summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPhilip Gabrielsen <philip@webcode.no>2012-03-02 16:48:03 +0100
committerPhilip Gabrielsen <philip@webcode.no>2012-03-02 16:48:03 +0100
commit37744d500677f28f0cb8accab82fef0f7126bc50 (patch)
tree3861373d039a9a77f88f7d80a8309e95c42ff75f
parent1d0b7a10d7ebb17ae0abc73bc45b4f4521e77d27 (diff)
downloadZimbra-Norwegian-37744d500677f28f0cb8accab82fef0f7126bc50.zip
Zimbra-Norwegian-37744d500677f28f0cb8accab82fef0f7126bc50.tar.gz
Zimbra-Norwegian-37744d500677f28f0cb8accab82fef0f7126bc50.tar.xz
Updated with all 7.1.4 english frases
-rw-r--r--messages/ZmMsg_no.properties583
1 files changed, 366 insertions, 217 deletions
diff --git a/messages/ZmMsg_no.properties b/messages/ZmMsg_no.properties
index 73fb298..e259a65 100644
--- a/messages/ZmMsg_no.properties
+++ b/messages/ZmMsg_no.properties
@@ -307,7 +307,6 @@ auto = Auto
autoAddContacts = Aktiver automatisk innlegging av kontakter
autoAddInvites = Automatisk legg mottatte avtaler i kalenderen
autocomplete = Autofullf\u00f8r
-autocompleteNotReady = Autofullf\u00f8r avsl\u00e5tt: kontakter ikke fullt innlastet
autocompleteFailed = Autofullf\u00f8r mislyktes
autocompleteNoGroupMatch = Ikke vis kontaktgruppe hvis ett av medlemmene stemmer
autocompleteNotReady = Kontakter ikke lastet, enn\u00e5
@@ -1098,8 +1097,10 @@ errorNotImageFile = Vennligst legg ved en bildefil (JPG, PNG, GIF)
errorNotAllowedFile = Vennligst legg ve tillatte filer ({0})
errorPrivateVoicemail = Valgte talepostmelding er privat, s\u00e5 den kan ikke vedlegges en e-postmelding
errorReports = Feilrapporter
+errorReportSent = Error report sent
errorSavingAppt = Klarte ikke lagre avtale.
errorSaving = Kan ikke lagre. Du har feil som m\u00e5 korrigeres
+errorSavingDraftInvalidEmails = Cannot save draft; the following addresses are invalid:<p>{0}</p>
errorSavingWithMessage = Kan ikke lagre. Du har feil som m\u00e5 korrigeres:<p>{0}
errorSavingPageNameRequired = Kan ikke lagre siden. Du m\u00e5 gi siden et navn.
errorSearchNotExpanded = For mange treff ble funnet, og ikke alle vises. Vennligst v\u00e6r mer spesifikk i s\u00f8kebetingelsene.
@@ -1124,8 +1125,12 @@ exampleFolderNames = mappenavn
exampleMailServer = e.g. post@eksempel.no
excludeFromFreeBusy = Ekskluder denne kalenderen fra ledig/opptatt rapportering
execute = Kj\u00f8r
+exists = exists
exitDocNotSaved = Dokument er ikke lagret.
exitDocUnSavedChanges = Dokument kan inneholde ikke lagrede endringer.
+exitPresentationUnsavedChanges = Presentation document contains unsaved changes.\nDoing so will terminate this presentation and you will lose your unsaved changes
+exitSpreadsheetUnsavedChanges = Spreadsheet document contains unsaved changes.\nDoing so will terminate this spreadsheet and you will lose your unsaved changes
+expand = Utvid
expandAll = Utvid alle
expandCollapse = Utvid / sl\u00e5 sammen
expandTooltip = Show the members of this distribution list
@@ -1149,30 +1154,34 @@ exportSkipMeta = Bare eksporter innholdsfiler, utelat metadata
exportSuccess = Eksport vellykket.
exportToCSV = Eksporter til .CSV
exportToCSVHint =\
-Du kan eksportere kontaktene dine i standardformatet "Comma Separated Values" (.csv), \
-og deretter importere de til et annet program som h\u00e5ndterer kontakter. \
-Se dokumentasjonen i det andre programmet for hjelp til \u00e5 importere.
+ Du kan eksportere kontaktene dine i standardformatet "Comma Separated Values" (.csv), \
+ og deretter importere de til et annet program som h\u00e5ndterer kontakter. \
+ Se dokumentasjonen i det andre programmet for hjelp til \u00e5 importere.
exportToICS = Eksporter som .ICS Fil
exportToICSHint =\
-Du kan eksportere avtalene dine i standardformatet iCalendar (.ics), \
-og deretter importere de til et annet program som h\u00e5ndterer avtaler. \
-Se dokumentasjonen i det andre programmet for hjelp til \u00e5 importere.
+ Du kan eksportere avtalene dine i standardformatet iCalendar (.ics), \
+ og deretter importere de til et annet program som h\u00e5ndterer avtaler. \
+ Se dokumentasjonen i det andre programmet for hjelp til \u00e5 importere.
exportToTGZHint =\
-Alle kontodata kan eksporteres til en fil i formatet "Tar-GZipped" (.tgz) \
-som senere kan importeres tilbake til systemet.
+ Alle kontodata kan eksporteres til en fil i formatet "Tar-GZipped" (.tgz) \
+ som senere kan importeres tilbake til systemet.
+expression = Expression
externalAccess = Tilgang fra andre e-postklienter
externalAccessPop = POP-tilgang:
externalAccessPopDownloadAll = Last ned all e-post, inkludert gammel
externalAccessPopDownloadFromNow = Last ned kun nye meldinger
externalAccessPopNotSet = Gjeldende verdi er \u00e5 laste ned all e-post, inkludert gammel.
externalAccessPopCurrentValue =\
-Gjeldende verdi er \u00e5 kun laste ned meldinger som har ankommet etter {0,date,short} kl {0,time,short}.
+ Gjeldende verdi er \u00e5 kun laste ned meldinger som har ankommet etter {0,date,short} kl {0,time,short}.
+externalImages = External images are not displayed.
+extra = Extra
#URL for the favorites icon, relative to the webapp directory (eg: /zimbra)
favIconUrl=/img/logo/favicon.ico
fax = Faks
feedInvalid = Innhold kunne ikke hentes. S\u00f8rg for at f\u00f8lgende URL er en gyldig RSS/ATOM nyhetsmater: {0}
feedUnreachable = F\u00f8lgende URL kan ikke n\u00e5s: {0}
fetchingAlexaThumbnail = Henter<br />ikon...
+file = File
fileAs = Arkiver som
fileAsLabel = Arkiver som:
fileAsLastFirst = {1}, {0}
@@ -1184,6 +1193,8 @@ fileAsCompanyAsSecondaryOnly = ({0})
fileCreated = Fil opprettet
fileIntoFolder = Flytt til mappe
fileLabel = Fil:
+fileLocked = File Locked
+fileLockStatus = File lock status
filename = Filnavn
files = Filer
filter = Filter
@@ -1207,12 +1218,28 @@ filterRemove = Slett filter
filterRules = E-postfilter
filterRun = Kj\u00f8r Filter
filterRuleApplied = Filterkj\u00f8ring fullf\u00f8rt. {0} melding(er) ble ber\u00f8rt.
+filterRunInProgress = Filter run in progress.<br> {0} messages processed.<br> {1} message(s) were affected so far.
