'identité"
+msgstr "Écraser le shell donné par le fournisseur d'identité avec cette valeur"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -327,7 +324,7 @@ msgstr "Adresse du serveur IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Adresse du serveur IPA de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -387,9 +384,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adresse du serveur Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Adresse du serveur Active Directory"
+msgstr "Adresse du serveur Active Directory de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -401,9 +397,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adresse du serveur Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Adresse du serveur Kerberos"
+msgstr "Adresse du serveur Kerberos de secours"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -471,9 +466,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, l'adresse du serveur LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, l'adresse du serveur LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, l'URI du serveur LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -923,9 +917,10 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI d'un serveur LDAP où les changements de mot de passe sont acceptés"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "URI d'un serveur LDAP où les changements de mot de passe sont acceptés"
+msgstr ""
+"URI d'un serveur LDAP de secours où sont autorisées les modifications de mot "
+"de passe"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1069,42 +1064,42 @@ msgstr "Rechercher le nom canonique du groupe dans le cache si possible"
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pile PAM à utiliser"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Devenir un démon (par défaut)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Fonctionner en interactif (non démon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Définir un fichier de configuration différent de celui par défaut"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Afficher le numéro de version et quitte"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Niveau de débogage"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Ajouter l'horodatage au débogage"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Afficher l'horodatage en microsecondes"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descripteur de fichier ouvert pour les journaux de débogage"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domaine du fournisseur d'informations (obligatoire)"
@@ -1204,7 +1199,7 @@ msgstr "Mot de passe expiré. Changez votre mot de passe maintenant."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Le niveau de débogage utilisé avec"
@@ -1213,17 +1208,16 @@ msgstr "Le niveau de débogage utilisé avec"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Le domaine SSSD à utiliser"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Erreur lors du paramétrage de la locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Mémoire insuffisante\n"
@@ -1287,96 +1281,96 @@ msgstr "Spécifie un répertoire squelette alternatif"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "L'utilisateur SELinux pour l'identifiant de l'utilisateur"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Définir le groupe à ajouter à\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Définir l'utilisateur à ajouter à\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Erreur à l'initialisation des outils - aucun domaine local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Erreur à l'initialisation des outils\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domaine invalide définit dans le FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Erreur interne lors de l'analyse des paramètres\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Les groupes doivent être dans le même domaine que l'utilisateur\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Impossible de trouver le groupe %1$s dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Impossible de définir les valeurs par défaut\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "L'UID sélectionné est en dehors de la plage autorisée\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Impossible de définir le contexte de connexion SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Impossible de trouver les informations sur l'utilisateur\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Le répertoire de l'utilisateur existe déjà, les données du répertoire "
"squelette ne sont pas copiées\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Impossible de créer le répertoire de l'utilisateur : %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
"Impossible de créer le répertoire de réception des messages électroniques "
"pour l'utilisateur : %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"L'identifiant de l'utilisateur ne peut pas être alloué - domaine plein ?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Un utilisateur ou groupe avec le même nom ou identifiant existe déjà\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter l'utilisateur.\n"
@@ -1384,23 +1378,23 @@ msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter l'utilisateur.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "Le GID du groupe"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Définir le groupe à ajouter\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Le GID choisit est en dehors de la plage autorisée\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Impossible d'allouer l'identifiant du groupe - domaine plein ?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Un groupe avec le même nom ou GID existe déjà\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible d'ajouter le groupe.\n"
@@ -1435,15 +1429,15 @@ msgstr "Groupes auxquels ce groupe sera ajouté"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Groupes desquels ce groupe sera retiré"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Définir le groupe duquel supprimer\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Définir le groupe à modifier\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1451,14 +1445,14 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver le groupe dans le domaine local, la modification des "
"groupes n'est autorisée que dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Les membres du groupe doivent être dans le même domaine que le groupe "
"parent\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1467,19 +1461,19 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver le groupe %1$s dans le domaine local, seuls les "
"groupes du domaine local sont autorisés\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier le groupe - vérifier que les noms des groupes membres "
"sont corrects\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier le groupe - vérifier que le nom du groupe est "
"correct\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible de modifier le groupe.\n"
@@ -1634,11 +1628,11 @@ msgstr "Verrouiller le compte"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Déverrouiller le compte"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Spécifier l'utilisateur à modifier\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1646,100 +1640,100 @@ msgstr ""
"Impossible de trouver l'utilisateur dans le domaine local, la modification "
"des utilisateurs n'est autorisée que dans le domaine local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier l'utilisateur - vérifiez que les noms de groupe sont "
"corrects\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Impossible de modifier l'utilisateur - l'utilisateur est déjà membre du "
"groupe ?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Erreur de transaction. Impossible de modifier l'utlisateur.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Aucun object trouvé dans le cache pour la recherche spécifiée\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Aucun %1$s nommé %2$s, on passe\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "Aucun objet de type %1$s dans le cache, on passe\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Impossible d'invalider %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Impossible d'invalider %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Invalider un utilisateur spécifique"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Invalider tous les utilisateurs"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Invalider un groupe particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Invalider tous les groupes"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Invalider un groupe réseau particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Invalider tous les groupes réseau"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Invalidation d'un service particulier"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Invalidation de tous les services"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Invalidation d'une carte autofs particulière"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Invalidation de toutes les cartes autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "N'invalider des entrées que d'un domaine spécifique"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Merci de sélectionner au moins un objet à invalider\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Impossible d'ouvrir le domaine %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Impossible d'ouvrir aucun des domaines disponibles\n"
@@ -1760,7 +1754,7 @@ msgstr "Mémoire saturée\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s doit être lancé en tant que root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Envoyer la sortie de débogage vers un fichier plutôt que vers la sortie "
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index dc7c1671c..705d62ba0 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <trans-hu@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -341,9 +341,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -355,9 +354,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mikroszekundum pontosságú időbélyegek"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1126,7 @@ msgstr "A jelszava lejárt, változtass meg most."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,93 +1208,93 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nem lehet beállítani az alapértékeket\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "A megadott UID kívül esik a megengedett tartományon\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nem áll rendelkezésre információ a felhasználóról\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"A felhasználó könyvtára már létezik, a skel könyvtár tartalmát nem másolom "
"bele\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Tranzakcióhiba történt, nem lehetett létrehozni a felhasználót.\n"
