summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2012-07-18 21:35:15 +0200
committerJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2012-07-18 21:35:15 +0200
commit7797e361155f7ce937085fd98e360469d7baf1b6 (patch)
tree639405c87c375a610c62481616321456e83bab2e /po
parent5266c7472ffb94504b8249310aee5c8a5511a922 (diff)
downloadsssd-7797e361155f7ce937085fd98e360469d7baf1b6.tar.gz
sssd-7797e361155f7ce937085fd98e360469d7baf1b6.tar.xz
sssd-7797e361155f7ce937085fd98e360469d7baf1b6.zip
Update translations for 1.9.0 beta 5 releasesssd-1_9_0_beta5sssd-1_8_95
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ca.po649
-rw-r--r--po/de.po10
-rw-r--r--po/es.po16
-rw-r--r--po/eu.po16
-rw-r--r--po/fr.po71
-rw-r--r--po/hu.po10
-rw-r--r--po/id.po10
-rw-r--r--po/it.po10
-rw-r--r--po/ja.po79
-rw-r--r--po/nb.po10
-rw-r--r--po/nl.po28
-rw-r--r--po/pl.po68
-rw-r--r--po/pt.po10
-rw-r--r--po/ru.po10
-rw-r--r--po/sv.po10
-rw-r--r--po/tg.po4
-rw-r--r--po/tr.po7
-rw-r--r--po/uk.po73
-rw-r--r--po/zh_TW.po10
19 files changed, 509 insertions, 592 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 056d73599..2e5301242 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://fedorahosted.org/sssd\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 09:33-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-03 11:56+0000\n"
-"Last-Translator: muzzol <muzzol@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,892 +20,957 @@ msgstr ""
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
-#: src/config/SSSDConfig.py:39
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:39
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Estableix la verbositat del registre de depuració"
-#: src/config/SSSDConfig.py:40
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:40
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Inclou les marques horàries als registres de depuració"
-#: src/config/SSSDConfig.py:41
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:41
msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
msgstr "Inclou mil·lisegons a les marques horàries als registres de depuració"
-#: src/config/SSSDConfig.py:42
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:42
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Escriu els missatges de depuració als fitxers de registre"
-#: src/config/SSSDConfig.py:43
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:43
msgid "Ping timeout before restarting service"
msgstr "Temps d'espera del ping abans de reiniciar el servei"
-#: src/config/SSSDConfig.py:44
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:44
msgid ""
"Timeout between three failed ping checks and forcibly killing the service"
msgstr "Temps d'espera entre tres comprovacions de ping fallades i matar forçadament el servei"
-#: src/config/SSSDConfig.py:45
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:45
msgid "Command to start service"
msgstr "Comanda per iniciar el servei"
-#: src/config/SSSDConfig.py:46
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:46
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Número d'intents de connexió als Proveïdors de Dades"
-#: src/config/SSSDConfig.py:47
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:47
msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
msgstr "El número de descriptors de fitxers que pot obrir aquesta resposta"
-#: src/config/SSSDConfig.py:50
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
+msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "Serveis del SSSD per iniciar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:51
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:52
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "Dominis del SSD per iniciar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:52
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:53
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Temps d'espera per missatges enviats per SBUS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:53
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:54
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Expressió regular per analitzar el nom d'usuari i el domini"
-#: src/config/SSSDConfig.py:54
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:55
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Format compatible amb printf per mostrar els noms plenament qualificats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:55
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:56
msgid ""
"Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
"files."
msgstr "Directori al sistema de fitxers on el SSSD ha d'emmagatzemar els fitxers cau de Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:58
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:59
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de l'enumeració en el cau (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:59
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:60
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de l'actualització en rerefons de les entrades en cau (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:60 src/config/SSSDConfig.py:85
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera del cau negatiu (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:61
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:62
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Usuaris que l'SSSD hauria d'ignorar explícitament"
-#: src/config/SSSDConfig.py:62
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:63
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grups que l'SSSD hauria d'ignorar explícitament"
-#: src/config/SSSDConfig.py:63
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:64
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Haurien d'apareixer als grups els usuaris filtrats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:64
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:65
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "El valor al camp de contrasenya que el proveïdor NSS hauria de respondre"
-#: src/config/SSSDConfig.py:65
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:66
msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
msgstr "Substitueix el valor de directori d'usuari del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
-#: src/config/SSSDConfig.py:66
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:67
msgid ""
"Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
msgstr "Substitueix el valor buit de directori d'usuari del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
-#: src/config/SSSDConfig.py:67
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres amb que els usuaris poden iniciar sessió"
-#: src/config/SSSDConfig.py:68
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid ""
"The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
msgstr "Llista d'intèrprets d'ordres que seran vetats i substituits amb l'intèrpret alternatiu"
-#: src/config/SSSDConfig.py:69
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:70
msgid ""
"If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
"this fallback"
msgstr "Si un intèrpret d'ordres establert al directori central està permés però no es troba disponible, utilitza aquesta alternativa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:70
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:71
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
msgstr "Intèrpret d'ordres a utilitzar si el proveïdor no en llista un"
-#: src/config/SSSDConfig.py:73
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
+msgid "How long will be in-memory cache records valid"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de permetre els inicis de sessió en cau entre inicis de sessió en línia (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:74
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr "Quants intents fallits d'inicis de sessió es permeten en estar fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:75
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr "Quant temps (en minuts) s'ha de denegar l'inici de sessió després d'haver assolit offline_failed_login_attempts"
-#: src/config/SSSDConfig.py:76
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr "Quins tipus de missatges es mostres a l'usuari durant l'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig.py:77
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr "Quants segons s'ha de mantenir la informació en cau per les peticions PAM"
-#: src/config/SSSDConfig.py:78
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Quants dies abans de l'expiració de la contrasenya s'hauria de mostrar un avís"
-#: src/config/SSSDConfig.py:81
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Si s'han d'avaluar els atributs de temps a les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:82
-msgid ""
-"How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-msgstr "Quants segons s'ha de mantenir les regles de sudo en cau abans de tornar a demanar al proveïdor"
-
-#: src/config/SSSDConfig.py:88
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:89
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
msgstr "Si s'han d'utilitzar els algoritmes hash als noms d'ordinadors i a les adreces dins el fitxer known_hosts"
-#: src/config/SSSDConfig.py:91
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
+msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat"
-#: src/config/SSSDConfig.py:92
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "Authentication provider"