+filterRunFinished = Filter Run Complete
+filterRunInProgressTitle = Run Filter Progress
filterRuleChangesSavedImmediately = Merk: Endringer i filterreglene blir lagret umiddelbart.
filtersSaved = Filterrelger lagret
filterForwardActionWarning = En eller flere av de valgte filtre inneholder handlingen "Videresend til adresse". Denne handlingen kan ikke kj\u00f8res p\u00e5 eksisterende filtre og vil bli ignorert.
+filterOutgoingNoSaveToSentWarning = You are currently not saving a copy of new messages in your Sent folder. Outgoing filters do not apply unless "Save a copy in Sent folder" is enabled. Do you want to enable "Save a copy to Sent folder"?
find = Finn
findLabel = Finn:
findAttendees = S\u00f8k ettere deltagere
+findAttendeesRooms = Find Attendees & Room
+findEmails = Find Emails...
+findEmailFromContact = Received From Contact
+findEmailFromSender = Received From Sender
+findEmailFromRecipient = Received From Recipient
+findEmailFromRecipients = Received From Recipients
+findEmailsSentFolderTitle = Find Emails To Recipients
+findEmailsToAll = Include messages sent to all addresses
+findEmailToContact = Sent To Contact
+findEmailToRecipient = Sent To Recipient
+findEmailToRecipients = Sent To Recipients
+findEmailToSender = Sent To Sender
findLocations = S\u00f8k ettere sted
findNReplaceTitle = S\u00f8k og erstatt
findResources = S\u00f8k ettere ressurs
@@ -1223,6 +1250,7 @@ firstNameHint = Fornavn
fixedCellWidth = Fast cellebredde
flag = Flagg
flagged = Flagget
+flagHeaderToolTip = Filter By Flag
flags = Flagg
flashBrowser = Blink nettleserrammen
flashMailAppTab = Fremhev e-postarkfanen
@@ -1235,6 +1263,7 @@ folderNameReserved = Mappenavnet er reservert. Vennligst bruk et annet navn.
folderNoLocation = Du m\u00e5 velge en plassering for mappen.
folderNotify = Mappevarsler
folderOrSearchNameExists = En mappe eller lagret s\u00f8k med det navnet eksisterer allerede. Vennligst bruk et annet navn.
+folderPreviewMessage = Double click on the folder to view its contents.
folderProperties = Egenskaper for mappe
folders = Mapper
foldersLabel = Mapper:
@@ -1250,10 +1279,15 @@ fontColorLabel = Skriftfarge:
fFamilyLabel = Skrifttype:
fSizeLabel = St\u00f8rrelse:
fColorLabel = Farge:
+forget = Forget
+forgetTooltip = Rank this email address lower in the results
+forgetSummary = The ranking of address {0} has been reset. Addresses are ranked based on how often you have sent to them.
format = Format
formatAsHtml = Send som HTML
formatAsText = Send som ren tekst
+formatDateLongNoYear = MMMM d
formatHtmlSource = HTML kilde
+formatLabel = Format:
formatMediaWiki = MediaWiki-syntaks
formatNotSupported = Format ikke st\u00f8ttet
formatRichText = Rik tekst
@@ -1265,13 +1299,14 @@ forwardByEmail = Videresend per e-post
forwardByEmailTooltip = Videresend den valgte talepostmeldingen som et e-postvedlegg
forwardCopyTo = Videresend en kopi til:
forwarded = Videresendt
-forwardedMessage = Videresendt melding
forwardInclude = Videresending inkluderer original tekst
forwardingLabel = Videresend:
forwardingEmail = N\u00e5r man videresender en e-post:
forwardInline = Videresend med originaltekst
forwardInstance = Videresend forekomst
+forwardInviteSent = Invitation Forwarded
forwardInvitesTo = Videresend mine invitasjoner til:
+forwardInvitesToLabel = Forward my invites to:
forwardOptions = Endre format, vis/skjul Kopi(CC) og Blindkopi(BCC) felter, endre hvordan originalen blir videresendt
forwardSeries = Videresend serien
forwardTo = Videresend til
@@ -1283,6 +1318,7 @@ fragmentIsEmpty = <Denne meldingen er tom>
free = Ledig
freeBusyAllowAll = Tillat b\u00e5de interne og eksterne brukere \u00e5 se min ledig/opptatt informasjon
freeBusyAllowLocal = Tillat kun interne brukere \u00e5 se min ledig/opptatt informasjon
+freeBusyAllowDomain = Allow only users of my domain to see my free/busy information
freeBusyAllowNone = Ikke la noen se min ledig/opptatt informasjon
freeBusyAllowSome = Tillat kun f\u00f8lgende interne brukere \u00e5 se min ledig/opptatt informasjon:
freeBusyLabel = Ledig / opptatt:
@@ -1305,10 +1341,12 @@ galAutocompleteTimedOut = GAL autofullf\u00f8r, tidsavbrudd
galAutocompleteWaiting = Venter p\u00e5 GAL...
gb = GB
general = Generelt
+generatingPreview = Generating Preview ...
genericTextHint = Skriv inn tekst
gifImage = GIF bilde
global = Global
-globalInbox = Global innboks
+globalSearches = Global Searches
+gmail = Gmail
goBack = G\u00e5 en side tilbake
goForward = G\u00e5 en side frem
gotoBriefcase = G\u00e5 til Filarkiv
@@ -1324,6 +1362,10 @@ goToPortal = G\u00e5 til velkomstsiden
goToTasks = G\u00e5 til oppgaver
goToUrl = G\u00e5 til {0}
goToVoice = G\u00e5 til tale
+granteeGone = <p>At least one user or group with whom the following items have been shared no longer \
+ exists:</p><ul>{0}</ul><p>Press OK to revoke those shares, or Cancel to exit. If you cancel, you \
+ can then revoke each share individually by clicking the "Revoke" link.</p>
+granteeLabel = Grantee:
grantFormText = For \u00e5 dele en mappe, velg type og trykk deretter p\u00e5 knappen "Del".
gray = Gr\u00e5
green = Gr\u00f8nn
@@ -1355,8 +1397,11 @@ help = Hjelp
# browser locale.
helpURI = /help/advanced/Zimbra_User_Help.htm
#L10N_IGNORE_BLOCK_END
+hide = Skjul
hideBCC = Skjul BCC
hideDetails = Skjul detaljer
+hideOptional = Hide Optional
+hideResources = Skjul ressurser
high = H\u00f8y
highPriorityTooltip = Dette element har blitt merket med h\u00f8y prioritet
historyLabel = Historikk
@@ -1366,6 +1411,7 @@ hiliteObjects = Merk objekter.
home = Hjemme
icon = Ikon
ics = ICS
+icsLabel = ICS:
identities = E-postidentitet
identitiesAdd = Legg til ny e-postidentitet
identitiesIntro = <b>E-postidentiteter</b> grupperer e-postinnstillinger slik at det blir enkelt for deg \u00e5 bytte mellom forskjellige roller. \
@@ -1376,15 +1422,15 @@ identitiesTab = E-postidentitet
identitiesUseDefault = Bruk samme innstillinger som standardidentitet
identityAdvanced = Avansert
identityChangeWarning =\
-\u00d8nsker du \u00e5 bruke de endrede innstillingene? \
-<br> \
+ \u00d8nsker du \u00e5 bruke de endrede innstillingene? \
+ <br> \
<b>Eventuelle endringer du har gjort i meldingen vil bli forkastet.</b>
identityInfoContent = Bruk e-postidentiteter for \u00e5 rask kunne tilpasse e-post til forskjellige situasjoner -- for eksempel:\
-<UL style=\\'margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\\'>\
-<LI>For \u00e5 svare p\u00e5 e-post hjemmefra eller fra jobb ved \u00e5 bruke forskjellige adresser</LI>\
-<LI>For \u00e5 bytte mellom forskjellige roller p\u00e5 jobb</LI>\
-</UL>\
-Du kan alltid endre gjeldende identitet n\u00e5r du skriver en ny melding.