@@ -1305,23 +1302,23 @@ msgstr "Tranzakcióhiba történt, nem lehetett létrehozni a felhasználót.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "A csoport GID-je"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1352,41 +1349,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1526,106 +1523,106 @@ msgstr "Fiók zárolása"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Fiók feloldása"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Adja meg a módosítandó felhasználót\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Tranzakcióhiba történt, a felhasználó nem módosítható.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1646,6 +1643,6 @@ msgstr "Elfogyott a memória\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index aa7a2346a..0c2663e9f 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <trans-id@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: id\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -340,9 +340,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Alamat server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -354,9 +353,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Alamat server Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Alamat server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -420,9 +418,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI server LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI server LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -998,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1125,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,92 +1207,92 @@ msgstr "Tentukan direktori kerangka alternatif"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Tentukan pengguna untuk ditambahkan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Gagal saat menginisialisasi perkakas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domain yang ditentukan dalam FQDN tidak valid\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Terjadi kesalahan internal ketika mengurai parameter\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grup harus berada dalam domain yang sama dengan pengguna\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Tidak dapat menetapkan nilai default\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "UID yang dipilih berada di luar rentang yang diizinkan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Tidak bisa mendapatkan info tentang pengguna\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Direktori home milik pengguna sudah ada, tidak menyalin data dari skeldir\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Tidak dapat mengalokasikan ID untuk pengguna - domain penuh?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Pengguna atau grup dengan nama atau ID yang sama sudah ada\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan pengguna.\n"
@@ -1304,23 +1300,23 @@ msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan pengguna.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grup"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Tentukan grup untuk ditambahkan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "GID yang dipilih berada di luar rentang yang diizinkan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Tidak dapat mengalokasikan ID untuk grup - domain penuh?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grup dengan nama atau GID yang sama sudah ada\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak dapat menambahkan grup.\n"
@@ -1353,15 +1349,15 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Tentukan grup untuk dimodifikasi\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1369,30 +1365,30 @@ msgstr ""
"Tidak dapat menemukan grup di domain lokal, memodifikasi grup hanya "
"diperbolehkan dalam domain lokal\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Anggota kelompok harus berada dalam domain yang sama sebagaimana kelompok "
"induknya\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi grup - periksa apakah nama grup anggota sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "Tidak bisa memodifikasi grup - periksa apakah groupname sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Tidak bisa memodifikasi grup.\n"
@@ -1534,11 +1530,11 @@ msgstr "Kunci akun"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Buka kunci akun"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Tentukan pengguna untuk dimodifikasi\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1546,98 +1542,98 @@ msgstr ""
"Tidak dapat menemukan pengguna dalam domain lokal, memodifikasi pengguna "
"hanya diperbolehkan dalam domain lokal\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi pengguna - periksa apakah nama grup sudah benar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Tidak bisa memodifikasi pengguna - pengguna sudah menjadi anggota kelompok?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Kesalahan transaksi. Pengguna tidak dapat dimodifikasi.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1658,6 +1654,6 @@ msgstr "Kehabisan memori\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 4481c4970..1637edb62 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Italian <trans-it@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: it\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -350,9 +350,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -364,9 +363,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -431,9 +429,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, l'indirizzo del server LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, l'indirizzo del server LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Stack PAM da usare"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Esegui come demone (default)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Esegui interattivamente (non come demone)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Specificare un file di configurazione specifico"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Livello debug"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Includi timestamp di debug"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descrittore di file aperto per l'output di debug"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Dominio del provider di informazioni (obbligatorio)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "Password scaduta. Cambiare la password ora."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Il livello di debug da utilizzare"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "Il livello di debug da utilizzare"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Errore di impostazione del locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,93 +1218,93 @@ msgstr "Specificare una directory skeleton alternativa"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Specificare un utente da aggiungere\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Errore durante l'inizializzazione degli strumenti - nessun dominio\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Errore durante l'inizializzazione degli strumenti\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Il dominio specificato nel FQDN non è valido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Errore interno nel parsing dei parametri\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "I gruppi devono essere nello stesso dominio dell'utente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Impossibile impostare i valori predefiniti\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "L'UID specificato non rientra nel range permesso\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Impossibile determinare le informazioni dell'utente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"La directory home dell'utente esiste, non vengono copiati dati dalla "
"directory skeleton\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Impossibile allocare l'ID utente - dominio pieno?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Utente o gruppo con lo stesso nome o ID già presente\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Errore nella transazione. L'utente non è stato aggiunto.\n"
@@ -1316,23 +1312,23 @@ msgstr "Errore nella transazione. L'utente non è stato aggiunto.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "Il GID del gruppo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Specificare un gruppo da aggiungere\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Il GID specificato non è nel range permesso\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Impossibile allocare l'ID per il gruppo - dominio pieno?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Gruppo con lo stesso nome o GID già esistente\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Errore della transazione. Impossibile aggiungere il gruppo.\n"
@@ -1365,15 +1361,15 @@ msgstr "Gruppi a cui aggiungere questo gruppo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Gruppi da cui eliminare questo gruppo"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Specificare il gruppo da modificare\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1381,32 +1377,32 @@ msgstr ""
"Gruppo non presente nel dominio locale. La modifica dei gruppi è permessa "
"solo nel dominio locale.\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"I gruppi membri devono appartenere allo stesso dominio del gruppo radice\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare il gruppo - controllare che i nomi dei gruppi siano "
"corretti\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare il gruppo - controllare che il nome del gruppo sia "
"corretto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Errore della transazione. Impossibile modificare il gruppo.\n"
@@ -1550,11 +1546,11 @@ msgstr "Bloccare l'account"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Sbloccare l'account"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Specificare l'utente da modificare\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1562,98 +1558,98 @@ msgstr ""
"Utente non presente nel dominio locale. La modifica degli utenti è permessa "
"solo nel dominio locale.\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Impossibile modificare l'utente - controllare che i nomi dei gruppi siano "
"corretti\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Impossibile modificare l'utente - utente già membro di gruppi?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Errore nella transazione. Impossibile modificare l'utente.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1674,6 +1670,6 @@ msgstr "Memoria esaurita\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Redirigere l'output di debug su file anzichè stderr"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 6548c2522..59db6d052 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-12 22:09+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-04 00:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomoyuki KATO <tomo@dream.daynight.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <trans-ja@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ja\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "サービス再起動前の Ping タイムアウト"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:44