msgstr "Proveïdor d'autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig.py:93
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "Access control provider"
msgstr "Proveïdor de control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig.py:94
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "Password change provider"
msgstr "Proveïdor de canvi de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig.py:95
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "SUDO provider"
msgstr "Proveïdor de SUDO"
-#: src/config/SSSDConfig.py:96
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
msgid "Autofs provider"
msgstr "Proveïdor d'Autofs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:97
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
msgid "Session-loading provider"
msgstr "Proveïdor de càrrega de sessió"
-#: src/config/SSSDConfig.py:98
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Host identity provider"
msgstr "Proveïdor d'identitat d'ordinadors"
-#: src/config/SSSDConfig.py:101
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
msgid "Minimum user ID"
msgstr "ID mínim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:102
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Maximum user ID"
msgstr "ID màxim d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:103
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Activa l'enumeració de tots els usuaris/grups"
-#: src/config/SSSDConfig.py:104
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Credencials en cau per inicis de sessió fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:105
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:109
msgid "Store password hashes"
msgstr "Emmagatzema els codis hash de les contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig.py:106
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:110
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Mostra els usuaris/grups en format plenament qualificat"
-#: src/config/SSSDConfig.py:107 src/config/SSSDConfig.py:114
-#: src/config/SSSDConfig.py:115 src/config/SSSDConfig.py:116
-#: src/config/SSSDConfig.py:117 src/config/SSSDConfig.py:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Llargària del temps d'espera de les entrades cau (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:108
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Restringeix o prefereix una família específica d'adreces en efectuar peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:109
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr "Quant temps s'ha de mantenir les entrades en cau després d'un inici de sessió amb èxit (en dies)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:110
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Temps d'espera per les respostes DNS en resoldre servidors (en segons)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:111
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "La part del domini de la petició DNS de la recerca de servei"
-#: src/config/SSSDConfig.py:112
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Substitueix el valor GID del proveïdor d'identitat amb aquest valor"
-#: src/config/SSSDConfig.py:113
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules als noms d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:121
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
msgid "IPA domain"
msgstr "Domini IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:122
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "IPA server address"
msgstr "Adreça del servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:123
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nom d'ordinador del client IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:124
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Si actualitzar automàticament l'entrada DNS del client a FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:125
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "La interfície amb la IP que s'hauria d'utilitzar per les actualitzacions dinàmiques de DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Base de cerca pels objectes HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig.py:127
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Quantitat de temps entre peticions de les regles HBAC contra el servidor IPA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:128
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Si les regles DENY són presents, o DENY_ALL o IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig.py:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Si s'estableix a fals, l'argument d'ordinador facilitat per PAM serà ignorat"
-#: src/config/SSSDConfig.py:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "La ubicació del muntador automàtic que aquest client IPA està utilitzant"
-#: src/config/SSSDConfig.py:133 src/config/SSSDConfig.py:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
+msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+msgid "Active Directory domain"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+msgid "Active Directory server address"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
+msgid "Active Directory client hostname"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adreça del servidor Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Reialme Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Temps d'espera de la autenticació"
-#: src/config/SSSDConfig.py:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Directori on emmagatzemar el cau de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig.py:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Ubicació de la cau de credencials d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Ubicació de la clau per validar les credencials"
-#: src/config/SSSDConfig.py:142
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Activa la validació de credencials"
-#: src/config/SSSDConfig.py:143
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Emmagatzema la contrasenya quan estigui fora de línia per autenticació en línia posterior"
-#: src/config/SSSDConfig.py:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida renovable del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig.py:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Temps de vida del TGT"
-#: src/config/SSSDConfig.py:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Temps entre les dues comprovacions per renovar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Enables FAST"
msgstr "Activa FAST"
-#: src/config/SSSDConfig.py:148
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Selecciona el principal per utilitzar amb FAST"
-#: src/config/SSSDConfig.py:149
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Activa la canonització del principal"
-#: src/config/SSSDConfig.py:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Servidor on es troba el servei de canvi de contrasenya si no és al KDC"
-#: src/config/SSSDConfig.py:155
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, La URI del servidor LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:156
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "The default base DN"
msgstr "La base DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig.py:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "El tipus d'esquema en us al servidor LDAP, rfc2307"
-#: src/config/SSSDConfig.py:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
msgid "The default bind DN"
msgstr "La connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig.py:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "El tipus del testimoni d'autenticació a la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig.py:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "El testimoni d'autenticació de la connexió DN per defecte"
-#: src/config/SSSDConfig.py:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Llargària del temps per intentar una connexió"
-#: src/config/SSSDConfig.py:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Llargària del temps per intentar operacions LDAP asíncrones"
-#: src/config/SSSDConfig.py:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Llargària del temps entre intents per re-connectar quan estigui fora de línia"
-#: src/config/SSSDConfig.py:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Utilitza només majúscules pels noms de reialme"
-#: src/config/SSSDConfig.py:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fitxer que conté els certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ruta al directori de certificats CA"
-#: src/config/SSSDConfig.py:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fitxer que conté el certificat de client"
-#: src/config/SSSDConfig.py:168
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fitxer que conté la clau de client"
-#: src/config/SSSDConfig.py:169
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Llista de paquets de xifrat possibles"
-#: src/config/SSSDConfig.py:170
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Requereix verificació de certificat TLS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Especifica el mecanisme sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Escecifica l'id d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:173
