summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2013-11-06 19:33:36 +0100
committerJakub Hrozek <jhrozek@redhat.com>2013-11-06 19:35:03 +0100
commitcd1a0c9774195ac9d77a18bf1978d460568671a2 (patch)
tree1e31da9122f6a26d678dcbf69508cbf8c90d6d28 /po/pl.po
parentaddb3e162cd54c6cb96f8ae42176a468f3181448 (diff)
downloadsssd-1_9_6.tar.gz
sssd-1_9_6.tar.xz
sssd-1_9_6.zip
Updating translations for the 1.9.6 releasesssd-1_9_6
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po464
1 files changed, 259 insertions, 205 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e1dd4ab30..82340f71a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: SSSD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-23 14:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-02 16:50+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-06 19:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-24 17:40+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/fedora/language/"
+"pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -276,311 +277,319 @@ msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełnej formie"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:114
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
+msgid "Don't include group members in group lookups"
+msgstr "Bez dołączania członków grup w wyszukiwaniach grup"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:122
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:123
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:125
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:126
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:127
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:115
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr ""
"Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
"wyszukiwań DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
"zalogowaniu (dni)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:117
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr ""
"Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów "
"(sekundy)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:118
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Część domeny zapytania DNS wykrywania usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Zastępuje wartość GID z dostawcy tożsamości tą wartością"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Rozróżnianie wielkości liter w nazwach użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
+msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
+msgstr "Jak często odświeżać w tle wygasłe wpisy"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
msgid "IPA domain"
msgstr "Domena IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:130
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "IPA server address"
msgstr "Adres serwera IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:131
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "Address of backup IPA server"
msgstr "Adres zapasowego serwera IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "IPA client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr ""
"Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta w oprogramowaniu FreeIPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr ""
"Interfejs, którego adres IP powinien być używany do dynamicznych "
"aktualizacji DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Wyszukiwanie podstawy pod kątem obiektów związanych z HBAC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Czas między wyszukiwaniami reguł HBAC w serwerze IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:137
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "If DENY rules are present, either DENY_ALL or IGNORE"
msgstr "Jeśli reguły DENY są dostępne, to DENY_ALL lub IGNORE"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr ""
"Jeśli ustawiono na fałsz, to parametr komputera podany przez PAM zostanie "
"zignorowany"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Położenie automountera, którego używa ten klient IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr ""
"Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o domenie IPA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr ""
"Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o zakresach "
"identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid "Active Directory domain"
msgstr "Domena Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adres serwera Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Active Directory backup server address"
msgstr "Adres zapasowego serwera Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Active Directory client hostname"
msgstr "Nazwa komputera klienta Active Directory"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:151
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adres serwera Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:152
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Kerberos backup server address"
msgstr "Adres zapasowego serwera Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Obszar Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr ""
"Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr ""
"Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia w "
"trybie online"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:162
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Odnawialny czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:163
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Czas trwania TGT"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Czas między dwoma sprawdzaniami odnowy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "Enables FAST"
msgstr "Włącza FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Wybiera naczelnika do użycia dla FAST"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Włącza ujednolicanie naczelnika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr ""
"Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
"się w KDC"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_backup_uri, adres URI serwera LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "The default base DN"
msgstr "Domyślna podstawowa DN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
msgid "The default bind DN"
msgstr "Domyślne DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Czas do próby połączenia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Użycie tylko małych znaków w nazwach obszarów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Plik zawierający certyfikaty CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Ścieżka do katalogu certyfikatów CA"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Plik zawierający certyfikat klienta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Plik zawierający klucz klienta"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista możliwych zestawów szyfrów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Podaje obszar upoważnienia SASL do użycia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Podaje minimalne SSF dla upoważnienia sasl LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Czas trwania TGT dla połączenia LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Jak wskazywać aliasy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Nazwa usługi do wyszukiwań usługi DNS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Liczba wpisów do pobrania w jednym zapytaniu LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:204
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr "Suma liczb, których musi brakować, aby wywołać pełne \"deref\""