msgid ""
"Timeout between three failed ping checks and forcibly killing the service"
-msgstr ""
+msgstr "3 回 の ping チェック失敗とサービスの強制停止のタイムアウト間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:45
msgid "Command to start service"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "このレスポンダーににより開かれるファイル記述子の
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "クライアントの自動切断までのアイドル時間"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -124,11 +124,12 @@ msgstr "識別プロバイダーからのホームディレクトリーの値を
msgid ""
"Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
msgstr ""
+"アイデンティティプロバイダーからの空のホームディレクトリーをこの値で置き換え"
+"ます"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr "識別プロバイダーからのホームディレクトリーの値をこの値で上書きする"
+msgstr "アイデンティティプロバイダーからのシェル値をこの値で上書きします"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -149,11 +150,11 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
-msgstr ""
+msgstr "プロバイダーが一覧に持っていないとき使用するシェル"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:73
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "メモリー内のキャッシュレコードが有効な期間"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
@@ -187,11 +188,11 @@ msgstr "sudo ルールにおいて時間による属性を評価するかどう
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:90
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
-msgstr ""
+msgstr "known_hosts ファイルにおいてホスト名とアドレスをハッシュ化するかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
-msgstr ""
+msgstr "PAC レスポンダーへのアクセスが許可された UID またはユーザー名の一覧"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Identity provider"
@@ -294,7 +295,7 @@ msgstr "IPA サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "バックアップ IPA サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -331,28 +332,27 @@ msgstr "この IPA クライアントが使用している automounter の場所
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
-msgstr ""
+msgstr "IPA ドメインに関する情報を含むオブジェクトに対する検索ベース"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
-msgstr ""
+msgstr "ID 範囲に関する情報を含むオブジェクトに対する検索ベース"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory ドメイン"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Active Directory server address"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory サーバーアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
+msgstr "Active Directory バックアップサーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Active Directory クライアントホスト名"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
@@ -360,9 +360,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
+msgstr "Kerberos バックアップサーバーのアドレス"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -426,9 +425,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, LDAP サーバーの URI"
+msgstr "ldap_backup_uri, LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -584,7 +582,7 @@ msgstr "ID 検索に TLS を要求する"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
-msgstr ""
+msgstr "事前設定済み ID の代わりに objectSID の ID マッピングを使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Base DN for user lookups"
@@ -825,27 +823,27 @@ msgstr "ID マッピングの上限"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングするとき、各スライスに対する ID の数"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対する autorid 互換アルゴリズムを使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対するデフォルトドメインの名前"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
-msgstr ""
+msgstr "ID マッピングに対するデフォルトドメインの SID"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr ""
+msgstr "グループ検索のために LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN を使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr ""
+msgstr "初期グループの検索のために LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN を使用します"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -868,9 +866,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "パスワードの変更が許可される LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "パスワードの変更が許可される LDAP サーバーの URI"
+msgstr "パスワードの変更が許可されるバックアップ LDAP サーバーの URI"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -882,34 +879,40 @@ msgstr "sudo ルール検索のベース DN"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "自動的な完全更新間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "自動的なスマート更新間隔"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
+"ホスト名、IP アドレスおよびネットワークによるフィルタールールを使用するかどう"
+"か"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
+"sudo ルールをフィルターするこのマシンのホスト名および/または完全修飾ドメイン"
+"名"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
+"sudo ルールをフィルターするこのマシンの IPv4 または IPv6 アドレスまたはネット"
+"ワーク"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "ホスト属性にネットワークグループを含むルールを含めるかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
-msgstr ""
+msgstr "ホスト属性に正規表現を含むルールを含めるかどうか"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Object class for sudo rules"
@@ -1007,42 +1010,42 @@ msgstr "可能ならばキャッシュから正規化されたグループ名を
msgid "PAM stack to use"
msgstr "使用する PAM スタック"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "デーモンとして実行(デフォルト)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "対話的に実行(デーモンではない)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "非標準の設定ファイルの指定"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "バージョン番号を表示して終了する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "デバッグレベル"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "デバッグのタイムスタンプを追加する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "タイムスタンプをミリ秒単位で表示する"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "デバッグログのオープンファイルディスクリプター"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "情報プロバイダーのドメイン (必須)"
@@ -1089,7 +1092,7 @@ msgstr "、キャッシュされたパスワードが失効します: "
#: src/sss_client/pam_sss.c:635
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
-msgstr ""
+msgstr "パスワードの期限が切れています。あと %1$d 回ログインできます。"
#: src/sss_client/pam_sss.c:681
#, c-format
@@ -1137,7 +1140,7 @@ msgstr "パスワードの期限が切れました。いますぐパスワード
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "実行するデバッグレベル"
@@ -1146,17 +1149,16 @@ msgstr "実行するデバッグレベル"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "使用する SSSD ドメイン"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "ロケールの設定中にエラーが発生しました\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "十分なメモリーがありません\n"
@@ -1220,94 +1222,94 @@ msgstr "代替のスケルトンディレクトリーを指定する"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "ユーザーのログインに対する SELinux ユーザー"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "追加するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "追加するユーザーを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
"ツールを初期化中にエラーが発生しました - ローカルドメインがありません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "ツールを初期化中にエラーが発生しました\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "FQDN で指定されたドメインが無効です\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "パラメーターを解析中に内部エラーが発生しました\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "グループがユーザーと同じドメインになければいけません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "ローカルドメインにグループ %1$s を見つけられません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "デフォルト値を設定できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "選択された UID は許容される範囲を越えています\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "SELinux ログインコンテキストを設定できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "ユーザーに関する情報を取得できません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"ユーザーのホームディレクトリーがすでに存在します、スケルトンディレクトリーか"
"らデータをコピーしません\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "ユーザーのホームディレクトリーを作成できません: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "ユーザーのメールスプールを作成できません: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "ユーザーに ID を割り当てられませんでした - ドメインがいっぱいですか?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "同じ名前または ID を持つユーザーまたはグループがすでに存在します\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを追加できませんでした。\n"
@@ -1315,23 +1317,23 @@ msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを追加できません
msgid "The GID of the group"
msgstr "グループの GID"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "追加するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "選択された GID は許容される範囲を越えています\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "グループに ID を割り当てられませんでした - ドメインがいっぱいですか?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "同じ名前または GID を持つグループがすでに存在します\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "トランザクションエラー。グループを追加できませんでした。\n"
@@ -1342,7 +1344,7 @@ msgstr "削除するグループを指定してください\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:101
#, c-format
msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "グループ %1$s はドメインに対して定義された ID の範囲を越えています\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:115
msgid ""
@@ -1364,15 +1366,15 @@ msgstr "このグループに追加するグループ"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "このグループから削除するグループ"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "削除するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "変更するグループを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1380,30 +1382,32 @@ msgstr ""
"ローカルドメインにグループが見つかりませんでした。グループの変更はローカルド"
"メインにおいてのみ許可されます\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "メンバーグループが親グループと同じドメインにある必要があります\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
+"ローカルドメインにグループ %1$s が見つかりません。ローカルドメインにあるグ"
+"ループのみが許可されます\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"グループを変更できませんでした - メンバーグループ名が正しいかを確認してくださ"
"い\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"グループを変更できませんでした - グループ名が正しいかを確認してください\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "トランザクションエラー。グループを変更できませんでした。\n"
@@ -1424,7 +1428,7 @@ msgstr "%1$s GID 番号: %2$d\n"
#: src/tools/sss_groupshow.c:603
#, c-format
msgid "%1$sMember users: "
-msgstr ""
+msgstr "%1$s メンバーユーザー: "
#: src/tools/sss_groupshow.c:610
#, c-format
@@ -1487,7 +1491,7 @@ msgstr "削除するユーザーを指定する\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:230
#, c-format
msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "ユーザー %1$s はドメインに対して定義された ID の範囲を超えています\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:255
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
@@ -1497,6 +1501,7 @@ msgstr "SELinux ログインコンテキストをリセットできません\n"
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
+"警告: ユーザー (uid %1$lu) が削除されたときにまだログインしていました。\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:272
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
@@ -1510,7 +1515,7 @@ msgstr "ユーザーがログインしていたかを確認中にエラーが発
#: src/tools/sss_userdel.c:284
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "削除後コマンドの実行に失敗しました: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:296
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
@@ -1520,7 +1525,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_userdel.c:298
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ホームディレクトリーを削除できません: %1$s\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:309
msgid ""
@@ -1553,11 +1558,11 @@ msgstr "アカウントをロックする"
msgid "Unlock the account"
msgstr "アカウントをロック解除する"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "変更するユーザーを指定してください\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1565,98 +1570,98 @@ msgstr ""
"ローカルドメインにユーザーを見つけられません。ユーザーの変更はローカルドメイ"