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Especifica el reialme d'autorització sasl a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Especifica el SSF mínim per autorització sasl de LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Clau de servei Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig.py:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Utilitza autenticació Kerberos per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Segueix les referències LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Temps de vida del TGT per la connexió LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Com desreferenciar àlies"
-#: src/config/SSSDConfig.py:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nom del servei per les peticions DNS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "El número de registres a recuperar en una sola petició LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "El número de membres que han de faltar per activar una de-referència completa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the"
" host name during a SASL bind"
msgstr "Si la biblioteca LDAP hauria de realitzar una petició inversa per canonalitzar el nom d'ordinador durant la connexió SASL"
-#: src/config/SSSDConfig.py:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "atribut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig.py:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "atribut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig.py:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid ""
"How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Quant temps s'ha de retenir una connexió al servidor LDAP abans de desconnectar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Desactiva el control de paginació LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig.py:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició de cerca"
-#: src/config/SSSDConfig.py:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Llargària de temps a esperar per una petició d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig.py:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Llargària de temps entre actualitzacions d'enumeració"
-#: src/config/SSSDConfig.py:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Llargària de temps entre neteges del cau"
-#: src/config/SSSDConfig.py:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Requereix TLS per cerques d'ID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Utilitza mapejat d'IDs enlloc de IDs pre-establerts"
-#: src/config/SSSDConfig.py:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "DN base per cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Abast de les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtre per les cerques d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objectclass dels usuaris"
-#: src/config/SSSDConfig.py:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "Username attribute"
msgstr "Atribut del nom d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "UID attribute"
msgstr "Atribut de l'UID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Atribut del GID primari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:207
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atribut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig.py:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atribut del directori d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:209
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atribut d'intèrpret d'ordres"
-#: src/config/SSSDConfig.py:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:211 src/config/SSSDConfig.py:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atribut de l'objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:212
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atribut del grup primari de l'Active Directory per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:213
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atribut d'usuari principal (per a Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig.py:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
-#: src/config/SSSDConfig.py:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atribut de memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig.py:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atribut de data de modificació"
-#: src/config/SSSDConfig.py:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atribut de shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig.py:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atribut de shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig.py:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atribut de shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig.py:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atribut de shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig.py:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atribut de shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig.py:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atribut de shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig.py:224
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atribut de shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig.py:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atribut que llista els serveis PAM autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atribut que llista els servidors autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atribut de krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig.py:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atribut de krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig.py:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atribut que indica l'activació de les polítiques de contrasenya de servidor"
-#: src/config/SSSDConfig.py:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de accountExpires"
-#: src/config/SSSDConfig.py:231
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atribut de l'AD de userAccountControl"
-#: src/config/SSSDConfig.py:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atribut de nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig.py:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginDisabled"
-#: src/config/SSSDConfig.py:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginExpirationTime"
-#: src/config/SSSDConfig.py:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atribut del NDS de loginAllowedTimeMap"
-#: src/config/SSSDConfig.py:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atribut de la clau pública SSH"
-#: src/config/SSSDConfig.py:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "DN base per cerques de grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objectclass per grups"
-#: src/config/SSSDConfig.py:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "Group password"
msgstr "Contrasenya del grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "GID attribute"
msgstr "Atribut GID"
-#: src/config/SSSDConfig.py:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atribut del membre de grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atribut de l'UUID de grup"
-#: src/config/SSSDConfig.py:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atribut de data de modificació per grups"
-#: src/config/SSSDConfig.py:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "El nivell d'imbricament màxim que seguirà l'SSSd"
-#: src/config/SSSDConfig.py:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "DN base per cerques de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objectclass per grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nom de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atribut de membres de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Atribut triple de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:257
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atribut d'UUID de grup de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atribut de data de modificació de grups de xarxa"
-#: src/config/SSSDConfig.py:260
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "DN base per cerques de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig.py:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objectclass per serveis"
-#: src/config/SSSDConfig.py:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atribut de nom de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig.py:263
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atribut de port de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig.py:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atribut de protocol de serveis"
-#: src/config/SSSDConfig.py:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Límit inferior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Límit superior per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:269
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Número d'IDS per cada llesca en mapejar IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Utilitza l'algoritme compatible d'autorid per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:271
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nom del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID del domini per defecte per mapejat d'IDs"
-#: src/config/SSSDConfig.py:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
+msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Política per avaluar l'expiració de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig.py:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtre LDAP per determinar els privilegis d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig.py:279