+ <UL style=\\'margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\\'>\
+ <LI>For \u00e5 svare p\u00e5 e-post hjemmefra eller fra jobb ved \u00e5 bruke forskjellige adresser</LI>\
+ <LI>For \u00e5 bytte mellom forskjellige roller p\u00e5 jobb</LI>\
+ </UL>\
+ Du kan alltid endre gjeldende identitet n\u00e5r du skriver en ny melding.
identityInfoTitle = Om e-postidentiteter:
identityNameError = E-postidentitet navnet er ugyldig
identityNameLabel = Navn p\u00e5 e-postidentitet:
@@ -1393,6 +1439,8 @@ identityNameLabel = Navn p\u00e5 e-postidentitet:
identityTextExternal = {0} <{2}>
identityTextPersona = {0} ({1} <{2}>)
identityTextPrimary = {0} ({1} <{2}>)
+ignoreWord = Ignore
+ignoreWordAll = Ignore All
im = Lynmeldinger
imLabel = Lynmeldinger:
imAccounts = Konti
@@ -1528,11 +1576,11 @@ imToggleOffline = Skjul frakoblete venner
imToggleBlocked = Skjul blokkerte venner
imYahooLogin = Logg inn i Yahoo! Messenger
imYahooLoadError = Det virker som om Yahoo! Messenger SDK ikke klarer \u00e5 laste. Dette kan kanskje \
-skyldes en treg internettforbindelse. Bruker du en Flash blocker m\u00e5 du legge denne siden til i \
-godkjentlisten (whitelist), og deretter laste siden p\u00e5 nytt.
+ skyldes en treg internettforbindelse. Bruker du en Flash blocker m\u00e5 du legge denne siden til i \
+ godkjentlisten (whitelist), og deretter laste siden p\u00e5 nytt.
imYahooMissingFlash = Adobe Flash Player er p\u00e5krevet for \u00e5 koble til Yahoo! Messenger. \
-<a target='_blank' href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere den. \
-Du m\u00e5 restarte nettleseren etter at installasjonen er fullf\u00f8rt.
+ <a target='_blank' href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere den. \
+ Du m\u00e5 restarte nettleseren etter at installasjonen er fullf\u00f8rt.
imAppTitle = Lynmeldinger [Beta]
imChatMultiWindow = Flere vinduer
imChatTabbed = Arkfanebaserte vinduer
@@ -1560,42 +1608,45 @@ importErrorMissingFolder = M\u00e5 spesifisere en m\u00e5lmappe.
importFailed = Import feilet
importFromCSV = Importer fra .CVS
importFromCSVHint =\
-Hvis du benytter et annet program for \u00e5 h\u00e5ndtere \
-kontakter kan du importere dine eksisterende kontakter \
-ved \u00e5 lagre dem i "Comma-Separated Values" (.csv) format. \
-Se dokumentasjon for det andre progammet for hjelp til \u00e5 lagre i dette formatet.
+ Hvis du benytter et annet program for \u00e5 h\u00e5ndtere \
+ kontakter kan du importere dine eksisterende kontakter \
+ ved \u00e5 lagre dem i "Comma-Separated Values" (.csv) format. \
+ Se dokumentasjon for det andre progammet for hjelp til \u00e5 lagre i dette formatet.
importFromCSVLabel = CSV Fil:
importFromICS = Importere .ICS Fil
importFromICSHint =\
-Hvis du benytter et annet program for \u00e5 h\u00e5ndtere \
-kalendere kan du importere dine eksisterende avtaler ved \u00e5 lagre dem i iCalendar (.ics) format. \
-Se dokumentasjon for det andre progammet for hjelp til \u00e5 lagre i dette formatet.
+ Hvis du benytter et annet program for \u00e5 h\u00e5ndtere \
+ kalendere kan du importere dine eksisterende avtaler ved \u00e5 lagre dem i iCalendar (.ics) format. \
+ Se dokumentasjon for det andre progammet for hjelp til \u00e5 lagre i dette formatet.
importFromICSLabel = ICS Fil:
importFromTGZHint =\
-Du kan importere en eksportert kontofil med "Tar-GZipped" (.tgz) formatet.
+ Du kan importere en eksportert kontofil med "Tar-GZipped" (.tgz) formatet.
importResetWarning =\
-Hvis du tilbakestiller m\u00e5lmappen, vil alle data og mapper i \
-m\u00e5lmappen bli slettet. \
-<p>\
-<b>Hvis ingen m\u00e5lmappe er valgt, vil dette slette <i>alle</ i> \
-dataene og mapper i kontoen din.</b>
+ Hvis du tilbakestiller m\u00e5lmappen, vil alle data og mapper i \
+ m\u00e5lmappen bli slettet. \
+ <p>\
+ <b>Hvis ingen m\u00e5lmappe er valgt, vil dette slette <i>alle</ i> \
+ dataene og mapper i kontoen din.</b>
importStarted = Import startet.
importSuccess = Import vellykket.
# {0} = number of warnings; {1} = HTML list of warning messages
importSuccessWithWarnings =\
-Import fullf\u00f8rt med {0,choice,1#a advarsel|2#advarsler}:\
-<p>\
-{1}
+ Import fullf\u00f8rt med {0,choice,1#a advarsel|2#advarsler}:\
+ <p>\
+ {1}
importAdditionalWarnings = <i>{0,number} ytterligere {0,choice,1#advarsel|2#advarsler} rapportert.</i>
importingContacts = Importerer...
inTime = i
inbox = Innboks
+folderUnread = {0} ({1})
inlineAttachmentOption = Vis bilder i meldingsinnholdet
+includeHeaders = Include headers
includeInBody = I melding
includePrefix = I melding med prefiks
includePrefixFull = Inkluder originalmelding og overskrifter med forstavelsen under
includeJunk = S\u00f8k ogs\u00e5 i s\u00f8ppelpost
includeJunkFolder = Inkluder s\u00f8ppelpostmappen i s\u00f8k
+includeLabel = Include
includeMenuAttachment = Inkluder original som vedlegg
includeMenuNone = Ikke inkluder original melding
includeMenuNoPrefix = Behold orginal
@@ -1606,6 +1657,8 @@ includeOriginalAsAttach = Inkluder orginalbeskjed som vedlegg
includeOriginalInBody = Inkluder orginalbeskjed i meldingsteksten
includeTrash = S\u00f8k ogs\u00e5 i papirkurv
includeTrashFolder = Inkluder papirkurv i s\u00f8k
+includeYear = Include year
+incomingMessageFilters = Incoming Message Filters
inContacts = I personlig adressebok
indent = \u00d8k Innrykk
indentTooltip = Innrykk
@@ -1630,6 +1683,8 @@ insertRowAbove = Sett inn rad over
insertRowUnder = Sett inn rad under
insertSpreadsheet = Sett inn regneark
insertTable = Sett inn tabell
+intendedForInfo = This invitation is intended for {0}
+intendedForLabel = Intended For:
invalidAttendees = Ugyldige deltagere funnet:
invalidAwayMessage = Frav\u00e6rsmelding m\u00e5 v\u00e6re p\u00e5 maks {0} tegn
invalidEmail = {0} er ikke en gyldig e-postadresse
@@ -1638,8 +1693,19 @@ invalidPersonaName = Mangler verdi for navn i e-postidentitet
invalidPollingInterval = Automatiske sendingmottak m\u00e5 v\u00e6re p\u00e5 minst {0} minutter
invalidPrefValue = En p\u00e5krevd verdi mangler eller er innkorrekt
invalidSignature = Signatur m\u00e5 v\u00e6re p\u00e5 maks {0} tegn
-invitees = Inviterte
-inviteOutOfDate = Avtaleinvitasjonen har blitt endret eller eksisterer ikke lenger.