"ンにおいてのみ許可されます。\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"ユーザーを変更できませんでした - グループ名が正しいかを確認してください\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"ユーザーを変更できませんでした - ユーザーはすでにグループのメンバーですか?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを変更できませんでした。\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "指定された検索に一致するキャッシュオブジェクトがありません\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "%2$s という名前の %1$s はありません、スキップします\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "キャッシュに形式 %1$s のオブジェクトがありません、スキップします\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "%1$s を無効化できませんでした"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "%1$s %2$s を無効化できませんでした"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "特定のユーザーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "すべてのユーザーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "特定のグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "すべてのグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "特定のネットワークグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "すべてのネットワークグループを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "特定のサービスの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "すべてのサービスの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "特定の autofs マップの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "すべての autofs マップの無効化"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "特定のドメインのみからエントリーを無効にする"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
-msgstr ""
+msgstr "無効化するオブジェクトを少なくとも一つ選択してください\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "ドメイン %1$s を開けませんでした\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "利用可能なドメインを開けませんでした\n"
@@ -1677,6 +1682,6 @@ msgstr "メモリー不足\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s は root として実行する必要があります\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "デバッグ出力を標準エラーの代わりにファイルに送信する"
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index a20721a4e..e9ff50136 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -341,9 +341,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -355,9 +354,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -998,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1128,7 +1126,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1137,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1211,91 +1208,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1303,23 +1300,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1350,41 +1347,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1524,106 +1521,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1644,6 +1641,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 47c6815c5..fd093bfd5 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"nl/)\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -131,10 +131,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
msgstr ""
-"Overschrijf homedir waarde van de identiteit aanbieder met deze waarde "
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -372,9 +370,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos-serveradres"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -386,9 +383,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos-serveradres"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos-serveradres"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -455,9 +451,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, de URI van de LDAP server"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, de URI van de LDAP server"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -907,10 +902,8 @@ msgstr ""
"URI van een LDAP server waarop wachtwoord veranderingen toegestaan zijn"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr ""
-"URI van een LDAP server waarop wachtwoord veranderingen toegestaan zijn"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1047,42 +1040,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack die gebruikt wordt"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Start in de achtergrond (standaard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Start interactief (standaard)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Geef een niet-standaard configuratiebestand op"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Print versie nummer en sluit af"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Debug niveau"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Voeg tijdstempels toe aan debugberichten"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Toon tijdstempel met microseconden"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Een geopend bestand voor de debug logs"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domein voor de informatie provider (verplicht)"
@@ -1178,7 +1171,7 @@ msgstr "Wachtwoord verlopen. Verander nu uw wachtwoord."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Het debugniveau waarmee gestart wordt"
@@ -1187,17 +1180,16 @@ msgstr "Het debugniveau waarmee gestart wordt"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fout bij het zetten van de locale\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1261,92 +1253,92 @@ msgstr "Geef een alternatieve voorbeeldmap"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "De SELinux-gebruiker voor de login van de gebruiker"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Geef group op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Geef gebruiker op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Fout bij de initialisatie van de tools - geen lokaal domein\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fout bij de initialisatie van de tools\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Verkeerd domein gespecificeerd in de FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Interne fout bij het verwerken van de parameters\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
"De groepen moeten zich in het zelfde domein als de gebruiker bevinden\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan de standaardwaarden niet zetten\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "De geselecteerde UID valt buiten het toegestane bereik\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Kan de SELinux login context niet zetten\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan geen informatie ophalen over de gebruiker\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr "De gebruikersmap bestaat reeds, voorbeeldmap niet gekopieerd\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Kan geen ID vinden voor de gebruiker - zit het domein vol?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Een gebruiker of groep met een zelfde naam of ID bestaat reeds\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet toevoegen\n"
@@ -1354,23 +1346,23 @@ msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet toevoegen\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "De GID van de groep"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Geef groep op om toe te voegen\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "De geselecteerde GID valt buiten het toegestane bereik\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Kan geen ID vinden voor de groep - zit het domein vol?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Een groep met een zelfde naam of GID bestaat reeds\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de groep niet toevoegen\n"
@@ -1403,15 +1395,15 @@ msgstr "Groepen waar deze groep aan toe te voegen"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Groepen om deze groep uit te verwijderen"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Specificeer de groep waaruit verwijderd moet worden\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Specificeer de groep die aangepast moet worden\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1419,32 +1411,32 @@ msgstr ""
"Groep niet gevonden in lokaal domein, aanpassen van groepen is alleen "
"toegestaan in lokaal domein.\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Lidmaatschappen moeten in het zelfde domein vallen als de daarboven liggende "
"groep\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Kan de groep niet aanpassen - controleer of de namen van de lidmaatschappen "
"correct zijn\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Kan de groep niet aanpassen - controleer of de naam van de groep correct is\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de groep niet aanpassen.\n"
@@ -1591,11 +1583,11 @@ msgstr "Bevries het account"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Heractiveer het account"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Geef de gebruiker op die aangepast moet worden\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1603,98 +1595,98 @@ msgstr ""
"Kan de gebruiker niet vinden in het lokale domein, het aanpassen van "
"gebruikers is alleen toegestaan in het lokale domein\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Kan de gebruiker niet aanpassen - controleer of de groepsnamen correct zijn\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Kan de gebruiker niet aanpassen - is de gebruiker reeds lid van de groepen?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transactiefout. Kan de gebruiker niet aanpassen.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1715,6 +1707,6 @@ msgstr "Het geheugen zit vol\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Stuur de debuguitvoer naar bestanden in plaats van stderr"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e97abb928..1d59c242a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 15:14+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:56+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -133,9 +133,8 @@ msgstr ""
"Zastępuje pustą wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr "Zastępuje wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
+msgstr "Zastępuje wartość powłoki od dostawcy tożsamości tą wartością"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -316,7 +315,7 @@ msgstr "Adres serwera IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Adres zapasowego serwera IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -376,9 +375,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adres serwera Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Adres serwera Active Directory"
+msgstr "Adres zapasowego serwera Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -390,9 +388,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Adres serwera Kerberos"
+msgstr "Adres zapasowego serwera Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -461,9 +458,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, adres URI serwera LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -906,9 +902,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
+msgstr "Adres URI zapasowego serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1054,42 +1049,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Uruchamia jako demon (domyślnie)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako demon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"
@@ -1184,7 +1179,7 @@ msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
@@ -1193,17 +1188,16 @@ msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Domena SSSD do użycia"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Brak pamięci\n"