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Quins atributs s'haurien d'utilitzar per avaluar si el compte està expirat"
-#: src/config/SSSDConfig.py:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Quines regles s'haurien d'utilitzar per avaluar el control d'accés"
-#: src/config/SSSDConfig.py:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "L'URI d'un servidor LDAP on es permeten els canvis de contrasenya"
-#: src/config/SSSDConfig.py:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nom del servei DNS pel servidor LDAP de canvi de contrasenyes"
-#: src/config/SSSDConfig.py:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "DN base per cerques de regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:288
-msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-msgstr "Activa les actualitzacions periòdiques de totes les regles sudo"
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+msgid "Automatic full refresh period"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig.py:289
-msgid "Length of time between rules updates"
-msgstr "Llargària de temps entre actualitzacions de les regles"
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
+msgid "Automatic smart refresh period"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
+msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+msgid ""
+"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo"
+" rules"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
+msgstr ""
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+msgid ""
+"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
+msgstr ""
-#: src/config/SSSDConfig.py:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objectclass de les regles sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nom de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:292
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut de la comanda de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:293
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atribut de l'ordinador de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atribut de l'usuari de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atribut de l'opció de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:296
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atribut de runasuser de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:297
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atribut de runasgroup de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atribut de notbefore de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:299
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atribut de notafter de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:300
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atribut d'ordre de la regla sudo"
-#: src/config/SSSDConfig.py:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objectclass dels mapes automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:304
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atribut del nom del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:305
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objectclass de les entrades del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atribut de la clau d'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atribut del valor de l'entrada del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "DN base per cerques del mapa automounter"
-#: src/config/SSSDConfig.py:311
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Llista separada per comes dels usuaris no autoritzats"
-#: src/config/SSSDConfig.py:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Intèrpret d'ordres per defecte, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig.py:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Base for home directories"
msgstr "Base pels directoris d'usuari"
-#: src/config/SSSDConfig.py:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "El nom de la biblioteca NSS a utilitzar"
-#: src/config/SSSDConfig.py:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Cercar nom de grup canònic al cau si és possible"
-#: src/config/SSSDConfig.py:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Pila PAM a utilitzar"
@@ -925,133 +990,132 @@ msgstr "Especifica un fitxer de configuració diferent al per defecte"
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Imprimeix el número de versió i surt"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1606 src/providers/ldap/ldap_child.c:402
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1838 src/providers/ldap/ldap_child.c:399
#: src/util/util.h:91
msgid "Debug level"
msgstr "Nivell de depuració"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1608 src/providers/ldap/ldap_child.c:404
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1840 src/providers/ldap/ldap_child.c:401
#: src/util/util.h:95
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Afegeix marques de temps de depuració"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1610 src/providers/ldap/ldap_child.c:406
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1842 src/providers/ldap/ldap_child.c:403
#: src/util/util.h:97
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Mostra les marques de temps amb microsegons"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1612 src/providers/ldap/ldap_child.c:408
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1844 src/providers/ldap/ldap_child.c:405
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Un descriptor de fitxer obert pels registres de depuració"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2217
+#: src/providers/data_provider_be.c:2247
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domini del proveïdor d'informació (obligatori)"
-#: src/sss_client/common.c:878
+#: src/sss_client/common.c:926
msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "El sòcol privilegiat té els permisos o la propietat incorrectes."
-#: src/sss_client/common.c:881
+#: src/sss_client/common.c:929
msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "El sòcol públic té els permisos o la propietat incorrectes."
-#: src/sss_client/common.c:884
+#: src/sss_client/common.c:932
msgid "Unexpected format of the server credential message."
msgstr "Format inesperat del missatge de credencials del servidor."
-#: src/sss_client/common.c:887
+#: src/sss_client/common.c:935
msgid "SSSD is not run by root."
msgstr "L'SSSD no s'està executant com a root."
-#: src/sss_client/common.c:892
+#: src/sss_client/common.c:940
msgid "An error occurred, but no description can be found."
msgstr "Ha ocorregut un error però no es pot trobar cap descripció."
-#: src/sss_client/common.c:898
+#: src/sss_client/common.c:946
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Error inesperat en cercar una descripció de l'error"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:379
+#: src/sss_client/pam_sss.c:381
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:567
+#: src/sss_client/pam_sss.c:569
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "La reinicialització de la contrasenya pel root no està suportada."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:608
+#: src/sss_client/pam_sss.c:610
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "S'ha autenticat amb credencials del cau"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:609
+#: src/sss_client/pam_sss.c:611
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", la seva contrasenya del cau expirarà el: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:639
+#: src/sss_client/pam_sss.c:641
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
msgstr "La seva contrasenya ha expirat. Teniu %1$d inici(s) de sessió de gràcia restants."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:685
+#: src/sss_client/pam_sss.c:687
#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
msgstr "La vostra contrasenya expirarà en %1$d %2$s."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:734
+#: src/sss_client/pam_sss.c:736
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "S'ha denegat l'autenticació fins: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:755
+#: src/sss_client/pam_sss.c:757
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "El sistema es troba fora de línia, el canvi de contrasenya no és possible"
-#: src/sss_client/pam_sss.c:785 src/sss_client/pam_sss.c:798
+#: src/sss_client/pam_sss.c:787 src/sss_client/pam_sss.c:800
msgid "Password change failed. "
msgstr "Ha fallat el canvi de contrasenya."
-#: src/sss_client/pam_sss.c:788 src/sss_client/pam_sss.c:799
+#: src/sss_client/pam_sss.c:790 src/sss_client/pam_sss.c:801
msgid "Server message: "
msgstr "Missatge del servidor: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1288
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1308
msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1289
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1309
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Re-introduïu la nova contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1375
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1395
msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1407
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1427
msgid "Current Password: "
msgstr "Contrasenya actual: "
-#: src/sss_client/pam_sss.c:1554
+#: src/sss_client/pam_sss.c:1574
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "La contrasenya ha expirat. Canviau la vostra contrasenya ara."