+invalidName = Invalid name: {0}
+inviteAccepted = Invite Accepted
+inviteAcceptedTentatively = Invite Accepted Tentatively
+inviteAttendees = Invite Attendees
+inviteDeclined = Invite Declinedinvitees = Inviterte
+invitees = Invitees
+inviteesLabel = Invitees:
+inviteMsgAccepted = {0} has accepted the invitation.
+inviteMsgDeclined = {0} has declined the invitation.
+inviteMsgTentative = {0} has tentatively accepted the invitation.
+inviteNotCurrent = Invitation is not current
+inviteNotSent = Invitations have not been sent for this meeting.
+inviteOutOfDate = The meeting invitation has been changed or no longer exists.
inviteForwardingAddress = Adresse \u00e5 videresende invitasjon til
invitesAllowAll = Tillat b\u00e5de interne og eksterne brukere \u00e5 invitere meg til m\u00f8ter
invitesAllowLocal = Tillat bare lokale brukere \u00e5 invitere meg til m\u00f8ter
@@ -1654,6 +1720,8 @@ isOn = er p\u00e5
isRecurringAppt = "{0}" er en gjentagende avtale.
isRecurringApptList = Du har valgt gjentagende avtaler.
isRecurringTask = "{0}" er en gjentagende oppgave.
+isReplied = invite is replied
+isRequested = invite is requested
isVisible = Er synlig
itemCopied = {0,number} {0,choice,1#element|2#elementer} kopiert
# {0} = number {1} = type, eg "50+ messages"
@@ -1661,20 +1729,25 @@ itemCount = {0} {1}
# {0} = number {1} = total {2} = type, eg "50 of 278 contacts"
itemCount1 = {0} av {1} {2}
items = Elementer
+# {0} = number of items {1} type, eg "50 messages"
+itemsProcessed = {0} {1} processed
itemTemplate = Elementmal
itemType = Elementtype
+itemWithFileNameExits = Item with file name <strong>{0}</strong> already exists in the briefcase folder.
javaSource = Java-kildekode
jpegImage = JPEG-bilde
junk = S\u00f8ppelpost
junkMailOptions = Alternativer for s\u00f8ppelpost
-junkTooltip = Merk valgte elementer som s\u00f8ppelpost
+junkLabel = Spam
junkMarkLabel = Marker som søppelpost
-junkTooltip = Mark selected item(s) as Spam
+junkTooltip = Merk valgte elementer som s\u00f8ppelpost
kb = KB
keepCopyInInbox = Behold en kopi i min innboks
keepInInbox = Behold i innboks
+keepInSent = Keep in Sent
key = Kode
keyboardShortcuts = Hurtigtaster
+keyLabel = Key:
kilobytes = kilobytes (KB)
label@ = @
languageLabel = Spr\u00e5k:
@@ -1685,11 +1758,13 @@ lastSaved = Sist lagret
lastSync = Sist synkronisert
lastWeek = Forrige uke
lastYear = I fjor
+launch = Launch
layout = Layout
left = Venstre
-leftClickComposeHint = Klikk for \u00e5 skrive.
-leftClickNewContactHint = Klikk for \u00e5 legge til i adressebok.
+latestVersion = Latest Version
licenseExpired = Din serverslisens er utg\u00e5tt
+licenseNotActivated = Your server's license is not activated.
+licenseNotInstalled = Your server's license is not installed.
# {0} = The number of days, as an integer
lifetimeDurationDays = {0,number} {0,choice,0#dager|1#dag|2#dager}
lifetimeDurationNever = Aldri
@@ -1706,13 +1781,18 @@ linkUrlLabel = Lenke-URL:
list = Liste
loading = Laster...
localeChangeRestart = Vil du laste programmet p\u00e5 nytt n\u00e5 for \u00e5 vise det nye spr\u00e5ket? <br>\
-(Hvis ikke vil det nye spr\u00e5ket vises neste gang du logger deg inn.)
+ (Hvis ikke vil det nye spr\u00e5ket vises neste gang du logger deg inn.)
localFolders = Lokale mapper
localPart = lokal del
location = Sted
locationFormatCityStateCountry = {0}, {1} {2}
locationFormatCityCountry = {0}, {1}
locationLabel = Sted:
+locationPreferences = Location Preferences
+lock = Lock
+locked = Locked
+lockedTo = Locked To
+lockSuffientPermissions = You do not have sufficient permissions to LOCK this file.
login = Logg inn
loginHeader = Acme Corporation
loginError = Brukernavn eller passordet er feil. Pass p\u00e5 at cAPS lOCK ikke er p\u00e5, og skriv inn passord og brukernavn p\u00e5 nytt
@@ -1731,13 +1811,16 @@ mailMessage = E-postmelding
mailNotifAddress = Adresse for varsling av ny e-post
mailNotifEnabled = Aktiver adresse for varsling av ny e-post
mailPriorityTooltip = Gi meldingen en prioritet
+mailSharesOnly = Mail shares only
mailSendAddressFailure = Kan ikke sende beskjed fordi adressen(e) er feil
mailSendFailure = Kan ikke sende beskjed: {0}
mailSignature = E-postsignatur:
makeLabel = {0}:
+manageSignatures = <a href='#Prefs.Signatures' onclick='skin.gotoPrefs("SIGNATURES");return false'>Manage your signatures ...</a>
mandatorySpellcheck = Obligatorisk stavekontroll f\u00f8r en melding sendes.
manualSignature = Manuelt via knappen "Legg til signatur"
mark = Marker
+markApptPrivate = Mark Appointment Private
markAs = Marker som:
markAllHeard = Merk alt som h\u00f8rt
markAllRead = Merk alle som lest
@@ -1745,24 +1828,33 @@ markAsHeard = Merk som h\u00f8rt
markAsRead = Marker som lest
markAsUnheard = Merk som uh\u00f8rt
markAsUnread = Marker som ulest
+markAsCompleted = Mark As Completed
+markAsPrivate = Mark as Private
markedAsJunk = {0,number} {0,choice,1#element|2#elementer} merket som s\u00f8ppelpost
markedAsNotJunk = {0,number} {0,choice,1#element|2#elementer} merket som ikke s\u00f8ppelpost
matches = samme form som
+maxBodySize = Max Body Size
mb = MB
meeting = M\u00f8te
meetingStatus = M\u00f8testatus
meetingStatusUnknown = Fant ikke m\u00f8tedetaljer. Statusen for denne sloten er ledig.
megabytes = megabytes (MB)
+membersLabel = Members:
mergeCell = Sl\u00e5 sammen celler
mergeCells = Sl\u00e5 sammen celler
message = E-postmelding
messageArrivalLabel = N\u00e5r en melding ankommer:
-messageLabel = Melding:
+messageAutoSaveAborted = The message is no longer scheduled to be sent. You may specify a new send time by choosing "Send Later", or send the message immediately by choosing "Send".
+messageEmptyTextContent = The message has no text content.
+messageEmptyHtmlContent = The message has no html content.