@@ -1267,95 +1261,95 @@ msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "Użytkownik SELinuksa dla loginu użytkownika"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Proszę podać grupę, do której dodać\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi - brak lokalnej domeny\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Nie można ustawić kontekstu loginu SELinuksa\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
"zostaną skopiowane\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest pełna?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"
@@ -1363,23 +1357,23 @@ msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID grupy"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie - czy domena jest pełna?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"
@@ -1412,15 +1406,15 @@ msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Proszę podać grupę, z której usunąć\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1428,12 +1422,12 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1442,19 +1436,19 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
"domenie są dozwolone\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
"poprawne\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
"poprawna\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"
@@ -1605,11 +1599,11 @@ msgstr "Zablokowanie konta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Odblokowanie konta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1617,100 +1611,100 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
"użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
"poprawne\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Nie można zmodyfikować użytkownika - czy użytkownik jest już członkiem "
"grup?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Żaden obiekt pamięci podręcznej nie pasuje do podanego wyszukiwania\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Nie ma %1$s o nazwie %2$s, pomijanie\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "Nie ma obiektów typu %1$s w pamięci podręcznej, pomijanie\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Nie można unieważnić %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Nie można unieważnić %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Unieważnia podanego użytkownika"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Unieważnia wszystkich użytkowników"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Unieważnia podaną grupę"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Unieważnia wszystkie grupy"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Unieważnia podaną grupę sieciową"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Unieważnia wszystkie grupy sieciowe"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Unieważnia podaną usługę"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Unieważnia wszystkie usługi"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Unieważnia podaną mapę autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Unieważnia wszystkie mapy autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Unieważnia wpisy tylko z podanej domeny"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Proszę wybrać co najmniej jeden obiekt do unieważnienia\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Nie można otworzyć domeny %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Nie można otworzyć dostępnych domen\n"
@@ -1731,7 +1725,7 @@ msgstr "Brak pamięci\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s musi zostać uruchomione jako root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
index 59b83246f..8daaca3f8 100644
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <trans-pt@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -349,9 +349,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -363,9 +362,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -431,9 +429,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, O URI do servidor LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, O URI do servidor LDAP"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Stack PAM a utilizar"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Tornar-se num serviço (omissão)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Executar interactivamente (não como serviço)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Especificar um ficheiro de configuração não standard"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Nível de depuração"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Adicionar tempos na depuração"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Um descritor de ficheiro aberto para os registos de depuração"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domínio do fornecedor de informação (obrigatório)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "A senha expirou. Altere a sua senha agora."
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "O nível de depuração a utilizar durante a execução"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "O nível de depuração a utilizar durante a execução"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Erro ao definir a configuração regional\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,92 +1218,92 @@ msgstr "Indique um directório skeleton alternativo"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "O utilizador SELinux para a sessão do utilizador"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Indique utilizador a adicionar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Erro ao inicializar as ferramentas - não existe domínio local\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Erro ao inicializar as ferramentas\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Domínio inválido especificado no FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Erro interno ao processar parâmetros\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Os grupos têm de pertencer ao mesmo domínio que o utilizador\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Incapaz de definir valores por omissão\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "O UID seleccionado está fora do intervalo permitido\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Não foi possível definir o contexto SELinux para a sessão\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Incapaz de obter informação acerca do utilizador\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"A pasta pessoal do utilizador já existe. Conteúdo skeldir não copiado\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Incapaz de alocar um ID para o utilizador - domínio cheio?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Já existe um utilizador ou grupo com o mesmo nome ou ID\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Erro na transacção. Não foi possível adicionar o utilizador.\n"
@@ -1315,23 +1311,23 @@ msgstr "Erro na transacção. Não foi possível adicionar o utilizador.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "O GID do grupo"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Indique grupo a adicionar\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "O GID seleccionado está fora do intervalo permitido\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Incapaz de alocar um ID para o grupo - domínio cheio?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Já existe um grupo com o mesmo nome ou GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Erro de transacção. Não foi possível adicionar o grupo.\n"
@@ -1364,15 +1360,15 @@ msgstr "Grupos para adicionar este grupo"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupos para remover este projecto"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Especifique grupo a modificar\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1380,30 +1376,30 @@ msgstr ""
"Grupo não foi encontrado no domínio local. Apenas é permitido modificar "
"grupos no domínio local\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Grupos membro têm de estar no mesmo domínio do grupo pai\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar grupo - verifique que o nome do grupo membro está "
"correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar grupo - verifique que o nome do grupo está correcto\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Erro de transacção. Não foi possível modificar o grupo.\n"
@@ -1549,11 +1545,11 @@ msgstr "Desactivar Conta"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Activar a Conta"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Especifique utilizador a modificar\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1561,98 +1557,98 @@ msgstr ""
"Utilizador não foi encontrado no domínio local. Apenas é permitido modificar "
"utilizadores no domínio local\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Incapaz de modificar utilizador - verifique se o nome do grupo está "
"correcto\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Incapaz de modificar utilizador - utilizador já é membro de grupos?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Erro na transacção. Não foi possível modificar o utilizador.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1673,6 +1669,6 @@ msgstr "Memória esgotada\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Enviar o resultado de depuração para ficheiro em vez do stderr"
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 386dc681c..bbdeb4dc9 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Russian <trans-ru@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ru\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -349,9 +349,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Имя сервера Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -363,9 +362,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Имя сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Имя сервера Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -429,9 +427,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI сервера LDAP "
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI сервера LDAP "
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1009,42 +1006,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Используемый стек PAM"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Запускаться в качестве службы (по умолчанию)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Запускаться интерактивно (не службой)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Указать файл конфигурации"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Уровень отладки"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Добавить отладочные отметки времени"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Открытый дескриптор файла для журналов отладки"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Домен поставщика информации (обязательный)"
@@ -1139,7 +1136,7 @@ msgstr "Срок действия пароля истёк. Необходимо
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Уровень отладки для запуска"
