summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorFlums <philip@webcode.no>2012-02-11 12:23:16 -0800
committerFlums <philip@webcode.no>2012-02-11 12:23:16 -0800
commite1a56a18de58157c6e53c2ce294ed6b357975fc5 (patch)
treed685f3819dfbdf3a7590a18d216321d490500386
parent48bd901a3870770f39bd1314bfb4bd980038c52a (diff)
parent40543261a5d670117770f672a6291830466d2c50 (diff)
downloadZimbra-Norwegian-e1a56a18de58157c6e53c2ce294ed6b357975fc5.zip
Zimbra-Norwegian-e1a56a18de58157c6e53c2ce294ed6b357975fc5.tar.gz
Zimbra-Norwegian-e1a56a18de58157c6e53c2ce294ed6b357975fc5.tar.xz
Merge pull request #6 from buskerud/patch-3
Update messages/ZmMsg_no.properties
-rw-r--r--messages/ZmMsg_no.properties48
1 files changed, 24 insertions, 24 deletions
diff --git a/messages/ZmMsg_no.properties b/messages/ZmMsg_no.properties
index adcfb59..85c8540 100644
--- a/messages/ZmMsg_no.properties
+++ b/messages/ZmMsg_no.properties
@@ -188,10 +188,10 @@ anyCondition = Et vilk\u00e5r
anyTime = N\u00e5r som helst
anywhere = Hvor som helst
aol = AOL
-appExitPrompt = You will have {0} minutes to save your changes before being logged off.
-appExitTimeWarning = If you stay on the page you will have {0} minutes to save your changes before being logged off.
+appExitPrompt = Du har {0} minutter til \u00e5 lagre dine endringer f\u00f8r du blir logget ut.
+appExitTimeWarning = Hvis du blir v\u00e6rende på siden vil du ha {0} minutter til \u00e5 lagre endringene f\u00f8r du blir logget av.
appExitWarning = Dette vil avslutte e-post-applikasjonen
-appExitWarningZD = Doing so will terminate Zimbra Desktop, and you will lose your unsaved changes.
+appExitWarningZD = Ved å gj\u00f8re dette vil avslutte Zimbra Desktop, og du vil miste ulagrede endringer.
application = Applikasjon
applicationDocument = Applikasjonsdokument
applySignature = Sett inn signatur:
@@ -207,13 +207,13 @@ apptCanceled = F\u00f8lgende m\u00f8te er avlyst:
apptCopied = Appointment Copied
apptCreated = Avtalen er opprettet
apptCreating = Opprettelse av avtaler
-apptCreatingFromCopy = Creating New Appointment from Copy
+apptCreatingFromCopy = Oppretter ny avtale fra kopi
# {0} start date/time, {1} end date/time, {2} timezone
apptDateTime = {0,date,short}, {1,time,short}
apptDateTimeAllDay = {0,date,short}, hele dagen
apptDetails = Avtaledetaljer
apptExceptionNote = Dette er et avvik fra resten av serien.
-apptForwarded = The following meeting has been forwarded:
+apptForwarded = F\u00f8lgende m\u00f8te er videresendt:
apptInstance = Serie
apptInstanceCanceled = En forekomst av det f\u00f8lgende m\u00f8tet er avlyst:
apptInstanceModified = En forekomst av det f\u00f8lgende m\u00f8tet er endret:
@@ -233,19 +233,19 @@ apptRemindNMinutesBefore = {0,number} {0,choice,0#minutter|1#minutt|2a#minutter}
apptRemindNHoursBefore = {0,number} {0,choice,0#timer|1#time|2#timer} f\u00f8r
apptRemindNWeeksBefore = {0,number} {0,choice,0#weeks|1#week|2#weeks} before
apptResources = Ressurs for denne avtalen
-apptSaveChanges = Save changes and send updates.
-apptSaveCancel = Don't save but keep the meeting open.
-apptSaveDiscard = Discard changes and close.
-apptSave = Save Appointment
-apptSaved = Appointment Saved
+apptSaveChanges = Lagre endringer og send oppdateringer.
+apptSaveCancel = Ikke lagre, men hold m\u00f8tet \u00e5pent.
+apptSaveDiscard = Forkast endringer og lukk.
+apptSave = Lagre avtale
+apptSaved = Avtalen er lagret
apptSendErrorAbort = Invitasjon er ikke sendt; en eller flere adresser ble ikke akseptert.
apptSendErrorInvalidAddresses = Avviste adresser: {0}
apptSendErrorPartial = Invitasjon ikke sendt til f\u00f8lgende avviste adresser: {0}
apptSendErrorUnsentAddresses = Invitasjon IKKE sendt til: {0}
-apptSaveErrorToobig = This appointment cannot be saved because it has exceeded the maximum allowed size.
-apptSent = Appointment Sent
+apptSaveErrorToobig = Denne avtalen kan ikke lagres fordi den har overskredet maksimal tillatt st\u00f8rrelse.