+messageLabel = Melding:
messageReadLabel = N\u00e5r jeg leser en melding i leseruten:
messageReadNone = Ikke marker som lest
messageReadNow = Marker som lest \u00f8eblikkelig
messageReadTime = Marker som lest etter <input id="{0}" type="text" size=4 /> sekunder
messagePreviewLabel = Forh\u00e5ndsvisning av melding:
+messageScheduledSent = Message scheduled to be sent
+messageScheduledSendLabel = Scheduled send:
messageSent = Meldingen er sendt.
messageStatus = Meldingsstatus
messageTooLarge = Denne meldingen er for stor til \u00e5 vises ordentlig.
@@ -1771,20 +1863,20 @@ messages = Meldinger
messagesReceiving = Mottar meldinger
messagesSentLabel = Sendte meldinger:
method = Metode
+midnight = Midnatt
minutes = minutter
middle = Midten
-mine = Mine
minimumCapacity = Minimumskapasitet
missedCalls = Tapte anrop
missingAwayMessage = Tom frav\u00e6rsmelding
missingPlugin = Beklager, en n\u00f8dvendig plugin mangler.
missingPluginHelpIE = En plugin er n\u00f8dvendig for \u00e5 avspille talepostmeldinger \
-<a target='_blank' href='http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere Windows Media Player, eller \
-<a target='_blank' href='http://www.apple.com/quicktime/download/'>klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere QuickTime plugin. \
-Du m\u00e5 starte nettleseren p\u00e5 nytt etter at installeringen er fullf\u00f8rt.
+ <a target='_blank' href='http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere Windows Media Player, eller \
+ <a target='_blank' href='http://www.apple.com/quicktime/download/'>klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere QuickTime plugin. \
+ Du m\u00e5 starte nettleseren p\u00e5 nytt etter at installeringen er fullf\u00f8rt.
missingPluginHelp = QuickTime-plugin er p\u00e5krevet for \u00e5 spille av talepostmeldinger. \
-<a target='_blank' href='http://www.apple.com/quicktime/download/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere den. \
-Du m\u00e5 starte nettleseren p\u00e5 nytt etter at installeringen er fullf\u00f8rt.
+ <a target='_blank' href='http://www.apple.com/quicktime/download/'>Klikk her</a> for \u00e5 laste ned og installere den. \
+ Du m\u00e5 starte nettleseren p\u00e5 nytt etter at installeringen er fullf\u00f8rt.
misspelling = stavefeil
misspellings = stavefeil
misspellingsMessage = {0} stavefeil funnet. Vil du korrigere de(n)?
@@ -1794,12 +1886,14 @@ mobileDevice = Enhet
mobileDeviceId = Enhet ID
mobileDevices = Mobile enheter
mobileDeviceChangesSavedImmediately = Merk: Endringer i mobile enheter blir lagret umiddelbart.
+mobileDeviceWipeConfirm = Are you sure you want to wipe the contents of your lost or stolen device? (This device will be restored to the factory default settings.)
mobileFirstReqReceived = Enhetsregistrering
mobileLastPolicyUpdate = Siste oppdatering av fremgangsm\u00e5te
mobileProtocolVersion = Protokollversjon
mobileProvisionable = Provisionable
mobileRemoteWipeAck = Fjernsletting bekreftet
mobileRemoteWipeReq = Fjernsletting forespurt
+mobileRemoveFromList = Slett enhenten fra listen
mobileResumeSync = Gjenopprett synkronisering
mobileStatusNeedProvision = Trenger provisioning
mobileStatusOk = OK
@@ -1812,6 +1906,7 @@ mobileWipe = Slett enhet
mobileWipeCancel = Avbryt sletting
modifyApptQuestion = Vil du redigere kun denne forekomsten eller hele serien?
modified = Endret
+modifiedDate = Endret dato.
modifiedField = [ENDRET]
modifiedOnLabel = Endret den:
modifier = Endret av
@@ -1823,7 +1918,9 @@ month = M\u00e5ned
monthly = M\u00e5nedlig
months = M\u00e5neder
more = Mer...
+moreAttendees = {0} more {0,choice,1#attendee|2#attendees}
moreDetails = Flere detaljer...
+morePeopleResults = Keep typing to see more results
moreVoiceControlsLabel = Trenger du flere kontroller til taletjenesten?
moreVoiceControlsText = Bes\u00f8k digitalt talestenter
mountAddrBook = Koble til en delt adressebok
@@ -1841,6 +1938,7 @@ mountNotebook = Koble til delt wiki
mountSection = Koble til delt seksjon
mountTaskFolder = Koble til delt oppgaveliste
move = Flytt
+moveAcrossAccountWarning = You are moving items across accounts. Are you sure?
moveAddrBook = Flytt adressebok "{0}"
moveAppt = Flytt avtale
moveAppts = Flytt avtaler
@@ -1852,6 +1950,7 @@ moveFolder = Flytt mappe "{0}"
moveMessage = Flytt melding
moveMessages = Flytt meldinger
moveReadonly = Du har valgt en eller flere avtaler som er skrivebeskyttet. Disse avtalene kan ikke flyttes.
+moveScheduledMessageWarning = This message is scheduled for delivery. Deleting will remove scheduled delivery. This operation is cannot be undone.
moveSearch = Flytt lagret s\u00f8k "{0}"
moveTask = Flytt oppgave
moveTasks = Flytt oppgaver
@@ -1981,7 +2080,7 @@ noShareDetailsFound = Ingen delingsdetaljer funnet
noSubject = <Intet emne>
noSuggestionsFound = No suggestions available on <b>{0,date,MMM dd}</b> for duration <b>{1}</b>
noWhere = <Ingensteds>
-noon = Noon
+noon = 12:00
none = Aldri
noPreviewFound = To preview a file, click on it.
normal = Normal
@@ -2060,17 +2159,29 @@ offlineBackUpCompleted = Backup of "{0}" account completed successfully
offlineBackupRestored = Backup of account "{0}" restored.
offlineBackupStartedForAcct = Backup of account "{0}" has begun
offlineQuota = Postboks st\u00f8rrelse: {0}
+offlinePasswordUpdate = Zimbra Desktop is unable to synchronize data from "{0}". <br/> Re-enter the password and click Save to re-authenticate the account.
+offlinePasswordUpdateSuccess = Password for account "{0}" has been updated successfully.
+offlinePasswordUpdateFailure = Password is incorrect. Please try again.
+offlineAccountAuth = Account Authentication
+offlineUpdateNotify = Notify when beta updates are available
+offlineUpdateNotifyLabel = Notify me of updates:
+offlineUpdateRelease = Final Release Only
+offlineUpdateBeta = Beta and Final Release
ok = OK
+old = Old
oldPasswordIsIncorrect = Det gamle passordet er skrevet feil.
on = Den
onLabel = Den:
onBehalfOf = P\u00e5 vegne av
onBehalfOfLabel = P\u00e5 vegne av:
+onBehalfOfText = on behalf of <b>{0}</b>
+onlineHelp= Help Central Online
onlyWholeNumbersError = Bare hele nummer aksepteres
openCalendar = \u00c5pne kalender
openFile = \u00c5pne
openFileTooltip = \u00c5pne denne filen
saveFile = Last ned
+open = Open
openApptInstance = \u00c5pne forekomst
openApptSeries = \u00c5pne serie
openInstance = \u00c5pne denne forekomsten
@@ -2082,6 +2193,10 @@ openSearchBuilder = \u00c5pne s\u00f8kerveiviser
openSeries = \u00c5pne serien
# Don't use "options" for "Preferences". Use "preferences" instead!
+optionalAttendee = Optional Attendee
+optionalAttendees = Optional
+optionalInvitees = Optional
+optionalLabel = Optional:
options = Innstillinger
optionsSaved = Innstillingene har blitt lagret.
or = eller
@@ -2090,8 +2205,9 @@ organizer = Organisator
organizerLabel = Organisator:
organizerNotification = Vil du varsle organisator?
orgChange = Dette vil endre organisator til "{0}" og deltagere vil bli varslet. Fortsett?