@@ -1148,17 +1145,16 @@ msgstr "Уровень отладки для запуска"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1222,93 +1218,93 @@ msgstr "Укажите альтернативный скелетный ката
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Укажите добавляемого пользователя\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Ошибка инициализации инструментов - не найден локальный домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Ошибка инициализации инструментов\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "В FQDN указан неверный домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "При разборе параметров возникла внутренняя ошибка\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Группы должны быть в том же домене, что и пользователь\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Не удалось установить значения по умолчанию\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Выбранный UID находится за пределами доступного диапазона\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Не удалось получить информацию о пользователе\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Домашний каталог пользователя уже существует, копирования данных из "
"скелетной директории выполнено не будет\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Для пользователя не удалось выделить ID - домен заполнен?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "Пользователь или группа с таким именем или ID уже существует\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Невозможно добавить пользователя.\n"
@@ -1316,23 +1312,23 @@ msgstr "Ошибка в транзакции. Невозможно добави
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID группы"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Укажите группу для добавления\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Выбранный GID находится вне разрешённого диапазона\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Не удалось выделить ID для группы - домен заполнен?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Группа с таким же именем или GID уже существует\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось добавить группу.\n"
@@ -1365,15 +1361,15 @@ msgstr "Группы, к которым добавить эту группу"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Группы, из которых удалить эту группу"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Укажите группу для изменения\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1381,29 +1377,29 @@ msgstr ""
"Не удалось найти группу в локальном домене, изменение групп разрешено только "
"в локальном домене\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Группы-участники должны быть в том же домене, что и родительская группа\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Не удалось изменить группу — проверьте правильность имён групп-участников\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "Не удалось изменить группу — проверьте правильность имени группы\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось изменить группу.\n"
@@ -1548,11 +1544,11 @@ msgstr "Заблокировать учётную запись"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Разблокировать учётную запись"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Укажите пользователя для изменения\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1560,96 +1556,96 @@ msgstr ""
"Не удалось найти пользователя в локальном домене, изменение пользователей "
"разрешено только в локальном домене\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr "Не удалось изменить пользователя — проверьте правильность имён групп\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "Не удалось изменить пользователя — он уже является членом групп?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Ошибка в транзакции. Не удалось изменить пользователя.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1670,6 +1666,6 @@ msgstr "Недостаточно памяти\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Отправлять отладочные сообщения в файлы, а не в stderr"
diff --git a/po/sssd.pot b/po/sssd.pot
index 1c7a08149..1965f9472 100644
--- a/po/sssd.pot
+++ b/po/sssd.pot
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -995,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1125,7 +1125,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1134,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1208,91 +1207,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1300,23 +1299,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1347,41 +1346,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1521,106 +1520,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1641,6 +1640,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index ee2e34175..878b60687 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"sv/)\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberosserveradress"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberosserveradress"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberosserveradress"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -422,9 +420,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -1000,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1130,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Felsökningsnivå att köra med"
@@ -1139,17 +1136,16 @@ msgstr "Felsökningsnivå att köra med"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fel när lokalen sattes\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1213,93 +1209,93 @@ msgstr "Ange en alternativ skelettkatalog"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Ange en användare att lägga till\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Internt fel vid tolkning av parametrar\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda UID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan inte få information om användaren\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Användarens hemkatalog finns redan, kopierar inte data från "
"skelettkatalogen\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för användaren - full domän?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "En användare eller grupp med samma namn eller ID finns redan\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"
@@ -1307,23 +1303,23 @@ msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID:t för gruppen"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Ange en grupp att lägga till\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda GID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för gruppen - full domän?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "En grupp med samma namn eller GID finns redan\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till gruppen.\n"
@@ -1356,15 +1352,15 @@ msgstr "Grupper att lägga till denna grupp till"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupper att ta bort denna grupp från"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Ange grupp att ändra\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1372,30 +1368,30 @@ msgstr ""
"Ken inte hitta gruppen i den lokala domänen, att ändra grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Medlemsgrupper måster ligga i samma domän som föräldragrupper\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om medlemsgruppsnamnen är "
"riktiga\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om gruppnamnet är riktigt\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra gruppen.\n"
@@ -1537,11 +1533,11 @@ msgstr "Lås kontot"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Lås upp kontot"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Ange användare att ändra\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1549,98 +1545,98 @@ msgstr ""
"Det gick inte att hitta användaren i den lokala domänen, det går bara att "
"ändra användare i den lokala domänen\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - kontrollera att gruppnamnen är riktiga\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - är användaren redan medlem i grupper?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1661,6 +1657,6 @@ msgstr "Slut på minne\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/tg.po b/po/tg.po
index b8a7e63bd..812c1effc 100644
--- a/po/tg.po
+++ b/po/tg.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Tajik (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tg/)\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -996,42 +996,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1126,7 +1126,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1135,17 +1135,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1209,91 +1208,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1301,23 +1300,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1348,41 +1347,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1522,106 +1521,106 @@ msgstr "Ҳисобро қулф кунед"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Ҳисобро кушоед"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1642,6 +1641,6 @@ msgstr "Берун аз хотира\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 51118b609..70df1a88d 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tr/)\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -342,9 +342,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos sunucu adresi"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -356,9 +355,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos sunucu adresi"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos sunucu adresi"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -999,42 +997,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr ""
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1129,7 +1127,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1138,17 +1136,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr ""
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1212,91 +1209,91 @@ msgstr ""
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr ""
@@ -1304,23 +1301,23 @@ msgstr ""
msgid "The GID of the group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr ""
@@ -1351,41 +1348,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr ""
@@ -1525,106 +1522,106 @@ msgstr ""
msgid "Unlock the account"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1645,6 +1642,6 @@ msgstr ""
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 391e0493d..0f650e8cf 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-02 06:26+0000\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -135,11 +135,8 @@ msgstr ""
"профілів цим значенням"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
-#, fuzzy
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
-msgstr ""
-"Замінити значення назви домашнього каталогу від надавача профілю цим "
-"значенням"
+msgstr "Замінити значення оболонки від надавача профілю цим значенням"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
@@ -324,7 +321,7 @@ msgstr "Адреса сервера IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Address of backup IPA server"
-msgstr ""