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:40
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:195 src/tools/sss_useradd.c:48
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192 src/tools/sss_useradd.c:48
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:43
-#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:615
+#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:651
#: src/tools/sss_userdel.c:131 src/tools/sss_usermod.c:47
#: src/tools/sss_cache.c:321 src/tools/sss_debuglevel.c:75
msgid "The debug level to run with"
msgstr "El nivell de depuració amb el que executar-se"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:42
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:199
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:196
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "El domini SSSD a utilitzar"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:216 src/tools/sss_useradd.c:71
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:58 src/tools/sss_useradd.c:71
#: src/tools/sss_groupadd.c:56 src/tools/sss_groupdel.c:52
-#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:626
+#: src/tools/sss_groupmod.c:63 src/tools/sss_groupshow.c:662
#: src/tools/sss_userdel.c:148 src/tools/sss_usermod.c:72
#: src/tools/sss_cache.c:352
msgid "Error setting the locale\n"
@@ -1060,8 +1124,6 @@ msgstr "S'ha produït un error en establir la localització\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:65
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:91
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:115
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:223
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:283
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "No hi ha memòria suficient\n"
@@ -1070,42 +1132,25 @@ msgid "User not specified\n"
msgstr "No s'ha especificat l'usuari\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:105
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:297
msgid "Error looking up public keys\n"
msgstr "S'ha produït un error en cercar les claus públiques\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:76
-msgid "Failed to open a socket\n"
-msgstr "S'ha produït una fallada en obrir un sòcol\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:86
-msgid "Failed to connect to the server\n"
-msgstr "S'ha produït una fallada en connectar al servidor\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:179
-msgid "Failed to execute proxy command\n"
-msgstr "S'ha produït un error en executar la comanda proxy\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:197
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:194
msgid "The port to use to connect to the host"
msgstr "El port a utilitzar per connectar-se a l'ordinador"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:242
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
+msgid "Invalid port\n"
+msgstr ""
+
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
msgstr "No s'ha especificat l'ordinador\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:248
+#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:249
msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
msgstr "La ruta a la comanda proxy ha de ser absoluta\n"
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:263
-msgid "Host name cannot be resolved\n"
-msgstr "El nom de l'ordinador no es pot resoldre\n"
-
-#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:274
-msgid "Reverse lookup failed\n"
-msgstr "Ha fallat la cerca inversa\n"
-
#: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
msgid "The UID of the user"
msgstr "El UID de l'usuari"
@@ -1153,21 +1198,21 @@ msgstr "Especifica l'usuari a afegir\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:117 src/tools/sss_groupadd.c:82
#: src/tools/sss_groupdel.c:77 src/tools/sss_groupmod.c:109
-#: src/tools/sss_groupshow.c:659 src/tools/sss_userdel.c:193
+#: src/tools/sss_groupshow.c:695 src/tools/sss_userdel.c:193
#: src/tools/sss_usermod.c:126
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar les eines - no hi ha cap domini local\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:119 src/tools/sss_groupadd.c:84
#: src/tools/sss_groupdel.c:79 src/tools/sss_groupmod.c:111
-#: src/tools/sss_groupshow.c:661 src/tools/sss_userdel.c:195
+#: src/tools/sss_groupshow.c:697 src/tools/sss_userdel.c:195
#: src/tools/sss_usermod.c:128
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar les eines\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:128 src/tools/sss_groupadd.c:93
#: src/tools/sss_groupdel.c:88 src/tools/sss_groupmod.c:119
-#: src/tools/sss_groupshow.c:670 src/tools/sss_userdel.c:204
+#: src/tools/sss_groupshow.c:706 src/tools/sss_userdel.c:204
#: src/tools/sss_usermod.c:137
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "S'ha especificat un domini invàlid al FQDN\n"
@@ -1319,54 +1364,54 @@ msgstr "No s'ha pogut modificar el grup - comprovau si el nom de grup és correc
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "S'ha produït un error en la transacció. No s'ha pogut modificar el grup.\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:562
+#: src/tools/sss_groupshow.c:598
#, c-format
msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
msgstr "%1$s%2$sGrup: %3$s\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:563
+#: src/tools/sss_groupshow.c:599
msgid "Magic Private "
msgstr "Privat màgic "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:565
+#: src/tools/sss_groupshow.c:601
#, c-format
msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
msgstr "%1$sNúmero GID: %2$d\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:567
+#: src/tools/sss_groupshow.c:603
#, c-format
msgid "%1$sMember users: "
msgstr "%1$sUsuaris membre: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:574
+#: src/tools/sss_groupshow.c:610
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%1$sIs a member of: "
msgstr "\n%1$sÉs un membre de: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:581
+#: src/tools/sss_groupshow.c:617
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%1$sMember groups: "
msgstr "\n%1$sGrups membre: "
-#: src/tools/sss_groupshow.c:617
+#: src/tools/sss_groupshow.c:653
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Imprimeix els membres de grup indirectes recursivament"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:650
+#: src/tools/sss_groupshow.c:686
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Especifica el grup a mostrar\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:689
+#: src/tools/sss_groupshow.c:725
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
"domain.\n"
msgstr "No s'ha trobat el grup al domini local. L'impressió de grups només es permet al domini local.\n"
-#: src/tools/sss_groupshow.c:694
+#: src/tools/sss_groupshow.c:730
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "S'ha produït un error intern. No es pot imprimir el grup.\n"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index f773bce48..616d59478 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: German <trans-de@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -330,14 +330,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos-Serveradresse"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA-Client-Rechnername"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index bc9de24ae..da494e2d7 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Spanish (Castilian) <trans-es@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -364,14 +364,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Dirección del servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Nombre de equipo del cliente IPA"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -857,14 +855,12 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "DN base para busqueda de grupos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "DN base para búsquedas de grupos de red"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index d95fb3b02..40a010207 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-03 22:14+0000\n"
-"Last-Translator: Asier Iturralde Sarasola <asier.iturralde@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"eu/)\n"
"Language: eu\n"