+noFolderExists = The remote calendar "{0}" doesn't exist. Owner of the calendar might have deleted it.
+originalAppointment = Original Appointment
originalFormat = Formatet til original melding
-origMsg = Originalmelding
orPickAStyleBelow = Eller velg en stil under
other = Annet
otherLabel = Annet:
@@ -2099,6 +2215,7 @@ owner = Eier
ownerLabel = Eier:
outbox = Utboks
outdent = Reduser innrykk
+outgoingMessageFilters = Outgoing Message Filters
outOfOffice = Ikke p\u00e5 kontoret
outRpcCache = Tom for RPC-cache
over = over
@@ -2110,6 +2227,8 @@ pageNotFound = Siden p\u00e5 stien"{0}" ble ikke funnet.
pages = Sider
pageSaved = Side lagret.
pageLabel = Side:
+pageSizeLabel = Scrolling:
+pageSizeDesc = items fetched when scrolling
parentFolderLabel = Foreldre:
participantStatus = Deltagerstatus
party = fest
@@ -2127,6 +2246,7 @@ peopleSearchHint = S\u00f8k etter personer
percent = Prosent
percentComplete = Prosent ferdig
permissions = Rettigheter:
+permanentlyDelete = Permanently delete selected item(s)
personaSettings = Innstillinger for e-postidentitet
personaWhenSentTo = n\u00e5r du svarer p\u00e5 eller videresender meldinger sendt til:
personaWhenInFolder = n\u00e5r du svarer p\u00e5 eller videresender meldinger i mappe(r):
@@ -2142,6 +2262,7 @@ phoneLabelCompany = Firma
phoneLabelHomeFax = Hjemmefaks
phoneLabelHome = Hjemme
phoneLabelHome2 = Hjemme 2
+phoneLabelHomeAlternate = Home Alternate
phoneLabelMobile = Mobil
phoneLabelOther = Annen
phoneLabelOtherFax = Annen faks
@@ -2151,6 +2272,7 @@ phoneLabelWork2 = Arbeid 2
phoneLabelWorkFax = Arbeid Faks
phoneNumberHint = Telefonnummer
phoneNumbers = Telefonnumre
+phoneticNameLabel = Phonetic name:
pink = Rosa
pickADate = Velg en dato
pickATag = Velg en etikett
@@ -2183,32 +2305,32 @@ popAccountNameLabel = Kontonavn:
popAccountServerLabel = Innkommende e-postserver:
popAccounts = POP Konti
popAccountIdentityHelp = Opprett en ny e-postidentitet hvis du \u00f8nsker \u00e5 svare p\u00e5 e-post mottatt fra denne kontoen \
-ced \u00e5 bruke navnet p\u00e5 kontoen heller enn det vanlige Zimbra-navnet ditt.
+ ced \u00e5 bruke navnet p\u00e5 kontoen heller enn det vanlige Zimbra-navnet ditt.
popAccountsInfo = \
-Du kan motta e-post fra andre POP kontoer ved \u00e5 sette det opp her. \
-F\u00f8lg f\u00f8lgende steg: \
-<ol>\
-<li> Trykk <b>Legg til</b> p\u00e5 bunnen av denne siden.\
-<li> Skriv inn innstillinger for din POP konto.\
-<li> Velg en mappe hvor e-postene skal komme inn.\
-<li> Valgfritt, s\u00e5 kan du opprette en e-postidentitet slik at du kan svare med \
-POP kontoen sin e-postadresse.\
-</ol>\
-<p>\
-<strong>Merk:</strong> \
-For \u00e5 motta e-post, trykk p\u00e5 knappen <b>Hent POP e-post</b> inne i mappen \
-fra steg 3.
+ Du kan motta e-post fra andre POP kontoer ved \u00e5 sette det opp her. \
+ F\u00f8lg f\u00f8lgende steg: \
+ <ol>\
+ <li> Trykk <b>Legg til</b> p\u00e5 bunnen av denne siden.\
+ <li> Skriv inn innstillinger for din POP konto.\
+ <li> Velg en mappe hvor e-postene skal komme inn.\
+ <li> Valgfritt, s\u00e5 kan du opprette en e-postidentitet slik at du kan svare med \
+ POP kontoen sin e-postadresse.\
+ </ol>\
+ <p>\
+ <strong>Merk:</strong> \
+ For \u00e5 motta e-post, trykk p\u00e5 knappen <b>Hent POP e-post</b> inne i mappen \
+ fra steg 3.
popAccountsInfoHeader = Om POP-Kontoer
popAccountSettings = POP-Kontoinnstillinger
popAccountTest = Test kontoinnstillinger
popAccountTestFailure = Feilet
popAccountTestFailureMsg = \
-Tilkobling til POP-Konto "{0}" mislyktes. \
-Se detaljer for feilmelding fra server.
+ Tilkobling til POP-Konto "{0}" mislyktes. \
+ Se detaljer for feilmelding fra server.
popAccountTestInProgress = Tester...
popAccountTestNote = \
-Fortsetter du \u00e5 lagre vil kontoen merkes som inaktiv.<br>\
-Trykk avbryt for \u00e5 g\u00e5 tilbake til \u00e5 redigere konti.
+ Fortsetter du \u00e5 lagre vil kontoen merkes som inaktiv.<br>\
+ Trykk avbryt for \u00e5 g\u00e5 tilbake til \u00e5 redigere konti.
#popAccountTestSkip = Skip
#popAccountTestSkipped = Skipped
popAccountTestSuccess = Suksess
@@ -2232,6 +2354,11 @@ presentations = Presentasjoner
presentation = Presentasjon
presentationName = Navn p\u00e5 Presentasjon
preview = Forh\u00e5ndsvisning
+previewDownloadLink = We cannot generate the preview of the file. Click here to <a href="{0}" target="_blank" >download</a> it.
+previewPaneAtBottom = Preview Pane At The Bottom
+previewPaneOff = Preview Pane Off
+previewPaneOnRight = Preview Pane On The Right
+previewView = Preview View
previous = Forrige
previousConversation = Forrige samtaletr\u00e5d
previousDay = Forrige dag
@@ -2257,8 +2384,12 @@ priority = Prioritet
priorityLabel = Prioritet:
privatePermission = Tillat bruker(e) \u00e5 se mine private avtaler.
_private = Privat
+productHelp = Product Help
progress = Fremdrift
properties = Innstillinger
+proposedTime = Proposed Time
+proposedTimeLabel = Proposed Time:
+proposeNewTime = Propose New Time
pt = pt
ptstAccept = Akseptert
ptstDeclined = Avsl\u00e5tt
@@ -2274,6 +2405,7 @@ quickAddAppt = Avtaleveiviser
quota = Lagringsplass
quotaDescLimited = ({0} av {1})
quotaDescUnlimited = {0} av ubegrenset
+quotaLabel = Quota:
received = Mottatt
re = Sv
read = Lest
@@ -2284,14 +2416,18 @@ readReceipt = Lesebekreftelse:
readReceiptAddress = Lesebekreftelsesadresse:
readReceiptAlways = Send alltid lesebekreftelse
readReceiptAsk = Sp\u00f8r meg
+readReceiptFilter = Read Receipt
readReceiptNever = Send aldri en lesebekreftelse
readReceiptPref = N\u00e5r jeg mottar en foresp\u00f8rsel om lesebekreftelse
readReceiptSend = Avsender av denne melding har bedt om \u00e5 bli varslet om at du har lest denne meldingen.<br><br>Vil du varsle avsenderen?
readReceiptSent = En lesebekreftelse ble sendt for denne meldingen.
