summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorStephen Gallagher <sgallagh@redhat.com>2011-03-08 10:16:43 -0500
committerStephen Gallagher <sgallagh@redhat.com>2011-03-09 14:14:35 -0500
commit6b0f9cd2ee601121cb7fe1d9ad8ebce782aa8f39 (patch)
treeb86fa706bf0a00ed183c1dff221bf2fe5e0a4086 /po
parent8d2336303ff09404fc4c2de600f10f10a3259eb2 (diff)
downloadsssd-6b0f9cd2ee601121cb7fe1d9ad8ebce782aa8f39.tar.gz
sssd-6b0f9cd2ee601121cb7fe1d9ad8ebce782aa8f39.tar.xz
sssd-6b0f9cd2ee601121cb7fe1d9ad8ebce782aa8f39.zip
Add new translations from Transifex
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/LINGUAS15
-rw-r--r--po/ja.po23
-rw-r--r--po/pl.po56
-rw-r--r--po/uk.po80
4 files changed, 69 insertions, 105 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 3805972f7..2ffd9dfce 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,14 +1,13 @@
+de
es
-pl
+fr
+id
+it
ja
nl
+pl
pt
-de
+ru
sv
-it
-fr
-id
-zh_TW
uk
-ru
-
+zh_TW
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index abcacfe4b..7b8fa3b76 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -1,22 +1,21 @@
-# translation of sss_daemon_ja.po to Japanese
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Noriko Mizumoto <noriko@fedoraproject.org>, 2009.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: sss_daemon_ja\n"
+"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 16:56-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-18 09:48+1000\n"
-"Last-Translator: Noriko Mizumoto <noriko@fedoraproject.org>\n"
-"Language-Team: Japanese <fedora-trans-ja@redhat.com>\n"
-"Language: ja\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-08 15:09+0000\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Language: ja\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
#: src/config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -920,8 +919,8 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
-"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
-"domain\n"
+"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local"
+" domain\n"
msgstr ""
#: src/tools/sss_groupmod.c:149 src/tools/sss_groupmod.c:176
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4b6f506fa..17bb753bf 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,18 +1,21 @@
-# translation of pl.po to Polish
-# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
-#
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: pl\n"
+"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 16:56-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-23 17:33+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
-"Language: pl\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-08 15:07+0000\n"
+"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Polish <None>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
#: src/config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -149,7 +152,8 @@ msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"
#: src/config/SSSDConfig.py:80
msgid "Cache credentials for offline login"
-msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"
+msgstr ""
+"Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"
#: src/config/SSSDConfig.py:81
msgid "Store password hashes"
@@ -173,14 +177,14 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig.py:85
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
-"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
-"zalogowaniu (dni)"
+"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym"
+" zalogowaniu (dni)"
#: src/config/SSSDConfig.py:86
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
-"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów "
-"(sekundy)"
+"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów"
+" (sekundy)"
#: src/config/SSSDConfig.py:87
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
@@ -245,8 +249,8 @@ msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"
#: src/config/SSSDConfig.py:108
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr ""
-"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w "
-"trybie online"
+"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w"
+" trybie online"
#: src/config/SSSDConfig.py:109
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
@@ -869,7 +873,8 @@ msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %s\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:258
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr ""
-"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest pełna?\n"
+"Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi - czy domena jest "
+"pełna?\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:262
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
@@ -918,8 +923,8 @@ msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
-"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko w "
-"lokalnej domenie.\n"
+"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko w"
+" lokalnej domenie.\n"
#: src/tools/sss_groupdel.c:122
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
@@ -943,8 +948,8 @@ msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"
#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
-"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
-"domain\n"
+"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local"
+" domain\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
"dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
@@ -966,8 +971,8 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupmod.c:218
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
-"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
-"poprawne\n"
+"Nie można zmodyfikować grupy - proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są"
+" poprawne\n"