@@ -330,14 +330,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "IPA zerbitzariaren helbidea"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA bezeroaren ostalari-izena"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -1623,9 +1621,3 @@ msgstr ""
#: src/util/util.h:93
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
-
-#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
-#~ msgstr "Huts egin du zerbitzarira konektatzean\n"
-
-#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
-#~ msgstr "Huts egin du proxy komandoa exekutatzean\n"
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index c4eec8b82..4799f2e15 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-01 19:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-18 14:02+0000\n"
"Last-Translator: Jérôme Fenal <jfenal@gmail.com>\n"
"Language-Team: French <trans-fr@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: fr\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "durée d'inactivité avant la déconnexion automatique d'un client"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr "Shell à utiliser si le fournisseur n'en propose aucun"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "Durée de maintien en cache des enregistrements valides"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
@@ -213,6 +213,7 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
msgstr ""
+"Listes des UID ou nom d'utilisateurs autorisés à accéder le répondeur PAC"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Identity provider"
@@ -357,24 +358,26 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr ""
+"Base de recherche pour l'objet contenant les informations de base à propos "
+"du domaine IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr ""
+"Base de recherche pour les objets contenant les informations à propos des "
+"plages d'ID"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domaine Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Adresse du serveur Kerberos"
+msgstr "Adresse du serveur Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Nom de système du client IPA"
+msgstr "Nom de système du client Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -863,14 +866,14 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID du domaine par défaut pour la correspondance d'ID"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "DN de base pour les recherches de groupes"
+msgstr "Utiliser LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN pour les recherches de groupes"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "DN de base pour les recherches de netgroup"
+msgstr ""
+"Utiliser LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN pour les recherches de groupes "
+"d'initialisation"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -902,36 +905,41 @@ msgstr "Nom de domaine (DN) de base pour les recherches de règles sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Périodicité de rafraichissement total"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Périodicité de rafraichissement intelligent"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
-msgstr ""
-"Condenser ou non les noms de systèmes et adresses du fichier known_hosts"
+msgstr "Filter ou non sur les noms de systèmes, adresses IP et réseaux"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
+"Noms de systèmes et/ou noms pleinement qualifiés de cette machine pour "
+"filtrer les règles sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
+"Adresses ou réseaux IPv4 ou IPv6 de cette machine pour filtrer les règles "
+"sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
+"Inclure ou non les règles qui contiennent un netgroup dans l'attribut host"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
+"Inclure ou non les règles qui contiennent une expression rationnelle dans "
+"l'attribut host"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for sudo rules"
@@ -1201,7 +1209,7 @@ msgstr "Le port à utiliser pour se connecter à l'hôte"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "Port invalide\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
@@ -1725,30 +1733,3 @@ msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Envoyer la sortie de débogage vers un fichier plutôt que vers la sortie "
"standard"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-#~ msgstr ""
-#~ "Durée, en secondes, pendant laquelle les règles sudo sont mises en cache "
-#~ "avant de demander au fournisseur à nouveau"
-
-#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-#~ msgstr "Activer la mise à jour périodique de toutes les règles sudo"
-
-#~ msgid "Length of time between rules updates"
-#~ msgstr "Intervalle de temps entre deux mises à jour de règles"
-
-#~ msgid "Failed to open a socket\n"
-#~ msgstr "Échec lors de l'ouverture du socket\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
-#~ msgstr "Échec lors de la connexion au serveur\n"
-
-#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
-#~ msgstr "Échec lors de l'exécution de la commande proxy\n"
-
-#~ msgid "Host name cannot be resolved\n"
-#~ msgstr "Le nom du système ne peut être résolu\n"
-
-#~ msgid "Reverse lookup failed\n"
-#~ msgstr "Échec de la recherche inverse\n"
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 39ee6c9ee..4e9916606 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <trans-hu@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -329,14 +329,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos-kiszolgáló címe"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA kliens hosztneve"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index 9de528f60..3df7a0fe5 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <trans-id@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: id\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -328,14 +328,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Alamat server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Nama host klien IPA"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index b02c7c309..977169104 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Italian <trans-it@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: it\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -338,14 +338,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Indirizzo del server Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Hostname del client IPA"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 23def0d99..f0f3ee962 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-12 22:09+0000\n"
+"Last-Translator: Tomoyuki KATO <tomo@dream.daynight.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <trans-ja@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ja\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "データプロバイダーの接続を試行する回数"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:47
msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
-msgstr ""
+msgstr "このレスポンダーににより開かれるファイル記述子の数"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
@@ -333,14 +333,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos サーバーのアドレス"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA クライアントのホスト名"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -817,14 +815,12 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "グループ検索のベース DN"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "ネットグループ検索のベース DN"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -1068,7 +1064,7 @@ msgstr ""
#: src/sss_client/pam_sss.c:687
#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
-msgstr ""
+msgstr "あなたのパスワードは %1$d %2$s に危険が切れます。"
#: src/sss_client/pam_sss.c:736
msgid "Authentication is denied until: "
@@ -1148,7 +1144,7 @@ msgstr "ホストへの接続に使用するポート"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "無効なポート\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
@@ -1239,7 +1235,7 @@ msgstr "グループがユーザーと同じドメインになければいけま
#: src/tools/sss_useradd.c:153
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "ローカルドメインにグループ %1$s を見つけられません\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:168 src/tools/sss_userdel.c:214
msgid "Cannot set default values\n"
@@ -1266,12 +1262,12 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_useradd.c:232
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ユーザーのホームディレクトリーを作成できません: %1$s\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:243
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ユーザーのメールスプールを作成できません: %1$s\n"
#: src/tools/sss_useradd.c:255