+recoverDeletedItems = Recover Deleted Items
+recoverTo = Recover To
recurrence = Gjentagelse
recurrenceRuleDay = dag
recurrenceRuleWeekday = ukedag
recurrenceRuleWeekend = helgedag
+recurrenceUpdateWarning = This will remove all exception instances. Are you sure?
red = R\u00f8d
refresh = Oppdater
refreshFilters = Oppdater filtre
@@ -2421,16 +2557,16 @@ saveApptInfoMsg = "Save" will save only a local copy of the appointment and Invi
saveClose = Lagre & avslutt
saveConflict = Lagre konflikt
saveConflictDesc = \
-<b>{0}</b> finnes allerede eller har blitt endret.<br>\
-Hva vil du gj\u00f8re?
+ <b>{0}</b> finnes allerede eller har blitt endret.<br>\
+ Hva vil du gj\u00f8re?
saveConflictKeepMine = Behold min Kopi
saveConflictKeepMineDesc = \
-Behold <b>min</b> kopi av filen,,<br>\
-forkast deres endringer.
+ Behold <b>min</b> kopi av filen,,<br>\
+ forkast deres endringer.
saveConflictKeepTheirs = Behold deres Kopi
saveConflictKeepTheirsDesc = \
-Behold <b>deres</b> kopi av filen,<br>\
-forkast mine endringer.
+ Behold <b>deres</b> kopi av filen,<br>\
+ forkast mine endringer.
saveConflictDoc = Det finnes allerede et dokument med navnet "{0}". Vennligst bruk et annet navn.
saveConflictPresentation = Det finnes allerede en presentasjon med navnet "{0}". Vennligst bruk et annet navn.
saveConflictSpreadsheet = Det finnes allerede et regneark med navnet "{0}". Vennligst bruk et annet navn.
@@ -2520,10 +2656,16 @@ seconds = sekunder
sections = Seksjoner
#selected = Selected
selection = Utvalg
+selectionColumn = Click to select all items on page. Shift-click to select all search results.
selectAdapt = Velg basert p\u00e5 om jeg gikk opp eller ned i listen
-selectBuddyOrContact = Velg venn eller kontakt
selectAddresses = Velg adresser
+selectAddrNone = Sorting on recipient is currently unavailable. You can search by recipient by selecting one or \
+ more messages, and then clicking the "To" header.
+selectAddrText = Sorting on recipient is currently unavailable. Instead, you may select one of the addresses \
+ below to search on.
+selectAllMembers = Velg alle {0} adressene
selectAfterDeleteLabel = Etter at jeg flytter eller sletter en melding:
+selectBuddyOrContact = Velg venn eller kontakt
selectContact = Velg kontakt
selectIdentityWhen = Velg denne identiteten n\u00e5r:
selectiveCallForwardingDescription = Viderekoble <b>kun</b> f\u00f8lgende numre til:
@@ -2540,6 +2682,7 @@ selectSkin = UI tema
selectTimezone = Tidssone
selectTimezoneInfo = Vi klarer ikke \u00e5 identifisere tidssonen der du er, vennligst velg tidssone fra listen
selectTimezoneLabel = Tidssone:
+selectTimezoneIShowAll = Show all known timezones
selectTimezoneTitle = Velg tidssone
sellEmail = Du har ikke lov \u00e5 sende e-post.
send = Send
@@ -2650,6 +2793,7 @@ shareWithGuestNotes = \
URL: {0}\n\
Brukernavn: {1}\n\
Passord: {2}
+ {3}
shareWithPublic = Offentlig
shareWithPublicLong = Alle (lesetilgang, passord ikke p\u00e5krevet)
shareWithUserOrGroup = Interne brukere og grupper
@@ -2882,10 +3026,13 @@ theme-lake = Innsjø
theme-hotrod = Hot Rod
theme-lavender = Lavendel
theme-lemongrass = Sitrongress
+theme-oasis = Oasis
+theme-pebble = Pebble
theme-sand = Sand
theme-smoke = Smoke
theme-sky = Himmel
theme-steel = St\u00e5l
+theme-tree = Tree
theme-twilight = Twilight
theme-vanilla = Vanilje
theme-venice = Venezia
@@ -3018,6 +3165,7 @@ viewOld = View Old
viewTooltip = Endre visningsalternativer
voice = Tale
voiceMail = Talepost
+voicemails = Voice Mails
voicemailBodyText = \n\n\n\nEn talekunde har sendt deg en ny talepostmelding. Du kan lytte til taleposten ved \u00e5 \u00e5pne den vedlagte filen.\n\
Fra: {0} | Varighet: {1} | Mottatt: {2}\n\n\
http://www.zimbra.com
@@ -3101,161 +3249,161 @@ shareCreatedSubject = Delt element opprettet
# {5} = comma-separated list of action
# NOTE: The \n newlines are significant -- DO NOT REMOVE
shareCreatedText = \
-F\u00f8lgende deling har blitt opprettet:\n\
-\n\
-Delt element: {0} {1}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Delt med: {3}\n\
-Rolle: {4}\n\
-Tillatte handlinger: {5}\n
+ F\u00f8lgende deling har blitt opprettet:\n\
+ \n\
+ Delt element: {0} {1}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Delt med: {3}\n\
+ Rolle: {4}\n\
+ Tillatte handlinger: {5}\n
shareCreatedHtml = \
-<h3>F\u00f8lgende deling har blitt opprettet:</h3>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-</p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
-</tr>\n\
-</table>
+ <h3>F\u00f8lgende deling har blitt opprettet:</h3>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ </p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
+ </tr>\n\
+ </table>
shareModifiedSubject = Delt element endret
# replacement args same as shareCreatedText
shareModifiedText = \
-F\u00f8lgende delt element har blitt endret:\n\
-\n\
-Delt element: {0} {1}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Delt med: {3}\n\
-Rolle: {4} [ENDRET]\n\
-Tillatte Handlinger: {5} [ENDRET]
+ F\u00f8lgende delt element har blitt endret:\n\
+ \n\
+ Delt element: {0} {1}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Delt med: {3}\n\
+ Rolle: {4} [ENDRET]\n\
+ Tillatte Handlinger: {5} [ENDRET]
shareModifiedHtml = \
-<h3>F\u00f8lgende deling har blitt endret:</h3>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4} [ENDRET]</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5} [ENDRET]</td>\n\
-</tr>\n\
-</table>
+ <h3>F\u00f8lgende deling har blitt endret:</h3>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4} [ENDRET]</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5} [ENDRET]</td>\n\
+ </tr>\n\
+ </table>
shareRevokedSubject = Deling Annulert
# {0} = share item name; {1} = "(" + share item type + ")", if known;
# {2} = grantor name; {3} = grantee name
shareRevokedText = \
-F\u00f8lgende Deling har blitt annulert:\n\
-\n\
-Delt element: {0} {1}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Annulert av: {3}
+ F\u00f8lgende Deling har blitt annulert:\n\
+ \n\
+ Delt element: {0} {1}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Annulert av: {3}
shareRevokedHtml = \
-<h3>F\u00f8lgende Deling har blitt annulert:</h3>\n\
-\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Annulert av:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-</table>