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:203
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
@@ -588,339 +597,343 @@ msgstr ""
"Określa, czy biblioteka LDAP powinna wykonywać odwrotne wyszukanie, aby "
"ujednolicić nazwę komputera podczas dowiązania SASL"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "Atrybut entryUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "Atrybut lastUSN"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr "Jak długo utrzymywać połączenie z serwerem LDAP przed rozłączeniem"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Wyłącza kontrolę stronicowania LDAP"
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
+msgid "Disable Active Directory range retrieval"
+msgstr "Wyłącza pobieranie zakresu Active Directory"
+
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyliczenia"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Czas między czyszczeniem pamięci podręcznej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr ""
"Używa mapowania identyfikatorów objectSID zamiast uprzednio ustawionych "
"identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Username attribute"
msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid "UID attribute"
msgstr "Atrybut UID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Pierwszy atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
msgid "GECOS attribute"
msgstr "Atrybut GECOS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Atrybut katalogu domowego"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Shell attribute"
msgstr "Atrybut powłoki"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:230
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:231
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "objectSID attribute"
msgstr "Atrybut objectSID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Atrybut głównej grupy Active Directory dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
msgid "memberOf attribute"
msgstr "Atrybut memberOf"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "Atrybut shadowLastChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "Atrybut shadowMin"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "Atrybut shadowMax"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "Atrybut shadowWarning"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "Atrybut shadowInactive"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "Atrybut shadowExpire"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "Atrybut shadowFlag"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych usług PAM"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych komputerów serwerowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "Atrybut krbLastPwdChange"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "Atrybut krbPasswordExpiration"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Atrybut wskazujący, czy polityki haseł po stronie serwera są aktywne"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "Atrybut accountExpires AD"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "Atrybut userAccountControl AD"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "Atrybut nsAccountLock"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:253
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginDisabled NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:254
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginExpirationTime NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "Atrybut loginAllowedTimeMap NDS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Atrybut klucza publicznego SSH"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:262
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Group name"
msgstr "Nazwa grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:263
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Group password"
msgstr "Hasło grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "GID attribute"
msgstr "Atrybut GID"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Group member attribute"
msgstr "Atrybut elementu grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Maximum nesting level SSSd will follow"
msgstr "Maksymalny poziom zagnieżdżenia, jaki usługa SSSD będzie używała"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Klasa obiektów dla grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nazwa grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Atrybut elementów grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Potrójny atrybut grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:277
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Netgroup UUID attribute"
msgstr "Atrybut UUID grupy sieciowej"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:278
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup sieciowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Podstawowe DN do wyszukiwania usług"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:281
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Klasa obiektów dla usług"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:282
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "Service name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "Service port attribute"
msgstr "Atrybut portu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Atrybut protokołu usługi"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Niższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Wyższa granica dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr ""
"Liczba identyfikatorów dla każdego kawałka podczas mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Używa algorytmu zgodnego z autorid do mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Nazwa domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "SID domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for group lookups"
msgstr "Użycie LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN do wyszukiwania grup"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "Use LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN for initgroup lookups"
msgstr "Użycie LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN do wyszukiwania grup inicjacyjnych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Polityka do oszacowania wygaszenia hasła"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "Filtr LDAP do określenia uprawnień dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Które atrybuty powinny być używane do sprawdzenia, czy konto wygasło"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Które reguły powinny być używane do sprawdzania kontroli dostępu"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "Adres URI zapasowego serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "Nazwa usługi DNS serwera zmiany hasła LDAP"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid ""
"Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
"password change"
@@ -928,24 +941,24 @@ msgstr ""
"Określa, czy zaktualizować atrybut ldap_user_shadow_last_change po zmianie "
"hasła"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "Automatic full refresh period"
msgstr "Okres między automatycznymi pełnymi odświeżeniami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:314
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
msgid "Automatic smart refresh period"
msgstr "Okres między automatycznymi inteligentnymi odświeżeniami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
"Określa, czy filtrować reguły według nazwy komputera, adresów IP i sieci"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
@@ -953,157 +966,157 @@ msgstr ""