+apptSent = Avatal er sendt
apptSeries = Serie
-apptSignificantChanges = You have made significant changes to this meeting. \n\nChoose one of the following:
+apptSignificantChanges = Du har gjort betydelige endringer for dette møtet. \n\nVelg ett av f\u00f8lgende:
apptTimeAllDay = {0,date}
apptTimeAllDayMulti = Fra {0,date} til {1,date}
apptTimeInstance = {0,date} fra{0,time,short} til {1,time,short} {2}
@@ -253,9 +253,9 @@ apptTimeInstanceMulti = Fra {0,date} {0,time,short} til {1,date} {1,time,short}
apptsImportedResult = {0,number} {0,choice,0#Avtaler|1#Avtale|2#Avtaler} Importert
apptUpdateSent = Appointment Update Sent
appUnknown = "{0}" applikasjonen er ikke tilgjengelig eller deaktivert.
-allAttendeeWorkingHours = All Attendee Working Hours
+allAttendeeWorkingHours = Alle deltakeres arbeidstid
allMail = Alle meldinger
-allMailboxes = All Mailboxes
+allMailboxes = Alle mailbokser
allRemindersAreSnoozed = Alle p\u00e5minnelser er utsatt
archiveHint = <a href="javascript:;" onclick="{0}">Opprett en ny mappe her</a> for arkivering av meldinger,<br>eller dra-og-slipp en hel mappe under "Lokale mapper".
arrange = Arranger
@@ -291,8 +291,8 @@ attachmentsLabel = Vedlegg:
attachmentTooltip = Legg ved en eller flere filer til meldingen
attachMultiMsgs = Videresend samtaletr\u00e5der
attachSelectMessage = Velg minst en fil \u00e5 legge ved
-attendeeEditWarning = Changes that you make apply only to your local copy of the appointment. Changes made \
- by the organizer will overwrite your changes.
+attendeeEditWarning = Endringer du gj\u00f8r gjelder kun din lokale kopi av avtalen. Endringer som gj\u00f8res \
+ av arrang\u00f8ren vil overskrive endringene.
attendeeListChanged = Du har gjort endringer p\u00e5 deltakerlisten:
attendees = Deltakere
attendeesLabel = Deltakere:
@@ -309,9 +309,9 @@ autoAddInvites = Automatisk legg mottatte avtaler i kalenderen
autocomplete = Autofullf\u00f8r
autocompleteNotReady = Autofullf\u00f8r avsl\u00e5tt: kontakter ikke fullt innlastet
autocompleteFailed = Autofullf\u00f8r mislyktes
-autocompleteNoGroupMatch = Don't show contact group if one of its members matches
-autocompleteNotReady = Contacts Not Loaded, Yet
-autocompleteOnComma = Perform autocomplete when a comma is typed
+autocompleteNoGroupMatch = Ikke vis kontaktgruppe hvis ett av medlemmene stemmer
+autocompleteNotReady = Kontakter ikke lastet, enn\u00e5
+autocompleteOnComma = Utf\u00f8r autofullf\u00f8r n\u00e5r et komma blir skrevet
autocompleteShare = Bruk alltide denne konto ved autofullf\u00f8r
autocompleteSharedAddrBooks = Inkluder adresser i delte adresseb\u00f8ker
autocompleteWaiting = Autofullf\u00f8rer...
@@ -327,10 +327,10 @@ startOn = Start den:
endOn = Slutt den:
b = B
back = Tilbake
-badItemForDraftsFolder = Only drafts can be moved to Drafts folder.
+badItemForDraftsFolder = Bare utkast kan bli flyttet til Kladd-mappen.
badTargetFolder = Du kan ikke flytte mappen til den valgte destinasjonen.
badTargetFolderItems = Du kan ikke flytte elementet til den valgte destinasjonen.
-badTargetFolderForDraftItem = You cannot move a draft message to the selected destination folder.
+badTargetFolderForDraftItem = Du kan ikke flytte en kladd til den valgte m\u00e5lmappen.
badUsername = Brukernavnet m\u00e5 v\u00e6re en godkjent e-postadresse.
basic = Grunnleggende
basicSearch = Grunnleggende s\u00f8k
@@ -371,7 +371,7 @@ briefcasePropName = Navn
briefcasePropSize = St\u00f8rrelse
briefcasePropModified = Endret
briefcasePropTags = Etiketter
-briefcaseSharesOnly = Briefcase shares only
+briefcaseSharesOnly = Kun filkoffert deling
brokenHeart = knust hjerte
browse = Bla gjennom...
browserPlusDisabled = BrowserPlus er deaktivert
@@ -467,7 +467,7 @@ ccLabel = Cc:
cell = Mobil
cellPadding = Indre marg i celler
cellProperties = Celle Egenskaper
-cellRange = celleområde
+cellRange = celleomr\u00e5de
cellSpacing = Luft rundt celler
center = Senter
changeEditorMode = Endre editormodus