+msgstr "Адреса резервного сервера IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "IPA client hostname"
@@ -382,9 +379,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr "Адреса сервера Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Адреса сервера Active Directory"
+msgstr "Адреса резервного сервера Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -396,9 +392,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Адреса сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Адреса сервера Kerberos"
+msgstr "Адреса резервного сервера Kerberos"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -464,9 +459,8 @@ msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, адреса URI сервера LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
-#, fuzzy
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
-msgstr "ldap_uri, адреса URI сервера LDAP"
+msgstr "ldap_backup_uri, адреса сервера LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "The default base DN"
@@ -924,9 +918,8 @@ msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Адреса на сервері LDAP, для якої можливі зміни паролів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
-msgstr "Адреса на сервері LDAP, для якої можливі зміни паролів"
+msgstr "Адреса резервного сервера LDAP, для якої можливі зміни паролів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
@@ -1076,42 +1069,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Стек PAM, який слід використовувати"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Запуститися фонову службу (типова поведінка)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Запустити у інтерактивному режимі (без фонової служби)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Вказати нетиповий файл налаштувань"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Вивести номер версії і завершити роботу"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "Рівень зневаджування"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Додавати діагностичні часові позначки"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Показувати мікросекунди у часових позначках"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Дескриптор відкритого файла для запису журналів діагностики"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Домен надання відомостей (обов’язковий)"
@@ -1206,7 +1199,7 @@ msgstr "Строк дії пароля вичерпано. Змініть ваш
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Рівень діагностики під час запуску"
@@ -1215,17 +1208,16 @@ msgstr "Рівень діагностики під час запуску"
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "Домен SSSD, який слід використовувати"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Помилка під час спроби встановити локаль\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Недостатньо пам’яті\n"
@@ -1289,97 +1281,97 @@ msgstr "Вказати альтернативний основний катал
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "Ім’я користувача SELinux для входу до системи"
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Вкажіть групу для додавання\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Вкажіть користувача, запис якого слід додати\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Помилка ініціалізації інструментів: немає локального домену\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Помилка ініціалізації інструментів\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "У FQDN вказано некоректний домен\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Внутрішня помилка під час обробки параметрів\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Групи мають належати до того самого домену, що і користувач\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Не вдалося знайти групу %1$s у локальному домені\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Не вдалося встановити типові значення\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr ""
"Вибраний ідентифікатор користувача не належить до діапазону дозволених\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Не вдалося встановити контекст входу SELinux\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Не вдалося отримати відомості щодо користувача\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Домашній каталог користувача вже існує, копіювання даних з каталогу skel не "
"виконуватиметься\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Не вдалося створити домашній каталог користувача: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "Не вдалося створити поштовий буфер користувача: %1$s\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
"Не вдалося отримати ідентифікатор для користувача. Домен переповнено?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr ""
"Вже існує користувач або група з таким самим іменем, назвою або "
"ідентифікатором\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції. Не вдалося додати користувача.\n"
@@ -1387,23 +1379,23 @@ msgstr "Помилка під час виконання операції. Не
msgid "The GID of the group"
msgstr "Ідентифікатор групи"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Вкажіть групу, яку слід додати\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Вибраний ідентифікатор групи не належить до діапазону дозволених\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Не вдалося отримати ідентифікатор для групи. Домен переповнено?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "Вже існує група з такою самою назвою або ідентифікатором\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції Не вдалося додати групу.\n"
@@ -1436,15 +1428,15 @@ msgstr "Групи, до яких слід додати цю групу"
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Групи, з яких слід вилучити цю групу"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Вкажіть групу, запис якої слід вилучити\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Вкажіть групу, запис якої слід змінити\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1452,13 +1444,13 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти групу у локальному домені. Зміну записів груп можна "
"виконувати лише у межах локального домену\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr ""
"Групи-учасники мають належати до того самого домену, що і основна група\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
@@ -1467,18 +1459,18 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти групу %1$s у локальному домені, можна використовувати лише "
"групи з локального домену\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назви груп-"
"учасників\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назву групи\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Помилка під час виконання операції Не вдалося змінити групу.\n"
@@ -1630,11 +1622,11 @@ msgstr "Заблокувати обліковий запис"
msgid "Unlock the account"
msgstr "Розблокувати обліковий запис"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Вкажіть користувача, запис якого слід змінити\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
@@ -1642,101 +1634,101 @@ msgstr ""
"Не вдалося знайти користувача у локальному домені. Зміну записів "
"користувачів можна виконувати лише у межах локального домену\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис користувача. Перевірте, чи правильно вказано назви "
"груп\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Не вдалося змінити запис користувача. Користувач вже є учасником груп?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr ""
"Помилка під час виконання операції. Не вдалося змінити запис користувача.\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Вказаному критерію пошуку не відповідає жоден об’єкт у кеші\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr "Немає %1$s з назвою %2$s, пропускаємо\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr "У кеші немає об’єктів типу %1$s, пропускаємо\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr "Не вдалося скасувати визначення %1$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr "Не вдалося скасувати визначення %1$s %2$s"
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Скасувати визначення певного користувача"
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Скасувати визначення всіх користувачів"
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Скасувати визначення певної групи"
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Скасувати визначення всіх груп"
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Скасувати визначення певної мережевої групи"
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Скасувати визначення всіх мережевих груп"
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Скасувати визначення певної служби"
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Скасувати визначення всіх служб"
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Скасувати визначення певну карту autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Скасувати визначення всіх карт autofs"
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Скасувати визначення лише записів з певного домену"
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
"Будь ласка, виберіть принаймні один об’єкт для скасовування відповідності\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr "Не вдалося відкрити домен %1$s\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Не вдалося відкрити доступні домени\n"
@@ -1757,6 +1749,6 @@ msgstr "Не вистачає пам'яті\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s слід запускати від імені користувача root\n"
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Надіслати діагностичні дані до файлів, а не до stderr"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 2729c387b..fa9a39e51 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-01 21:07+0000\n"
"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Taiwan) <trans-zh_TW@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: zh_TW\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -340,9 +340,8 @@ msgid "Active Directory server address"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
-#, fuzzy
msgid "Active Directory backup server address"
-msgstr "Kerberos 伺服器位址"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid "Active Directory client hostname"
@@ -354,9 +353,8 @@ msgid "Kerberos server address"
msgstr "Kerberos 伺服器位址"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#, fuzzy
msgid "Kerberos backup server address"
-msgstr "Kerberos 伺服器位址"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Kerberos realm"
@@ -997,42 +995,42 @@ msgstr ""
msgid "PAM stack to use"
msgstr "要使用的 PAM 堆疊"
-#: src/monitor/monitor.c:2398
+#: src/monitor/monitor.c:2415
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "作為幕後程式 (預設)"
-#: src/monitor/monitor.c:2400
+#: src/monitor/monitor.c:2417
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "以互動方式執行 (非幕後程式)"
-#: src/monitor/monitor.c:2402 src/tools/sss_debuglevel.c:77
+#: src/monitor/monitor.c:2419 src/tools/sss_debuglevel.c:77
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "指定非預設的配置檔"
-#: src/monitor/monitor.c:2404
+#: src/monitor/monitor.c:2421