"Nazwy komputerów i/lub pełne kwalifikowane nazwy domen tego komputera do "
"filtrowania reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:317
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
"Adresy lub sieci IPv4 lub IPv6 tego komputera do filtrowania reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
"Określa, czy zawierać reguły zawierające grupy sieciowe w atrybucie komputera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:319
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
"Określa, czy zawierać reguły zawierające wyrażenia regularne w atrybucie "
"komputera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Klasa obiektów dla reguł sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Nazwa reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:322
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Atrybut polecenia reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:323
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Atrybut komputera reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Atrybut użytkownika reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Atrybut opcji reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Atrybut runasuser reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Atrybut runasgroup reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Atrybut notbefore reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Atrybut notafter reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Atrybut kolejności reguły sudo"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Klasa obiektów dla map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Atrybut nazwy mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:335
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Klasa obiektów dla wpisów map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Atrybut klucza wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Atrybut wartości wpisu mapy automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań map automountera"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:344
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:348
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Domyślna powłoka, /bin/bash"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
msgid "Base for home directories"
msgstr "Podstawa katalogów domowych"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:352
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr ""
"Określa, czy wyszukiwać kanoniczną nazwę grupy w pamięci podręcznej, jeśli "
"to możliwe"
-#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
+#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:356
msgid "PAM stack to use"
msgstr "Używany stos PAM"
-#: src/monitor/monitor.c:2647
+#: src/monitor/monitor.c:2649
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Uruchamia jako demon (domyślnie)"
-#: src/monitor/monitor.c:2649
+#: src/monitor/monitor.c:2651
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako demon)"
-#: src/monitor/monitor.c:2651 src/tools/sss_debuglevel.c:71
+#: src/monitor/monitor.c:2653 src/tools/sss_debuglevel.c:71
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
-#: src/monitor/monitor.c:2653
+#: src/monitor/monitor.c:2655
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1988 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2010 src/providers/ldap/ldap_child.c:435
#: src/util/util.h:95
msgid "Debug level"
msgstr "Poziom debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1990 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2012 src/providers/ldap/ldap_child.c:437
#: src/util/util.h:99
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Dodaje czasy debugowania"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1992 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2014 src/providers/ldap/ldap_child.c:439
#: src/util/util.h:101
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
-#: src/providers/krb5/krb5_child.c:1994 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
+#: src/providers/krb5/krb5_child.c:2016 src/providers/ldap/ldap_child.c:441
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
-#: src/providers/data_provider_be.c:2669
+#: src/providers/data_provider_be.c:2692
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"
@@ -1662,13 +1675,12 @@ msgstr "Żaden obiekt pamięci podręcznej nie pasuje do podanego wyszukiwania\n
#: src/tools/sss_cache.c:318
#, c-format
msgid "No such %1$s named %2$s in domain %3$s, skipping\n"
-msgstr "Brak %1$s o nazwie %2$s w domenie %3$s, pomijanie\n"
+msgstr ""
#: src/tools/sss_cache.c:321
#, c-format
msgid "No objects of type %1$s from domain %2$s in the cache, skipping\n"
msgstr ""
-"Brak obiektów typu %1$s z domeny %2$s w pamięci podręcznej, pomijanie\n"
#: src/tools/sss_cache.c:333
#, c-format
@@ -1729,9 +1741,9 @@ msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Proszę wybrać co najmniej jeden obiekt do unieważnienia\n"
#: src/tools/sss_cache.c:604
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open domain %1$s\n"
-msgstr "Nie można otworzyć domeny %1$s\n"
+msgstr "Nie można otworzyć dostępnych domen\n"
#: src/tools/sss_cache.c:606
msgid "Could not open available domains\n"
@@ -1759,17 +1771,59 @@ msgid "Send the debug output to files instead of stderr"
msgstr ""
"Wysyła wyjście debugowania do plików, zamiast do standardowego wyjścia błędów"
-#~ msgid "Don't include group members in group lookups"
-#~ msgstr "Bez dołączania członków grup w wyszukiwaniach grup"
+#~ msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
+#~ msgstr "Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta"
#~ msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
#~ msgstr "TTL do zastosowania do wpisu DNS klienta po jego zaktualizowaniu"
+#~ msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
+#~ msgstr "Jak często okresowo aktualizować wpis DNS klienta"
+
+#~ msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
+#~ msgstr "Określa, czy dostawca powinien aktualizować także wpis PTR"
+
+#~ msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
+#~ msgstr "Określa, czy narzędzie nsupdate powinno domyślnie używać portu TCP"
+
+#~ msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jakiego rodzaju uwierzytelnianie powinno być używane do wykonywania "
+#~ "aktualizacji DNS"
+
#~ msgid ""
#~ "The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
#~ "the IPA server"
#~ msgstr "Czas w sekundach między wyszukiwaniami map SELinuksa w serwerze IPA"
+#~ msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
+#~ msgstr "Włącza witryny DNS - wykrywanie usług w oparciu o położenie"
+
+#~ msgid "Whether to create kdcinfo files"
+#~ msgstr "Określa, czy tworzyć pliki kdcinfo"
+
+#~ msgid "Enables enterprise principals"
+#~ msgstr "Włącza naczelników enterprise"
+
+#~ msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustawia dolną granicę dla dozwolonych identyfikatorów z serwera LDAP"
+
+#~ msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustawia górną granicę dla dozwolonych identyfikatorów z serwera LDAP"
+
+#~ msgid "Invalidate all cached entries except for sudo rulese"
+#~ msgstr "Unieważnia wszystkie wpisy w pamięci podręcznej oprócz reguł sudo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted "
+#~ "domain), use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie można otworzyć domeny %1$s. Jeśli domena jest poddomeną (zaufaną "
+#~ "domeną), należy użyć w pełni kwalifikowanej nazwy zamiast parametru --"
+#~ "domain/-d.\n"
+
#~ msgid "Only one argument expected\n"
#~ msgstr "Oczekiwano tylko jednego parametru\n"