+ <h3>F\u00f8lgende Deling har blitt annulert:</h3>\n\
+ \n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0} {1}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Annulert av:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ </table>
shareAcceptedSubject = Deling akseptert
shareAcceptedText = \
-F\u00f8lgende deling har blitt akseptert:\n\
-\n\
-Delt element: {0}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Delt med: {3}\n\
-Rolle: {4}\n\
-Tillatte handlinger: {5}
+ F\u00f8lgende deling har blitt akseptert:\n\
+ \n\
+ Delt element: {0}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Delt med: {3}\n\
+ Rolle: {4}\n\
+ Tillatte handlinger: {5}
shareAcceptedHtml = \
-<h3>F\u00f8lgende deling har blitt akseptert:</h3>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
-</tr>\n\
-</table>
+ <h3>F\u00f8lgende deling har blitt akseptert:</h3>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
+ </tr>\n\
+ </table>
shareDeclinedSubject = Deling ikke akseptert
# replacement params same as shareCreatedText
shareDeclinedText = \
-F\u00f8lgende deling ble ikke akseptert:\n\
-\n\
-Delt element: {0}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Delt med: {3}\n\
-Rolle: {4}\n\
-Tillatte Handlinger: {5}
+ F\u00f8lgende deling ble ikke akseptert:\n\
+ \n\
+ Delt element: {0}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Delt med: {3}\n\
+ Rolle: {4}\n\
+ Tillatte Handlinger: {5}
shareDeclinedHtml = \
-<h3>F\u00f8lgende deling ble ikke akseptert:</h3>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt(e) element(er):</th><td>{0}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
-</tr>\n\
-</table>
+ <h3>F\u00f8lgende deling ble ikke akseptert:</h3>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt(e) element(er):</th><td>{0}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
+ </tr>\n\
+ </table>
shareNotifySubject = Delt element oppdatert
shareNotifyText = \
-F\u00f8lgende delte elementer er blitt oppdatert:\n\
-\n\
-Delt Element: {0}\n\
-Eier: {2}\n\
-\n\
-Delt med: {3}\n\
-Rolle: {4}\n\
-Tillatte handlinger: {5}
+ F\u00f8lgende delte elementer er blitt oppdatert:\n\
+ \n\
+ Delt Element: {0}\n\
+ Eier: {2}\n\
+ \n\
+ Delt med: {3}\n\
+ Rolle: {4}\n\
+ Tillatte handlinger: {5}
shareNotifyHtml = \
<h3>F\u00f8lgende delte elementer er blitt oppdatert:</h3>\n\
<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
-</table>\n\
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
-<tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
-</tr>\n\
-</table>
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt element:</th><td>{0}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Eier:</th><td>{2}</td></tr>\n\
+ </table>\n\
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Delt med:</th><td>{3}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Rolle:</th><td>{4}</td></tr>\n\
+ <tr><th align="left">Tillatte handlinger:</th><td>{5}</td>\n\
+ </tr>\n\
+ </table>
# {0} = user-entered notes
shareNotesHtml = \
-<p>\n\
-<table border="0">\n\
-<tr><th align="left">Notater:</th><td>{0}</td></tr>\n\
-</table>
+ <p>\n\
+ <table border="0">\n\
+ <tr><th align="left">Notater:</th><td>{0}</td></tr>\n\
+ </table>
# assistant defaults
ASST_no_match = (ingen kommando stemmer overens)
@@ -3366,25 +3514,25 @@ ASST_CONTACT_HELP = \
Med kontaktassistenten kan du opprette en ny kontakt uten \u00e5 forlate det du driver med \
akkurat n\u00e5.<br><br>\
<b>Eksempler:</b><br>\
-<ul>\
-<li>John Doe john@doe.com www.doe.com (123) 456-6789\
-<li>en:Doe fn:John e:john@doe.com hu: http://www.doe.com ht: (123) 456-6789\
-<li>f:zimbra [1500 fashion island blvd; san mateo; ca; 94404]\
-</ul><br><b>ATilgjengelige felt:</b><br><br>
+ <ul>\
+ <li>John Doe john@doe.com www.doe.com (123) 456-6789\
+ <li>en:Doe fn:John e:john@doe.com hu: http://www.doe.com ht: (123) 456-6789\
+ <li>f:zimbra [1500 fashion island blvd; san mateo; ca; 94404]\
+ </ul><br><b>ATilgjengelige felt:</b><br><br>
ASST_APPT_HELP = \
Med avtaleassistenten kan du opprette en ny avtale uten \u00e5 forlate det du driver med \
akkurat n\u00e5.<br><br>\
-<b>Eksempler:</b><br>\
-<ul>\
-<li>Lunsj med Dave neste fredag 11 - 13\
-<li>"Linux-konferanse" 5. April - 10. April [San Francisco]\
-</ul>
+ <b>Eksempler:</b><br>\
+ <ul>\
+ <li>Lunsj med Dave neste fredag 11 - 13\
+ <li>"Linux-konferanse" 5. April - 10. April [San Francisco]\
+ </ul>
ASST_CALENDAR_HELP =\
Med kalenderassistenten g\u00e5r du raskt til en bestemt dato og kalendervisning \
<br><br>\
-<b>Eksempler:</b><br>\
+ <b>Eksempler:</b><br>\
<ul>\
<li> 8. August\
<li>neste fredag\
@@ -3404,7 +3552,7 @@ akkurat n\u00e5.<br><br>\
ASST_TASK_HELP =\
Med oppgaveassistenten kan du opprette en ny Oppgave uten \u00e5 forlate det du driver med \
akkurat n\u00e5.<br><br>\
-<b>Eksempler:</b><br>\
+ <b>Eksempler:</b><br>\
<ul>\
<li>Lunsj med Dave neste fredag \
<li>"Fotballtrening" 5 April 10 April [Oslo]\
@@ -3572,7 +3720,8 @@ splashScreenOfflineName = Desktop
splashScreenAppName = Zimbra E-post
splashScreenMobileAppName = Mobile Web Client
splashScreenCompanyURL = http://www.zimbra.com
-splashScreenCopyright = Copyright \u00a9 2005-2008 Zimbra, Inc. 'Zimbra' and the Zimbra logos are trademarks of Zimbra, Inc.
+splashScreenCopyright = Copyright \u00a9 2005-2011 VMware, Inc. VMware and Zimbra are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc.
+splashScreenCopyrightZD = Copyright \u00a9 2008-2011 VMware, Inc. VMware and Zimbra are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc.
splashScreenSwitch = Hvis du sitter p\u00e5 en lavhastighetslinje eller en eldre datamaskin, \u00f8nsker du kanskje \u00e5 \ <a href='javascript:switchToStandardClient()'>bytte til en vanlig (HTML) versjon av klienten</a>.
splashScreenVersion = Versjon
splashScreenZimbraUrl = <a href='http://www.zimbra.com' target=_blank>http://www.zimbra.com</a>
@@ -3833,7 +3982,7 @@ zimbraExcelDocument = Regneark
zimbraPPTDocument = Presentasjon
zimbraWordDocument = Dokument
zimletChangeRestart = Vil du laste programmet n\u00e5 for \u00e5 bruke zimlet endringene? <br> \
-(Ellers vil zimlet endringene vises neste gang du logger deg p\u00e5)
+ (Ellers vil zimlet endringene vises neste gang du logger deg p\u00e5)
# strings for constructing a summary of a user action, eg "3 messages moved to