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
@@ -1384,7 +1380,7 @@ msgstr "トランザクションエラー。グループを変更できません
#: src/tools/sss_groupshow.c:598
#, c-format
msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s%2$s グループ: %3$s\n"
#: src/tools/sss_groupshow.c:599
msgid "Magic Private "
@@ -1393,7 +1389,7 @@ msgstr "マジックプライベート "
#: src/tools/sss_groupshow.c:601
#, c-format
msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s GID 番号: %2$d\n"
#: src/tools/sss_groupshow.c:603
#, c-format
@@ -1406,6 +1402,8 @@ msgid ""
"\n"
"%1$sIs a member of: "
msgstr ""
+"\n"
+"%1$s は次のメンバー: "
#: src/tools/sss_groupshow.c:617
#, c-format
@@ -1413,6 +1411,8 @@ msgid ""
"\n"
"%1$sMember groups: "
msgstr ""
+"\n"
+"%1$s メンバーグループ: "
#: src/tools/sss_groupshow.c:653
msgid "Print indirect group members recursively"
@@ -1551,7 +1551,7 @@ msgstr "トランザクションエラー。ユーザーを変更できません
#: src/tools/sss_cache.c:138
msgid "No cache object matched the specified search\n"
-msgstr ""
+msgstr "指定された検索に一致するキャッシュオブジェクトがありません\n"
#: src/tools/sss_cache.c:172
#, c-format
@@ -1566,12 +1566,12 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_cache.c:187
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s を無効化できませんでした"
#: src/tools/sss_cache.c:194
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s %2$s を無効化できませんでした"
#: src/tools/sss_cache.c:323
msgid "Invalidate particular user"
@@ -1599,19 +1599,19 @@ msgstr "すべてのネットワークグループを無効にする"
#: src/tools/sss_cache.c:335
msgid "Invalidate particular service"
-msgstr ""
+msgstr "特定のサービスの無効化"
#: src/tools/sss_cache.c:337
msgid "Invalidate all services"
-msgstr ""
+msgstr "すべてのサービスの無効化"
#: src/tools/sss_cache.c:340
msgid "Invalidate particular autofs map"
-msgstr ""
+msgstr "特定の autofs マップの無効化"
#: src/tools/sss_cache.c:342
msgid "Invalidate all autofs maps"
-msgstr ""
+msgstr "すべての autofs マップの無効化"
#: src/tools/sss_cache.c:345
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
@@ -1624,7 +1624,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/sss_cache.c:455
#, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ドメイン %1$s を開けませんでした\n"
#: src/tools/sss_cache.c:457
msgid "Could not open available domains\n"
@@ -1645,33 +1645,8 @@ msgstr "メモリー不足\n"
#: src/tools/tools_util.h:40
#, c-format
msgid "%1$s must be run as root\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s は root として実行する必要があります\n"
#: src/util/util.h:93
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "デバッグ出力を標準エラーの代わりにファイルに送信する"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-#~ msgstr "再びプロバイダーに問い合わせる前に sudo ルールをキャッシュする秒数"
-
-#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-#~ msgstr "すべての sudo ルールの定期更新を有効にする"
-
-#~ msgid "Length of time between rules updates"
-#~ msgstr "ルールの更新間隔"
-
-#~ msgid "Failed to open a socket\n"
-#~ msgstr "ソケットのオープンに失敗しました\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
-#~ msgstr "サーバーへの接続に失敗しました\n"
-
-#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
-#~ msgstr "プロキシーコマンドの実行に失敗しました\n"
-
-#~ msgid "Host name cannot be resolved\n"
-#~ msgstr "ホスト名が解決できません\n"
-
-#~ msgid "Reverse lookup failed\n"
-#~ msgstr "逆引きに失敗しました\n"
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 84fd8573f..aa09e76e8 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -329,14 +329,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Tjeneradresse for Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Vertsnavn for IPA-klient"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 23d84f289..b9f5480b2 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"nl/)\n"
"Language: nl\n"
@@ -358,14 +358,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos-serveradres"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA-clienthostname"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -852,14 +850,12 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "Basis DN voor groep opzoeken"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "Basis DN voor netgroep opzoeken"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -1690,15 +1686,3 @@ msgstr ""
#: src/util/util.h:93
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Stuur de debuguitvoer naar bestanden in plaats van stderr"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hoeveel seconden sudoregels in de cache moeten worden gehouden voordat de "
-#~ "provider er opnieuw om wordt gevraagd"
-
-#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-#~ msgstr "Periodieke updates van alle sudo regels inschakelen"
-
-#~ msgid "Length of time between rules updates"
-#~ msgstr "Tijd tussen regels updates"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 047b42899..b8d246ff1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-01 13:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 15:14+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"pl/)\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
-msgstr ""
+msgstr "Czas bezczynności przed automatycznym rozłączeniem klienta"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Powłoka do użycia, jeśli dostawca nie dostarcza żadnej"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "Jak długo wpisy pamięci podręcznej in-memory są prawidłowe"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
@@ -202,6 +202,8 @@ msgstr "Określa, czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
msgstr ""
+"Lista UID lub nazw użytkowników mających dostęp do programu odpowiadającego "
+"PAC"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Identity provider"
@@ -349,24 +351,25 @@ msgstr "Położenie automountera, którego używa ten klient IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr ""
+"Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o domenie IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr ""
+"Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o zakresach "
+"identyfikatorów"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domena Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Adres serwera Kerberos"
+msgstr "Adres serwera Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
+msgstr "Nazwa komputera klienta Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -851,14 +854,12 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
+msgstr "Użycie LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN do wyszukiwania grup"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
+msgstr "Użycie LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN do wyszukiwania grup inicjacyjnych"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -890,35 +891,41 @@ msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań reguł sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Okres między automatycznymi pełnymi odświeżeniami"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Okres między automatycznymi inteligentnymi odświeżeniami"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
-msgstr "Określa, czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
+msgstr ""
+"Określa, czy filtrować reguły według nazwy komputera, adresów IP i sieci"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
+"Nazwy komputerów i/lub pełne kwalifikowane nazwy domen tego komputera do "
+"filtrowania reguł sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
+"Adresy lub sieci IPv4 lub IPv6 tego komputera do filtrowania reguł sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
+"Określa, czy zawierać reguły zawierające grupy sieciowe w atrybucie komputera"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
+"Określa, czy zawierać reguły zawierające wyrażenia regularne w atrybucie "
+"komputera"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for sudo rules"
@@ -1185,7 +1192,7 @@ msgstr "Port do użycia do połączenia z komputerem"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowy port\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
@@ -1699,30 +1706,3 @@ msgstr "%1$s musi zostać uruchomione jako root\n"
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ile sekund trzymać reguły sudo w pamięci podręcznej przed ponownym "
-#~ "zapytaniem dostawcy"
-
-#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-#~ msgstr "Włącz okresową aktualizację wszystkich reguł sudo"
-
-#~ msgid "Length of time between rules updates"
-#~ msgstr "Okres czasu między aktualizacjami reguł"
-
-#~ msgid "Failed to open a socket\n"
-#~ msgstr "Otwarcie gniazda się nie powiodło\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