#: src/tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
@@ -1029,8 +1034,8 @@ msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr ""
-"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko "
-"w lokalnej domenie.\n"
+"Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko"
+" w lokalnej domenie.\n"
#: src/tools/sss_groupshow.c:699
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
@@ -1166,4 +1171,5 @@ msgstr "%s musi zostać uruchomione jako root\n"
#: src/util/util.h:67
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
-"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
+"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia "
+"błędów"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 447643690..dfbd5db60 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -1,22 +1,21 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2010, 2011.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: \n"
+"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 16:56-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-23 10:08+0200\n"
-"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <translation@linux.org.ua>\n"
-"Language: uk\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-08 15:07+0000\n"
+"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: uk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
#: src/config/SSSDConfig.py:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
@@ -110,7 +109,8 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig.py:66
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
-msgstr "Тип повідомлень, які буде показано користувачеві під час розпізнавання"
+msgstr ""
+"Тип повідомлень, які буде показано користувачеві під час розпізнавання"
#: src/config/SSSDConfig.py:67
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
@@ -184,8 +184,8 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig.py:86
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
-"Тривалість очікування на відповідь від DNS під час визначення адрес серверів "
-"(у секундах)"
+"Тривалість очікування на відповідь від DNS під час визначення адрес серверів"
+" (у секундах)"
#: src/config/SSSDConfig.py:87
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
@@ -876,8 +876,7 @@ msgstr "Не вдалося створити поштовий буфер кор
#: src/tools/sss_useradd.c:258
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
-msgstr ""
-"Не вдалося отримати ідентифікатор для користувача. Домен переповнено?\n"
+msgstr "Не вдалося отримати ідентифікатор для користувача. Домен переповнено?\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:262
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
@@ -952,8 +951,8 @@ msgstr "Вкажіть групу, запис якої слід змінити\n
#: src/tools/sss_groupmod.c:128
msgid ""
-"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
-"domain\n"
+"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local"
+" domain\n"
msgstr ""
"Не вдалося знайти групу у локальному домені. Зміну записів груп можна "
"виконувати лише у межах локального домену\n"
@@ -982,7 +981,8 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_groupmod.c:222
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
-"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назву групи\n"
+"Не вдалося змінити запис групи. Перевірте, чи правильно вказано назву "
+"групи\n"
#: src/tools/sss_groupmod.c:226
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
@@ -1109,8 +1109,8 @@ msgstr "Не вдалося вилучити домашній каталог: %s
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
-"У локальному домені немає такого користувача. Вилучення користувачів можливе "
-"лише у межах локального домену.\n"
+"У локальному домені немає такого користувача. Вилучення користувачів можливе"
+" лише у межах локального домену.\n"
#: src/tools/sss_userdel.c:315
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
@@ -1176,43 +1176,3 @@ msgstr "%s слід виконувати від імені користувач
#: src/util/util.h:67
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Надіслати діагностичні дані до файлів, а не до stderr"
-
-#~ msgid "Ping timeout before restarting domain"
-#~ msgstr "Час очікування відповіді на пінг перед перезапуском домену"
-
-#~ msgid "sssd must be run as root\n"
-#~ msgstr "sssd слід запускати від імені користувача root\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "nscd socket was detected. As nscd caching capabilities may conflict with "
-#~ "SSSD, it is recommended to not run nscd in parallel with SSSD\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Було виявлено сокет nscd. Можливості з кешування nscd можуть "
-#~ "конфліктувати з SSSD. Не рекомендуємо вам користуватися nscd паралельно з "
-#~ "SSSD\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot read config file %s, please check if permissions are 0600 and the "
-#~ "file is owned by root.root\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Не вдалося прочитати файл налаштувань %s, будь ласка, перевірте, чи "
-#~ "встановлено для цього файла права доступу 0600 і чи є парою власник-група "
-#~ "файла root.root\n"
-
-#~ msgid "Cannot load configuration database\n"
-#~ msgstr "Не вдалося завантажити базу даних налаштувань\n"
-
-#~ msgid "The principal of the change password service"
-#~ msgstr "Реєстраційний запис служби зміни паролів"
-
-#~ msgid "Offline authentication"
-#~ msgstr "Автономне розпізнавання"
-
-#~ msgid "The GID or group name of the user"
-#~ msgstr "Ідентифікатор або назва групи користувача"
-
-#~ msgid "Cannot get group information for the user\n"
-#~ msgstr "Не вдалося отримати відомості щодо групи користувача\n"
-
-#~ msgid "Cannot initiate search\n"
-#~ msgstr "Не вдалося започаткувати пошук\n"