msgid "Print version number and exit"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
-#: src/util/util.h:91
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1853 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
+#: src/util/util.h:92
msgid "Debug level"
msgstr "除錯層級"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
-#: src/util/util.h:95
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1855 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
+#: src/util/util.h:96
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "加入除錯時間戳記"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
-#: src/util/util.h:97
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1857 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
+#: src/util/util.h:98
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr ""
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1859 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr ""
-#: src/providers/data_provider_be.c:2270
+#: src/providers/data_provider_be.c:2298
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr ""
@@ -1127,7 +1125,7 @@ msgstr "密碼已過期。請立刻變更您的密碼。"
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
-#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
+#: src/tools/sss_cache.c:324 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr ""
@@ -1136,17 +1134,16 @@ msgstr ""
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr ""
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
-#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
-#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
-#: src/tools/sss_cache.c:352
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:58 src/tools/sss_groupdel.c:52
+#: src/tools/sss_groupmod.c:65 src/tools/sss_groupshow.c:662
+#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:74
+#: src/tools/sss_cache.c:355
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "設定區域設置時發生錯誤\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
msgid "Not enough memory\n"
msgstr ""
@@ -1210,91 +1207,91 @@ msgstr "指定替代的骨幹目錄"
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:84 src/tools/sss_groupmod.c:76
-#: src/tools/sss_usermod.c:85
+#: src/tools/sss_useradd.c:86 src/tools/sss_groupmod.c:78
+#: src/tools/sss_usermod.c:87
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:108
+#: src/tools/sss_useradd.c:110
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "指定要加入的使用者\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
-#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
+#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
+#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:111
#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
-#: src/tools/sss_usermod.c:126
+#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "初始化工具時發生錯誤 - 沒有本機網域\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
-#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
+#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
+#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
-#: src/tools/sss_usermod.c:128
+#: src/tools/sss_usermod.c:130
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "初始化工具時發生錯誤\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
-#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
+#: src/tools/sss_useradd.c:130 src/tools/sss_groupadd.c:95
+#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:121
#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
-#: src/tools/sss_usermod.c:137
+#: src/tools/sss_usermod.c:139
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "在 FQDN 內指定了無效的網域\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:137 src/tools/sss_groupmod.c:139
-#: src/tools/sss_groupmod.c:166 src/tools/sss_usermod.c:160
-#: src/tools/sss_usermod.c:187
+#: src/tools/sss_useradd.c:139 src/tools/sss_groupmod.c:141
+#: src/tools/sss_groupmod.c:168 src/tools/sss_usermod.c:162
+#: src/tools/sss_usermod.c:189
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "當解析參數時發生內部錯誤\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:145 src/tools/sss_usermod.c:168
-#: src/tools/sss_usermod.c:195
+#: src/tools/sss_useradd.c:147 src/tools/sss_usermod.c:170
+#: src/tools/sss_usermod.c:197
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "群組必須位於與使用者相同的網域內\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:153
+#: src/tools/sss_useradd.c:155
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
+#: src/tools/sss_useradd.c:170 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "無法設定預設值\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:175 src/tools/sss_usermod.c:151
+#: src/tools/sss_useradd.c:177 src/tools/sss_usermod.c:153
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "所選的 UID 位於許可的範圍外\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:202 src/tools/sss_usermod.c:236
+#: src/tools/sss_useradd.c:206 src/tools/sss_usermod.c:243
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:217
+#: src/tools/sss_useradd.c:221
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "無法取得關於這位使用者的資訊\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:229
+#: src/tools/sss_useradd.c:233
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr "使用者的家目錄已經存在,不會從骨幹目錄複製資料\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:232
+#: src/tools/sss_useradd.c:236
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:243
+#: src/tools/sss_useradd.c:247
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_useradd.c:255
+#: src/tools/sss_useradd.c:266
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "無法為使用者分配 ID - 網域已滿?\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:259
+#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "已經存在相同名稱的使用者或群組\n"
-#: src/tools/sss_useradd.c:265
+#: src/tools/sss_useradd.c:276
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入使用者。\n"
@@ -1302,23 +1299,23 @@ msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入使用者。\n"
msgid "The GID of the group"
msgstr "群組的 GID"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:73
+#: src/tools/sss_groupadd.c:75
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "指定要加入的群組\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:102 src/tools/sss_groupmod.c:190
+#: src/tools/sss_groupadd.c:104 src/tools/sss_groupmod.c:192
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "所選的 GID 位於許可的範圍外\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:127
+#: src/tools/sss_groupadd.c:141
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "無法為群組分配 ID - 網域已滿?\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:131
+#: src/tools/sss_groupadd.c:145
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "已經存在相同名稱的群組或 GID\n"
-#: src/tools/sss_groupadd.c:136
+#: src/tools/sss_groupadd.c:150
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法加入群組。\n"
@@ -1349,41 +1346,41 @@ msgstr ""
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:84 src/tools/sss_usermod.c:93
+#: src/tools/sss_groupmod.c:86 src/tools/sss_usermod.c:95
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:98
+#: src/tools/sss_groupmod.c:100
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "指定要修改的群組\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:126
+#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr "在本機網域內找不到群組,只許可在本機網域內修改群組\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:147 src/tools/sss_groupmod.c:174
+#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "成員群組必須位於與親代群組相同的網域內\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:155 src/tools/sss_groupmod.c:182
-#: src/tools/sss_usermod.c:176 src/tools/sss_usermod.c:203
+#: src/tools/sss_groupmod.c:157 src/tools/sss_groupmod.c:184
+#: src/tools/sss_usermod.c:178 src/tools/sss_usermod.c:205
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:216
+#: src/tools/sss_groupmod.c:229
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_groupmod.c:220
+#: src/tools/sss_groupmod.c:233
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr "無法修改群組 - 請檢查群組名稱是否正確\n"
-#: src/tools/sss_groupmod.c:224
+#: src/tools/sss_groupmod.c:237
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法修改群組。\n"
@@ -1523,106 +1520,106 @@ msgstr "鎖住這個帳號"
msgid "Unlock the account"
msgstr "解除這個帳號的鎖"
-#: src/tools/sss_usermod.c:117
+#: src/tools/sss_usermod.c:119
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "指定要修改的使用者\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:144
+#: src/tools/sss_usermod.c:146
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr "在本機網域內找不到使用者,只許可在本機網域內修改使用者\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:246
+#: src/tools/sss_usermod.c:260
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr "無法修改使用者 - 請檢查群組名稱是否正確\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:250
+#: src/tools/sss_usermod.c:264
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr "無法修改使用者 - 使用者是否已經是群組的成員?\n"
-#: src/tools/sss_usermod.c:254
+#: src/tools/sss_usermod.c:268
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "處理事項發生錯誤。無法修改使用者。\n"
-#: src/tools/sss_cache.c:138
+#: src/tools/sss_cache.c:141
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:172
+#: src/tools/sss_cache.c:175
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:175
+#: src/tools/sss_cache.c:178
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:187
+#: src/tools/sss_cache.c:190
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:194
+#: src/tools/sss_cache.c:197
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:323
+#: src/tools/sss_cache.c:326
msgid "Invalidate particular user"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:325
+#: src/tools/sss_cache.c:328
msgid "Invalidate all users"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:327
+#: src/tools/sss_cache.c:330
msgid "Invalidate particular group"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:329
+#: src/tools/sss_cache.c:332
msgid "Invalidate all groups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:331
+#: src/tools/sss_cache.c:334
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:333
+#: src/tools/sss_cache.c:336
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:335
+#: src/tools/sss_cache.c:338
msgid "Invalidate particular service"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:337
+#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate all services"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:340
+#: src/tools/sss_cache.c:343
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:342
+#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:345
+#: src/tools/sss_cache.c:348
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:384
+#: src/tools/sss_cache.c:387
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:455
+#: src/tools/sss_cache.c:458
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
msgstr ""
-#: src/tools/sss_cache.c:457
+#: src/tools/sss_cache.c:460
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr ""
@@ -1643,6 +1640,6 @@ msgstr "記憶體耗盡\n"
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr ""
-#: src/util/util.h:93
+#: src/util/util.h:94
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "傳送除錯輸出到檔案而不是標準輸出"