-#~ msgstr "Połączenie z serwerem się nie powiodło\n"
-
-#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
-#~ msgstr "Wykonanie polecenia pośrednika się nie powiodło\n"
-
-#~ msgid "Host name cannot be resolved\n"
-#~ msgstr "Nie można rozwiązać nazwy komputera\n"
-
-#~ msgid "Reverse lookup failed\n"
-#~ msgstr "Odwrócone wyszukanie się nie powiodło\n"
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
index fde4bf852..1da862a5d 100644
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <trans-pt@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -337,14 +337,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Endereço do servidor Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Nome da máquina do cliente IPA"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 8037005ab..db1d92d85 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Russian <trans-ru@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -337,14 +337,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Имя сервера Kerberos"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "имя узла клиента IPA"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 30109a1c5..3ba9a14cb 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"sv/)\n"
"Language: sv\n"
@@ -330,14 +330,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberosserveradress"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA-klienvärdnamn"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
diff --git a/po/tg.po b/po/tg.po
index d00ca65ba..ead20c3bd 100644
--- a/po/tg.po
+++ b/po/tg.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Tajik (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tg/)\n"
"Language: tg\n"
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index b40b6e225..61b6e9ca7 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-13 12:34+0000\n"
-"Last-Translator: Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
"tr/)\n"
"Language: tr\n"
@@ -330,9 +330,8 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos sunucu adresi"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Active Directory client hostname"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 6c5162956..784aa0e6c 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 15:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:39+0000\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
@@ -62,6 +62,7 @@ msgstr "Кількість дескрипторів файлів, які мож
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
msgstr ""
+"Проміжок бездіяльності до автоматичного від’єднання клієнтської частини"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "SSSD Services to start"
@@ -156,7 +157,7 @@ msgstr "Оболонка, яку слід використовувати, якщ
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
-msgstr ""
+msgstr "Строк дії записів кешу у пам’яті"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
@@ -205,6 +206,8 @@ msgstr "Чи слід хешувати назви та адреси вузлів
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
msgstr ""
+"Список унікальних ідентифікаторів (UID) або імен користувачів, яким надано "
+"доступ до відповідача PAC"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Identity provider"
@@ -353,25 +356,23 @@ msgstr "Адреса автоматичного монтування, яку в
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
-msgstr ""
+msgstr "Шукати у базі об’єкт, що містить дані щодо домену IPA"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
-msgstr ""
+msgstr "Шукати у базі об’єкти, що містять дані щодо діапазонів ідентифікаторів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "Active Directory domain"
-msgstr ""
+msgstr "Домен Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Адреса сервера Kerberos"
+msgstr "Адреса сервера Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "Назва вузла клієнта IPA"
+msgstr "Назва клієнтського вузла Active Directory"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
@@ -864,14 +865,14 @@ msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID типового домену для встановлення відповідності ідентифікаторів"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
-msgstr "Базова назва домену для пошуків груп"
+msgstr "Використовувати LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN щодо пошуків груп (group)"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
-#, fuzzy
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
-msgstr "Базова назва домену для пошуків груп у мережі"
+msgstr ""
+"Використовувати LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN щодо пошуків початкових груп "
+"(initgroup)"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
@@ -905,35 +906,44 @@ msgstr "Базова назва домену для пошуків правил
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Automatic full refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Період автоматичного повного оновлення даних"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Automatic smart refresh period"
-msgstr ""
+msgstr "Період автоматичного кмітливого оновлення даних"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
-#, fuzzy
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
-msgstr "Чи слід хешувати назви та адреси вузлів у файлі known_hosts"
+msgstr ""
+"Визначає, чи слід фільтрувати правила за назвами вузлів, IP-адресами та "
+"мережами"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
+"Назви вузлів і/або повні назви у домені для цього комп’ютера для "
+"фільтрування списку правил sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
+"Адреси IPv4 або IPv6 чи мережа цього комп’ютера для фільтрування списку "
+"правил sudo"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
+"Визначає, чи слід включати правила, що містять мережеву групу у атрибуті "
+"вузла"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
+"Визначає, чи слід включати правила, що містять формальний вираз у атрибуті "
+"вузла"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Object class for sudo rules"
@@ -1201,7 +1211,7 @@ msgstr "Порт, яким слід користуватися для встан
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:238
msgid "Invalid port\n"
-msgstr ""
+msgstr "Некоректний порт.\n"
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:243
msgid "Host not specified\n"
@@ -1718,30 +1728,3 @@ msgstr "%1$s слід запускати від імені користувач
#: src/util/util.h:93
msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr "Надіслати діагностичні дані до файлів, а не до stderr"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How many seconds to keep sudorules cached before asking the provider again"
-#~ msgstr ""
-#~ "Тривалість зберігання правил sudo у кеші. Щойно сплине цей проміжок часу, "
-#~ "запит до служби буде надіслано знову."
-
-#~ msgid "Enable periodical update of all sudo rules"
-#~ msgstr "Увімкнути періодичні оновлення всіх правил sudo"
-
-#~ msgid "Length of time between rules updates"
-#~ msgstr "Проміжок часу між оновленнями правил"
-
-#~ msgid "Failed to open a socket\n"
-#~ msgstr "Не вдалося відкрити сокет\n"
-
-#~ msgid "Failed to connect to the server\n"
-#~ msgstr "Не вдалося встановити з’єднання з сервером\n"
-
-#~ msgid "Failed to execute proxy command\n"
-#~ msgstr "Не вдалося виконати команду проксі-сервера\n"
-
-#~ msgid "Host name cannot be resolved\n"
-#~ msgstr "Не вдалося визначити назву вузла\n"
-
-#~ msgid "Reverse lookup failed\n"
-#~ msgstr "Спроба зворотного пошуку зазнала невдачі\n"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 4aa5c91d4..bccb0bd2f 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-10 15:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-22 13:42+0000\n"
-"Last-Translator: sgallagh <sgallagh@redhat.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:15+0000\n"
+"Last-Translator: jhrozek <jhrozek@redhat.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Taiwan) <trans-zh_TW@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: zh_TW\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -328,14 +328,12 @@ msgid "Active Directory domain"
msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
-#, fuzzy
msgid "Active Directory server address"
-msgstr "Kerberos 伺服器位址"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
-#, fuzzy
msgid "Active Directory client hostname"
-msgstr "IPA 客戶端主機名稱"
+msgstr ""
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146